Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Y ffordd iawn i ddynes allu euro hoel i'r pen vdvw icldi beidio edrych ar ben yr hoel, ond anelu am ei bawd. Drwy liyny, arbeda ei bawd beth bynag. Peidiwch byth a bod yn rhy awyddus i setlo pynciau dyrus. Cafodd Jac y potiwr ddau lygad du y noson o'r blaen am fyned allan i weled y gwahaniaeth rhwng gwr a gwraig yn ymladd yn yr heol. Gofynwyd i dad. tri o fechgyn a phump o enethod pa faint o blanfc oedd ganddo. "Mae genyf dri o feibion, a phum' chwaer i bob un ohonynt." "Y nefoedd fawr, 1" meddai'r ymliolwr., "ffasiwn deulu Pan gaffo dynes ysmotyn coch ar flaon ei thrwyn, y mae'r byd yn ddigun caredig i sylwi yn garedig fod ei gwaed allan o drefn ond' gadawer i'r ysmotyn coch hwnw ym- ddangos ar flaen trwyn .dyn, ac fe ddywed pawb eu bod vn arogli whisci cyn gynted ag y deuant o fewn ugain troedfedd iddo. Ynad Beth yw eich enw ? Carcharor: Sam Jones. "Dair blynedd yn ol, pan oeddycli o flaen y fainc yma o'r blaen, John Roberts oedd eich enw dnvi." "Ie, ond yr oedd hyny dan amgylchiadau hollol wahanol." Y tad Dydach chi ddim yn y sefylifa, syr, i wheyd gwr cymhwys i fy merch. Gan hyny, rhaid i mi ddangos i chwi y drws. Roberts ieuanc (yn fywiog) Ydyw, ydyw, mae o'n ddrws ardderchog, o ddefnydd da, ac wedi ei wneyd yn iawn, gyda gofal gallai hwn barhau am flynyddau lawer. Roberts a'i cafodd hi. Y mae perchenog etifeddiaeth fechan yn myned yn ei gerbyd gyda'i ferch a'i ddarpar fab-yn-nghyfraith i ddangos ei feddiannau: a'r driver yn gyru yn bur gyfiym "John," meddai ei feistr wrtlio yn ddis- taw bach, "paid a drefio'n rhy gyflyni, mi fydd y stad yn edrych mor fechan." Dafydd Jones Cymer un glasiad o rwbeth cyn i ti fyn'd, Rhys mae arna i eisio gofyn cwestiwn i ti. Daset ti wedi dwad o hyd i bapur pumpunt, fasa ti yn 'i roid o i'w ber- chenog ? Rhys Puw Na faswn, ond faswn i ddim yn meindio talu rum chwart iddo fo am ei drwbwl. "Rydw i'n gwybod, rydw i'n gwybod, yr hen gyfaill, fod ganddi hi ei beiau, a them- par, a phobpeth felly—ond wedi'r cwbl, yr ydw i'n ei oharu hi, a fedra i ddim byw hebddi hi." "Rydw i'n gwybod hyny, gyfaill," meddai y llall, "ond nid dyna'r cwestiwn. Elli di fyw hefo hi ? Dyna'r cwestiwn yr hen ffrynd —elli di fyw hefo Iii Y mae Nedi bach, pum'mlwydd oed, wyr i Zabulon Dafydd, yn fachgen byehan if el. Yr oedd ei fam un diwrnod yn dyweyd wrth ei chwaer fod ganddi dalcen mawr "Mae o. fel talcen dy daid, Neli bach; mi allet yra eerbyd o'i gwmpasi o." "Gallai mami," meddai Nedi bach, "ond mae ol yr olwynion ar dalcen taid." "Y nefoedd fawr!" meddai ef, "mae hyn yn fwy nas gallaf ddal. Ymlonydda galon ddychlamol, ymlonydda Dyma fi'n dych- welyd adref wedi tair blynedd o garchar a llafur caled am guro ngwraig, a'r fatli dder- byniad 1vyf yn gael Gorchymynir i mi yrnadael a,'m ca.rtref, gan yr unig ddynes o achos pa un y cefais ddioddef caethiwed. Ow, ow mae hyn yn ddigon i dori calon dyn diniwed 1" Mrs Roberts: Ydi Dr S- yn dal i dendio arnoch chi o hyd ? Mrs Andrews 0, ydyw, allwn i ddim bod- oli hebddo fo am un diwmod. Mrs Roberts Eto, dydi o ddira yn gallu gwneyd nemawr les i chi. Mrs Andrews Nac ydyw ond edrychwch chwi rwan ar y fantais gymdeithasol ydyw cael cerbyd liardd fel yna i aros o flaen drws y n'rynt am hanner awr bob dydd. Robin bach (un ar ddeg oed) Wn i ddim pwy les ydi i mi gael fy muchfrechu eto; yr ydw i'n methu'n fen a'i ddallt o. Y fam Y mae y corph dynol yn newid bob sadth mlynedd, Robin; yr wyt ti yn un ar ddeg oed yrwan, doeddat ti ddim ond pedair pan gest ti dy fuohfrechu y tro cyn- taf, ac y mae hwmv wedi rhedeg allan o dy gyfansoddiad di. "Wel, mi ges fy medyddio pan oeddwn i'n faban. Ydi hwnw wedi rhedeg allan liefyd T Wedi i'r areithydd ofyn "A oes rhywun yn yr ystafell lion all ddyweyd wrthyf yn mha Ie inaei y dyn perffaith ?" yr oedd dis- tawrwydd yn teyrnasu drwy yr holl ystafell. "A glywodd un ohonoch ?" meddai dra- chefn, "am ddynes berffaith yn rhywle f Yna cyfododd dynes fechan bwyllog, mewn gwisg ddu, o ganol y gynnulleidfa, a dy- Ily wedodld "Y mae dynes felly wedi bod. Mi glywais i lawer o son am dani, ond y mae hi wedi marw yrwan—gwraig gyntaf fy ngwr i oedd hi." Twm Gelc Pwy fasa byth yn peryglu tori asgwrn ei gefn wrth gwreydu, nac yn taflu ei hun ailan o'i iforld i fod yn byrleit ? T'ydi o ddim yn talu yn y pen draw. Die yr Wtre Sut mae hyny'n bod, Tom 1 Twin Gelc Wel, yr oeddwn i wedi myn'd allan y bore o'r blaen dan y cymeriad o fyddar a mud, "ac wedi llwyddo i gael gan wraig ty fferm roi pryd iawn o fwyd i mi. Ac wedi i mi gael digon, nes oeddwn i'n teimlo'n iawn, mi anghofis fy hunan, ac mi dd'wedis, "Diolch i chi, meistres." Ac yna mi anfonodd y ei ar fy ol i, Y Parch Simon Cadwaladr Betpy, druan, y mae yn ddrwg iawn genJ f nad ydveh yn byw yn heddychol; ond os yw eich gwr yn eich cam-drin, pentyrweh farwor tanllyd ar ei ben o. Gwraig Sion Braghaidd Wel, syr, ddaru mi 'rioed' wneyd ffasiwn beth a hyny a fo. Mi tarais o unwaith yn ei ben a'r procar, ond naeth hyny ddim lies iddo fo. Y mae boneddwr yn Nghrugyhahell, yr hwn sydd mor hofr o farddoniaeth grefyddol, fel pan fyddo'r blwoh casglu yn dyfod heibio iddo ar ddiwedd y gwasanaeth yn yr eglwvs, bydd ei ddwy law yn llawn gwaith unyn dal y llyfr liymnau a'r llall yn troi at Salmau Edmund Prys a'i lygaid beirniadol yn gwib- io o'r naill i'r llall i gymharu'r drychfeddyliau, fel nas gwyr ei law aswy pa beth a wnel ei law ddehau. Dydd Sul diweddaf, yr oedd person Liari- bellenig, yr hwn nad ydyw byth yn gweled papur newydd nac yn dilyn lianes digwydd- iadau y dydd, yn gofyn i'w glochydd oedd y Senedd wedi dechreu eistedd, ac os oedd eisieu darllen y weddi arferol. Atebodd v clochydd "Wel, syr, dydw i ddim yn gwybod ond pa fodd bynag, mi fyddai yn well i ni weddio drostyn nhw, mae nhw'n dacla drwg ofn- adwy." Mae curad newydd Llandregaerog yn ben- derfvnol o wneyd ei hun yn boblogaidd yn mhlith y werin bobl yn ei blwyf. With ddynesu at ddrws ty fferm, lie yr oedd y ffermwr yn ysmygu ei bibell ar ben y drws, ac er mwyn cael ychydig ymgom, dy- wedo.dd "Mae hi'n ddiwrnod braf." Gan nad oedd yr un atebiad yn dyfod, siaradoddryn uwch "Mae hi'n ddiwmod braf." Gan nad oedd hyn eto yn cael un effaith ar y ffermwr, ail-adroddodd yr un sylw yn uwch fyth. "Mae hi'n ddiwmod braf." Svmudodd yi iien ffermwr y bibell o'i ben yn araf, a chan edrych i fyny ar y person, a ofynodd yn bwyllog, "Oes arnoch chwi eisieu dadl ar v pwnc ?" Un o brif wendidau William Jones, o'r Pandvhelyg, ydyw ceisio ymddangos yn rhyw- beth rliagorrch nag ydyw mewn gwirionedd, ac y mae ei blant wedi cael eu dysgu i ddilyn ei esiampl. Y dydd o'r blaen cymerodd William Jones ei gyntafanedig gydag ef i weled y bechgyn yn ysglefrio yn v pare. Cerddodd William Jones o gwmpas tra yr oedd Tedi bach yn chwareu gyda'r plant. Ar v ffordd adref gofynodd William Jones "Sut y daru ti fwynhau dy hun "Yn iawn, tada." "Beth ddeudaist ti wrth y plant ereill yna V' "\Vel er mwyn dangos iddyn nhw mod i'n rhwbeth gwell na nhw, mi ddedas i wrthyn nhw mai nid v nliad oeddach chi, ond mai fy footman i oeddach chi,