Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Pa fodd y gadawaf di?" oedd y gan a ganai Tenorydd yr Eithin o dan ffenestr ystafell wely ei gariad. Yr oedd y teulu wedi goddef y peth am hir amser, ond o'r diwedd pallodd amynedd yr hen wr, a gollyngodd y ci allan i ymryson canu solo ag ef, ac fe aeth yn chorus. U-1 Ili$ Mi glywais i'r gloch alarwm. Mae yna ryw dy ar dan yn reit siwr. Rhaid i mi fyn'd allan i wel'd yn mhle mae 0." (Yn dychwelyd yn mhen ugain mynyd.) Nid tan oedd yna wedi'r cwbl," meddai ef cyn hir. Na diofr ychwaith," meddai hithau, yn Uawn mor gwtta. Mae nhw wedi rhacio i mewn fagad ddygn i'w ryfeddu y boreu yma, onid ydyn nhw?" meddai dyeithrddyn, yr hwn oedd yn dyfod i mewn i'r llys ynadon. Yr ydych wedi methu yn arw, a cham- gymeryd y ddau ddosparth," meddai y gohebydd, "Nid carcharorion ydyw y rhai yna, dyna'r cyfreithwyr." Y FAM Twmi bach, mi fasa'n dda gin i pe bait ti'n rhacio'r dail crinion sy' hyd yr yard yna. TWMI BACH Yr ydw i wedi sprainio fy ngarddwn, ac ma'r scrwmatic yma yn y nghefn i, a rhw aflwydd yn y nghoes chwith, a-a-a chramp yn y nghoes dde, a llosg eira ar fawd y nhroed, a dolur yn y mhen i, a'r ddannodd. Y FAM Ar ol i ti racio y dail yna sydd o gwmpas yr yard yna yn un pentwr, mi elli 'i roi o ar dan wed'yn, a neidio drosto fo. TWMI BACH: Hwre! lie mae'r rhaca, mam ? Yr oedd arna fi eisieu gofyn rhywbeth i chwi," meddai ef, gyda golwgdra phryderus arno. "Ie," meddai hithau, gyda'i gwyneb yn disgleirio. "Mi wn y bydd y peth ydw i'n myn'd i ofyn yn swnio braidd yn ddyeithr —f- "'Dydw i ddim yn meddwl y bydd o, Robert." Wel, y mae eich tad —— Mae o yn eich hoffi chwi yn fawr, Robert." Y mae o ? Wel, pan ddaeth o adre' heddyw, ddigwyddodd iddo fo ddyweyd pwy oedd wedi ennill? Yr ydw i wedi dwad i lawr ar ffasiwn frys, fel na ches i ddim amser j edrych dros ypapur." BACHGEN BYCHAN Mi fasa'n dda gen i pe basa chi'n stopio dwad yma i wel'd fy < chwaer. < MR RIGADOON: 0, yn wir, paham felly ? BAOHGEN BYCHAN Wel, mi ofynis i nhad 1 neusa fo brynu mwnci i mi, a mi ddeudodd ynta fod un mwnoi yn ddigon mewn un teulu. SIT BARBWR (gan brofi min ei ellyn): Ydw i yn eich briwo chwi, syr ? BONEDDWR Ddim yn hollol gymaint a'r hwn y bu'm yn eistedd yn ei gadair ddi- weddaf. BARBWR (yn teimlo'n faloh): Pwy oedd hwnw? BONEDDWR Y tynwr dannedd. LLWYDYN Wel, y ganghen wen ei gwawr, ac yr ydych yn myned ? Mae'n debyg y byddwch wedi priodi rhyw bendefig cyn y dewch yn ol ? REBECCA: Yr anwyl fawr, na, does dim perygl. Y mae'r arglwyddi a'r bendefigaeth yn gyffredinol yn perthyn i hen deuluoedd y wlad, ac yn gyffredin iawn mewn dyled, ond y barwniaid yn newydd spon, ac wedi eu gwneyd yn farchogion ar gyfrif eu harian. Barwniad i mi. $$ Yr oedd gan Simon Ty Clai lythyr i'w roddi yn y llythyrdy, aeth ag ef i mewn i'r llythyrdy, gan ei estyn i'r ysgrifwas, a dyweyd fod arno eisieu ei anfon i ffwrdd hefo'r mail. Pwyaodd y swyddog y llythyr, a dych. welodd gan ddyweyd, "Y mae eisio i chi roi stamp arall ar y llythyr yna, mae o'n rhy drwm." Yr oedd Simon yn edrych yn ddyryslyd, ac o'r diwedd, dywedodd :—" Wel, os rhof fi un stamp yn ychwaneg arno, wnaiff hyny mono fo'n 'sgafnach. Mi fydd yn siwr o fod yn drymach." (@J$ "Mi fydd 'y nhad wedi synu," medda Caroline, fel yr oedd Charles yn slipio'r oylch gemawg hwnw am ei bys main, ond bydd raid i chwi ofyn ei ganiatad. Peidiwch ag ofni'r prawf, fy anwylyd. Cofiwch y bydd i obeithion hoffaf eich Caroline fyned gyda chwi. Yr ydw i yn meddwl y dowch chi o hyd i fy nhad yn y library." Wel, wr ieuanc," meddai Mr Llewelyn, gyda gradd o ddiamyneddgarwch, fel yr oedd Charles yn myned i mewn yn ofnus, y mae'n ymddangos i mi ei bod wedi cy. meryd amser maith i chwi a Caroline setlo materion. 'Rydw i wedi bod ya gweitio fan yma er's dros awy," Dywed perohenog newyddiadur American lidd fod yr erthyglau a ysgrifenir gan ei )lygydd yn gyfryw o ran disgleirdeb ag y gall y oysodydd eu gweled a'u cysodi yn y bywyllwoh, Mor hapus yr oedd Roli bach yn edrych pan eisteddai i lawr wrth fwrdd oiniaw Clwb Calanmai! yr oedd y bwrdd yn grudd- fan dan bwys y danteithion." 'Roedd hyny'n ddymunol iawn." Oedd, ond o, wedi hyny yr oedd hi'n sobor Roli bach y pryd hwnw oedd yn gruddfan o dan bwys y danteithion." 8 Methodd olochydd Llanddotal ddal ar ei bedion pan wrth y gorchwyl prysur o dori bedd y canlyniad fu iddo orwedd a chysgu, hyd nes iddo gael ei ddeffro gan swn corn hela ar bwys. Yntau yn tybio mai'r udgorn diweddaf ydoedd, a edrychodd o'i gwmpas yn ddisgwylgar am y meirw yn cyfodi, ond wrth fethu canfoct neb dywedodd yn siom- edig, 11 Wel, wel, ymddangosiad gwael wna Llanddotal, beth bynag." Pa fodd yr ydych yn gallu plethu eich gwallt mor dlws ahyna ? gofynai boneddwr oedd yn ymweled a boneddiges yn ddiweddar yma, mewn palasdy bychan yn y Waenfalch- wen. I 1 0, meddai chwaer fechan i'r foneddiges, heb neb yn ei holi, bid siwr, y mae hi yn ei dynu o i ffwrdd oddiam ei phen, ac yn cylymu y cwlwm wrth y chandelier yna, ae y mae hi miawn ffys fawr hefo fo am ddwy awr bob boreu." .t) Ychydig flynyddau yn ol yr oedd Shon Evan, clochydd Llangaglog, wedi bod wrth ei orchwyl yn tori bedd i un o'i blwyfolion. Boreu tranoeth, yr oedd yn myned yn lied gynar i orphen ei orchwyl drwy y fynwent at ei fedd, pan yn ddisymwth y clywodd lais yn galw arno, "Beth ydyw o'r gloch, os gwelwcb yn dda ? Yno yr oedd un o'i gymydogion tra yn dychwelyd adref drwy y llwybr oedd drwy y fynwent o'r Black Lion y noson gynt wedi syrthio i'r bedd ac wedi methu codi, a chysgodd yn ei wely newydd drwy y nos. Yr oedd newydd ddihuno pan y clywodd y clochydd yn dynesu. Ond cafodd y clochydd gymaint dyctryn wrth glywed un o'r meirw fel y tybiai, yn ei gyfarch, nes y syrthiodd yr offer oddiar ei gefn, a rhedodd yntau adref nerth ei draed, gan waeddi ar ei wraig, I I Mari, Mari, dere ar unwaith, y mae'r ad- gyfodiad wedi dechreu eisoes, yr oedd un o'r meirw yn dyfod i'r lan yn y fynwent,"