Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"DIRGELWCH IECHYDJJJ Ysgrifenedig gan Raddiwr mewn Yspytty Llundeinig. Anfonir copi o'r llyfr hwn i bob un a ddefnyddia SEBON LIFEBUOY" ond anfon enw a chyfeiriad, yn nghyda deuddeg o amleni "Sebon Lifebuoy," wedi talu y cludiad, i LEVER BROTHERS, Limited, Port Sunlight, near Birkenhead. Cynnwysiad i—~Y Bag Colledig Stori gyflawn-Arweiniad i Pdirgelwch Iechyd "—Cyfarwyddiadau i Nursio Gartref— Cyfarwyddiadau i Nursio mewn Afiechydon Heinttis-Ein DyJedswydd tuagat ein Cymydog-Y Colera Y modd i'wattal— Pennod Arbenig-Gair o Rybudd—Ymborth a Bwydo y Olaf—Awgrymiadau Buddiol i Benau Teuluoedd. I RhoddirLly frau gan Awdwyr Poblogaidd gyda 'Sebon Lifebuoy.' Sebon carbolaidd iechydol ydyw "LIFEBUOY SOAP," i'w ddefnyddio at attal afiechyd a chadw iechyd, a gwarentir ef i fod yn hollol bur a rhydd oddiwrth gyfEyriau niweidiol. Gall holl brynwyr y sebon hwn newid yr amleni yn y masnachdai hyny lie y I prynasant y cyfryw am LYFRAU. Gellir cael llyfr wedi ei rwymo gyda card am 8 o arnleni Sebon Lifebuoy." Mae LEVER BROS., Cyf., Port Sunlight, ger Birkenhead, wedi derbyn yr adroddiad canlynol ar LIFEBUOY ROYAL DISINFECTANT SOAP oddiwrth Dr Karl Enoch, Chemisch, Ilygienisches Institut, Hamburg. ADRODDIAD. Mae yr ymchwiliad i'r sampl o "Lifebuoy Royal Disinfectant Soap," a an- fonwyd i mi gan y Mri Lever Brothers, Cyf., Port Sunlight, Lloegr, yn rhoddi y canlyniadau isod i'w weithrediadau fel ^sebon iechydol. Gwnaed toddiantau (so- lutions) o 1, 2, a 5 y cant o Lifebuoy Royal Disin- fectant Soap mewn dwfr. Dygwyd y toddiantau hyn i weithredu ar fathau o fan-gynrhon(bacillus) glan, ac yn mhob achos cania- tawyd amser penodedig a gofalus i'r cwrsweithred- iadau; fel hyn profwyd gallu y sebon hwn i ddinystrio y gwahanol fan-gynrhon byw a chyn- nyddol. IFZ' IF L ISIII I.v..TANT ty Po U FREE, GIVEN" TO C ERS OF PUIR OA6P- 1-,S I N F F, Fel hyn yr oedd y canlyniadau I 1.—Yr oedd Man-gynrhon ystyfnig Typhoid, gyda 5 y cant o'r toddiant, wedi marw o fewn 2 awr. 2.—Yr oadd gweithrediad y sebon hwn ar Fan-gynrhon y Colera yn nodedig iawn, a dangosai ei fod yn nwydd iechydol o'r radd flaenaf. Cymerwvd y cynrhon hyn oddiar bobl oeddynt wedi marw o'r geri yn Hamburg, gyda'r canlyniadau isody Gyda'r gymysgedd o 2 y cant yr oedd Man-gynrhon y Colera wedi marw mewn chwarter awr. Gyda chymysgedd 5 y cant bu farw y cyfryw mown 5 mynyd. J 3.-Lladdwyd Man-gynrhon Diphtheria ar ol 2 awr gyda thoddiant 5 y cant. 4.-Gwnaed prawf o doddiant 5 y cant ar Fan-gynrhon ffresh Carbuncle, a dangosai y canlyniadau fod bywyd wedi hollol ddiflanu ar ol 4 awr. Oddiwrth yr arbrawfiadau uchod canfyddir fod Lifebuoy Royal Disinfectant Soap yn nwydd iechydol galluog, ac yn ddifodwr gwahanol fan- gynrhon afiechydon. 6 (Arwyddwyd) KARL ENOCH, Uhem. Hygien, Inst., Hamburg. Argraphwyd a Cbyfaoeddwyd dros y PERCHENOG gan DANIEL REBS, yn Swyddfa'r herald, Caernarfon.- IVltliefin 9,18S4,