Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ALLAN O DDINODEDD DEF NY DDI AD PREIFAT OHONO, Mae B R 0 M O P 1.1 0 S P II NEU FWYD I'R Y M E N Y D D wedi gweithio ei ffordd trwy urgae g.-iled rlngfarn lleygwyr a gwyr proifeswrol, ac y mae yn ddyddiol dderbyn cymeradwyaeth t, 0 11 In oddiar law y pliysigvvyr mwyaf galluog, tra mae cleilion diolchgar yn rahob rhan o'r wlad yn falch o gydnabod ea dyled parhaol i'w feistrolaeth ryfeadol, ac, o'r braidd,'swyngyfareddol, ar'eu hafiecliydo'n. I, B R OMO P H O S P H NEU FWYD I'R YMENYDD. Mae yn berffuith fel cyffyr tonawl, tra y mae yn werfch ei bwysau mewn aur fel cymhellydd treuliol; rhydd nerth treuliol nerth treuliol ciyf, nerth mawr i'r giau, nerth ymenyddol cryf; mae yn feddyginiaeth benigamp tuagat ddihysbyddiad gieuol a phob ffurf p wendid ymenyddol a chorphorol. Erchir B R 0 M O-P H 0 S P H NEU FWYD I'R Y M EN Y I) D i gleifion gan y physigwyr mwyaf enwog, a choleddir y parch dyfnaf ato gan Faisiandwyr, Clerigwyr, a Llenorion yn mhob parth o'r Deyrnas. B R 0 M 0 P H 0 S P H NEU FWYD I'R YMENYDD. Gwarentir fod mwy o elfenau bywydol mewn un botel o Bromo-Phosph, neu Fwyd i'r Ymenydd, nng sydd mewn chwe potelaid o'r Gwin Quinine goreu. Mae y Tonic puraf a'r grymusaf sydd yn wybyddus i wyddoniaeth. Tawela a llonydda yr ymenydd blinedig, tra yn cynnyddu ei gryfder a'i allu. B R 0 MO-P HOSPH NEU FWYD I'R YMENYDD. Gwerthir ef gan holl Fferyllwyr. Prisiau, Is lie. 2s 3c, a 4s 6c y botel. Anfonir yn rhad drwv y post ar dderbyniad Postal Order neu stamps. Ar dderbyniad un stamp, gyds chyfeiriad llawn yr antonydd, anfona y Perchenogion, yn rhad drwy y post, eu Ehestr ddesgrifiadol, yn cynnwys yr holl fanylion am y daigaufyddiad pwysig hwn. YE AWDUEES ENWOG, "TOHN STRAKGE WIJSTEB," wrth ysgrifenu ,yn ei llwyddiant diweddaraf, se £ y "Winter's Weekly," a ddywed:— Cy nghoraf cliwi yn gryf i roddi prawf ar y Bromo-Phosph, y Bwyd newydd ar gyfer yr Ymenydd, yr hwn a ellwch ei gael mewn unrhyw siop fferyllydd am swllt y botel ac uchod. Yr ydwyf wedi ei broii fy hunan. Fe) n y dref buaswn wedi myned at Dr Maitlahd King, yr hwii a wnaeth mor ryfeddol i'm gieiau ychydig fisoedd yn ol; ond yr oeddwn yn hnalluog i hebgor vr amser angenrheidiol, gan fod genyf gryn lawer o waith ar y pryd. O ganlyniud, profais Bromo-Phosph, a gueithrcdodd yn )hyfeddol o dda. Yn wir, er fod genyf gryn laver o botelau mawrion, mae eu cynnwysiad yn myned, gyda'r cyfljmder a Liicdolir weithiau i gath y letty-wraig. Profodd pob un yn fy nliy ef, a theimlent yn llawer gwell ei ol" SISTER EVA, awdures enwcg Scenes in the Life of a Furse," a ysgrifena:—" Hwvrach y bydd yn ddyddorol genych wybod s ddarfod i mi ghwed gyntfif am Bromo-Fhcsph diwy un o'm cyd-weinyddesau. Yr oeddwn ar y pryd wedi fy ngweiihioi kwr. Aifilais Vf gyda'r falh giiolyniad toddhuol, ac mewn gm-itioliedd, gonlyniadau lhyfeddol, fel. yr ydwyf bob amser yn ei gnio gyda mi j an y? -uirsio. Yr ydwyf wedi annog lluaws o'm cleifion i'w dreio, ac y maent yr un mor foddhaol gydag ef." y THH RUDDOLPII LABORATORY CO., LIMITED, READ IN G, BERKS. Gvu iti.h ef yn Aleilawe gan Taylor & Co,, limited, a chan bob gwerthwr parchus trwy y byd. Argraphwyd a Chyhoeddwyd dros y Perchenqg gan Daniel RBBS, yn Swyddfa'r Herald, Caernarfon(-Medi 30, 1893.: