Hide Articles List

3 articles on this Page

CARNARVON & DENBIGH HERALD.

Advertising

CADW DEFAID

News
Cite
Share

a dreuliodd flynyddoedd o'i oes i wneyd ymbrawfiadau ar wahanol gyffuriau er dod o hyd i'r feddyginiaeth fwyaf effeithiol rhag y clafr ac anhwyldarau cyffelyb ar ddefaid. Drwy ddyfalbarhad, daeth o hyd iddi, ac yn awr adnabyddir y ddarpariaeth hon drwy'r byd dan yr enw Cooper's Dipping Powder. a gweinyddir hi ar fwy na chan miliwn o ddefaid yn flynyddol; a cheir profion diymwad o'i heffeithiau iachaol o bob hinsawdd dan haul. Os ydyw y gwr a fedr wneyd i ddwy dywysen o yd dyfu, lie na thyfai ond un o'r blaen, yn haeddu clod y cyhoedd, y mae Ceir yma ddarlun o'r feddyginiaeth yn ei gwaith yn mhlith ein gwrthdroedwyr yn Victoria, Deheudir Cymru Newydd, Aws- tralia. Profwyd yn eglur fod digon o ddwfr tanddaearol yn y gwastadeddau hyn, yn nghyda gwastadeddau uwch, sychach, a mwy anial Queensland, ac y mae y prawfion hyny wedi bod yn foddion i droi yr anialwch yn clod y byd adnabyddus yn ddyledus i ddyfeisydd moddion rhad ac effeithiol i ddyogelu iechyd a glendid creadur sydd offeryn o gymaint pwys fel cynnysgaeddydd cyflenwad o ymborth a dillad ag ydyw y ddafad. Y mae dyfeisydd y Powder Dip, Mr William Cooper, wedi gwneyd hyn, ac, a barnu oddiwrth y cynnydd yn y gwerth- iant blynyddol ohono, y mae y ddyfais yn un o'r prawfion mwyaf nodedig o ddiwyll- iant, cynnydd, a dadblygiad celfyddyd a dysg yr hanner can mlynedd diweddaf, ac yn adlewyrchu y diolchgarwch a'r clod mwyaf ar ran dynolryw i gymwynaswr mor ymroddgar. llyn dwfr, a'r gallestr yn ffynnon dyfroedd i ryw fesur, er hyrwyddo dybenion bugeiliol ac amaethyddol, ac i wneyd y rhan bellenig hon o'r byd yn fwy addawol yn yr ystyr hon na'r un cyfnod a aeth heibio yn hanes diwylliant amaethyddol yn gyffredinol. Brie Brie, Victoria, y gelwir y gwastad- eddau hyfryd a ddangosir yn y darlun. Y mae yr hwn a a i'r gwely yn sychedig yn cyfodi yn ch. I'r gwely yn gynnar, codi yn foreu: dyna'r stad a'r synwyr goreu. Y mae gwragedd Leavenworth, Kansas, wedi dyfeisio cloc goleuedig, fel nas gall eu gwyr gael un esgus dros "beidio meddwl ei bod mor hwyr." Byddai Tetrach yn dyweyd fod pum' gelyn heddwch yn trigo ynom; sef arian- garwch, uchelgais, eeniigen, Hid a balchder; ac y byddai sicrwydd o dangnefedd cyffredinol pe yr alltudid ymaith gan bob Pyn y gelynioll byn. Ar briodas Miss Wheat, o Virginia, ewyllysiai golygydd newyddiadur i'w llwybr fod yn hollol tlodeuog: a datganai ei obaith na byddai iddi gael ei dyrnu gan ei gwr! Dywed ysgrifenydd Ffrengig diweddar Y mae meddyg, wrth roddi physig i ddyn claf, yn fy adgofio am blentyn yn snuliio canwyll: deg i un na bydd yn sicr o'i snuffio allan." Y mae dilledyn gwyn yn ymddangos yn waeth pan wedi ei ddifwyno yn fawr. Felly yn union y mae bai bychan mewn dyn da yn tynu mwy o sylw na throsedd mawr mewa dyu drwg. SUT I FODDHAU EICH CYFEILLION.—Ewch i'r India-aroswch yno ugain mlynedd- gweithiwch yn galed-cesglwch arian- deuwch adref-a dygwch gyda chwi ystor o gyfoeth, a chorph afiach-ymwelwch a'ch cyfeillion—gwewch ewyllys-darparwch ar eu cyfer oll-yna byddwch farw! 0 y fath ddyn doeth, da, hael, a charedig a fyddwch!