Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

MAE'R BYD YN LLAWN 0 GASTIAU

.AWDURES CAPAN F'EWYTHR TWM

tY FAM A'R PLENTYN

News
Cite
Share

t Y FAM A'R PLENTYN RAID i mi bob amser adrodd fy ngweddiau cyn myned i ngwely 2" gofynai bachgen i'w 'fam. Rhaid." Ond os bydda i yn leicio eistedd i fyny -drwy'r nos, raid i mi ddim 'u deyd nhw, Jra d i mi?" ) Rhaid." I Paham ?" i Oherwydd dy fod mewn angen am i ("Dduw dy fendithio di. I Mendithio i ?" i "Ie cymeryd gofal ohonot a'th achub di." V* I IF' achub i ?" I i Ie, a'th gymeryd i'r nefoedd ar ol marw." Ac os gofynaf iddo a wneiff o ?" Y Gwnaiff." "Sut yr ydych chi'n gwybod ?" Y mae'r Beibl yn dweyd hyny." 1 Ydi'r Beibl yn son am dano i ?" Mae o'n son am blant bychain." j A dynion hefyd ?" I Ydyw." "A merched wedi tyfu i fyny ?" Ie." „ Sut yr ydych chi n gwybod V" "0, dydw i ddim yn gwybod, Er mwyn pobpeth bydd yn ddistaw a gad i mi ddar- llen." Darllen pa beth 2 "Darllen chwedl." Chwedl am ba beth 2 Am ryw ddyn a dynes, a llawer o bethau." Ydi hi'n chwedl ?" "Ydyw." "Paham na ddarllenech chwi rywbeth gwir ?" Os gofyni di ragor o gwestiynau heno rhaid i mi dy ehwipio di." Ond fe gaf ofyn cwestiwn arall yn y boreu oni chaf fi ?" Cei siwr." Ond y mae yn rhaid i mi beidio gofyn dim rhagor o gwestiynau heno, yn rhaid ?" Rhaid; ac os gwnei di, mi fyddaf yn siwr o dy ehwipio di." Ofyna i yr un cwestiwn eto heRo, a wnaf fi 21, Gwell i ti beidio." Ond mi wnaf yn y boreu oni na i ?" Gwnei." Ac mi chwipiwch fi os gofynaf ychwaneg o gwestiynau heno, oni wnewch?" Gwnaf." Ond, newch chi ddim yn y boreu, newch chi?" Na wnaf." Ond mi wnewch heno, oni wnewch ?" Weli di, dim un gair yn ychwaneg yrwan. Os gofyni di un cwestiwn yn ychwanegmi chwipiaf di." Ond mi ddeudsoch y gallwn eu gofyn yn y boreu, oni ddwedsoch chwi ?" "Do." A newch chi ddim fy chwipio i'r pryd hwnw a wnewch chwi ?" Na wnaf." Ond mi wnewch heno, yn wnewch chi ?" Dyma dy dad yn dwad, ac y mae hyny yn dda iawn i ti, oherwydd yr oeddwn i yn myn'd i dy chwipio di." Ddim ond am ofyn cwestiynau heno ?" Ie." Ond newch chi ddim yn y boreu, wnewch chi?" A 7'"

RHIFO AC YMLADD

Y CHWIBIANWR

*-PWY WRAIG DEBYG I'W GILYDD

""'w DIANC AM El FYWYD

[No title]