Hide Articles List

6 articles on this Page

ARWYDDION RHWYMYN PRIODAS

iIFFRAETHINEB HENAFGWR r

News
Cite
Share

iIFFRAETHINEB HENAFGWR r PAN oedd Ymherawdwr Persiaidd yn hela un ] diwrnod, canfyddai hen wr yn planu pren, } ac aeth ato, a gofynodd ei oed. Atebodd y fgwladwr, "Yrwyf yn bedair blwydd oed." < Un o weision yr Ymherawdwr yn cly wed, oa'i ceryddodd am roddi ateb mor afresymol ) yn mhresenoldeb yr Ymherawdwr. Yr ydychyn fy ngheryddu yn ddiachos," ibai y gwladwr, nid wyf fi yn siarad pethau heb eu hystyried; oherwydd nid yw y doeth yn cyfrif yr amser fydd wedi ei wastraffu mewn ffolineb a gofalon bydol. Yr wyf fi gan hyny yn ystyried mai fy ngwir oedran ydyw yr iliyn a dreuliais yn gwasanaethu fy Nghre- wdwr, a gwneyd fy nyledswydd i gym- .deithas." 1 Yr Ymherawdwr, wedi ei daro a (qyndod at sylwadau yr henafgwr, a adywedodd "Allwch chi ddim disgwyl gweled y coed a blenwch yn cyrhaedd per- feithrwydd." ) Gwir," ireddai yr henafgwr, end gan ifod ereill wedi planu er mwyn i ni fwyta o'u tlrwyth, rhesymol ydyw i ninnau blanu ogyfer ag eraill." 1, Ardderchog I" meddai yr Ymherawdwr chan ei bod yn arferiad, pan y derbyniai Junrhyw un ganmoliaeth y penadur, daeth y jpwrs-gludydd yn mlaen, ac anrhegodd yr Ihen wr a mil o ddarnau aur. Wrth eu derbyn, kymgrymodd yr henafgwr yn foesgar, a dywedotld: "0 frenhin, cymer i goed a blenir gan eraill ddeugain mlynedd i gyr- haedd perffeithrwydd, ond y mae y pren a blenais i wedi dwyn ffrwyth newydd ei blanu." "Godidog!" meddai yr Ymherawdwr; ac anrhegwyd yr hen wr doeth a phwrs arall 3 aur. Nid ydyw coed a blenir gan ereill yn dwyn ffrwyth ond unwaith yn y flwyddyn," meddai yr henafgwr, ond y mae fy nghoeden fechan i wedi dwyn dau grop yn yr un dydd." Hyfryd ac ofnadwy meddai yr Ymherawdwr; ac anrhegwyd yr hen Gatwg a'r trydydd pwrs; ac yn'a, yr Ymherawdwr, gan yspardynu ei farch, a gychwynodd ymaith, gan ddywedyd: Barchedig dad, feiddiaf fi ddim arcs yn hwy, onide a fy nhrysorfa yn wag."

HEB ERIOED GYFARFOD AG EF

DYNA OEDD HI'N FEDDWL

[No title]

Advertising