Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ALLAN 0 DDINODEDD H DEFNYDDIAD PREIFAT OHONO, Mae BROMO-PHOSPH NEU FW Y D I'R YMENYDD wedi gweithio ei ffordd trwy argae galed rbagfarn lleygwyr a gwyr proffeswrol, ac ymae yn ddyddiol dderbyn eymeradwyaeth oddiar law y physigwyr mwyaf galluog, tra mae cleifion diolchgar yn mhob rhan o'r wlad yn falch o gydnabod eu dyled parhaol i'w 0 feistrolaeth ryfeddol, ac, o'r braidd, swyngyfareddol, ar eu hafiecbydon. B R 0 M 0 P H 0 S P H NEU F W Y D I'R YMENYDD. Mae yn berffaith fel cyffyr tonawl, tra y mae yn werth ei bwysau mewn aur fel cymhellydd treuliol; rhydd nerth treuliol nerth treuliol cryf, nerth mawr i'r giau, nerth ymenyddol cryf; mae yn feddyginiaeth benigamp tuagat ddihysbyddiad gieuol a pbob ffurf o wen did ymenyddol a chorphorol. Erchir BROM O-P H 0 S P H NEU F W Y D I'R Y M E N Y D D i gleifion gan y physigwyr mwyaf enwog, a choleddir y parch dyfnaf ato gan Farsiandwyr, Clerigwyr, a Llenorion yn mhob parth o'r Deyrnas. B R 0 M O-P H 0 S P H NEU FWYD I'R YMENYDD. Gwarentir fod mwy o elfenau bywydol mewn un botel o Bromo-Phosph, neu Fwyd i'r Ymenydd, nag sydd mewn chwe potelaid o'r Gwin Quinine goreu. Mae y Tonic puraf a'r grymusaf sydd yn wybyddus i wyddoniaeth. Tawela a llonydda yr ymenydd blinedig, tra yn cynnyddu ei gryfder a'i allu. BROM O P II O 8 P II NEU F W Y D I'R Y MEN Y D D. Gwertbir ef gan holl Fferyllwyr. Prisiau, Is lie. 2s 3c, a 4s 6c y botel. Anfonir yn rhad dr" y y post ar dderbylliad Postal Order uen stampfl. AT dderbyniad un stamp, gydachyfeiriad llawn yr anionydd, anfona y Perchenogion, yn rhad drwy y post, eu Rhestr ddesgrifiadol, yn cynnwys yr holl fanylion am y darganiyddiad pwysig hwn. YR AWDURES ENWOtf, u TOHN STRANGE WINTER," wrth ysgrifenu yn ei llwyddiant diweddaraf, sef y "Winter's Weekly," a ddywed:— Cynghoraf chwi yn gryf i roddi prawf ar y Bromo-Phosph, y Bwyd newydd-ar gyfer yr Ymenydd, yr hwn a ellwch ei gael mewn unrhyw siop iferyllydd am swllt y botel ac uchod. Yr ydwyf wedi ei broli ly hunan. Pe yn y dref buaswn wedi myned at Dr Maitland King, Tr hwn a wnneth mor ryfeddol i'm gieiau ychydig iisoedd yn ol; ond yr oeddwn yn analluog i hebgor yr amser angenrheidiol, gan fodgenyf gryn lawer o waith ar. y pryd. 0 ganlyniad, profais Bromo-Phosph, a gweithredodd yn rhyfeddol o dda. Yn wir, er fod genyf gryn lawer o botelau fnawrion, mae eu cynnwysiad yn myned gyda'r cyflymder a briodolir weithiau i gath y letty-wraig. Profodd pob un yn fy nhy ef, a theimlent yn llawer gwell ar ei ol." SIST Ell. EVA, awdures enwog Scenes in the Life of a .Nurse," a ysgrifena Hwvrach y bydd yn ddyddorol genych wybjd ddarfod i mi ghv ed -gyiitnf am Bromo-Phosph diwy i:n o'm cyd-weinyddesau. Yr oeddwn ar y pryd wedi fyngweithioi Jawr. Arferais ef g) da'r fath gnnlyi.iad l;oc!dh;;o]. He uuwn gwirionedd, ganlyniadau rhyfeddol, fel yr ydwyf bob amser yn ei gario gyda mi pan j? nuraio. Yr ydwjf wedi annog lluaws o'm cleifion i'w dreio, ac y maent.yr un mor foddhaol gydag ef." THE EUDDOLPO LABORATOEY CO., LIMITED, READING, BERKS. Gwerthir ef yn Abertawe gan Taylor & Co,, Limited, a chan bob gwerthwr parchus trwy y byd. Argraph^vyd a Chyhoeddwyd dros y PERCHENOG gan DANIEL RBIS, yn Swyddfa/K lIerald, Caernarfon^—'Metli 16, 1895;