Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Y PARCH E. GURNOS JONES.

Y PARCH H. CERNYW WILLIAMS.

Y PARCH HUGH PRICE HUGHES.

News
Cite
Share

Y PARCH HUGH PRICE HUGHES. BRODOR o Gaerfyrddin yw y gweinidog Wesleyaidd enwog hwn. Efe yw arolygydd y Genadaeth yn Ngorllewin Llundain. Y mae yn weithiwr dihafal a diflino, ac y mae y gwaith y mae yn gallu myn'd drwyddo braidd yn anghredadwy. Ar brydnawn Sabbath, bydd yn rhoi cyfarchiad yn St. James Hall ar agweddau cymdeithasol Cristionogaeth, neu ryw bwnc ymarferol cyffelyb. Yh yr hwyr, bydd y neuadd hono yn orlawn, yn y gwasanaeth crefyddol. Ni bydd gan Mr Hughes bregeth ysgrifenedig- dim ond darn o bapyr y bydd wedi ysgrifenu rhyw amiinelliad o'i feddyliau arno, yn nghyda'r dyfyniadau fwriada eu harfer. Y mae ei lygaid a'i ystumiau yn gystal a'i dafod yn siarad, ac y mae ei wrandawyr megis yn hongian wrth ei wefusau. Ond nid yn Llundain yn unig y mae gwaith Mr Hughes yn cael ei wneyd. Bydd ar gyfartaledd yn treulio dau ddiwrnod o bob wythnos yn y taleithiau i gymhell cynnorthwy i'r genadaeth yn Llundain, neu i ddadleu dros ryw achos da lleol. Yn gy- ffredin, yn y tren wrth fyned i'r lleoedd hyn y bydd Mr Hughes yn cyfansoddi ei,areithiau ac yno y bydd yn darllen, fel ag i gadw ei hun i fyny a chynnydd gwybodaeth. Yn y tren hefyd y bydd yn cywiro ei erthyglau i'r Methodist Times, ar yr hwn y mae yn olygydd. Bydd yn dictatio ei erthyglau arweiniol, adolygiadau, a'i nodiadau i'w ys- grifenydd, a bydd hwnw yn eu hadysgriiio. Felly hefyd atebion i'r nifer anferth o lyth- yrau a dderbynia. Yn gyffredin, osbydd yn Llundain ddiwrnod cyhoeddiad ei bapyr, ceir ef yn swyddfa y newyddiadur. Wrth ddictatio ei erthyglau, ni bydd byth yn stopio mewn petrusder yn nghylch drycli- feddwl neu fynegiad, ac anaml iawn y bydd eisiau gwneyd yr un cyfnewid- iad ynddynt wrth eu hargrapliu. Y mae yn gweithio mor galed fel y mae yn an- mhosibl iddo ddal yn hir, ac y mae ei iechyd eisoes yn deebreu dirywio, er fod ganddo gyfansoddiad cryf.