Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ALLAN 0 DDINODEDD DEFNY DDIAD PREIFAT OHONO, Mae BROMO-PHOSPH NEU F W Y D I'R YMENYDD wedi gweithio ei ffordd trwy argae galed rhagfarn lleygwyr a gwyr proffeswrol, ac y mae yn ddyddiol dderbyn cymeradwvaeth oddiar law y physigwyr mwyaf galluog, tra mae cleiiion diolchgar yn mhob rhan o'r wlad yn falch o gydnabod eu dyled parhaol i'w feistrolaeth ryfeddol, ac, o'r braidd, swyngyfareddol, ar eu hafiechydon. B R O M OP HOSPH NEU F W Y D I'R Y M E N Y D D. Mae yn berffaith fel cyffyr tonaw], tra y mae yn werth ei bwysau mewn aur fel cymhellydd treuliol; rhydd nerth treuliol nerth treuliol cryf, nerth mawr i'r giau, nerth ymenyddol cryf; mae yn feddyginiaeth benigamp tuagat ddihysbyddiad gieuol a phob ffurf o wendid ymenyddol a chorphorol, Erchir BROMO-PH OS PH NEU FWYD I'R YMENYDD i gleifion gan y physigwyr mwyaf envvog, a choleddir y parch dyfnaf ato gan Earsiandwyr, Clerigwyr, a Llenorion yn mhob parfch o'r Deyrnas. BROM O-P HOSPH NEU v F W Y D I'R Y MEN Y D D. Gwarentir fod mwy o elfenau bywydol mewn un botel o Bromo-Phosph, neu Fwyd i'r Ymenydd, nag sydd mewn chwe potelaid o'r G win Quinine goreu. Mae y Tonic puraf a'r grymusaf sydd yn wybyddus i wyddoniaeth. Tawela a llonydda yr ymenydd blinedig, tra yn cynnyddu ei gryfder a'i allu. BROM O-P HOSPH NEU F W Y D I'R YMENYDD. Gwerthir ef gan holl Fferyllwyr. Prisiau, Is lie. 2s 3c, a 4s 6c y botel. AnfODir yn i-bad drmy y post ar dderbyniad Postal Order neu stamps. Ar dderbyniad un stamp, gyd::l chyfeirinclllawn yr antonydd, anfona y Perchenogion, yn rhad drwy y post, eu Rhestr ddesgrifiadol yn cynnwys yr holl fanylion am y dargantyddiad pwysig hwn. YR AWDURES ENWOG, u TOIiN STRANGE WINTER," wrth ysgrifenu yn ei llwyddiant diweddaraf, sef y "Winter's Weekly," a ddywed: n Cynghoraf chwi yn gryf i roddi prawf ar y Bromo-Phosph, y Bwyd newydd ar gyfer yr Ymenydd. yr hwn a ellwch ei gael mewn unrhyw siop fferyllydd am swllt y botel ac uchod. Yr ydwyf wedi ei brofi fy hunan. Pe yn y dref buaswn wedi myned at Dr Maitland Iving, yr hwn a wnaeth mor ryfeddol i'm gieiau ychydig fisoedd yn ol; ond yr oeddwn yn analluog i hebgor yr amser angenrheidiol, gan fod genyf gryn lawer o waith ar y pryd. 0 ganlyniad, profais Bromo-Phosph, a gweithredodd yn rhyfeddol o dda. Yn wir, er fod genvf gryn lawer o botelau mawrion, mae eu cynnwysiad yn myned gyda'r cyflymder a briodolir weithiau i gath y letty-wraig. Profodd pob un yn fy nby ef, a theimlent yn llawer gwell ar ei ol." ISTER EVA, awdures enwog -1 Scenes in the Life of a Nurse," a ysgrifena:—" Hwyrach y bydd yn ddyddorol genych wybod s ddarfod i mi glywed gyntnf am Bromo-Phosph drwy un o'm cyd-weinyddesau. Yr oeddwn ar y pryd wedi fy ngweithio i lawr. Arferais ef gyda'r fatli gunlyniad boddhaol, ac mewn gwirionedd, ganlyniadau rhyfeddol, fel yr ydwyf bob amser yn ei gario gyda mi pan Y! nursio. Yr ydwyf wedi annog lluaws o'm cleifion i'w dreio, ac y maent yr un mor foddhaol gydag ef." I e THE RUDDOLPH LABORATORY CO., LIMITED, READING, BERKS- Gwerthir ef yn Abertawe gan Taylor & Co,, Limited, a chan bob gwerthwr parchus trwy v byd.