Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ALLAN O DDINODEDD W'' DETNYDDI AD PEEIFAT OHONO, Mae BROMOPHOSPH NEU F W Y D IR Y MEN YD.D Wedi gweithioei ffordd trwyargae ga^d rhagfarn lleygwyr a gwyr proffesvrrol, ac y mae yn ddyddiol dderbyn cymeradwyaeth oddiar law y physigwyr mwy lluog, f-a mae cleifion diolchgar yn mhob -han o'r wlad. yn falch o gydnabod eu dyied parhaol i'w feistrola h ryfeddol, ae, o'r 1; s"?yngy."ireddol, ar eu hafiecbydon. B R 0 M O-P H O S P H NEU FWYD IR YMENYDD. Mae yn berffaith fel eyffyr toilawl, ti mae yn werth ei bwysau mewn aur fel cymhellydd treuliol; rhydd nerth treuliol nerth treuliol cryf, nerth mawr i'r giau, nerth ymenyddol cryf mae yn feddyginiaeth benigamp tuagat ddihysbyddiad "ieuol a phob ffurf o wendid ymenyddol a chorphorol. ° 1=1 Erchir BROMO-PHOSPH NEU FWYD I'R YMENYDD. i gleifion gan y physigwyr mwyaf enwog, a choleddir y parch (lyfnaf ato gan Farevmdwyr, Clerigwyr, a Llenorion yn mhob parth o'r Deyrnas. BRO M OP H O S P H NEU F W Y D IR YMENYDD. Gwarentir fod mwy o elfenau bywydol mewn un botel o Bromo-Phosph, neu Fwyd i'r Ymenydd, nag sydd mewn chwe poteLid o'r Gwin Quinine goreu. Mae y Tonic puraf a'r grymusaf sydd yn wybyddus i wyddoniaeth. Tawela a llonydda yr ymenydd blinedig, tra yn cynnyddu ei gryfder a'i allu. BROMO-PHOSPH NEU F W Y D I'R Y MEN Y D D. Gwerthir ef gan holl Fferyllwyr. Prisiau, Is lle. 2s 3c, a 4s 6c y botel. 2 Anfonir yn rhad drwy y post ar dderbyniad Postal Order neu stamps. Ar dderbyniad un stamp, gyda chyfeiriad llawn yr anfonydd, anfona y Perchenogion, yn rhad drwy y post, eu Rhestr ddesgrifiadol, yn cynnwys yr boll fanylion am y dargantyddiad pwysig hwn. YR AWDURES ENWOG, TOHN STRANGR WINTER," wrth ysgrifenu yn ei llwyddiant diweddaraf, sef y "Winter's Weekly," a ddywed:— V Cynghoraf chwi yn gryf i roddi prawf ar y Bromo-Phosph, y Bwyd newydd ar gyfer yr Ymenydd, yr hwn a ellwch ei gael mewn unrliyw siop fferyllydd am swllt y botel ae uchod. Yr ydwyf wedi ei brofi fy hunan. Pe jn y dref buaswn wedi myned at Dr Maitland King, yr hwn a wnaeth mor ryfeddol i'm gieiau ychydig fisoedd yn ol; ond yr oeddwn yn analluog i liebgor yr amser angenrheidiol, gan fod genyf gryn lawer o waith ar y pryd. 0 ganlyniad, profais Bromo-Phosph, a gvreithredodd yn rhyfeddol o dda. Yn wir, er fod genyf gryn lawer o botelau mawrion, mae eu cynnwysiad yn myned yda'r cyflymder a briodolir weithiau i galli y letty-wraig. Profodd pob un yn fy nhy ef, a theimlent yn llawer gwell ar ei ol." CjISTER EVA, awdures enwog 4< Scenes in the Life of a Nurse," a ysgrifena:—" Hwyrach y bydd yn ddyddorol genych wybod d ddarfod i mi glywed gyntaf am Bromo-Phosph drwy un oin cyd-weinyddesau. Yr oeddwn ar y pryd wedi fy ng» eithio i lawr. Arférais ef gyda'r fath ganlyniad boddhaol, ac mewn gwirionedd, ganlyniadau rhyfeddol, fel yr ydwyf bob amser yn ei gario gyda mi pan y nursio. Yr ydwyf wedi annog lluaws o'm cleifion i'w dreio, ac y maent yr un mor foddhaol gydag ef." J:'Ü | THE RUDDOLPH LABORATORY CO., a a( c. LIMITED, by,-Ict Jo READING, BERKS- elau Gwerthir ef yn Abertawe gan Taylor & Co,, Limited, a chan bob gwerthwr parchus trwy y byd. [Argraphwycl a Cliykoeddwycl cirQS y-ffiRCHENQG gCiU DANIBLBJÐ-ES, yn Swyddfa'r Herald, Caernarfou, -Medi 2, 1893.