Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

CI CYFRWYS

News
Cite
Share

CI CYFRWYS YR oeddwn wedi croesi mynydd, ac wedi cyrhaedd y gwesty gwledig ac unigol. Ar yr aelwyd, o dan fantell y simnai fawr, yr oedd ci yn gorweddian ac yn ymdwymno. Gofynais i feistres y ty beth oedd ganddi i giniaw. Y^iae yma wyau," oedd yr atebiad ac yr oedd y ci yn syllu arnaf fel un yn barod i redeg i neges. Wyau," meddwyf, cynnaliaeth an- nigonol i ddyn wedi teithio dros y mynydd- oedd yna dros ddeng milldir o ffordd. Oes yma ddim byd gwell ?" Y mae yma ddigon o gig moch," meddai y wraig ac yr oedd y ci yn edrych arnaf yn myw fy llygad, yn fwy astud nag o'r blaen. Dydw i ddim yn rhyw hoff iawn o gig moch," meddwyf finnau. Beth arall sydd genych yma?" 11 Wel, y brensiach anwyl," meddai'r feistres, y mae yma gyw iar Cyn gynted ag y daeth y gair 'cyw iar' allan, neidiodd y ei i fyny, a llamodd allan drwy y ffenestr oedd yn hanner agored. Wel, yr argen fawr," ebai fi, y oedd y gair cyw iar fel ergyd o wn i'r ci yna; beth y mae y cwbl yn ei feddwl ?" 0, ie," meddai y feistres, dan wenu, y ci, welwch chi, fydd yn troi y her, beth bynag fydd genym i'w rostio, ac nid ydyw yn hidio ond nesaf peth i ddim am y gorchwyl."

CONCl Y CYHOEDDWR

CELL Y GOLYQYDD

MORGRUG YN SIARAD A'U GILYDD

ENILL DRWY GYFRWYSDRA

ARBED CERDDED

Advertising

lith yn WNIO T [ O E PUBLISHER'S…