Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

[No title]

News
Cite
Share

Y prawf fod Miss Brabshaw y gantores oreu yn y cor yw fod pob merch ieuanc arall yno yn ei chashau. Y MEDDYG: Rhaid i chwi beidio syllu ar ddim. Edrychwoh i'r gwagder. Y CLAF: O'r goreu, dootor; mi edrychaf i fy mliwrs. <&J>W5>Ti§ MODRYB ond nid ydych yn dyfod i edrych am danaf ond pan y bydd arnool-i eisieu arian. Y NAI vVeI, y mae yn anmhosibl i mi alw yn amlach. tyP HEN FERCH: A ydyw fy luggage oil yn y van ? PORTER: Ydynt, m'am. AEx FERCH Ac nid oes dim wedi ei adael ar ol? PORTER: Nac oes, m'am, ddim cymaint a cheiniog goch. 1&J>TZS>V& Beth oedclycli cliwi yn dyweyd wrthyf fi mai amddifaid oedd yn byw yn y sefydliad hwn?" "Amddifadsyddymahefyd." AVel, nage, ond hen bobl ydi nhw i gyd." Siwr iawn. Ond y mae yn gamp i chi gael un yn eu plitli ag y mae ei dad neu ei fam yn fyw I" "dfjtysyJirj Gofynodd geneth fcehan i'rforwyn, "Brid get, a fu gan fy mam wr arall?" ]>RID(TKT Do, ond mi fu farw. YR ENETH 0, mae'n ddrwg genyf fod fy mam wedi colli ei gwr. BRIDGET 0, na hidiwch. Pe buasai efe yn fywefallai y buasai yn dad-yn-nghyfraith brwnt i chwi. Dafydd Deud y Gwir bia'r stori hon Mewn ardal heb fod yn mhell o Ffestiniog, y mae dyn sydd yn gwneyd bywioliaeth lied dda trwy fagu ieir. Un tro, cafodd ddwsin o wyau i'w rhoddi tan yr iar. Bu'r iar yn eis- tedd ar yr wyau am dair wythnos. Dim hanes cywion Ond yn mhen boreu neu ddau yn mhellach, er syndod i'r perchenog, beth a welai yn y nyth, ond set o lestri te. Deall- wyd mai wyau china a ddodasid o dan yr Jar. &J$ Aeth Ned y Wadd Wen tua Penfro, a lletyodd mewn hotel fawr. Cafodd ystafell wely iddo ei liun, ac aeth i'r gwely am y noson gyntaf yn Penfro. Pan oedd Ned ond dechreu cysgu, clywai dwrw ofnadwy yn yr ystafell, y llwon a'r rhegfeydd yn arswyd eu Ciywed. Yr oedd Ned druan erbyn hyn yn disgwyl eu clywed yn gafaelyd ynddo o'r gwely. Ond i beri mwy dychryn byth i Ned, dyma hwy yn bloeddio allan yn un dorf fawr, "Altogether, boys." Pan glyw- odd Ned y geiriau yna, syrthiodd mewn llewyg. Ail feddiannodd ei hunan a chyneu- odd y ganwyll, gael gweled pwy oedd yno. Er ei fawr syndod beth oedd yno ond tira dwsin o chwain yn ceisio cyd-greadur llawer mwy o faint m hwy eu hunain. Beth adawodd eich tad pan y bu efe farw, Pat ?" Y Gadawodd fi yn blentyn amddifad." $$• Dywedodd un marsiandwr fod yn well ganddo wr priod yn glerc na dyn ieuanc, am y rheswm na fydd efe ddim mor awyddus i fyned adref yn yr hwyr. @1?J Yn Madagascar, os bydd gwr wedi blino ar ei wraig, ni raid iddo ddim ond rhoddi darn o arian iddi, a dywedyd, "Madam, diolchaf i chwi," na cha efe ymadawiad a hi. 'W Cododd dadl fawr rhwng tad a'i fab yn nghylch oed yr olaf. Mynai y tad nad oedd y bachgen yn 21 oed. Taerai y mab ei fod. Yr wyf yn gwybod mai 20 ydwyt ti." Yr wyf finnau yn gwybod mai 21 ydwyf." Yr oeddwn i yno pan dy anwyd di." Yr oeddwn innau hefyd yno!" Yr oedd dau wr ffraeth yn dadleu â,'n gilydd yn nghylch henafiaeth eu teuluoedd, ac yr oedd un o'r ddau yn dyweyd y gallai olrhain ei achau hyd Noa. A minnau hyd Adda," meddai y llall. A minnau hyd gyfnod pellach yn ol na chreadigaeth Adda," meddai y cyntaf. "Yr wyt yn dyweyd y gwir," meddai ei gyfaill, "oherwydd ayn Adda nid anifeiliaid oedd ar y ddaear, ond bwystfilod rheibus." {q@ Y WRAIG BRYDERUS: Buasai yn dda iawn gen i, syr, pe deuech acw i edrych am fy ngwr. Y mae yn gorwedd yn ei wely. Y RHEITHOR: Dear me, ni wyddwn ei fod yn wael,—yn sicr ni wyddwn. Gobeithio nad yw ei waeledd yn beryglus. Y WRAIG BRYDERUS 0, na, nid yw felly. Methu a chysgu y mae. Credu yr oeddwn, gan y byddai bob amser yn cysgu pan y byddeclx chwi yn pregetliu, y cysgai ef eto pe yr elech chwi ato i ddywcyd gair wrtho. Yr oedd Siencyn Dwywaith jp ysmociwr tuhwnt i'r cyffredin, a mynych, oblegid hyny, yr erlidid ef yn dost gan ei frodyr yn y weinidogaeth. Un tro yr oedd dau o'r brodyr hyn wedi ei gymeryd mewn llaw; ac meddai y cyntaf, Yn sicr, Mr Jenkins, y mae yn arw o beth fod pregethwr yr efengyl yn ym. ollwng i fod yn gymaint slave i'w chwantau?" "Ai ni fu chi erioed yn 'smygu?" gofynai Siencyn. Naddo erioed, frawd." Hy! Ychydig o flas fydd gen i i wrando ar ddynion dibrofiad yn siarad." Y brawd arall yn canfod ei gyfaill wedi cael y gwaethaf gan Siencyn, a ddywedodd, 11 Wei, y mae genyf fi, ysywaeth, ddeunaw mlynedd o brofiad, ond yr wyf wedi cefnu ar y fath arferiad aflan, er's'blynyddau." Wedi cefnu d'deudsoch chi ?" "Ie, er's blynyddau." "Ho, ho! Alia i wneyd dim a gwrth- gilwyr, Nid yw gwraig Pantsurdoes ddim yn cyfarfod ag unrhyw anhawsder i gael morwynion. Y mae hi wedi cael chwech y misoedd diweddaf. <S&&^<S £ a, CWSMBR A ydyw eich bara chwi yn neis ac yn ysgafn ? Y G-WAS BACH: 0, ydyw, m'am. Ni fyddwn yn rhoddi dim ond 12 owns yn y pwys. 6f?; Miss LAHSGORE A welsoch chwi erioed y fath beth. Rhoddais fy het newydd ar y llian gwlyb yna. Ar ba beth gwirion nesaf y thoddaf hi, tybed. MR LAMSGORE Ar eich pen oåhc!Jn HOLGAR: Yr oeddych yn dweyd fod y rascal wedi dwyn 1000p oddiarnoch chwi. Sut mae'r achos yn dyfod yn mlaen ? PENTOP: 0, yn iawn. Mi ddarfum settlo y mater y tu allan i'r llys. Y mae ef wedi priodi fy merch i. ¡;,<¡r.r,fr'r ) Dywedodd geneth fechan oedd wedi dysgu ei holwyddoreg yn drwyadl, yn cynnwys y Deg Gorchymyn, ei bod wedi ei siomi yn fawr, Oherwydd," meddai, er fy mod i wedi ufuddhau i'r pummed gorchymyn, ac yn anrhydeddu fy nhad a fy mam, ond nid oes dim golwg ar gyflawniad y fel yr estyner dy ddyddiau ar y ddaear," oherwydd yr ydw i yn gorfod myn'd i'r gwelyam saith o'r glocla bob nos yr un fath o hyd." Dydd Sul, pan oedd cynnulliad y boreu yn dod allan o gapel Pisgalx, sylwyd fod yr hen Adda Jones yn edrych am rywbeth yn y baw. Gofynodd un o'r dorf iddo am beth yr oedd yn chwilio. "Am sofren," ebai yntau. Wedi clywed hyn, ymgymerodd rhyw ddwsin ohonynt ei gynnorthwyo. Wedi chwilio, a chwilio am gryn yspaid, a methu darganfod dim, ebe un, Wel, yn mha le ei collasoch hi, Adda Jones ?" 0, nid wyf wedi colli yr un, ond chwiMo am un yr oeddwn," ebe Adda Jones, yn hollol ddi gyffro. ("¿4f( -J Yr oedd Tim 0 Connor wedi penderfynu newid y dull o enill ei fywioliaetli; casglodd ei dipyn pres yn nghyd a phrynodd bistol," nid oedd ganddo ddigon i brynu powdr, &c.; ac aeth ar ei hynt i'r station a gwelodd yno dra- faeliwr a bag yn ei law. < Aeth Tim ato a daliodd y pistol at y dyn, a dywedodd, Eich arian neu eich bywyd." Mi roddaf i ti fy holl arian," ebai hwnw, os rhoddi di y pistol yna i mi yn eu lie I" "O'r goreu," ebe Tim. Wedi i'r trafaeliwr gael y pistol annelodd ef at galon y Gwyddel, a dywedodd,—"Fy arian yn ol neu dy fywyd." "Saetfba a fynot gyfaill," ebe y Gwyddel cyfrwys, "nid oes llwchyn o bowcte ynddo," a throdd d gefn yn swta a holl arian y dyn yn ei logell.