Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

i Y TO E^LTN IA:lYD!) 'ENff 0 G, AKHEBGOB I IBOZB "IPSTJXjTJ, At Wella-Poen yn y Giau, Poen yn y Lwynau, v Ddannodcl, Gwyneb Tost, Llosg Etra, Holltau yn y Dwylaw neu'r Wyneb, Eriwian, Dyferwst, Clwy'r Marchogion, Bronwst, Llosgiadau, Archollion. T Y S T IC) L A E T H ATJ. V: -v/ BRIWIAU TOST A CHLWYFAU. il High Barnet, 28ain Hy^d., 1891. "Fyanwyl hen Gyfaill,—Yr wyf wcdi defnyddio Homocea,' a phrofi ei worfli iaeliaol ar gyfer briwiau tost a. chhvyfau, ac liefyd ivrtlinieit-ilio gAveiAvyii y gwyhed a elvrir mosqvUocs a jiggers.—Yr eiddcch yn gywir (Yr Esgob) WM. TAYLOR, Cenadaetli yr Eglwys E,sgobol Americaiiaidd." CLWY'R MARCHOGION. Ysgrifena IARLL CARRICK: ° Mount Juliet, Thomas Town, 28ain Hyd., 1892. Dymunafdystio i law ddaiomus Duw Dad arriaf yn bendithio eich 'Homocea' i fy ngweha i o Glwy'r Marcliogion. Iddo Ef byddo'r lioll glod a gcgoniant. Bu'iu yn dioddef yn herwydd y dolur test hwn ;-m bum mis ac yn ystcd yr amser hwiiw gwnaethnm brawf at arnrai ieddion meddygo], megis Hazeline, Ruspini Styptic, Mist Gall, r.C Enaint a barateasid gan Feddyg. Cymhwyswyd o,tic i'NA- cldif,% ddwywaitli,oii:cl lieb ddiiii C*MiNTNTtliliad. Cyughorwyd fi i fyncd diwy driniaetli lawfeddygol -tra dan ddylanwad etlier Tel yr fod(lion i'n-i gwell,-L. (rr diwedc1, gwnaetlmrn brawf ar 'Hemceea,' r.c nwwn-dau nen (Iri (IiNvriicd eadfiiais fed y gwellhad wedi declireu. Yn mli'en pythefnos yr oeddwn yn hoiliaeh. Yr wyf yn cyrghori yn gryf ar fed i bawb sy'n dieddef yn herwydd y dolur tost hwn f wneyd prawf ar Homocea.' CLOFF YN HERWYDD ERGYD, PENELIN ANYSTWYTH, Y CLEFRI POETH. Ys^rifena IARLL CARRICK yn mhellacb Mount Juliet, Thomas Town, 17eg Chwef., 1892. "'Wele yn amgauedig arehebion y ilythyrdy am 9s. Byddwch cystal ag anfon i mi dri blycliaid o 'Homocea.' Rhoddais dipyn o bono i weithiwr i mi. Yr oedd cornwyd tost ar ei ystlys; a ehwympafai careg ar ei goes yn uwch ra'i benlin ac wed'yn ar warei droed, ac felly yr oedd yndra chlofi. Gwelais dhcddyw ar ol pcdwar diw] Dfd. a geiy i:ais iCCto, 'radIi Hcn ccca i clN? cbe fe, cr -a yr wyfwedi gwella yn hollol; ac lieblaw hyny, y mae wedi gwella peneJin fy rgwiaig, er ras galiai, o achos pccu, blygu ei plicnelin c-r's blwyddyn.' Mi reddais dipyn olieno i wraig eg yr ocdcly clefri pootlx ar ei dices, ac y mac yn gwneyd lit iclai; felly yr wyf am gael blycliaid 1 bob un olionynt. Dyma'r petli rhyfeddaf y daetlmm i erioed ar ei draws.—CARRICK." Dywed H. M. Stanley, y Chwiliwr Affricanaidd Enwog 2, Richmond Terrace, S.W., Mccli,25ain, 1891. Anwyl Syr.'—Y mae eieh Enaint •Homocea' yn eli tra dymnnol; ac y mae wtdi llin'iaru llawer ar fy migwm ehwyddedig tiwy ei ddefnyddio yu gyson. Derbyiiiweh fy iiiolcli g.wresceaf.—Yr eiddcch yn fTyddlon, HENRY M. STANLEY.' Y CRYDCYMALAU, &c., Ysorifena AROLWYDD COMBERMERE^ Carlton Club, 9fed Tacli., 1887. <« g.yr', Gwnaethnm brawf ar eicli Hemccea ar gyfer Giydcymalau. Cefais iddo wneyd mwy o les i mi.na'r un meddion at rwbuo ddefnydd.iais i erioed ac yr mae amryw o'm cyfeillion wedi cael lies trwy ei ddefnyddio. Yr eiddoch yn ffyddlon, COMBERMERE." .'V HOMOOEA. \.r' V • Gwerthir y Feddygiriaetli hen gan y mwyafrif o Gyffyrwyr am. Is. l^c. a 2s. 9c. y blychaid, neu gellir eigael yn sytli tiwy anfon lh tlrvrnodau i'r HOMOCEA CO., 21, Hf: mil ton. Square, BIRKENHEAD. __on- Aigrapliwyd a Cliyhocddwyd dros y PEECHENOG gan DANIEL REES, yn Swyddfa'r Herald, C,-terij,,trfoli.- Cliwefror 11, 1893..