Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Uinellan I

Eisteddfod Pontargothi,

News
Cite
Share

Eisteddfod Pontargothi, Y FEIRNIADAETH Alt Y C YFANSODDIADAU BAIIDDONOL, CAN EUYU ULIN COTHI. THI PHENNILL I GAPEL SILOAI" (Farhacl) ADONUH.—Cyrsyrch awen nddfed a barn ddyagyblttdig yw eiddo yr awdwr galluog hwn. Mae g&nddj ftddwd cy foelhog, a roedr ollwag ei feddwl allan yn rhwvdd ec eglur. Mae pob lhnell o'i eiddo yn cyrhaedd y galon ar unwaith. Cymer y darn blasua hwn ei ddarllcn dioaodd drachofn a thrachefn heb golii dim u'i Has. Gwrandawer ar ei benill olaf :— Pa saw! gwtddi, cred, a phrefiad, Dd'wedwyd rhwng y muriau hyn ? A phasawl ohcnaiÜ ddirgel Aeth i'r ncf drwy'r nenf wd ¡;wYl1 Beth drlaeth o'r cawodydd d'igrau, Dreiglfnt ycddo'r dyddiau gynr, oedd ta i y diwygiadau oddseth ar eu hynl Pe buasai rhai o hsn bereriniun Sfoatn yn cael codi oddiwrth y tneirw, a ehlywed y penillion awenyddol hyn, Ubyg iawn y clywsai Adoniah rhai ocheneidiau a ruawiiatitau yn tori at ddistawrwydd pruddaidd y byd crefyddol Mae yn amheuthyn i gael darnau uehel fath. wedi eu llunio gan farn bwyllag a pbroiiad addfed i faes cysudleuacth leoi fel eydd ynih heddyw. TAN Y BUYX. —Cyfansoddiad Hod RluruR gydd gan yr awdwr hwn, ac yn eynwys llawer o brofiad dymunol, ond ychydig o fsrddoniaeth weJi y cyfan, ac yn myned yn mhell i broti y ffaith, Nad yw pob peih a blethir o'r un watd awen wir." Ar ol cyfeiiio at y tr.eirw &ydd wedi gadael eu poen a'u llnfur, i gael eu gwobrau yn nhir eu heiifeddiaeth, y raac yn cael digon ar ei fy wyd yn j byd hwn, ac ym dymuno cael myned ar eu hot hwynt i'r lien, a therfyna yn y geirhu gweddigar a ganlyn :— "Gwawrio fuan, Cawn eu gwelcd cto'n iach, Ar heoiydd aur Caersalem Yn eu plith bydd Cur ice it bank." Dichon fod y bardtl wedi cyrhaedd addiedrwydd, mewn profiid a theimlad, fel ac i'w gyinwyso i fyr.ed i'r wlxd well. Os felly, byddai gwell iddo ef i wneyd ei Exodus, a gadael Curwen bach ar ol am yehydig. Efallai nad yw ef yn teitnlo yn ddigonol i'r pethau hyn a'i tod yn well ganddo aros yn y coiff am ryw ppaid eto. Y mdreched yr awdwr i goethi ei ltddwl, a chaboli tipyn ar ei awen. Mse gobaiih y cyrhaedda ben y bryn cyn ei fyned o'r byd, os mai ieuauc ydyw. TEITHIWR WLAD.—Dynaa ddernyn gwir farddonol, yr. proti fod ci awdwr yn fardd protiadol a nuistr<g ii". Mae ei ddatltinsad o safle y capel yn darav.iudol a thhvd al ddesgritiad o fysedd rhudd y wawr yn tyrnud ff-vrdd lcni llwydtewog y nOB oddi ar wydiau IFcueatr front yr adeilad i ollwng miliwn o fcelydrau trybelid haul i tewn mewn eddoliad plyseiniol yn farddor.iaeth fyw! Ac wrth ddarlunio yr haul yn machlud rhwng mentyll aur, gan roddi ei ben ar obenydd o gwrel, yn anfon ei belydrau disglaer i roddi eu lwrrol ddawna ar Ifenestri y cefn, cyn ciiio i'r gorwel pell, yn baentwaith baidjonol o'r fath fwyaf cyffrous a welscm erioed Efallai nad yw y Siloamiaid o'r un fnrn Teithiwr am y syniadau sydd ganddo yn ei benill olaf, nid oes help am hyny." Uhyngddo ef a'r canlyniadau, dyma y penill :— Siloam Siloam, 'r wyt hsddy w I'r tnwad yu warth a sarhad, A phawo yn dy gyfrif yn waelach 'Nac unryw addoldy trwy'r wlad Os matcrol yn ddiriun O'r bywyd y?brydol v sydd Yn byw yn yr Eg!wyt>, rliaid addef Ei bod yn diffygiol o tfydd Pe buasai ail wobr yn bod, i Teuhiwr y dyfernid hi i'w gynorthwyo i fyn=d yn y blaen ar ei dnilh, rhag iddo gyfarfod a rhai o'r Siloamiaid mewn anhwvl, ac iadynt ei orfodi i syraud ti d*bernar:l o glai yn gynt nae y dynuinai. DELTA.—Penillion gafaelg&r yw eiddo Delta. Dipyn yn anjstwyih yw y eyntaf. Mae yr ail yn well, a'r Tydydd yn well hyny. Mae yr eiddo ef yn proti fod yr awen ac yntau yn hen garsdigion. M UKMUK COTHI.—Dyma d'arn rhyfedd ar lawer o ystyriaethau. M-ie y llawysgrif yn dlos, ac yn un hawdd ei ddirlicu, omlliid yw meddwl yr awdwr tnor rhwydd i gacl o hyd iddo- Nid yw wedi deall ei destyn o gwljl, ntu ni buasai byth yn anfon ei benillion i'r f/ystudleuaeth. Un penill Bydd ganddo i Siloain, a dau i Curwen. Nid cedd eisiau llusgo enw Curwen i mewn o gwbl, wrth ganu tri phenili 1 gaptl bydd wedi herio ygtoronydd baner canrif o Hynyddau, ac sydd yn uefyll eto or or ga-iam ei clir ac ydoedd y pryd hwnw. (^lUl efallai inae Shcakespcreiddio a Miltontiddo ocdi ei brif amcan cf. ar draul colli piif amcan ei destyn. Ilefyd nid yw yn hawdd gws bod pa un 81 cynig at rogrith neu wawdiaeth y mú.C yn ei ail benill sicr t1 fod ef a'i feddwl yn ci ben. Lso, dywed fod blodau dirwest yn addumo inynwes wen ei Eglwysrydd," pan mewn gwirionedd nad ces yn biloam yr un "•ymdeithas ddirwe^tol i w chad. A beth mae yn ei feddwl wrth E-lwys ryd 1 r Oi ei feddwl yw y Frre Church if fc'cvtlaiid, rra-J yn camgymeryd, ac os meddwl y mae ci bud) n Eglwys beunydd, heb ynddi na rheol ni thiefn, mae hyny, hefyd, yn gamgymeriad. DFged y ffordd i o&od ei feddwl allan yn eglur, ac astudied ei destyn yn diwadl cyn cynig cyfanseddi. BOED FELLY. —Dyma ddenryn cyffcedin ei gyniadau. Iltb ynddo lawr o farddoniaeth. Mae ei benill ulaf yn dyvi yli ao yn aneglur, lie y dywed, Rhyw Elnn yw a i balrawydd gwyidd," ym mha le y mac yn canfod palmwydd o'i gyloh r Rhaid ei fod yn u-wtled petlnuna welodd ntb arall, ond mae y beirdd yn agored i weledigaethau ar rai ameerau. chytnamt a LY!1yn.1" s¡lwadau byii n ar y cv'ansod liidau sr Gaptl Siloam, ihodder y wobr i P&\ta, gyda ihwyddineb iddo eiinwynhau. (he barkauj.

Advertising

Blodein n Colia AM THOMAS…

Advertising

Yr Aelwyd Grefyddol.

■1♦ f'' Cvclinp'. J