Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

Llandilo Petty Sessions. I

Ysgol Mydrim.

News
Cite
Share

Ysgol Mydrim. CYFKIFON Y PWYLLGOR. At Olyjjdd j > Carmarthen Weekly Reporter. SYR,-Priodol dal ar y cyfieusdra presenol i alw sylw y cyhoedd at y Trefniant Gwir- foililol- Vol?i)i,tary System. Ar ddrws yr ysgoldv uckod gwel wyd yn ddiweddar len y cyfiitou am y llwyddyn ddiweddnf, hyny yw, y peth a elwir cyfrifon ar y (sheet. Nudwn yma rai pethau a ymddangosant yn rhyfedd. Codwyd cloak room yr haf diweddaf, cost Y1' hwn, yn ol y subrwd, oedd tua :C,")O. Ni welwyd un advertisement am tenders mown un man. Codwyd tuag at y draul dretli o ddwy geiniog yu y bunt raewn plwyf sydd a'i rateable value yn £ 6,621. Er syndod, nid oea eon yu y cyfrifon am y cloak room na'r arian fwy na phe bai y ddaear wodi eu llyngcu. Pwy all egluro ? Ceir y swm rhyfedd o £ 8 yn cael ei dalu am y llwyddyn i assistant, yr hwn sydd yn ddyn iouanc wedi cymhwyso ei hun fel ag i allu eistedd am scholarship>. Synod y byd Dywedodd Mr Marchant Williams mis Iiydvef diweddaf mai nid gwych oedd y staff. Gellir ychwanogu fod y tal yn waelacli anrhaetiiol i'r assistants. Difrifol y syniad fod bachgen fel hyn yn gorfod gwoithio am 3s yr wythnos Cywilydd ar gywilydd! Ond pan gofier mor estronol yw penau y pwyllgor yng nglyu ag addysg, Z) 0 0 ol uid yw yn taflu dyn i lewyg. Dywcd y list fod £ 11 12s 6d wedi eu talu am lyfrau dodrefn, &c., ond pwy sydd yn gwybod byn ? A phwy, o ran liyny, all dderbyn y cyfrifon fel rhai cywir ? Gwir iod archwiliwr wedt arwyddo y cyfrifon fel rliai cywir. Ond fel arfer, mae yr archwiliwr yn un o'r pwyllgor. Y gwahaniaoth rhwng National School ag Ysgol Mydriin yw fod ifeirad yn ben ac yn gwbl yn y blaouaf, tra mao ycliydig o fobl hnnan-etholedig wedi cynioryd gafaol yn llywodraeth yr olaf. Gallant uuo t'ii gilydd felly, a bod mor unbenaethol a ffeirad. Wid oe diidl i fod mwy ar gywir- deb cyfrifon Ysgolion Gwirfoddol, oblegid C, ZD yr ydys wcdi profi drosodd a throsodd yn Senedd ein gwlad fod twyll dibeudraw yu cad ei arfer. Gall ysgolfeislr Mydrim fod wcdi derbyn y swm o £ 100 namyn Is 3d sydd gogyfor a'i onw ar y l/st ac y mae yr un mor bosibl nad yw wedi derbyu agos hyny. A pho na bai wedi cad y bwrn ucliod, byddai dadlenu y gwirionedd yn golygu ei fod yn agored i golli ei le. Dyma betli yw cyfiawnder (?) yn y Drefniant Gwirfoddol! Mae yr un peth yn wirionedd am bob peth arall t'ydd wodi ei dalu. Pwy sydd wedi gwel'd receipts am y llyfrau, dodrefn, glo, &c,; geir symiau niawr ar eu cyfer ? Gan fod y pwyllgor mor arglwyddiaethol, buasa rhwyddach credu y cyfrifon pe buasai rhywun y tu allan icldynt wedi eu archwilio. Fel y mae, nid oes mwy o gool i'w gosod arnynt na phe bai y list heb ei chyhoeddi. Ni ddywedaf fod y pwyllgor wedi manteisio yn bersonol ar yr arian, and os ydynt am fod uwchlaw amheuaeth, riiaid iddynt ymostwng i gael eu dewis gan y plwyf, a'r cyfrifon i gaol eu harchwilio gan rywun y tu allan. Heb oini libel, gwg na bwli- yddiyeth penheol y p>vyllgor, dywodaf hyn fod yn bosibl i'r cyfrifon fod yn iawn, a'i fod yn bosibl hefyd fod peth o'r arian yn myned i boccd y pwyllgor. Ni charwn er dim briodoli anonestrwydd i'r pwyllgor, ond rbaid iddynt goho eu bod yn agored i amheuaeth tra na wneir 1archwiliad priodol ar y llyfrau. Isid ydynt ond dal i fyny egwyddor y one man viaitaye- ment yr ymladda ysgolfeistri gymaint yn ei herbyn. Hefyd ant yn erbyn rhyddid, barn, a llafar, yr hyn yw un o brif freintiau y deyrnas. bymerwn etholiad yCynghor Sirol diweddaf) er engrhaifft. Yr oedd gan yr ymgeisydd Toriaidd ysgolfeistr yn ei gefnogi. Golyger n tD fod ysgolfeistr Mydrim yn Ehyddfrydwr, ac wedi siarad o blaid ei ochr, buasai hyn yn drosedd anfaddeuol, a fuasai yn ei droi allan o'i swydd, oblegid mae yn y pwyllgor y Tories mwyaf penboeth a ffol yn Sir Gaerfyrddin. Gan yr ymosodant ar y prif ffyrdd ac mown tai cyhoeddus, a'r dynion am ddyweyd eu barn, a phan wrthodant yr ysgoldy i weiuidogion Anriibynol i siarad ynddynt, yn sicr nid hwy yw y pwyllgor a pddefent i ysgolfeistr draethu ei argyhoedd- ladau lihyddfrydig. Blin gonyf am rliai dynion yn cu plith, a swynir ganddynt i fod yn gochl i goisio cuddio yr ystranciau. Omcl yw yn syn mewn gwlad a dybir ei bod yn rhydd fod clynion yn taflu eu holl ddylanwad o blaid truis a gormes Ydwyf, &c., L. P.

Advertising

Llandilo Choral Society.

. !After an Attack.

The Weather and the Crops,

Advertising

LLANDILO.1

BETTWS.

Local Fairs for April. I

-----I RAILWAY TIME TABLE.—APRIL.

CRYMMYCH ARMS, NEWPORT (PEM…

ST. C L E A E S .

Advertising