Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

-----Cyfarfodydd Ordeinio…

BRYNAMMAN.

Mr. Lloyd Morgan on the Agricultural…

BEECHFA.

Bankyfelin Notes. -

News
Cite
Share

Bankyfelin Notes. I Y DAITH I GELLIWEN. ( ParhadJ. I Yr oedd yn noswaith ardderchog. Yr oedd y lloer wedi cychwyn ei thaith, ac fel brenhinea yn ei holl ogoniant ymlwybrai yn dywysogaidd o'r dwyrain pell i'r gorl!ewin draw, yn hollol ddidwrw, yn fawredchg a godidog, a'r tor aneirif fel pe buasent ar eu gorcu i ddangos eu d:sgleird b, a'r awel fwyn dyner yn chawreu arfiigau man y coed. Yr oedd twrw a chyrffo y dydd wedi myned heibio. Yr oldl holl natur yn gorphwys ac yn gwiego agwuJd o ameliifrd.-wyeld a elistawrwydd, oui bai swn y neddraig a'r cwal," y rhai a dorent 'nawr ac eilwaith ar ddistawrwydd y gymdogaeth. Yn y tawelwch yma gwelwyd ddau fachgen yn teithio o ardal Bankyfelin i Mydrim i garu. Cyeh- wynaeant eu taith oddeutu naw o'r gloch. Yn eu dwylaw oedd babo basdwn da, ac yneu genau oedd dwy.bib glii, a'r mw yn torchu allan fel o engine- stay pan yn nayncd fyny iiiclhic, Nid oeddynt yn siarad llawer a'u gilydd, ond ym mlaen a hwynt yn ddistaw, gan dynu yn dda oddiwrth y pibau, a gwneyd defnydd da pastynan i'w hwylio rhag y blaen. Nid oedd un o honyut yn petiuso dim am gael agoriad drysau gan y merohed am en bod yn eu caru am flynyddau. Hwy oedd cariadon goreu y merched. Wei, Dai," meddai Wil, dynu ei bib allan o'i enan, mae heno yn noswaith dda," ond gyda hyn dyna ffhehiad o oleu, Vat," meddii, beth oedd y yna, gwelaisfc ti ef, Dai ?" Do," meddai Dai, mae yn eicr o fod yn taranu yn rhyw bart." Gydi hyn dyna daran. "el," meddai Will, yr ydym yn siwr o gael storom. Gweli di y cwmwl du acw ?" Tyna oleu a tharan eto. Mae yn dechreut bwrw. AVeL beth iritawn i," meddai Will, fe ddaw i'r gwlaw a does yma yr un ty ni chartWb i ni gael cyegcdi Dero i ni gael myned cyn gynted y gallwn." Fwrdda hwynt, ond pan ar haner y ffordd, dyma'r gwlaw yn cl'od. Yr oedd yn bWlw yn arswydus, a'r cerrig yn tssgu i fyny ar yr heol. Yr oedd y ddau yn glycliu yn enbyd. Crn eu bod lawer yn mhellach yr oeddynt yn wlyb trwyddynt. Wei, beth wnawn i ?" meddai Dai, yr ydytn yn rhy wlyb i fyned i weled Mari a Liza heno. Wnaiff i cldini o'r tro i ni fod trwy y nos yn y dillad hyn. Mae yn well i ni fyned yn ol." Na," meddai Wil gan ein bod wedi uijned mor bell ni a awn mwy, beth bynag, pe buasetn oni dangos i'r mer jhed ein bod wedi bod fyny a'a addewid. Dim ond ni gael siarad gair neu ddau ac yni, ni awn yn ol." All right," meddai Dai, a ffwrdd a hwynt, a'r gwlaw yn para i ddyfod i lawr. Cyn hir ddaethant ym mlaen at y ffarm lie oedd y merched yn cadw. Yn mlaen a hwynt at y ffenestr lie oeddynt yn arfer euro. Chlywan nhw ddim o ni yn knocko heno gan y gwynt a'r gwlaw," muldai Dai. "0 yr ydym yn bound o wneud iddynt glywed," medlai Will, gaa daflu dyrnaid o gravel at y ffenestr. Cyn hir, clywoddMaiia Liza fed yna rhywbeth yn curo wrth eu ffenjetr heblaw y gwlaw. Lawr a hwynt i'r ffenestr, ac ynJ. y gwelssnt Will a Dai oddi allan fel dau bysgedyn. Mae Will a Dai yna, middai y merchfd, a lawr i1 hwynt i'w gollwng i mewn. "Boys bach," meddai y merched deuwch i mewn Ble yr ydycli wedi bod nr y gwlaw- yma? Yr jdych yn siwr o fod yn wlyb hyd y croen." Fe ddaliodd y gwlaw ni ar hacncr y ffordd," meddei y fceehgyn, ao yr oeddym yn niedelwi rhoi tro am danoch chwi, beth bynag, ar ol cychwyr, pe dim ond bod fyny a'n addewid, heblaw son am y cariad sydd genym tuag attoch." "Roys bach, dowch j m mlaen at y tan, a thynwchy dillsd gwlybion ynaoddi am danoch. Fe ddodwn ni hwynt i sychu i chwi erbyn y boreu, a fe awn ni nawr i mofyn ihai o ddillad miahdir i chwi ac fe fydd eich dillad eich hunain yn sych erbyn y boreu," a ffwrdd a hwynt i chwilio am beth o ddillad eu meistr. Fe roisant rhai o ddillad goreu y meistr i'r ddau garwr, ac fe ddodasant y dillad gwlybion i hongian ar link y cran yn y siqp/y, a dodasant padellaid dda o lo ar y tan, er ejehu y dillad. gwlybion, a ffwrdd. a'r ddau bar i'r llofft lie yr oeddynt yn arfer treulio y nos pan yn caru. Yr oedd Dai a Will yn edrych yn dda yn nillad y meistr. Yr oedd y merched yn eu hoffi yn fwy nag erioed y tro h WD. Yr oeddynt j n edrych yn fashers anghyffredin. Ar ol ieldynt siarad liyn a'r Uall am rai oriau, fe ddarfu i'r pedwar eyrthio i freichiau cwsg. Ni ddihur.asant hyd i'r meistr galw y merched yn y boreN, O'rfa'.h wylliu dychrynllyd! Pa beth oedd i'w wneyd bechgyn ? Beth o'r gloch ydyw hi," meddai un o'r merched. 4 Pump, meddai un o'r bechgyn. 4 AU right,' meddai uno'r merched nid yw miahdir yn arfer codi cyn chwech. Cera lawr meddai Mari, a dere lan a dillad y boys yn y fan.' Lawr a Liza, end gwar- chod anwyl Yr opdd y dillad wedi llosgi gormod o lo wedi cael ei ddodi ar y tan—y dilled wedi Uosgi Brswychodd Liza, a nol a hi a'r newydd at Mari a'r bechgyn. Ni chrcdai Maii y fath beth nes iddi fyred lawr a gwelcd ei hunan. Gwir ddigon — yr oedd y dillad wedi lloegi, Beth ofdd i wneyd mwy ? Nol a Mari at y bechgyn gan gadarnhau y newydd ddrwg, Dyna le wedyn Wpl meddai uno'r bechgyn, yr oeddynt yn awr yn dechreu gwyllti. Beth oedd i'w wneyd 1 Ni wnelai ddim o'r tro iddynt fyned yn nillad gcreu y meistr, am mai Loreu Sul ydoedd, ac fe fydd eu ei"ieu arno. Ac ni wnelai y tro chwaith i hysbysu y meistr o'r tro anffodua. 0 roa, gwell fyddai pob- peth na hyny. Lawr dillad yna,' meddai y merched, mae yn rhaid i chwi wisgo ein dillad Di, Fe rocklodd Mari menthyg ei gwn i Will, a fe gafodd Dai hen wn ar ol Liza, a ffwrdd a hwynt cyn gyr.ted ag y gallent-cyn i'r teulu goeli. Yr oedd Mari a Lisa yn edrych ar drothwy y drws ar y ddau garwr yn myned lan trwy'r yard. Yr oedd y merched yn methu peidio cbwerthin-yr oedd golwg ysmala arnynt. Dwy esgyd fawr ar eu traed, a'r aanau yn rhy fyr, a'r gwnau hyd eu pelyniau, a bobo shawl am eu penau, a bobo basdwn yn eu dwylaw. Beth 03 gwrddwn ni a, rhwyn er yr heol, fe fyddii ynsicr o gael ein ofn, meddai Dai.' Paid meindio,' meddai Wil, 'dere i ni gael myned girtref gynted ag y gallons, diolcha ein bod wedi dod yn iach hyd Pwy ydyw hwn syud yn dod,' meddai Dai, gen edrych o'r ty ol. « Y lobby yw,' meddai Will, dere i ni gael ei mhali hi, a a hwynt yn ddychrynllyd, oud nid oeddynt yn naediu redeg yn dda yn y gwnan.yr oedd- ynt yn rhy dyn iddynt. Pan ddaethant i'r ffarm lie jr oeddynt yn cadw, yr oedd y morwynion yn godro, a'r da yn y Beth niwn ni nawr,' meddai Dai, fe fydd i'r merched yma eicr o adnabod ni.' Fe redwn nerth ein traed trwy y meddai Will, yna ni chant lawer o amser i edrych arnum Ffwrdd a hwynt drwy y yard. Gwarchod anwvl fe gifodd y da a'r merched eu ofn, yr of d 1 y da yn rhedeg ac yn neidio, a'r merched yn gwychad. Beth sydd yn bod,' m 'ddai'r meistr,' gan redeg allan o'r ty. Dwy hen renyw fawr oedd yn rEdg lan trwy yard yma, a lan a hwynt i'r storehouse at y • Hawyr anwyl!' meddai meistr, gan ymofyn ei ddryll, a lan ag ef i'r storehouse lie oedd y bcchgyn yn cysgu. • Beth y ddwy fenyw }na ddieth i'r lan attoeli,' meddai meistr. • Ddaeth neb lan yma meddai'r beehgyn,' fel y gillwch weled, does YlUa neb i gael ond ein dau Y mae y meistr a'r merched etto yn methu deall beth oedd y weledigaeth rhyfedd a welsant. Y n y fen yma daeth gwraig y ty lie yr oeddwn yn Ilelifa i mewn an ddyweyd fod swpcr yn bared. Ffwrdd a ni i awper. 'Stori dda oeid honna, meddw,1 i.' Ie,' meddni yntau wedvn—ond yma, rhoddodd y wraig stop arragor o ystoriau. Boreu trannoth, aethum adref. Yr oedd y wraig a'r plant yn weddd. Nid ydyw y wraig yn fceldlcn i mi fyrel nr gered fel yma, ond y mae wedi addaw y caf fyned i Llangunnock etto. Nawr ferched ieuainc, parotowch Ie i mi. Yr ydwyf wedi clywed fod gennych Ie da lan yna. Peidiwch a dweyd wrth neb fy mod yn dyfoel, am fy mod yn mofyn caeIlot o notes, yr ydwyf wedi cae.1 ar ddeall fod yna Ie ela iawn aip notfl¡. Pcidiwch a dweyd wrth neb fy (q yn bricd. Nid wyf chwaith yn teetotaler. Yr wyf ya tneddwl fe fydd i mi gytiKno yn dda. Old Chaps, yt wyf yn edrych yn mlaen am dderbyniad gwiesog genych. Nid pen twysn wyf yn feddvvL -o- The Weekly Reporter is thought a lot of in the neat little village of Mydrim. Tho inhabitants of Mydrim are so good natured that they relish a good joko, quite equal to the relish they ael from a good plate of beef, sauced over with Yorkshire Relish." As a young lad of about 12 summers was fgetting into bed last Thursday evening, his last words to his mother were Good night, mamma cofiwch chi ngalw i'n foreu bcreu yfory, achos Dydd Gwener yw hi, diwrnod y Reporter. Os na fyddau lawr yn y siop ddigon boreu, fe fydd y Reporters wedi ei gwerthu gyd. A fel ych chun'n gwybod fi fydd row ofnadwy gyda data os na cht.ff ef y papur erbyn y daw adref o'i waith." The mother bent down and kissed his dear brow, and said that she was very glad that her dear boy was taking such interest in the happiness of his home," as no Reporter, no pcaco" he won't be happy till he gets it. -0-- Great preparations are made in the different Snnday Schools of our district against their annual assembly or anniversary. Bankyfelin Sunday School is far superior this year than previous years, in their singing, reciting, and their catechising. This is due to the noble efforts of their teachers. To say the least the rev. gentle- man, Mr Thomas, who is their worthy pastor, has done everything in his power to cultivate the minds of both his senior and junior scholars. It rtfleets great credit on the part of Mr Thomas for the marks his scholars received at the annual examination which took place a few months ago. Ebenezer Sunday School is busy making prepara- tions for their annual assembly so is Gibeon* and Cana. Why not get an assembly of tho above four Sunday Schools. We are given to understand that Cana and; Bankyfelin hold one Christmas day, why don't the four join then ? It is full time for us to shake off this sectarianism, which is nothing but a cancerous disease that eats away the unison which ought to reign among us. Let not mere trifles be stumbling-blocks against any good cause so as to prevent it from being prosperous. The Superintendents of the above schools kindly take the hint. SCHPRECZT.

St. Clears Petty Sessions.

Carmarthenshire County Council.

The Post of Crier of Quarter…

PENYGROES, LLANDEBIE.

.-IFerryside and District…

FERRYSIDE.

Important to Parish Council…

Addition.

A Gocd Ideal Tradesman compared…

. SILOAM, PONTARGOTHI.

[No title]

------__------The Rev. W.…

LLANGADOCK.