Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

-'-----'---......-----..........-'-"--'-'-'----,,---"""",--...._--..",-......…

Tor Llansaint.

Cyfarfod Urddiad Mr. II, Soiriol…

News
Cite
Share

Cyfarfod Urddiad Mr. II, Soiriol Williams yn Casllwchwr. Cynhaliwyd cvfarfod i ordeinio Mr Scitiol Williams, o Goleg Henadtuol Caerfyrddin, yn y 118 uchod, ar y dyd.iiaa Sul a'1' LInn, Ebrill y 2Cain a'r 27aiu. Pregethwyd y Sabboth gan y Parch Dr Guruos Jones a'r Parch Eiias 13. Jones, Caergybi yr oedd y brodyr yn en liwyliau goren, a chafwyd cynulleidfaoedd mawrion. Korea LInn am ddeg, awd drwy y gwasanaeth o n-illduo Mr AYilliams i gyflawu wailh y weinidogaeth. Yr oedd disgwvliad niawr yn nhrigolion y pentref a'r ardal am y gwasanaeth pwysig hwn o ganlyniad yr oedd yr addoldy \vedi ei orlenwi cyn amser declnea. Lly\vydd\vvd y gweithrediadau gan yr hybareh dad Mr Thomas, yr hen weinidog. Dechreuwyd trwy ddarllon a gweddio gan y Parch Mr Williams, Goworton. Yna traddodwvd pregeth hynod o amserol ar Natur Eglwys gan y Parch D. S. Davies, Caerfyrddin; wedi hyny hohvyd y gofyniadau arferol i'r gweinidog iouangc gan y Parch Mr Stephens, Bryntog, a cbafwYfl attebion oryno, pwrpasol, ac hynod effeithiol. Yna offrymwyd yr Urdd We-ddi gan y Parch Mr Bevaa, Waenarl\ydd, a phregethodd y Parch Mr Jenkins, Penclawdd, siars i Mr WilHanjS. Yna a-d at y gwaith cysurlawix o anrhegu Mr Williams a nifer o "gyfrolau gwerthfawr o'r Expositor's Bible, ac amryw o lyfrau dindfawr ereill, rhoddedig gan yr eglwys a'r gynulleidfa yn y lie. Cyflwynwyd yr anrheg hon i Mr Williams ar l'an yr eglwys gan yr Hybareh Mr Thomas, a chyd- nabvddwyd y caredigrwydd gan Mr Williams, yn fyr a phwrpasol. mewn teiinlad dwys. Yu ystod y cyfarfod darlleuwyd llytliyr caredig oddiwrlh y Parcli D. P. Davies, Petimacnmawr (gweinidog Mr Williams), ¡ yn gofidio yn fawr ua allasai fed yn bresenol oheru-vdd afiechyd. Yv oedd yn tystio yn uchcl am Mr Williams fel dyn ieuangc o gymeriad pur, o aiiuoedd disglaer, a dyfodol ilwyddianus, ac J'H dymuno Duwyn rhwydd iddo ef n/r eglwys yn y lie. Het'yd darlleuwyd llytliyr arail, ac nid y lJeiaf llythyr- oddiwrth gydefrydwyr Mr Williams o'r Colcg yn :iara.d yn uchel am dano fel myfyriwr lhvyddianus, ac J rl dymuno ei lwyddiant ef a'r eglwys J'ù1 mhob ystyr. Am 2.30 y prydnawu, dechryuwyd gan y Parch Moses Mosss, Llanelli, a phregetiiwyd yn nerthol iawn gan y Parcli JKees Rees, | Alltwen, a'r Hybareh Mr Thomas yn traddodi siars i'r egJwys yn hynod biiodol. Am 6.30 dechreuwyd g-an y Parch T. Bryn Thomas, Maosteg, a phrogethwyd yn I effeithiol ac adeiladol gan v Parchn. Elias B. Jones ao E. Powell,. Pontarduiais. HebUiw y rhai a onwyd, gwelsom 3*11 bresenol hefyd y gwelnidogio'! a'r myfyrwyr j canlynol — Y P a-chn. B. Evans, Lloyd- street; —. Davies, G-owerton —. Thomas, Gorsoinon J. H, ilugltes, Dowlaia Glas- nant Jones, Pwll J. D. Jones, Jiliai, Caeiv fyrddin J. H. Pees, Pelpbrey; —f Edmunds, Hirwaiu —. Lewis, Docks, Llanelli Mri. John GritH-ha, Euwys Lloyd, D. D. Joseph, a Tydwal K. lbyies, Presby- terian College; Thouaaa Moyd, Old College School Hywel Davies. T. P. Han-ies, Penri Evans, IT Jones. David Hopkins, W. Saer, J. T. llughes, a D P. Owen-i, Ammanford. Hefvd dylasem d lywoyd fod anwyl fam Mr Williams yn breBer.ol. Mawy hyderwn y bydd i Ben Mawr yr eghrJs fendithio vr undeb.

S I L 0 H, LLANGELEB,

Advertising

WORK COMES EASIER