Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

1 r Ben y Pentan.

---» Death of Alderman David…

Nodiou o Fro Cathen.

Advertising

Elim, Caerfyrddin.

Gwynfe Eisteddfod.

. Ysgol Mydrim.

News
Cite
Share

Ysgol Mydrim. At Ohjfjydd y Carmarthen Weekly Reporter. appelio at eich hynawsedd am v-V ,e1^ ?a?>'r clodwiw i alw fevlw Pwyllgor \8gol Mydrim at y concert sydd V» gynal yn yr ysgoldy Mai y 6ed. Dyweelir ar y tocynau fod yr elw i fynd i gael rhoddion i blant yr ysgol, ond m sonir gair gyda golwg ar pwy syad yn ei gano ymlaen. Gan foel y gvixxherdd yiw f^Ifd^i I cyhcedd, tegweh a'r cyhoe'dd ?.wddw"?,"y^d»7iy; ei syiob. ce^"i'r mndiad? ne,, 'y"'r"' 1 j 6 cn;?ef y tocynau fod yr amcan yn £ wybo<? 'cvZlT fClly f^ddai i,r c*h0fdd bossibl? Mae^^J'Inyhmclrech ,f« sydd yn MrrUiin n ,1 vnce'rs cyn hyny wedi eu cynal yn KaTfft ovir ""JSylchiadau tra rhyfedd. Er son 1 r banvr n«'»h^ Concert un tro heb ddim uri'-dh" "J?^. or^LrUlamg"pel' sriad creadur eoniarus hwn wee rW i T ett-° f-d- y SiT"o,!n L,?vhh,r'«»■»' ™ »P'l y" rl j ^nn m i" j" ceir mown addoldy ? Ond dyna, mae rhai dynion mnr wi.gllUntd* w,ad i gredu pob sothach- VS rth reswm gJfalwyd an ,yw ychy-dig °; bt^3riS dr.Wy r°ddi nifJr go1 dda o i t\i JDt- Rhai a J"" rhwydd viv eu !,0CJ nau' lhag ofn iddynt ,poiho>game bamvvjd yn ddoeth eu gwobrwyo yn y T,a Jfmh trick i brynu dyniJn parchus sef rhcddi taffy-ticht i un a lemon drops• tlch'ilA\ DJ-?wyd felly draul y gyngh c yn >t*naf gan rai fedrent leiaf fforddi> cyfranu et y mudiad. Dylr.i |M-th fel hyn fod vn we« cyhoidd »vr'.h da!u am y tocynau. Yr oedd conceit y piano yn ymddangos yn ddigon priodol yn ei amcan, omJ belli a ddacth o hono? Mor belled ag a mae I y,Ly )1\ ravn'd, nis gellir beio amcan y concert hwn, ond beth ddaw o honor Gan Dad pa mor ddieithr oedd y syniad o ga"l piano gapel, mae "prizes for the school children lawn mor dllthr yn Mydrim. Clywir yn fvnych am roddion gvirfoddt.l personau neillduol i ysgolion ond dim yn Mydrim. Ctir llawer o ysgolion dyudiol yn cynal concerts i aracanion neilldu0'> 0lld ni chlywir cm beth felly yn Mydrim. An yu mha le ond yn Mydrim y ceir banes am beth mor dra d.yrchafol a chasglu arian y cyhoedd yn y ffurf hon iwobrwyo ysgolheigion ? Gan fod y peth mor newydd ar bob cyfiif dylid cael ychwaneg o wybodaeth yu ei gylch. Os y pwyltgor sydd wrth y gwraidd, hawdd ddigon fydd iddynt hysDysu y cyhoedd o'r hyn y bwriadant wneud pa ffurf mae y gwobrwyon i gy jieryd, ac i bwy yr ytnddiriedir y (IoEtparttiiad- Nid fy amcan yw dyweud gair yn erbyn y gyngherdd, ac yn sicr wedi i'r achos gael ei osod allan yn eglur i bawb bydd y gefnogaeth yn rhwym o fid yn fwy, ond os na, bydd hyny yn anfanteis i'r mudiad. Ond uwchlaw y cwbl bydded v pwyligor cystal a chofio eu bod yn awr yn gyfrif ol i'r ryhotdd ac y gellir hawlio eglurhad oddi wilhyur. Y neb dJerbynia ac a geisia arian y cyhoedd, y mae o nngcnrheidrwydd dan r^ymaa i roddi cvfdf o'i oruchwyliaeth. Os nad y pwyllgor sydd 5rn gwnoud y peth byddant yn rhydd wedi iddynt egluro. Ac os hwv sydd yn gwneud gallantddisgwyl ychwaneg 0 .rydymdeimlad ond iddynt foddio y cyhoedd o'r amcan. Mae'n bossibl mai at y Vicar y dylid appelio am oleuni, ac nid at y pwyllgor, oblegid mae y drafedaetli yn y Reporter ar bwngc yr ysgol walDynd yn mhtll i brofi mai y Vicar sydd yn ben ac yn gwbl yn yr ysgnl hon. Beth bynag am hyny, gan fod pwyllgor irewn er.w—gan nad pa mor lleied ydyw ei rym—ceisiaf ganddynt hwy yn awr i egluro'r matter. Hyderaf fod y pwyllgor yn ddigon boneddigaiad g theg i'r cyhoedd i roddi ychydig o oleuni ar y cwestiwn y irodd y gwelont hwy yn deb. Ydwyf, &c., WATKIN.

Bankyfelin Notes.

Ilanegwad Parish Council.

The Great Need of the Age

Live Fish in a Woman's Stomach.

A STATEMENT BY MBS DAVIS

Is Llandilo Dic-Slion-Dafydd…