Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

1 r Ben y Pentan.

---» Death of Alderman David…

Nodiou o Fro Cathen.

Advertising

Elim, Caerfyrddin.

Gwynfe Eisteddfod.

News
Cite
Share

Gwynfe Eisteddfod. To the Editor of th' Carmarthen Weekly Bcportcr. DEAR SIR letter appeared in your respected paper, of March 20th, about Gwynfe Eisteddfod, and it scemb I am accused of sending it to you therefore as I have neTer written a word to your paper will you kindly state in your next issue that I never wrote a word about the Eisteddfod nor one of the family. Thai.kiDg you JU anticipation, I remain, yours respectfully, GETTA THOMAS. Gwynfe Cottage, Gwynfe near Llangadock, April 8th, 1896. [We have necer received a communication from Miks Getta Thomas besides the present one.-FD., C.W.R.] At Olygydd y Carmarthen Weekly Reporter. SYU,—Ymddangcsodd llythyr yn eich papur clodwiw ychydig wythnosau yn ol, yng nglyn ag Eisteddfod Gwynfe, wedi cael ei ysguienu gan ihyw un yn dwyn yr enw Cyfaill lllin lawn genvf ydyw, fod afdalwyr Gwynfe, lawer o honynt, yn dweyd yn gryf a chroew mai ti oedd ei awdwr. Tebv- iawn eich bod wedi camsynied y tro hwn. Y Inlle rrenvf iwY 0 barch na hyna i fy llecyn gtn'di>'ol >e, y ^an mwyaf iachus ° fewn i'r holl Sir ydyw Gwynte, gwlad y gan. Oes, y mae genyf barch calon i eisteddfodau, ae yn wir eietcddfodwr o'r cryd fel nas gallaswn feddu digon o dwyll a chulni eu hargyhoeddi hwynt yn y newyddisdur. Gresyn Iod penalA rhai mor ysgafn y djddiau yma mewn llawer He a Han a chrtdu mai ft, y gwir- ion, oedd Cyfaill." Er yfgitfiied (13, w fy nghoryn, gwell oedd genyf adael gwyr y gwaith yn lionytld, na myned i ddala pen rheswm ag un o honynt. Pe buasent yn d'ed i gvfarfod a mi yn fintai gref, y ddau ryw efo'i gilydd, y buasai yn hen bryd i mi ddodi fy nhraed yn y tir, a goreu i gyd po gyntaf. Da chwi, ardalwyr Gwynfe, peidiwch a meddwl mai fi bydd yn danfon y cyfan i'r papurau. Carwn gael Ilonydd o hyn allan, hyd nes y bydd tch wdi cael pobpeth yn ddigon eglur a goleu o'ch blaen. Os mai un o'r rhyw deg oedd Un o'r Gwaith," nid oedd wedi yityried y canlyniadau wrth ddadon y nodyn byr disynwyr i fewn. Buasai yn well iddi fod yn dawel y tro hwn, a cheisio dringo i'rllwyfan yn yr eisteddfod nesaf. Os mai merch ydyw, cofiwch, tebyg y carasai hi gael bod ym iiihlith y Ro 1/121 Family ar lwyfan eisteddfod goronog Gwynfe. O. caf y fraint a'r anrhydedd o Cyw i welcd an eis- teddfod cto yn Gwyr.fe, mi alwaf yn fglur ar Un o'r Gwaith" dd od fyny er i'r holl dvrfa gael golwg ami 1-i neu arno ef, ac yna ceir llonydd 'nol Haw, rhag i neb ein brathu a saeth bapur, neu gael ein cornio gan fuwehed moelion Os oes ambell un yn d'oa fyny vn y byd hwn yn Gwynfe, diolch eu b< jn mcdru d'od heb bwyso ar neb, ac yn meclru byw'arnynt eu hunain. 11 Trwy chviyo dy wyneb y bnvy-y -beithio y efitit ddig mo nerth yn olSRXACI'E ^A1>TI,rel na bvddo eisieu iddynt hidio a tca.PRrt>T \ncdriippis ffroen nrlipl avdd a 'dros eigwyneb, neu y crechyn balch sydd ai cigarette ddimai yn ei enau, gan ba8io pawb fel bwIEd y Gwyddel, gan Biglo ei goryn uchel a sisial how do you do 1" tra wedi cael ei fagu yn llo swta ar ol ei JalD ar oclir y Mynydd Du. Gobeithio na fydd achos i mi gael o hyn allan ddanfon fel yma i'r wasg er rhyddau ty hun, a minnau yn ddieuog. Yr ydwyf yn dweyd heb ofn na dychryn mai nid y fi yayw awdwr y llythyr diweddaf, or.d •' Cyfaill," nis gwn pwy ydyw. Terfynaf gan hyderu na chaiff neb achos i enwi neb 'nol Haw. Cerwch eich gwlad a'ch cenedl, gyfeillion, a dangosweh tich bod yn gwn«jyd hyny o barch calon, drwy fod yn ddistaw 0 hyn allan. Yr eiddoch, yn ddidderbyn-wyneb, PELAGIUS. [Nid Mr Morgan Pelagius Williams yw "Cyfaill." —GOL., C. IK.A.J

. Ysgol Mydrim.

Bankyfelin Notes.

Ilanegwad Parish Council.

The Great Need of the Age

Live Fish in a Woman's Stomach.

A STATEMENT BY MBS DAVIS

Is Llandilo Dic-Slion-Dafydd…