Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Ar Ben y Fen tail.

Bankyfeliu Notes,

o I Chokcy a'i Denlu.

News
Cite
Share

o I Chokcy a'i Denlu. At Olgggdd y Carmarthen Weekly Beporter. MU. GOL,—L'awero emvogion sydd wedi codi o oca i oes yn hen bentref bychan llankyfelin- dynion oedd yn ineodu ar gyuiiueriad dysglaer, dynion oedd yn meddwl yn fawr am cu cyi'eillion. a dynion nad eeidynt yn gwrando ar gymhelliadau taei rhyw penbwlod o ddynion i ddefn.vddio eu talentau at y gwaith eehiydus o niweiclio cymmeiiadau pobl ejci'J. Yr oedd y dynion hyn yn inoddu ar galonau. a'r rhai hynny yn oilawn o goiiad pur at eu eyfeilHon ac at eu cydweithwyr. Dyni;u didderbyn wyr.eb, heb cldichell ac heb dwyll. Yr Olthl yn hawdd adnabod wrth wyneh- pryd y gwrouiaid hyn fed rhinwedd a daioni yn cydfyn'd a'u dywedisdau, a'u gweithvediadau nefyd. Y nne un person yn Bankyfelin yn hrescnnol hwnw, y w Otiokey." Yrwyf yn diolch nai yn ardjd anwyl Bankyfelin y ganwjd nac y mag-vyd hwn. 0 mor wahanol ydyw y person hwn at y personau uchod. Nid oes rhinwedd o fewn ei galea. Gallem fedd wl with ei yegritcniadau mai urig a mean ei fodolaeth ydywsathru cymirctnd iu eieul elan drnEd. ze rnae y cymmeriddau hynny yn eiddo perwnall n d ydyw ef ¡Ia 1 deulu Chokeyaidd yn deiiwng i ddattod carai. d cgictiau, Nid orseisim oad edrych ar wynebpryd Chokey tieu 1, Chokey's Chum cyn cael allan fod yna arwydd lied eglur o dwyll ae anfeesgarweh. Y raae yn dda iawn genyf glywcd foel" Chokey neu Chokey's Chum" (oblegid yr wyf o'r un farn a chwi, Mr Gol, mai yr un ydyw y ddau) yn cyfad ief eu bod yn dulu, neu y personau gyda pha rai y mae yn avos, byddai hyny ycliydig yn hry (glur. Un o'r Teulu," reu y personal hyn ydyw Defender of Religion," 12 yn wir, dyna Defendet ci,ie ? "Defender of Religion" yn ysgrifenu pethau yn rhy warthu8 i bapur hanesyddol eu cyhoeddi. 0 'f fa h ragrithiwr. Cofiecl hwn am y g-iviau glywaiset vn dywedyd, Mai eymmeiiad" dyn sydd yn gac el I fwyaf o argraff ar y byd." 0, frawd (es ydwyt y" deihvng dy alw yn fra^'d^ svvblj^oa oes cyineii.- ir egwyddcrion aaj yn rhaid mai breueliwydia hyny wuest. Yr: dwyf wedi darllen y (Llr.u lythyr cyhoeddedi rn y Reporter yr" --thNjS ddiweddaf dm yr en-au Ctrokey's "Chutn," a Canolwr." Gwell fyddai gaeliel y Chum a'r Canolwr allan, oblegid yr yd wyf yn credu fod delw yr adyn Chohcg wedi ei stampio yn ddigon eglur arnvnt. Nid wyf ryw lawer 0 fardd ty hunan, nac am ddangos fy hun yn dipya o (ardd chwaith. Ond mae genyf ddigon o svnwyr cyffredin i vvyboel y gwahaniaeth rhwng barddoniasth a rhyw baldorddaoh undonOf;, disynwyr, fel yn eiddo "Chokey." A glywodd neb erioed ain grachenlipa rhod bytegd. Yn wir, Mr Gol, rhof ddau svvllt o wobr am gyfeithiad o'r frawddtg yiii oblegid yr wyf ar derfynu gwnouthur gdriadur nt wydd, ac am fe d y geiriau uchod yn hoUol ddLinr i mi, credaf y byddant yn addurno lipyn cr ei gynnwys. Yr ydwyt yn son fed dy enw ya myth. Yn wir, credaf mai myth ydwyt n a dy farddoniaeth oblegid nid oes fawr o syiwcdi yn yr oil o honvnt. Os yJwyt yn crcdu nad oes neb yn gvvybcel pwy ydwyt, nid oes eisieu i ti ond myned i lawr tua't square, a gelli glywed dy enw ya cad ei barabll1 gydVr pentrefwyr cent, per cent. Yr ydwyt yn son fed cadwynau thyddid wedi »>yrttiio'n sarn i'r llawr. Tybed ai y ca,d,i,% nau li) i-iy ocdd yn dy ddal fel un parchus yu y pentref sydd wedi syrthio, rca y cadwynau cari1d, cyiaill at gyfUIIJ, bydd wtdi myned i'r !Jawr? Yroi.d!wn wedi dyfod i'r pendc-rlyniad wrth ddarllen un o dy bendiltion 03 ymresyuau'a fwy Û. synwyr, Cofia ddiwedd erchyll Cain Paid a mwrdro dy gyfeillion, &c. mai ysgrifenu am danat dy hun ocdiit. Nid wyf yn meddwl llai nad rhyw fath o soliloquy cedd. Y n y penill olaf o'r Canolwr," yr y d wyt yn son dy tod yn un o'r gorlan. Y mae hyny yn dangos yn eglur nad ydyw llyfr y lLyfrau yn cael fawr sylw genyc pe buasai i ti droi tudaleaau hwnw vn fwy mynych, yn I!e myned o dy i dy ar ol lw ff a chlap, delet i'r penderfyniad mai defaid diniwed eydd yno ac nid bleiddiaid. Yr oedd Agricola ac Acquile yn saethu tu faea i'r gorlan, druain, oblegid tu faes y dylai fed efe a'i deulu. Ond v mae ef Mr Lord yn ceisio twyllo dynion ei fod yn un o'r gorlan. Os ydwyt yn y gorlan, ni ddaethost erioed trwy r drws ond gwaeth nag hyny, y mae genyt ddigon o wyneb i vvthio dy ffordd i fewn trwy ryw ffordd anghyfreithlawn. N,d oes amaer i mi gyffwrdd a'r holl benmllr.n y tro hwn. Dywedaf wrth derfynu y byodi yn well o lawer i "Chokey a'i deulu rdrych yn nes gartref o lawer (cyn daw yr amser iddo feel yn berchen teulu gwirioneddol iddo ef ei hun). Nis gall pobl sydd yn byw mewn tai gwydr dahu Ceng at nsb. Y mae yn anhawdd iawn peidio cyhoeddi eu hen wau mewn bold type, ond gan fod golwg ftwr genyf ar hen ardal a phentref bychan Bankyfelin, attahaf y tro hwn. Bydelai cvhoeddi enwau djiuon mor ddieg wyddor a'r i hai'n vn ddim ond elwyn gwaith ar y pentref a'r ardal 011: Ydwyf, Mr Gol, VEUUAS.

- -«*— Lljthyron Oliokey and…

o I Cltokey.

Ferryside and District Gossip.

Llaiidilo Petty Sessions.

AV II ITLA Xl)7 '

LLANDYSSUIJ.

[No title]