Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

Ar Ben y Fen tail.

News
Cite
Share

Ar Ben y Fen tail. [GAN DAFI'R GWAS.] Diolch. i'r Gwas Bach am ofalu am v entan, coiiaf am dano yn gal-edig dydd adwrn "barlys Bydd cliwccli modfedd sgwar o yingsr bread yn dal rliagorol iddo. ododd gwrych y gw( leh am fy mod yn ei Igofio o'i gamsyniadan, a danododd ryw viey-moon i mi AVel, y gwiv am dani, nid c;1 w yn rhy hwyr i'r u;i hen lane i gael moon 'r fath os cvryd awydd arno am hyny Y iijac Ilawer o ddysgwyl am YVyl iregethu Elim, Caerfyrddln. Bydd yr nwog Barch J. Rees, Cwnillynfell, YllO y ul nesaf yn pregelhu dair gwaith; ac yu arlithio nos LUll ar Adonibezec a'i Jed war Bys Bawd y Maer ya y gadair. Tchydig yng Nghyumi sydd yn u weh na Mr lees fel pregethwr yr AVyl Flynyddol, ac yn nwedig fol darlithiwr. Ser dysglaer yn ffurfafen yr doedd Goronwy Owen, Ieuan Brydydd Hir leu.), a Nicander, ond eydnabyddiaeth wael jawsant gan yr Hen lam. Y mao darllen lanes y dewrion athrylithgar hyn yn eglur Idangos mai uid teilyngdod fu yn safon lyrcliafiad yn y dyddiau gynt. Llongyfarehiadau gwiosocaf Pen y Pentan or Union-street ar ei buddugoliaeth yn ileol y Dwr. Eweh rhagoch, fttddugoltaelh- .vyr, i gyd, ond na ddigaloned y rhai goliodd. Dafydd Jones, a drowyd allan o Eglwys Llandyssdlo (rhsvng Penlro a Cacrfyrddm), 1 0 -,ol tu yn olynydd i Stephen Hughes, "Apos:ol 11 Sir Ga°rfyr klin." Cylioeddodd Dafydd Jones argrafnad o 10,000 o'r Beibl wedi n marw Stephen Hughes. •He Beibl Peter Williams yw y eyntaf yn yr iaitli Gymraeg i gymvys sylwadau ar bob Z, pennod a ehafodd gylehrediad helaeth. Oafodd Peter Williams ran helaeth o orledi- -,aethaii crefyddwyr ac hefyd elynionerefydd, )nddaei.hyndroaufyd. v Ca' gofgolofn c,Y iir. it Cyliocddwyd yr englyn hwi; o waith Dewi ardd yn y flwydilyn 1777 :— Niwerth ddyn p:) dferth un pryd-y Nefosdd Er nwyf ne Ifienctid Si,)tred;v, tc-iitlivg yw'r byO,, A'i fen-dd ni sai funud." )a;Hh y ncwydd i'r Pentan fod y myfyri \\r yd, a'r pregethwr galluog, Mr Emrys 'rd wedi cael galwacl daer ac unfrydol o ygraig a Rama. Mawr hydera yr ysi mai eadarnhaol fydd yr ateb. Fel gonest, dewr, a didderbynwyneb fel riad pur, ac fel pregethwr cymeradwy, awdd i'r un oglwys i gael gwell Mr Llwyddiant, frawd fivldiweddar rhoddwyd hen gymmeriad ,i cdiol ac anwyl yn ei fedd yn America. ■]U} ocdd Jonah Jones, ac enedigol o ->sul, Aberteili. Creda y Cyufelyu r '«J. in ei fod yn deilwng o'r englyn hwn J ..fjog ei fedd o vn hael Jonah Jones anwvlir,—a r'nin y glaer ces glodfoiir w Jy t bo nenh a gwerth mevii gwir, õd ( tyfiawn eiiw gofir." 0' ill. /rl Y 1 v pob eisteddfod yn llwyddiant mewn av ac arian. Clywsom fod un o'r Ii ^r* ^^Jiwyd yn Aberteifi a'r gylch yr i 1 f lWectdaf v.-edi gorfod gofynam gymorth (j11!1; e.r 8JrJn«id y baich d3*led o'r ffordd. ia«T UIr f'a. y ddarlith yn rhyw drugarog « Trrthyat ihefyd. b*i mewn arwyddion, bydd eisteddfod ardderchog yn Castell- newydd-Emlyn cyn diweddd yr haf. Dyma englyn Trebor Dulas i Ieuan ii ardd:— Meddyg difeth n phregeth wr-lIemf Llonwedd, bardd, gwladgarwr Ya athraw iach, a throchwr Hwyliog iawr, wele y gvvr. # Yu ol un brawd o'r Groeswen, ni argraff- W o'r blaen yr en^lvn canlynol o eiddo OUedfrj-n Wedi i niwi IIwyd anelwig-ledu Dros y wlad Brydcinig, Ami y bydd rhyw dywydd dig Yn dylyn y Nadolig. ti Cyfansoddodd rhyw fardd englyn Lladin 1 Q-ronwy Owen," ac er mwyn v rhai sydd yn ll°ff o Latin Com p., dyma fo — Gronovius benus Anax-Clerum- Clarus est et sagax Cupio sit magis capas — Splendescat et fiat fax." Ond er mwyn y Cymro uniaith, rboddodd rYw Samaritan barddol ef yu y Gymraeg :— Mab ovyeti, pen Ilea a'n llyw—Goronwy," Gwr enwog, call ydyw Cynnyddcd, er daed yw, Gwawried yu oleu gwiw-ryw." Dywedir fod ambell i ddyn (?) yn codi i sylw am ei fod yn "Cynffona" i ddynion niawr Gwna Cyntfona y tro yn absen- °ldeb talent, ac ua o'r cyfrvw oedd mewn S°l\vg gan y bardd pryd y canodd mor darawiadol "Cenaw yr hen-amcanlon,-yw y gwr A garia y gynfFon, Ddaearai cgwyddorion, Os ceid tal am ysgwyJ hon ? +. ■Y jff Dyma englyn tIn. gan ryw fardd i'r Oeiliog" C, Yn deyrn y buarth, 'der)n bywiog,-baleb, 113nod bprt yw'r ceiling Gwr yr iar, un gUill.r gog O'i wely am gan hwyliog." Dyma un arall i Eiliad ":— Mesur bach o amser byw-y w Eiliad, Gwna hwylo ein heddyw Clyw ei sain yn y gloch syw, Toe ocdyn, tic tic ydyw." Hefyd dyma bennill amserol :— Fe ddaw gwyrddlesni eto I witgo bro a bryn, Daw'r adar man i ganu, A'r gwanwyn gyda hyn Bydd anian dies yn gwenu, A'r ffrwd yn canu cerdd, A'r hlodau blydd yn chwerthin Ar fynwes daear werdd." $ Dyma ddwy linell eto o waith Dafydd ab Gwilyin yn bendant brofi hen bwnc :— Saith gywydl i Forfydd fain, Seth hoywgorff a saith ugain." Canodd Dewi Wyn yr englyn sarug hwn pan yn 12 oed Die Morus fradus di fri—ben chwanen I Yn ehnenych drygioni Y gwar cam. ar garau ci, Y grigwd, fe haejdai grogi." :\< Amryw lytbyron a nodion yn dysgwyl eu tro, ond gan fod y dyddiau hyn yn ddyddiau o hau. rliaid eu gadael hyd y tro nesaf. Os bydd gan gyfeillion lien rvwbeth y caronfc alw sylw ato yn y golofn hon, bydded y cyfryw mor garedig ag anfon i'r ewyddfa fel liyn — Dafi'r Gwas, f Reporter Office, Carmarthen.

Bankyfeliu Notes,

o I Chokcy a'i Denlu.

- -«*— Lljthyron Oliokey and…

o I Cltokey.

Ferryside and District Gossip.

Llaiidilo Petty Sessions.

AV II ITLA Xl)7 '

LLANDYSSUIJ.

[No title]