Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

CARMARTHEN I WEEK BY WEEK.

, EDITORIAL.-I

Carmarthen County Court.

Advertising

--------Is Llandilo Dic-Shon-Dafyddj…

LLANGADOCK.

-_--.------------------------,:-.---------A…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

A maetbyddiaeth Wyddonol. # GAN MI; .JOSEPH HAHRY, SCIE:CD MASTEI;, OLD COLLEGE SCHCCI., (JAI-.KVYISUDIN. {Parhad injtl)hox ddirceddaf.) RHAN III—ANIFELLIAID Y FFERM. PEN, XVI.—CYFANSODDIAD, BYWYDEG, A BWYOYDD ANIFEILIAID. 3.-BWYDYDD ANIFEILIAID. Yn gvrfVecliD, dosrenir Bwydydd ani.'eiliaid i bed war doshnrth, fel hyn I. Albuminoids yn cynwy3 Carbon, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen, ac weitliiau ychydig Phosphorus a Su phur. Enwau ereill am ynt. Protei,zs a Nitrotjenovs Foods, Enghreiffiiriu, Gluten, Lejrumin, Albumen plan- igol, kSco. E-i Gwnith, Cig-tenevlhtinrjir n€u gnawdffarfivyr, yn bcii-if. II. Amyloid* yn cynwyp Carbon, Hydrogen, ac Oxygen" y ddiry el fen vltl. II ac O, yn yr lilt ej >fa r- taledd 0,1 metrn dn-fr, 112 0. Enwau ereill arnynt, Carbohydrates a Starches. E.ighreiffciau, Starch, CGtllOOo, Dextrine, CGH10O5, Sugar, C12U22011, Gums, C12IIJ20II, Sec. Eu gwaith, III. Fats yn cymvys Carton, Hydrogen, ac Oxygen. Yr Ilydrogon mewn cyf -.r^al-dd mwy nag sydd yn ofynol gydag Oxygen i ffurile dwfr. En \V nrall, IT y,lroCH,;c as, Pa Imitin, C3 H 5 (C1 o H 310 2)3. Olein, C3H5(C1SH3302)3. Gwncir cyfansoddiad bron pob bnWleri fynv gau gymysgiad mwy neu lai o'r cyfansoddion ennigol cymhletludig hyn — caledion y.iy.v y cljiu tile lai, a gwlybwr jtly w yr olaE. Syiv/.d y duriieny jd fod cy'ariakdd yr Hydrogen 3-11 "iawn yn mhob un u h'inytit y mae y Carbon hefyri jn uchel y ddwy ffaith hyn sydd yn cyfrit am fod Fat yn cynyrchu. gwres, obiegid cyfuna y CLrLiou a'r Hydrogen hyn n'r Oxygen onadlir o'r awyr gm gynyrchu mewn carilyniad i'w -.yfuniad, gryi; v.-re n ffurfio Carbon Dinxid;, C02, .1 dwfr, Il'iO. Eii gwaith, Gteres aijnyrelnnjr fel yr eglurwyd. IV. Minerals-, am-ryw elfeiiau. Enghreifftiau, Salts Sodium, Po:n-:ium Calciurr, Ilagreriuiii, Haiar, ",c. Ei'. gvaitti, yn benaf. Yn ngoleuni a chyrr.horih y desbathiad uchod, nu-dr y darlienydd gydmharu gwertli ymborthiddol y bwydydd canlynol a roddir i anifeihiid y Flerm. ( 1. Albuminoids buddiol tneirri caitt i) raiiiiii Mewn Decorticated cotton cake, 44; inewn Linseed cake, 28 mewn Linse d. 21 tnewn Beans, 24 mewn undecorticated cotton cake, 23 mewn Pys, 23 mewn Malt dust (combs), 22 inewn Brewer's grains, 20; tnawn Bran Gwenith, 14 inewn (i svair moiilionog, 12 mewn gwenith, 12; mewn Cetrch, 12 mewn lilawd rice, 11 mewn maize, 10 mt-wn Barlys, 9. III. Amyloids buddiol mewn canto ranau —Mewn Maize, 61) mewn Rye, G7 mewn Gwenith, 65 icewn B.;rl.vs, G4 mewn Ceirch, 57 inewn PYII, 54 meWll Bran Gwenith, 46 mewn Gwair Meu- sydd, 46 mewn Jíalr (lust. 41 mewn Brewer's Grain, 44 mewn Gwellt Gwenith, 37 mewn mewn Gwellt Barlys, 37 raewn Gwdlt Ceirch, 3G mewn Gwellt Beans, 35. III. Fats buddiol ntervn cant o ranau. — Mewn Linseed, 34 mewn Linseed cake 0 ansawdd dda, 11 mewn Deeorticate i cotton cake, IIJ; mewn Rape cake, 10 neewn Brewer's grain, 8 mewn Ceirfh, G m:wn Undecorticaled cotton cake, 5 mew.: Maiz-, 4 mewn Btan Gwenith, 4 mewn Pys, 2. IV. Minerals buddiol mitrn cant o ranau.—Mewn lllawd lice, 8 mewn Malt dust, 8 mewn Decor- ticated cotton cake, 7 mewn gwair iceillionog, 7 mewn Brau Gwenith. 6.1, mewn Gwair Meusvdd, 6 mewn Linseed cake, 6 mewn Undecorticated 2 cotton cake mewn Gw^ilt Beans, o me-A-ii Gvvellt Gweritb, .n mewn Gwellt Ceirch, 4 mewn Gwellt Barlys, 4. V. JDnfr mcirn cant o ranau.—Mewn Erfin, 92 mawn Swede, 83 mewn Bresych, 89 mewn Mangel, 85 mewn Carrot, b(i mewn Pannas, 85 UlPwn fI1l ii1icH C";I bio Seu >. 83; mewn Brewer's gr-d-is, 77 mewn (talics}, 7-5 mewn Gwair porfa, 74.—Sylwe: f"d cloron yn cynwys llaw?r ilii o ddwfr nsg eifin, Swede, &c. Cynwys cloron 25 lbs. o galedion ymborthiadol yn mhob 100 los. tra na chynwys erfin r.d tisa 8 i 10 yn mhob 100 lbs. Cyfansoddiad Cyf awn Gtrihatiol Ftn/dydd.— | Er cUali pa fodd i fwyda anifeilltiUl y Fferm yn brij.lol ar gyfrr gvahanol tm-anion, dvlti yr ik Asna.thwr ieistroii y ff.-it^iau a gofnodi? jn y ■ tafleni canlynol 1 i LLAFUiUAU FEL BWYDYDD. r~~ ■ |G»vin th Ceirch LiatlysjIndia Ry<i Rice L Album-i inoid? 12 2 11 3 9 5 IO.O 8 7 5 0 inoich 12 113 95 1 0,0 8 7 5 0 in y loiJs 60 5 6 4 63 0 G1.5 64 0 77-0 III. Fats. 15 6 0 2'5 7.0 2 G 10 IV. Miner- ( als 1-8 3 1 2'5 1.8 1-1 -o Cellulose 2 9 9 2; <V5 5 2 8 0 2'4 Dwir ii-o i 14-0 16 0 j 14.5 16'2 14 0 luo-o | ioo o lco o iio0-o too-ojioo o Disgwylir i'r carllenydd g ;ùw mewn cof beth yilysv r/waith po un o .rpcdvv.:r dosbarth, I., II., III IV., o t'wydydd. ac l faun d osto ei hun pa un sydd fwyaC buddiol i'w ddefnyddio yn ol y pwrpas sydd ganddo cf mewn golwg with bcrthi yr anifeiiiaid. GWREIDDOLION FEL BWYDYDD. Niaii | Pan- gel Erfin ,Swcd?j nas jcarrots Cloron I. Album- inoids 1.12: 1'2 2'0 1.4 12 2 1 II Amy 1- ils 7-53 5*3 7 0 | „ III. Fats if ll'2i 9 6 19 2 IV. Min- CeUulo's'e 78 } 1 5 17 24 2 2 2"2 D«fr S7 80 9 20 j 89 3 850 87 0 75 6 100 0 100 0 100 0 1 100 0 108-0 100-0 GWEIRIAU A GEIRIAO FEf BWYDYDD. Gwaii Gwair »well gwellt! (>la8 Men- Meill- Given Bar- gwellt well -yd d i u ith lys Ceirch 1. Album- I inoids 2 15 7 25 12 50 30 35 4-0 II. Amy loads 15 02 4G 13 3G 33 38 0 38 0 38-1 III. Fats IV. Miner- 1-80 6 10 G 92 4 6 4"1 4*0 Cellulose 7*30 22 62 25-GG 40 1 40 2 39'6 Dwfr 73 67 17 9u I8 60 14 2 14*2 14-3 100-00 100 00 lOd-OO 10O 00 100 OO'lOO-OO TEISENAU FEL BWYDYDD. .Decor undecor- Linseed Cake^ ticated' ticat ed Cotton C'ott o ii Ansa w Ansaw-iansa'dd Cake Cake dd ise-1 dd da |da iawn Cake Cake dd ise-1 dd da daiawn lAlbum- inoida 4110 23 17 32 22 2831 30-09 II. Amy- 11. Ainy-I loids j 2" 42 32 27 33 8G 34-47 32-37 III. Fate 1023 5 24 7 52 10-55 12-59 IV. Min-! erals 6 61 5 23 j 5 95 6'05 6-14 Cellulosei 4 88 20-79 7 46 8-30 6-94 Dwfr 10 61 13 30 1199 1232 1187 -1- ioo-ool 10C 00 10000 (10000 100 CO Gymysgiad Priodol o'r Dtryddydd tt-lu;(I.-Dylai bwyd pob hnifail or y ffVrin gyfrar.ogi mewn cyfar- taledd p?i dol o bob un o'r pedwar math Dylid cofij bob emscr fod eisica cnated-irneuthuriryr, (jteres fiyivj, ch nyr, -it- asgot-i-it- yn mwydydd anifesliaid. n;ae y cyfanajedci cyd-rhwng y cr.awd-wneulhur wyr a'r gwi es-gv-nvrehwyr o'r pwy" mwyo.f. Vstyrir 1 ihan o Albuminoids a 5 rhnn o Amyloid: fel y cyrnysgiad goreu, I than o Fa s yn ccel ei chymeryl fel wi gyfarth a 24 Amyloids. 2 (T w barhau yn y nevaf)

KID WELLY.