Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

..Nodion.

News
Cite
Share

Nodion. "Dystaw y dwed ei, destyn." Dyna ddesgrifiad y bardd o'r pregethwr Metho- distaidd delfrydol. Nis gwyddom a yw adrodd testyn y bregeth mewn ton isel yn fwy nodweddiadol o bregethwyr yr Hen Gorph nag eiddo rhyw enwad arall, ond yn ddios nid arferiad ddoeth yw hon. Mae yn anrhaethol bwysig i bre- gethwr wneyd ei destyn yn hyglyw os am wneyd ei bregeth yn effeithiol. Os heb glywed y testyn bydd y gwrandawr drwy gydol y bregeth yn ymbalfalu mewn tywyllwch. Os bydd llais y siaradwr yn rhy wan ar ddechreu ei bregeth i wneyd ei hun yn glywadwy dylid rhoddi y testyn i fyny ar drostan, fel ag y gwneir a'r emynau mewn rhai addoldai. Ond nid meinder llais fel rheol a gyfrif am y dvstawrwydd dechrenol a nodwyd. Arferiad ydyw ac arferiad ddigon ffol. Ystyrir ef yn rhan o "etiquette" yr areithfa i ddechreu yn isel a chodi yn uwch, uwch hyd nes cyrhaedd y "climax" yn nghymydogaeth yr Amen. Erbyn cyrhaedd y diriogaeth hono mae y llais gwanaf wedi chwyddo yn daran. Cynhyrfwyd ni i ysgnfenu y sylwadau blaenorol wedi gwrando dau o udgyrn y pwlpud Cymreig yn rhoddi sain anhynod ar ddechreu eu pregethau mewn cwrdd mawr yn Aberdar. Y canlynad oedd fod vr holl odfa allan o diwn ar ol hyny. Gwir y ca ambell drad(lodwr gam o her- wydd fod v gynulleidfa yn drystfawr, ond dylai y pregethwr fynu dystawrwydd cyn dechreu ar ei bregeth. Milwr ieuanc o ganolbarth Gwalia, yn ysgrifenu o Fesopotamia i'r Cymru, a sicrha nad y man yr ymuna yr Euphrates a'r Tigris ydyw gardd Eden, ond y lie yr ymuna y Rheidol a'r Ystwyth. Mae rhagor nag un farn o barthed i'r gwrthwvnebwr cydwybodol, ond credwn nas gall fod ond'un farn ynghylch teil- yngdod yr englyn a ganlyn iddo o eiddo Ifan Afan, a'r'hwn a enillodd y wobr yn Eisteddfod Gwyl Dewi yn Hirwain-. Hedd-ddeiliad, doed a ddelo, a i asgre'n Dystyrigrif i'w gredo; Dyn a'i gledd o hyd dan glo, Er i wlad ei erlidio.

--------__-------DAN RHYS.

----------CLYWEDION DYFFRYN…

-,_----,_.--REV. E. C. MILES…

CYMANFA CANU.

."■--..I ; DON'T WASTE YOUR…

[No title]

FOOD ECONOMY.

BAPTIST SUNDAY SCHOOLS.

Advertising

"PULL YOURSELF TOCETHER."

ABERDARE TRADESMAN'S WILL.

BAPTIST SUNDAY SCHOOLS.