Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

YR ADRAN GYMREIG.

--AT EIN GOHEBWYR.

TYR'D AT IESU.

Advertising

Y DIWYGIAD.

Nod ion CyffnedinoL

Y Geninen" am yI Flwyddyn…

News
Cite
Share

Y Geninen" am y Flwyddyn nesaf. Dyma fydd rai o'r pynciau yr ymdrinir a hwynt yn ystod y flwyddyn, a rhai o honynt eisoestar ganol cael eu trafod yn- ddo:—"Llenyddiaetli Gymraeg y Ganrif Bresenol: Pa un ai Gwella ai Dirywio y mae?" "Yr Iaith Gymraeg: Pa un ai Mantais ai Anfantais i Foes a Chrefydd Cymru fyddai ei pbarhau "Cyffesion a Chredoau Enwadol: Ai rhaid wrth- ynt ?" "Pwlpud Cymru: Pa un ai Cryf- hau ai Gwanhau y mae ei Ddylanwad?" < "Enwadau Crefyddol Cymru: A ydynt < yn Gweithredu'n gvson a'u Credoau pH (Y mae llemorion o fri, Eglwysig ac Ym- E neillduol, wedi ym gymeryd a thraethu eu lien, bob un ar ei eghvys a'i enwad ei hun.) 1 Hefyd, yn y rhifynau dyfodol fe bar- heir yr erthyglau ar "Fywyd ac Athrylith Enwogion Ymadawedig." Llongyfarcbwn gyhoeddwr "Y Gen- inen" ar ei ragolygon i allu cynysgaedda darllenwyr y cylcbgrawi%yna a thrysor- au lleiiorol a deallol, henafol a diweddar, y flwyddyn nesaf, gwerthfawrocach nag erioed. Parheir yn, ac ychwanegir at, yr ymdrechion i gasglltl a, chyhoeddi hen weddillion pridwerth, yn hanesyddol, hvnafiaethol, cbwedlonol, beirniadaethau. llythyrau oddiwrth enwogion at eu gilydd, etc., a'r cyfan yn dwyn perthynas a Chymru, Cymro, neu Gymraeg. Bydd "Y Geninen" hefyd yn parhau i fod yn gronfa o gynyrchion eisteddfodol gwerth- fawr a dyddorol, fel nad elo llawer o'n trysorau llenyddol mwyach ar ddisperod. Yn y rhifyn nesaf (Ionawr), ymddengys erthyglau o eidilo'r awduron hyglod a ganlyn.Y Prifathraw John Rhys, M.A., D.Litt.; Hugh Jones, D.D. (W.); Waldo; Y Prifathraw D. Rowlands, B.A. (Dewi Mon); John Hughes, M.A.; Berw; Gwydeddon; Cadvam; Eilir; Evan Davies (Trefriw); Elfed; W. Llewelyn Williams, M.A., B.C.L.; Gwynedd; D. Stanley Jones; T. J. Humphreys; Gwylfa; David Griffith; Anthropos; lolo Caernarfon; Spinther; Ifano; yr Athraw J. E. LIoyd, M.A.; Elphin; R. Jenkin Jones, M.A. (Aberdar); Gwili; Watoyn Wyn; Tafoi- og; Rbosynog; y Parch. D. Lloyd; yr Athraw Anwyl, M.A.; Alavon; L. J. Roberts, M.A.; W.. J. Nicholson; J. T. Job; Dunodig; Dyfnallt; Brynach; yn nghyda'r enwogion ymadawedig Nicander, 1. D. Ffraid, Hiraethog, Cynfaen, Cyn- ddelw, Eben Fardd, etc. Hefyd, yn ystod y flwyddyn ymddengys cyfres o ysgrifau ar "Gychwyniad a Chynydd y Gwahanol Enwadau Crefyddol yn Nghymru," y rhai a ysgrifenir gan lenorion profedig, perthynol i bob un o'r cyrff crefyddol, Eglwysig yn gystal ag Ymneillduol, sydd yn allu yn ein gwlad.

Advertising

The Rev. R. B. Jones atj Carmel,…

----A CURE FOR ASTHMA. RRA

Advertising

Nod ion CyffnedinoL