Hide Articles List

6 articles on this Page

...0---LLENYDDIAETH CEMMAES,…

AR Y CAR GWYLLT."

News
Cite
Share

AR Y CAR GWYLLT." FONEDDIGION,-Mae yr ben syniad mai, lleoedd enbyd am chwedlau, celwyddau, a phob banes, yw gweithdai y crydd, y sasr, a'r dilledydd, a gefail y gof. I'r manau hyn gwelir llawer o'n pobl ieuaingc yn cyfeirio en camrau ar ol darfod diwrood o lafur caled yn y graig, gyda'r wagen, neu gyda'r cyn, y morthwyl, a'r ebill. Yma y gwelir yntau, y erydd, neu y gof, fel Fab, yn olustfeinio, gan dderbyn, gyda gwin gellweirns, gynnwysiad calon a meddwl ei gyffeswyr, gan ychwanegu at- tynt ei-farn brofiadoi (?) ei hun. Ond nid at y conglau yna yr ydwyf yn bwriadu dwyn eich darllenwyr y waith hon, ond at yr hyn, ar hyn o bryd, sydd yn llawer pwysicach, sef ymdrafodaethau y "Car Gwyilt" o Saron i Lanberis. Wrth gwrs, lie mae cymmaint o ddvnion call a darllengar wedi eu dwyn yn nghyd i'r un lie, mae yn amlwg i bawb yr ymdra- fodir yno a phyngciau o ddyddordeb. Gresyn na byddai rhai o honoch yn anfon gobebydd yma colled fawr i'n gwlad yw colli y sylwadau dysgedig, coeth, clasurol, ehwaethns-wel, palla iaith roddi ansodd- eiriau digon priodol i'w gosod allan. Cynntilleidfa gymmysg yw un y Car Gwyllt." Yma y cydgyferfydd yr E?- Iwyswr, y Wesleyad, y Calfin, yr Anni- bynwr, y Bedyddiwr, y meddwyn, y tyng- wr, halogwr dydd yr Arglwydd, y cablwr, y celwyddwr, yr enllibiwr, y clochydd, y blaenor, a'r pregethwr. Gwarchod pawb! Y fath amrywiaeth rhywogaethal1 nis ceir yn Milodfa Mandeis, nas yn y Zoological Gardens, Llundain. Gellwch farnu oddi- wrthy rhaglen uchod y fath amrywiaeth doniau a geir yma. Fel yn mhob lie gwir bwysig, y mae adegau mwy dyddorol na'u gilydd ar y Car Gwyllt." Boreu dydd Llun ydyw hwnw yma. Naturiol yw meddwl bye, canys bydd yr "hwyl" a gafwyd ar y Sul yn gweithio ynom am y diwrnod dilynol. Byddwn yn teimlo yn bur" fresh," wyddoch. Er pan ym- wahanasom ddiwedd yr wythnos flaenor- j ol, bydd pethan mawr wedi cymmeryd lie, & phob un o honom wedi gweled neu glywed rhywbeth o'r newydd. Bydd un wedi bod yn yr eglwys, arall yn y eapel, r.hai yn y dafarn, a rbai ar eu H spri llawer iawn yn eu gwelyau, a llawn cym- maint yn gwag-rodiana o dy i dy, gan hel chwedlaa. Gallwah feddwl yn hawdd y bydd yma bawb am yr uchaf ei glocb. Fel rheol, y mae gan bob dydd ei destyn ymdrafodol ei hun. Un boreu, Pedwar 4iwrnod fydd y testyn ddiwrnoi arall, Gweinyddiaeth Beaconsfield y boreu dilynol, yr Etholiad dyfodol;" ac wrth ddyfod adref," Dadgyssylltiad yr Eglwys," ond boreu dydd Llun yw y poethaf ar y Car Gwyilt." Math o gourt martial" yw y peth cyntaf ar ruglen y boreu hwn, 'Yma y cynnelir chwil-lys y capel. A pba betb, attolwg, a roddir dan y court- .Igartial 2" Ai am fyned i'r dafarn, neu am aros yn ei wely ar y Sul ? Nage, ond rhywbeth gwaeth o lawer! Bydd rhyw Aunibynwr wedi gweled rhyw gymmydog tawelyn myned i'r eglwys i Saron A 0 gwae y dyn hwnw. Rhoddir ar waith boll ysgryd diaieddol Cromwell i dynu oidiar ei feddwl yr argraph dda yr ofnir iddo fod wedi ei derby a wrth wrandaw ar yr offeiriad. jDywedir pob drygair am yr Eglwys a'i gweinidogion a ni ollyogir y truan o'r chwil-lys nes dangos o hono ei fod yn wir edifeiriol am y pechod anfadd- e-iol o fyned i'r eglwys! Dyma ryddid birn Can wired a bod corddi llaeth yn tynu aflan ymonyn, a gwasga ffroen yn tynn allan waed, nis gwyr Ymneillduwyr Bethel pabeth ydyw rhyddid crefyddol." Yn wir, byddaf yn ofni yn ami gweled y Ie Jar Gwyllt" yn dymchwel i Lyn Llan- beris, gan mor ryfygus y stared r gan rai am Eglwys yr Arglwydd Iesu, 13, sylwer, hyn gan aelodau proffesedig y seiat!' Gwrided y cyfryw. Ie, ymwisged mewn sacblian a lludw, canys myfi a'i gwelaf mewn busfl chwerwder, ac mewn rhwym- edigaeth anwiredd." Pit both, yn enw cydwybod, sydd gan y bobl hyn yn erbyts yr Eglwys ? Onid ydyw eu cydwybodac yn tystio mai hi a'i. gweinidogion yw y goreu iddynt bob amser ? Pan mewr rbyw gyni neu flintier, cystudd ac afiesh yd, at bwy yr ai yr Ymneillduwyr ond at yr offeiriad i ymofyn cyaghor neu gyn uorthwy ? Ac y maeat bob amser cael derbyniad cioesawus. Ond, C[P wired a bod y ser yn gweled eu hwyneb au yn y Ilyn, pe bawn i yn bersoD, y; wyf yn sicr yr eirychwn i bwy i estyn Haw 0 gymhorth. Yr ydwyf yn gwybon am rai ar y Car Gwyllt H a dderbynias- ant ffafrati neiluiuol oddiar law yr Eglwys a'i gweinidogion, ond y maent yn fwy rhyfygus eu cabledd am danynt na neb o'u eyd-deithwyr; ac os nu thawact, fe'n gwneir yn bysbys yn "Dan ac Ascelon." Gair, cyn terfynu, at yr Eglwyswyr, a phawb sydd yn iawn-droedio yn ol y gwirionedd. Eglwyswyr, bydciwch wrol; cofiweh mai un 0 nod an y wir eglwys yw H Chwi a fyddwch gas gan bawb er mwyn fy enw i." Cofiweh am y cwmwl 0 dyst- ion sydd wedi myned adref drwy ddyoddef dro3 yr un Eglwys a cbwithau-" Ardder- chog lu y merthyri." Na ofalwchpa beth a ddywed neb am danoch. Mao genych gystal H rhyddid crefyddol," a chystal cydwybod a'r Ymneillduwyr. PEN-Y-LLYN.

Family Notices

Y PRIF FA RCHNADOEDD SEISNIG.

Advertising

Y PRIF FARCHNADOEDD CYMREIG.