Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

J 3WRECSAM A'R AMG YLCIIO…

News
Cite
Share

J 3WRECSAM A'R AMG YLCIIO B DD. IV" VV^°LLEDM "WBDI EI GAEL.Ehyw cbwecb ytQiios yn ol, gadawodd dyu ieuangc o r v ^M.Moraneigartrefynnghymydoj?aeth ac a i Wrecsam, Gwelwyd "^eddaf yn y Greea Man, Gwrecsam, 8 Sadwrn, y 12fed^ Ohwefror. Ac er Oll pob ymdreob, methwyd a chael j.111 ycbwaneg o'i banes, hyd ddydd Iau jj.^eddaf, pry4 y cafwyd ef mewn Tan 3'uPertbyn°] i Mr W. Jones, yn ymyl| h^hnU yr anifeiliaid. Mae y dargan- ( Z^iad wedi creu cyffro anarferol yn y a'r gymmydogaeth, ae y mae yr jj Ov'i ddr-wedd yu hollol ddirgelaitki h I)rs oi ddr-wedd yn hollol ddirgelaitki Yd Yn byn. Ofnir mai wedi ei lofruddio I SaeJ °»d pa fodd a chan pwy ni Co v olion maeddu ar y rPh, a'r man ei cafwyd y Uecyn iselaf a r J™ ^%ymmeriad yn y dref. Er mwyn VokQeU(* arebwiliad ar y corpb, a cbael r05?ar*e8 0 dystion a ffeithiau a allent golenni r modd y cyfarfyddodd &'i gohiriwyd y trenghoiiad hyd g^^Mawrtb, yr 28ain cyfUol. Yr oedd oL ganddo pan adawodd gartref; pan gafwyd y corpb, nid oedd ond cheiuiog yn y Hogell. Mae dau dvi!-n ya y ddalfa er ddydd Llun ar ddrwg Yblaeth. }$:t ) $" 0 FILLDIROBDD MEWN MIL 0 ORIAU.— ^■e Gwvddelyn, yr hwn oedd wneutburwr ^fl«dfeini, wedi blino arei orchwyl arferol, c Jn meddwl gwnend ei ffortiwn drwy b rdded mil o filltiroedd mlwncyuDlfer a Illly o oriau. M'le efe wedi dechreu ar ei era pedwar o'r glocb boreu Llun ^Weddaf. Nid yw y cyfan ond ffordd i wneud arian. Gofynir 8e y fn gael gweled petb mor ryfedd a tra y gellir cael gweled cannoedd ^ilisia vr un adeg, a chystal dynion § yntau, a hynv am ddim. Bydd ffair I fi li ai d," fel ei gelwir yn decbreu ar a o Ebrill; a cban y bydd cannoedd w 1J?wy o arian na swynwyr yn talu ym- llad 4 bygi y cerddwr Gwyddelig yn C;° ran yn y cyfryw. ^ATUH A CHELFYDDYD.—NOS Fawrth ym- aelodau y gymdeitbas ucbod yn y satlc Cynnilo. Wedi myned drwy y o dderbyn amryw aelodau ^yddion, darllenwyd pa pur gan Mr Wynnstay, ar effaiib mwy ar VUJ an°l lysiau, planbigion, ac anifeiliaid, Gall n?byd a'i effaitb ar y trigolion. faJlesid meddwl fod coedydd o wahaaol nabarc Wynn8tay yn cael llawer SvK °'* sylw a'i °^' na r bodau dynal J*- ya byw o'i amgylcb. a^l'BlLRE SiNaERS.—Mae niferoNegro- l> fai1 yr enw uchod, ar dalu ymweliad wi aref ilon* Maenl ar trwy y ya oynnal cyngherddau, a'r «lw er g8 atbrofa i ddyagu y Negroaid yn y ^^Qgen gerddorol. Bu bwriad yw caf<glu 11er can' mil o bunnau cya dyehwelyd. Cv arWOLAETH SYDYN.— Dydd Mawrth ^"a ^a^iodd Mr Thelwall drengholiad yn y Kef 8 ^nn ar KorP^ wi* o'r enw Jy Gun. Bu farw mewn eiliad yn ngweitbdy Mr Stone, 12, Henblas-sfcreet. Yr oedd efe wedi bod yn gyfaill hoff i Sir John;" ac wedi gwario ei holl ennillioa yn ei gwmni, a phttll fa farw nid oedd neb a gymmerai sylw o hono. Bu orfod cael pedwar o segurwyr y dref i'w gludo i dy ei hir gartref. Y fath yw diwedd truenus y meddwon Y rheithfarn oedd marwel- at-th naturiol. Hefyd, yr urn adeg,gwnaed ymboliad i achos marwolaeth plentyn i John Christey, crydd, Pont-tell. Dych- welwyd rheitbfarn o farwolaeth natariol, GYMDEITHAS GLANWIFIT]ffDRk. Mae y gymdeithas uchod yn awyddui i wtbio dwfr ar drigolion Gresford a'r pentrefydd cylchynol; ond bernir y try eu hymgais yn fethiant, drwy fod y trethdalwyr yn ystyried y cyflenwad sydd ganddynt yn barod yn burach ac yn rhagorach na'r hyn a geisir ei wthio arnynt. Os deil pethau i fyned yn mlaen yn y dull presen- nol, bydd y tretbi yn fwy na'r ardrethi yn y partbau hyn. Mae Ilawenydd cyffred- inol ynmhlit h y cyngbor trefol oherwydd fod Bwrdd y Llywodraetb Leol yn caniat- tau iddynt eu dymuniad, sef, 3,500p at godi marchnad anifeiliaid, yr hyn nad oes yr angen llwaf am dani. CYFABFOD YR YNADON.—Yr oeddnifer yr ynfydion yr wythnoa ddiweddaf yn fwy nag arfer, ac yn dreth ar amynedd i'w a gwrando. Nodaf rai athosion. Am biga llogellau yn marehnad y ffrwyihau, tros- glwyddwyd ben wraig o'r enw Maria Sweeney a'i mhab i gymmeryd eu prawf ya y brawdlys chwarterol. Qberwydd ymddwyn yn greulon at anifail perthynol i Mr Rocke, gorfu i Thomas Edwards dalu 108 a 7s o goetau. Rhyddbawyd William Brans, Cerrigydruidion, yr hwn a gy- huddid o ladratta wyau, wedi ei geryddu. Am nacau talu chwecheiniog o glwyd-doll, gorfu i Thomas Mathews daiu 10s 6c, ac 16s o gostau. Dyma'r. ffordd i fyw, onide ? Does dim tebyg i onestrwydd, Iti oes ? George Jones, gwr priod, o'r MOBS, a thad i saith o blabt, a gyhuddodd un Sarah Emma Williams, dynes o gymmer- iad drwg, am ddwyn hanner so'ren oddi- arno tra. yr oeddynt yn ymgyfeillaehu i'u gilydd wrth yr Hen i'fynnon. Hi a wad- odd y cyhuddiad, gan ddyweud ei fod ef wedi rhoddi 2s iddi, ac mai dyna y cyfan y I a gafodd. Danfonwyd hi i garebtir, rim fis. Herwhela oedd trosedd Edward Da- vies, Nant, Bersham, ar dir Mr Fitzhugh. Dirwywyd ef i 21s a 10s 6c o gostau. Am roddi boiiel-ust i'w forwyn, gorfu i Henry Pearson, Cross Lanes, daiu 2s 6c a 8s 6c o gostau. Yr oadd. ilu o a«hosion ereill rhy luosog i'w beawi. Raos.-Yn ycbwanegol at y 10,000p sydd wedi eu gwario er dreinio y lie ucbod, mae yn ofynol cael 1,978p er cwblhau y gwaith. BRYMBO.—NOS Fawrth cafwyd cyngherdd ardderchog yn Kghapel Engedi, y He uchod, dan arweiniad Mr Humphreys. Yr oedd Miss Marian Williams, K.A.M., Llundain, ac amryw enwogion ereili, yn rhoddi eu gwasanaeth. GOHEBYDD. O.Y.—Mae dan lwyth o sebon rneddal wedi dyfod erbyn Eisteddfod Gwrecsam, a dywtdir mai John Jones fydd yr irwr.— G.

NODION 0 GEREDIGION.

[No title]

(.'• = [ O GAERGYBI. ?I1..

Family Notices

GWEITHREDIADAU Y SENEDD.