Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

m J, COIilil# BROWNE'S CHLORODYNE. THE ORIGINAL AND ONLY GENUINE. CHLORODYNE CHLORODYNE FJHLORODYNB CHLORODYNE CIRLORODYNE OHLORODYNE is admitted by the Profession to be the most wonderful and valuable remedy ever discovered. is the beat remedy knows for Coughs, Consumption, Bronchitis, Asthma. effectually checks and arrests those too often fatal diseases-Diptheria, Fever, Croup, Ague. acts like a charm in Diarrhoea, and is the only specific in Cholera and Dysentery. effectually cuts short all attacks of Epilepsy, Byateriat Palpitation and Spasms. is the only palliative in Neuralgia. Rheumatism. Gout, Cancer. Toothache, Meningitis, &o. From LoRD Fbanois ContnghaW, Mount Charles, Donegal, 11th December, 1868. Lord Francis Connyngham, who this tirae last year boaght some ot Dr. J. Collis Browne's Chlorodyne from Mr Davenport, and has found it a most wonderful medicine, will be Klad to have half-a-dozen bottles sent at once to the above address." .4 Earl Russell communicated to the College of Physicians that he received a dispatch from her Majesty's teunl at Manilla, to the effect that Cholera lias been raging fearfully, and that the ONLY remedy of any service 1J as CHLORODYNE." -.Soe Lancet. 1st December, 1864. -UT,;)N.-PEWARE of PIRACY and IMITATIONS C A I Cacti o-s.—Vioa-Ghaucellot ir W. PAGP Al'o,)n stated that Dr. J." CoctIS Browne was, undoubtedly, the h. Fetttnr of C-:tK(-WODyii E; that the story OF the Defendant. Freeatax, was deliberately untrue, which, he regretted to "Yt ha-A been sworn to.—See Tint e-s, l'tb. July, 1861. Sold in holies at Is Ud, 2s 9d, 4s 6d. and Us each. None is genuine without the wards "Dr. J. COLLIS SHOWNE'S CHLOiLODYNK" on the Government Stamp. Overwhelming Medical testimony accompanies each r.iB.. anopaoTokbb J. T. DAVENPORT, 33, Great Russell Street, Bloomsbury, London. UNPARALLELED SUCCESS Of "OODDALLJb WORLD-RENOWNED 1 r HOUSE HOLD &PECIALITIES, lOODALL'S BAKING POWDER, Id Packets 6d, Is, Is 6d and 2s Tins. The best io the World. i yORKSHlKte REMSH, Tattles, 6d, Is, Y and 2s each. The most Delicious Sane* in the WORLD. f" i^OODALL'S QUININE WINE* Settle#, Is, Is 1 jd, 2s and 2s 3d each. The best Tonic yet a introdumod. ,l<l by Grocers, Chomists, Oilman, tc. Prepared by GOODALL BACKHOUSE & Co., Leedfc DR. If ASS ALL'S FOOD FOR INFANTS, CHILDREN AND INVALIDR, 'lulE and most nourishing of all J. lufauts' aDd Invalids' Foods which have hitherto been bcwught before the public, it eoutains every requi- site for tito fall and htalthysupport and development of the body, and is, to a considerable extent, self-digawm Heeoniumiided by the Medical Press and Faculty. old by Grocers, Diuggists, Oilmen in Tins at64* Is, 2s, 3* 6d 6s, 15s, and 28M each. A Treatise, bylJr. Arthur Hill Baseall., Jf.D,, es go almttiuUiun of Infants. ':fâldrtn and Invalids, can be ""4, post tret, on up actarom GOODALL, BACK HOUSE & CO., LEEDS. MEDDYGINrAETH I BAWB. JPELENAIT LLYSIEUOL ROWLANDS. jMTAE y pelenau gwerthfawr hyn yn g-yf. ansoddedift o'r llysiau mwyaf rhinweddol. Maent, ya cywiro p«b diffvg yu nsweithredisidau yr ystumog ar afu, sc yn puro y gwae-1. Rhoddent feddyginiafth Baioagyrchol i bawb a flinir gan Ddiffyg Treuliar1, Niffyg Archwaeth at Fwyd, Gwyut yn yr Ystumoer, Cnr yA y Pen, Lloog Calon, RWwymdra Parbaus, Gwendid yu y Llycaid, Dolariaii a Florynod yn y (roen, O yd Cymalau, &e.. yn aghyda'i holl atihwyll-fHi sydd a'ti tarddiad yn yr ystumog ar afu. Mae y pei cheik. wei derby* miloedd o dystiolaethiu yn profl eu heffeihiau rhinweddol. Parotoedig gan y perelienog, R. n. R> re- folds, Fferyllydd, Liverpool, ae i'w cael gan lob Drug- fist mewn blychau Is 1J c, a 28 9c yr ito. O.Y.-Os methir eu cael mewa unrhyw ardal, anfoner stftrnps I Mr E. G. Hughoa, Victoria-atreat, Manchester. Wholesale Agents-Mogsrs Evans, Sans, & Co., and Messrs Raineetnd Co., Liverpool, and Mr E. G. Hughes, Victoria-street. Manchester. GWREGYSAU ANNGYDMAROL A DIBERYGL, Wed{ eu proil felly era deugaiu mlynedd, o waith yr envrog 0. Griffith, Try fan, gan fed cannoedd lawer wedi eu hanfim yn yatod f blyayiidau diwedrlllf Jilla. o Gymru i'r Amsrtca, A iv Wts, a tbalotttiiau Prydeinig ereill MR. O. WILLIAMS, SABBLER, 5, CASTLE SQUARE, CAERNAR rON, ABDYMUNA hysbysu y wlad yn ^yffred- jjiol ei f«d wedi prynu yr hawlfraint (patent) gsn (fymmnnweinyddeH y diweddar Owen Gritfitli, Ysw., Tryfan. a'i fed yn penderfyau GWEITHIO y Uwregvaau byd-uodedlg Ilchod yn Nghaernarfen. Y maegan Mr O. Williams ddigoneddar law o beb sizes yn fcresenriol, y that a wertbir am biisiau llawer is iiag yr arferid en gwerthu gan Mr Griffith. GWREGYSAU ESMWYTH A DIBERYGL I'll. RHAI SYDD WEDI TORI EU LLIENGIG. TlLWY AWnCBBOD NBXtLBUOL (PATENT). Bydded hysbys ddarfod i j £ r Owen Griffith, o'r Try fan, I (Isernarfen, ae ef yu unit, gael patent i wneuthur a gweithu math o Wregys newydd, esmwyth, a diberygl i'r sawl a dora. aateu Uiengig. Fe geldw hwn yr ymysgaroedd yn eu lie yn tfdiffael, fel y g :llo dyn wneud pob gwaith yn ddiboen ac yn ddiberygl. Hefyd, wrth wisgo'r Gwregys newydd hwn fe gafodd UawwMdd an gwnend yn hollel lach. Y mae'r enwogion pettaf ra Lluadaln wedi gwelod y Gwregys hyn, ac yn en canmol yn dMawr C«a r rfwlsy'n bfw yn mhall gaei Gwrcgyi cyKesnr lddyr.t irvy tukm at y gw: en&nrwr ddesgrtflad cywlr o natnr a maint y knted. yc nghydf mecui cylch y eorph ub fodtedd ialaw ymjl aebrt y frm. P.8.—GeUlr «ael OKNGU1T1 hefyd gan Mr O, WtiIIAKS, a*'Waitti«( Cyfo, er dfogelllft 1 leatri pan yn fcwnr en net. am Urn yt va M I N.)\V ttEADY THE WELSH EDITION OF CdULCH AND STATE DISCUSSION AT HHYL. •f,; "ne Shilling. '•riv i..»'«(»•> ti Vt n more will be suppliad n •>" ,1. soiit. to the publishers Wttjr$Chronicle and m »iti ,;tt1. will receive prompt t # I; 1. -4_ IV ow Ready. PRICE TilitERPENCR T} rRI HOURS < IN THE GLEN OF ABEB. < t.-c nm.tfitnt-uf Aber and Its attmetfolll4 b, > .tath-.<r oi i Russiaa Ohost. Story," &c. Published f, r.irn. Di.,tn<}*« Bi otbers, Bangor. News-agents can t, in <•« the usmal terms. f I? K G E T H ESGOB LINCOLN. CYFLWR YR ENATD RHWNG MARWOLAETH A'R ADGYPODIAD. PBEOETH AN ESGOB WORDSWORTH, Gwir Barchedig Arglwydd Eøgob Lincoln, OTPIEITHED (trwy ganiattad ei arglwyddiaeth) Gas Pabos. JOHN* GRIFFITH, St Mary, Bangor PBIS fo NEWYDD EI GHYHdEDDL Y r 81. arferol i lyfrwerthwyr. Anfoner aroheblon y Brodyr Bouglas, Baagor. Yr eaboniad goreu ar y rhan kono] o'r credo,—" Efe oisgydaodd ] uffsra." NOW READY. GLADSTONE ON RITUALISM A WELSH TRANSLATION OF THE RIGHT HON. WILLIAM r.r.v AR.T GLADSTONE'S FAMOUS ARTICLE ON RITUALISM AS JUST BEEN PUBLISHED BY MESSRS. DOUGLAS BROTH RUR. 1HE TRANSLATION HAS BEEN MADK BY THE REV. HUGH OWEN (Meilib) RECTOR OF LLANERCHYMEDD, BY THE SPECIAL PERMISSION OF MR. GLADSTONE. Orders to be sent direct to Messrs. Dcuglas Brothers North Wales Chroniele Office, Bangor, who will supply Newsagents on the Ul:Il"l terms. In consequence of Spurious Imitation of LSA. & PERRINS S.HI HP,, wLidi are calculated to deceive the pub lie, LEA & PERRINS have adopted A NEW LABEL, t bearing their Sigizattit-es, th Lim- L "1..I.1,;¡. I I"" which will be placed on every bottle W orcestershire Sauce, after this date, and without which none is genuine. OW Sold wholesale by the Proprietors, Worcester; Crosse and Blackwell, London and Export Oilmen ge»erally. Retail, by dealest in sauces throughout the world. Vtnabtr, 1874. 1201-711 For March, Price One Penny, DOUGLAS'S RAILWAY TiME TABLE COACHING AND STEAM PACKET Guide for North Walea OOSTAINIITO ALSO. OT CA-LWDAK FOR THE MONTH, .t-L", with a UAP OF NORTH WALES, •SPECIALLY EXGRAVED POR THIS QUIDS. The Gmde may be obtained from moat Bookseller n I a;, the Railway Pookstafls. 'if'S On recent of Eighteen Penny Stamps, the PabliA* .v.,1 fm ward he Gu,de for twelvemontfis to anySdwT 1 thA «!,arirn will Two Shilling. SWYDDFA AGER-ARGRAFFU Y "NORTH WALES CHRONICLE." (,. Y BRODYR DOUGLAS, •vRORAFFWYR, LITHOGRAPH, COPPERPLATE, A LETTERPRESS, MANUFACTURING. STATIONERS A LLYFR-RWYMWYR, HEOL FAWR, BANGOR. POB MATH 0 ARGRAFFU I Ariaawyr, Brokers, Cwmniau Yswiriol, Cyfreithwj-r Arwerthwyr, &c., .,I'r owbl ya cael ei orphan gyda'r boander ar prydlon- deb mwyaf. Khagleni Cwmniau Cardiau Cofiadwrianthol Trefnleni Cyfarfodydd Lien- yddol Rhestrau Nwyddau CylchJythyrau Hysbysleni EisteddfodoJ Tocynau Cyfarfodyddj Invoices Billheads Llyfrau o bob math Derbynir Hysbysfadau i'w cyhoedd ya holl babyrau Llundain a'r wlad. Anfonir Estimates am amryw waith gyda tl read y ooøt. Bookbinding. -°" nh; TO THE PUBLIC. r, Eveiy description of BOOKBIHMNS neatly and •s.'xpeditiously executed at the North Wale., Chronicle and Cronicl Gym", Offices, High-street. BANGOR, Bookbinding, ACCOUNT BOOKS, LEDGERS, &c., in Vellum, Russia, or Calf, with or without Russia Bands, and warranted to open Rat. manufactured on the promises. BOOKBINDING. ii— imi—wnnniiMiim\m "mm imm TO THE Ml ABE. Binding, Paper Ruling Buhfc 2Vankw iig, Perforating, ko., examted at So *mW Trade Prices, at Doughs' Stsan Natbat «u*d Book-bindiag Woohsy Baafoc« r >KAKi>LK88 FACES & BALD HEADS. L) A l'hys;cian v bo for tliirty years has pmond in ■ Jisba^ps of ,he Hair, has d'scovered a POMADE which ill 10 svciy atf; Restore the Hair in baldness from any .use, and pmiuce wbi kers, oioustachios, a month. For general use, it preserves the hair, .-reveuts ius tailing otf, checks dryness, and restores the otour c tes scurf and daudriff, kceos the head clean ad cool, and tho hair soft and glossy. Ladies will find p" motes ti,e curl and wave of the hair, and that the \quisite perfume is unique, it is used by thousands of lio Lieis in the Nursery, to beautify children's hair, and j'rcveot baldness, flCUrf or any failing in after life. The ..ecipe, in plain English, which any-oue can prepare for < tMW pence, will be sent free by post on reoeipt of six penny stamps, by Mr H. ERNEST, 17, Crown Terraov O verstock Hill, London. « NO MORE MEDICIN*. SQUIRE KNIGHTS HEARTBURN CAKES. Under the distinguished patronage of the late Queea Dowager, the late Yiscount Dudley and Watd, the -late Lord' Wharucliffe, the Duchess of Soaderland, the Duchess of Argyll, the Countess of Carlisle, F. J. Belling- htun, Eeq., Surgeon, Bourn; Benjamin Gibb<Mts,< Bsq,, The Leasowes, Halesowen; Dr. Thorpe, The Hayes, Cheltenham; Mr btoseley, Leatoa Hall; and the Clergy and Gentry of the neighbourhood. SQUIRE KNIGHT'S HEARTBURN CAKES. Upwards of fifty years have elapsed since this agreeable and valuable Medicine was first introduced to the publio by the late Squire Knight- The jp»«}Hi»tors having ob seiTed for a number of years the iaaneaWBg value of these agreMble Cains in ^eaoM lastant^ removing Heartburn, of lie,ch, Nausea, Retchings, and aU other eeasations eaused by too great an accumulation ht^the Stomach, hay* been induced to extoad the af U* UM>ftdW«s, if offering it at a cheap rate to all dM«es cfjwttereis^ P^^saat ladies take them with the THE DUCHSSS OT ABSTLL, Isverary, Arggrll»hit«, J7tJi JauuaiTr. 1857. Tjj^ Duelutw of Argyll would be much oUigm to Mr QfcMlt-fer JMMiHli 90X ef the Heartburn^^BuJlto be to no blaiia of Argyll, 4. Bourn, Lincolnshire, 1 siw. -*SNOW" I send you a P par- IE^^NH^4|^|«REEL so4b as poasiWe.as ^n^thesar Your^^ectfulhr^ F. J. BELLINGHAM Surgeon. WtKDWam OVMM OFRlATUIIKNCT AolUITV AND HEABVSUSK. lir Tboow, Jlsw io"l aJeQtfor the Earl of Dudley) wis dreadfulfar aAmed with acidity in the stomaon, M^jKog, awi Mkvtbvrn, almost unbearable. Had con* MflpB tbnM uthimt medical men, blat oaeild obtain no iMttunaot fd&tL He accidentally, thsemgh a friend, JjjjKt a £ "Squire Kaight's Heartburn Gahes." ebtainea a|kd f<W*d ^nsible reUef iu four hoore, and before the fiat hte waS taken the wind and sou-nogs .was i ij si olid, and the heartburn entirely eeased. whilst tho am|>i was vestored W its usual to«e. ^r«fii»gtoa Road. Dw^v, 14th J«ly, 1871. Sold and prepared wflf O F. G. Clark and Sob (AMvessora to Squire KnigM). Ohemists* Market Plaeo, =&a "-a, 7id, ls44A. and 211 1M e.e&. Wk^osalo of all Pateat ItolMae Hoaees. LLAIS Y WLAD—Papyr y Of mrv-, — Gwir ya erbyn y byd." L LAIS Y WLAD.- Everybody should i-ead Llitis y Wlad. L I-AIS Y WLAD—Sent froo,by post to — Subscribers for 2 6d a quarter prepaid. T LAIS Y WLAD-Agents not receiving their full supply are requested to apply at once to the Publisher and Proprietor, Bangor. T LAIS Y WLAD Published by the Pro- x-i prietors Dovglas Brothers, at tboir stem h-ju I i a" Works, Bangor LLAIS Y V,7LAD-a penny Welsh Paper for Welshmen ia Bristol. fl, J* LAIS Y WLAD—a penny Welsh Paper for Welshmen in England. T LAIS WLAD—a penny Welsk Paper for Welshmen in Ireland. LLA's T WLAD-A penny Welsh Paper for Welshmen In Scotland. LLAISY WLAD-A penny Welsh Paper for Welshmen throughout the World. T DAIS Y WLAD. Advertisements should bo sent direct to KENMV1R W. DOUGLAS, Bangor. LLAlS Y WLAD.—Price One Penny. T.LAIS Y WLAD.The cheapest paper in the United Kingdom T LAIS Y WI.,AD.-The popular Welsh aewftpaper, -nqiii T LAIS Y WLAD.—An eight pace paper printed in the Welsh language. W JfJ.1 1" LAIS Y WLAD gives expression to the real V .,W rjlEIUMPH OF CONSERVATISM, and QOLLAPSE OF THE LIBERAL PARTY LLAIS Y WLAD.—Published every AJ Thursday afternoon in time for all the evening mails- A FAIR AND CAREFUL SUMMARY is published of the ("VTEWS OF THE WEEK, and due promi- nence is given to the affairs of the Principality, with a jealous regard for all WELSH INTERESTS, and a judicious » attention to r OCAL AND DISTRICT NEWS. In every respect VOICE OF THE PEOPLE, so emphati- eally uttered in the recent T LAIS Y WLAD—sold wholesale to Agents throughout the oountry. LAIS Y WLAD is sold in all the quanfes and populous districts in North Wales, and L., 'he principal residpnta in the Prineipality, and is thorefoie ;< QPUpNDID MEDIUM FOR AJDYER O TWKMKNTI Yn Arddangosfi Amaethyddol Dublin, 186T, cymmer- odd Tarw nodedig, o'r enw Syr Cupias BaU»" y wobr gyntaf. J^i R. CUPISS, o Diss', Norfolk, gan. foddwl LTJ y gallasai yr enw ddwyn cysylltiad a'i CONSTITU- TION BALLS bydenwog, a ysgrifenodd at ber^henog yr anifail, yn gofyn iddo y cwestiwu, a cbafodd yr hyfryd" wch o ddsrbyn y Dystiolaeth dderbyniol aganl^n Milton House, Clonmellon, Medi 24aiu, 1867. Syit,-Cefais eich nodyn yma ar fy nychweliad o'r Cyfandir, cos Sadwru diweddaf, Mewn pertbyBas i'm Tarw, "Syr Cupise Bali," rhoddwjdyr enw Jjwuw arno oherwydd i'ch cyffyr, yn fy marn i, fcbub ft1 fywyd. Prynais ef pan oedd golwg hynod wael arno, gyda'i fam, mewn arwerthiaut uiisol, ac ar ei ddyfodiad i'm lie i, yr oedd mewn cylfwrtra eg wan. Deallwydyn foan nad oedd eifamyn rhoddiiddo un ran oddeg o'r liaetii angenrheidiol i'w gadw wavu iecbyd, ae nis gallem ei ddwpl i gym- meryd unrhyw laeth at-all, ae ni chyoumeraiond yehydig iawu e wreiddiau, a dim eacen. Cynghoiid fi gau gyf aill i roddi prawf .ar eich Petenau,' gan wneud pedair rhan o un ar y cyntaf, ac yehwanegu yn raddol kyd onis byddai yn all nog i gyrumeryd un gyfan. Yu mhen ychydig amser gwellhaodd ei archwaetb, ac ya fuan daeth yn alluog i ddefnyddio cymmaint o deisenau a gwreiddiau ag oedd yn angenrheidiol or adeg bon Ilwellbaodd yn gyfiym, ae ni fu geayf anifail i'w gadw yn raenus. Arddangosais ef bedair gwaith, ac enuiil< dd bedair gwobr flaeuaf (h.y, pedair gyntaf fel y goreu o'¡ ddosbarth, a dwy gyntaf fel y Tarw Hereford goreu a arddangosid). Yr wyf yn rbwymedig gan ddiolchg;u- wch i ro di i chwi unrhyw hysbysrwydda ddymuuwch o barth Syr Cupias Ball. Gan dbimlo yn ddiolchg-r am y lleshad a dderbyniais, ydwyf eich ufudd waa^ti- aethWr» T TT P. J. Kearney. At Mr Cupisa, Diss, Norfolk. Parottoir y CONSTITUTION BALLS gan y perchaùop", Francis Cupiss,M.R.V.C.S., awdwr y Traethawd Arobryu ar Auhwylderau yr Afu ar y Ceffyl. Ar werth gan bob cyfferiwr a gweitbwr cytferi, mewn pecynau gyda chif- arwyddiadj.u, am 3s 6c a Is 9c yr un neu saith pecyn nawr am un gmij neu saith bychan am banner gini. Gall unrhyw foueddwr ya defnyddio y p^ku^tu ymgyngbori a'r percbenog yu rhad, naill ai yn bersoim], neu drwy lythyr, y llythyrdoil wedi ei dalu. 383 TH-b. MAiiViihLUUri KbiU t.i> k' FOK COUaHd COLDS. HOARSENESS. ASTHMA,BRONCHITIS, CONSUMPTION. and all CHEST AFFECTIONS. PECTORINE. Sold by all Chemists, in bottles at Is l £ d,,2s 94s dd and lifi each. Sent by the Proprietors upon receipt of Stamps From Rev. J. STOUTSftOITSTD, St. Saviour's Vioarage, Wottinstiam, AOAUSR IB7V Dbab St -,I can strongly roe-emineiid your Fectur- as us an invaluable Cough Remedy. I have givoa it tair trial in my own family, and have also supplied it tc persons sufferlncr from Oout?h in my parish, and in every instance it has given immediate relief; In wrusj cpes, arter passing sleepless nurhta, one or two dosas of she Paetorme have had such a good effect that persons have got a good mght s rest, and the Cough has speedily disappeared. Mr. A. ROLFE, St. Ann's Squara, IVT mo'iester, Sayss "Your Pectorine is superior to any Me.Ucine I have ever tried for Coughs or Colds." PEOTOBINE PECTORINE PEOTORINE PECTORHSTE PECTORIITS PBCTORIWE PECIZORINE cures the worst forms ofC«u;?hp mil Golds cures Hoarseness gives immediate relief in TV'w' inU is the be"t Medicine for AbtL-,aj. cures Whooping Coir/a willoure a troublesotne "1 :'):H'1 ('y,h i invaluable in the Surly ista^.ja PECTORINE pi ieves all Affiflfciona of the Chest, Lrm¡;p. and Throas. Prepared only by SMrrH: & CLARICE. MeaufiLeturing Caealets, Park Street, Lincol i. 8.. Vice Ohauoatlcr Sir 0. lItH granted a pa.rpatoal kt. Junetiou, withco<ts, ag%iiist P. M is .a, Ghoiniat, RotUsrha.a, cor tuinif the word ^estoriae." Agents.— H, G. Hughes and Son, 9, 9, and 10, Maik" Street, Holyhead; Hamilton and Jones, he Apoth; caries' Hall, Bangor; L. J. Hughes, Chemist, &c., Bethepda. ri-i li RiGHT THING IN THE RIGHT PLACE. A M' 8 PILL 8 ubiiitux! by thousands to be worth above a Guinea tt box. for Bilious and Nervous Disorders, non aa Wind • mi pain in ihe Ssoinach. Siok Headache, Giddiness, tful- It' and Swelling lifter Meals, Diuiness and Dh>wiaa««% of Feat, Loss of Appetite, Short* itess of BreathTCirwtiveriess Scurvy and Blotches of t6 skin. Disturbed Sleep, Frightful Dreams, and all Nervow ud 'i'vembliug Sensations, etc-, etc. The first dose will ;ive relief iu twenty minutes. This is no fiction, for they have done it in thousand* if eases, Tne Proprietor of these Pills having obtained ,it gi-eat expense) a Patent for them, he challenges the -hole world to produce a medicine to equal them for re- moving the above-named eomplaints, and restoring the atient to sound and lasting health. Every sufferer is arnestly invited to try one Box of these Pills, and thsy will be acknowledged to be WORTH A GUINEA A BOX. Fot temales of all ages these PiN are invaluable, as a ,ew doses of them carry off all gross humours, and open ii obstructions, and bring about all that is required- — 0 female should be without them. There is no medicine to be found equal to BEECHAM'S PILLS, for removing my obstruction or irregularity of the system. If taken according to the directions given with each box, they will <oou restore females ot all ages to sound and robust health. For a Weak Stomacn, Impaired Diction, andall Dis orders of the Liver, they act like" MAGIO," and a few doses will be found tt, work -o-on,ders on the most important organs in the human machine. They strengthen the whole muscular system, restore the long lost com- plexion. bring back the keen of appetite, and arouse into action, with the ROSE-BUD of health, the whole physical energy of the buman frame. These are "FACTS" admitted by thousands, embracing all classes of society, and one of the^ best guaraJo tho Nervous and I>«- bilitat-d is. BBECHAM S PILLS have the Largest Sale of any Patent Modicine in the world. BEECHAM'S MiCKO COUGH PILLS A a a remedy for Coughs in general Asthma, Difficulty in breathing* Shortness of Breath, Tightness and Oppres- sion of the Chest, Wheeziag, etc., these Pilh stum) unrivalled; atid-any one labouring under anyf of the above Complaint8 need only try ONE BOX to prove that thoy are the BBST-BVKB OITKBED TO THE; PUBLIC, for Asthma, tic and Consumptive Coughs, Hoarseness and Opcrees v of the Chest- They speedily remove that sense of 1 <p pression and Difficulty of Breathing which nightly i!ej.>iivt the Patient of Rest. They wiU give almost instant r'c! and comfort to those afflicted rith tho above distressing, And, when ueglected, dangerous complaints. JJ4tt any Persons troubled with any of the above Complaints give BEECHAM'S COUGH PILLS a trial, and they will act iike MAGIC. The most violent Cough will in a short dine be removed. CAIUTION.-The Public are requested to notice that the worda Beecham's Pills, St. Helen^ are on • h«.- Government Stamp affixed to each Box of the Pill* "7 not on, they are a Forgery. Prefixed only, 11.0,1801,1 "Wholesala and Retail, by the Proprietor, THOMAS UEECHAM, St. Helena, Lattea Mrjs, in Boxes, Is lid and 2a M each. Sont Post Frm • u-15 or 36 Stamps. Sold by all I)ruggiots u-1 Patent Med cine Dealers ir he United Kingdom. < It.-FULT, I)i itg(,ITIONm ARE GIVEN WfTH I BOX "t"q 1i115;! IF THIS SHOULD MEET THE EYE of any one troubled with Wind in the Stomach, Indigestion, or Biliousness,>ke PAGE WOODCOCK'S WIND PILLS. Their world-wide celebrity proves them of sterling merit. Tonic, Invigorating, and Purifying, they form MM of the remedies extant. Of all medicine vendors, in | fe»Xea, at Is lid and 2s 9d. all BOB TJELB BLOOD IS T= IJVR* CLARKZS WORLD FAUSD B&009 V MIXTURE. Trade Mark—"Blood Mixture. THS GREAT BLOOD PURIFIER AND RESTO* FOR cleansing and clearing the blood fren all •lee, cannot be too highly recommended.. J| For Scrofula, Scurvy, Skin Diseases* and SAW* **IM felaaa, it is a never failing and permaaMt ew*. It Oum Old Sores. Cures Ulcerated Seres on the Neok. Cures Ulcerated Sore Legs. Blackheads, or Piaaplss oa the Cures Scurvy Sores. Cures Cancerous ULCERE. Curel Blood and Skin Diastases; Cures Glandular Swellings. Clears the Blood from all impure Matter, From whatever causa arising. • As this mixture is pleasant to the taste, and WAIRAOL#1 tree from anything injurious to the most delicate CONITTW' ttou of either sex. the Proprietor solicits sufferers to P** It a trial to test its value. vaovsAKoa OP IEBTIMONIAUS FROM ALL pabW- Astonishing ouee op rhbuma* A TIIM. _Fowey, Cornwall, 11th February, 1875- Dear Sir,—About three years sinoe I haa tism all over my body, the result of a chill. IMTOJY seemed to do any good until I took your WW* Tamed Blood Mixture, the effect of which wonderful. In a very short time I waa quite **•{} and havs been so ever since, btat the most ASTE»>5 inapart remains to BE told. I was in the habit spitting blo»d from therbronchial tubes, at INTE^ J «f ABOUT thr«E months, for several years, and FIN"" that time to this I have been quite free from »*R thing of the kind. Footil L speak for themselves, aud you are .ai. uaerty to make what use 1°-. like o thb .mo&W.-I am, dev *r, yovwi uTo.r I'! J.i..tJ "N. H. UJdt j rpESTlMONIAlTFROM A CHEMIST, 4, "M^dlesborough, 15th February, Keoarkable oure ot a customer with leg. Six years under medical treatment. oon recommended three times. Cured with bottles of your mixture, etc., in ten weeks* perfectlylbeale& "W. R. Tatlob, Chemiit- To Mr J. F. Clarke. « W 0 BRS^U-^ OURE OF A VERY '*4 Ovainewtosstreet Dumbarton road, «N EU T GLA*OW 2ud January, Dear Si*,—I am NAD to inform you that my is cured of » VERY bad breast, of 17 yean' STM<U% She tried some ef o*r head doctors in and many others LA the North of England, and tald that she would never got better. But TBAO* te your Blood Mixture. She waa very bad at LLF'F and could do NOTHING fa* tha last two years. AT 1** £ baing perauaded to TRY your Blood Mixture, she ( seven NOT ties, and is at this time, tlmilr VINt well as ever aha was in her life. You are at TTHEM TO ,WB °' J*" pWase.—I am» respectfully youra, J ITOMOT XJTTLI, a Working OURE Or AN ULOEEATM) KN^*5 W AND A SWILLING IN THB LEG. 36, Soionte-road, 13nekkod. PorialDOstJa, 3rd February, 18JS- Sir,—TOW celebrated Blood Mixture HAS H aared me. Thore were IS holes in my knee WH*0* H commaaeed METER your Blood Mixture, and I "T 1} happy to say THAI, after taking only nine BOTTM I FL am cared. X think that 1 can d* no other TB AN you this. (ML you may publish it, not fr r the J I seeing aur name ia the papers, but for tha SAK*. T ethers woo are svOtring from the same [COMPL*1* and do aot kaow what to get to cure it. Mas. HI»B*G> F.» —I forgot to say I have been suffering11 16 to 17 years. T CURE OF SCURVY AND SCROFULA' Woods Brothers, Chemists, Jersey, write follows:— A% -E «. "lSthFebruaiy.L^V Dear Sir,—WT feel it our duty to ITN4 and, at the Bame time, for the benefit of OUT ereatures, of a most miraculous cure of scurvy scrofula of eight years' standing, upon a persoB *J has taken six bottles of your World-famed MIXTURE, YOU ARE AT LIBERTY TO MAKE WHAT I LIKE OF THIS. 44 YOURS RESPECTFULLY, J LIKE OF THIS. 44 YOURS RESPECTFULLY, WooVS BB^SB* < To Mr F. J. Olarke, Lincoln." F RJURE OF A BAD LEG. Swineshead, Lincoln, 17th February, L8^. I # Dear Sir,—I am requested by John ^R^E< I residing in this place, to send you the FOLL0' F statement as to the wonderful efficacy of • World-famed Blood Mixture :— J.H»M 44 For eighteen months the said John WRIGK' | a bad leg, with A wound quite as large as I shilling piece, which, of couse, prevented I following his usual occupation. He had attendance, but without deriving much, IJ benefit, and having heard of Clarksfr Blood was desirous of trying it, but, being a poor •ould not afford to do so. However, several and ether friends in the neighbourhood* appealed to, very kindly and readily rendered the necest iry aid to give your medicine a trial- /V purchasea two small bottles of me, and BF'SW mnishing TVFT contents of them, his leg was DEOID«^ better, the wound having healed CONSIDERABLY*^ then supplied him with a lis case, and HE JFJ states that the wound is scarcely perceptible is able to dispose of his walking stick, and is able to dispose of his walking stick, and resuloo work; for he is now quite well and strong solely by the use of your Blood Mixture. He me, moreover, to thank you most sincerely, *?, the means (under Providence) of his RAPID extraordinary recovery. 441 am, dear Sir, yours truly. IT "To Mr. Clarke." 44T. P. Loveridge, Cher. SKIN DISEASES, Eruptions, Bio* Spots, Pimples, Pustules, Boils, Ringworms, Scald Heads, Sore Eyes, ERF#" DFF Itch, Scurfs, Discolourations of the Skin, HU"1 and Diseases of the Skin of whatever nature), are literally carried out of the SYSTEI1? short time by the use of this world-famed MED'$ IMPORTANT ADVICE TO ALL—degj the vitiated blood whenever yoii find its IMPU^ OF bursting through the skin in pimples, ERUPTIO11. •ores cleanse it when you find it obstructed sluggish in the veins cleanse it when it is F°TT^ GOT your feelings will tell you when. Keep the pure, and the health of the Bystem will fotiof-s)fl S riLARKE'S WORLD-FAMED B! MIXTURE is sold in bottles, 2S 6d each, and J containing six times the quantity, lis each—O» I to effect a permanent cure in tiie great ■AAJOI'1" ? long-standing cases. BY ALL CHEMISTS and PATENT CINE Vendors throughout the United KING^1^ I world, or sent to any address, on receipt OT r 132 stamps, by the proprietor, fjAUTlON—Beware of worthless a»d jurious imitations. ITOTV' AMR :—H. G. Hughes aad Son, 8, 9, AID 10. Street, Holyhead; Hamilton and Jones< the A™ < •pries Hall. Bangot. ^/| Gwellhad PESWCH Asthmaticaidd yn YB OED%'| O 85 MLVVYDD DRWY WAFFEENAU PULMONATDD ^^jcH COCK.—Dywed "William Taylor, the Cape, Smet jfHj' 84 rulwydd oed, iddo fod yn dyoddef am law»r Jr yddau o dan besweh crfg ac asthrnaticaidd. *r «' cael gorphwysdra yn y nos bron allan o'r cwe$ti*v'^( iddoroddi prawf ar lawer o bethau oud am f Qf Hynedd diweddaf ers pan rideohreuodd Waffrenau, gall sicrhau nos dd»o orphwysdra; fliywydd fod heb yr un wrth fyned i'w wely, S°r H yn cyfartti a phesychu" drwygydol y nos y hyny yu dyw^ud eu bod y feddyginiaeth oreu a$iu& ewyd erioed i'r cyhoedd. Tyst R. Brown, if 55, Spnog-hill, Birmingham." Y maent yn gyrcLol yn rhoddi esmwythdra tnewn asthma, edigaeth, peswch, anwyd, eyeautalwob, crydevol phob poenau yleuol. Y mae iddynt fids PERAI^' | BIYCHJLA B0B'FFER,11,DD# Y° °L 18 1^°' FT I >