Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

..¡} J. "l •vj&t l TO PARENTS AND GUARDIANS. ISSSEI^ILittBLE walL educated youth as an Apprentice to the Chyrafcb and Druggist Sion vrauted. A modei.tte premium required. A • .fc .A^n&tnin preferred—-Apply to Robeflt Isaac Jones, Pill Dep&t, Tremadoc. T^-—r'-V—-— ——•T—;T——-f— I v ^X7^ANTRD. Agent? for the Sale of the JT British'^sttle F<iodinArfg!eafty, Carnarvon- shire, Deabighshtr^jji^Fjiatatii'd. "References and purity required, particulars,*apply to t( U»e MumagaTj 17, tCorn Etcofqgfi Chaml)er% Chester. ■396 t eam Comuipiiitc^tioii beWseE Liverpool and the Meaai ^traits. frf^E Steamer BEl £ will l»ad goolls for. JL • Ban&pr j&tjd .JKeaai Bridge txsce a week'at the .'st, sid»*>f Tifcjygafedock-lock, Liverpool: For fur- r'i freight, apply to Messrs Bvan» and Bona, M«ioa? Bridge, or to Messrs II. and 0. Jones, 28, Brunswiek'strefet, Liverpool. 8503—414 LLANNOR U. D. SCHOOL J&ARp,/ TO AND CONTRACTORS. ■ ■<;■ v ■■ r r "v M"AE jr'Bwrdd Y&gol ticliod yri barod i n/J dderbyn TENDERS am adeiladu Ysgoldy a Thy i'r Meistr, yn Rhydclafdy, ger Pwllheli. Mae y ^anuu ar Specifications i'w gwelei yn Gellidara, ger ^•llheli. Aofoner y Tenders ar neu cyn y 7fed o wedi eu oyfeirio at y Clerk, Rev. David E. t OaviegjRhydau Cottage, LHthfaen. ymrwymir i dderbyn y Tend6r iaaf nag unrhyw Wider. t-hj: OWEN MORRIS-ROBERTS, "6 Architect a(turveyor, Portmadoc. ¡' if, W'O ) J876 I t XOlJNa ^CIXbPHILITE A t CAHABOG j Wasanasthu Cesyg y Tymmor hwn I YN YSTABLAU CASTELL Y PENRHYN. YOUNG TOXOPHILITE, gan Toxophi- lite, allan o'r Drakes,' y*fettt'gan Pbirrhus y ![. lite, allan o'r Drrake's, y^ftili'gun Pbirrhus y Byntaf. allau o Miss Whip, gan y Provost. Young Toxophilite, Geffyl tywyli-lwyd, gydag asgwrn oJ joawr a gweithrediad da ac y mae ei stoc yn obeitbiol favru. Ceayg o frid trwyadl, 10 gini Hanner-t^id, 3p. Ütsyg Ffermwyr, 2p. Tenantiaid, lp. CARADOG, gan Oaractacus, (Ennillydd y Oerby,) afoafr o Clara*-Webstar, gan Gameboy, Oaractacus gan Kingston allan o Defenceless, gan Defence; Clara Webster allan o Basaishaw, cbwaer i Cloth worker, a mam Ben Webster ac Iaoline; endU- yddion Cwpanau Caer a Goodwood. Mae Caradog yn sefyll 14 dyrofedd a 3 modfedd o Uchdtr, gydag ystum uwchraddol, ae y mae ei stoc o Odrycbiad da, ac wedi "werthuam brisiau ucbel. Qwasanaetha ferlysod heb fod dros 14 rfyrnfedd o daldra, am 1 p. yr aa merlynod ffermwyr, 10s. Pob ymcfyniadau i'w gwneud & Mr-Pickard, Stud Groom, Penrhyn Cast's. ■( f,f (ha j-a /f v-I, r,, ■:„ >( CARNABVON DYE WORKS. SHOP, AT TYINYCEI, CASTLE WALLS." Silk, Cotton, and Woollen Fabrics, Cleanei and Dyed cheaper than any other Dye House. '.> C1HINTZ cleaned and glazed, Damask and N, J Woollen cleaned or dyed any colour, Gentlemen's Clt)ths cleaned or dyed, and pressed equal to new. Dresaeadyed and cleaned without taken to pieces, Feather Glovesi Kid Boots, Animals' Skins cleaned or dyed. All work returned within a week. Feathers cleaned or dyed. If brought on Tuesdays, within 4 dayg. Attendance at Bangor, Beaumaris, and Iden(Li Bridge, every Monday. 74M A. J. ALEXANDER, Manager. READY-MONEY ACCOMODATION.— Persons of any trade or profession, male or female, resident in London or Country, can obtain privately (without the usual Loan Office routine, delav, lAw Cost?, lar Life Insurance) from £ 10 to X300, at 6 per cent, for any torib not exceeding 5 years (repayable to suit toeir 115. convenience, by P. O. Order or cheque, &c.,) upon Note of Hand, Life Policies, Furniture (without removal or Publicity), Live and Dead Stock, Plant, or auy available Security. No genuine application refused.—For further particulars, and Prospectus, apply personally (preferred) Or by letter, enclosing stamp for reply, to Mr T. FAIR- HEAD, 117, Brixton Road, London, S.W;, near Ken- sington Gate. 345 ESTABLISHED 1839. THE CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. J ONES' (TREMADOC.) A.PERIENT AND ANTIBILIOUS PILLS. A PRACTICAL trial for Half a Century, with the more general test of Tbirty-four Years ^y the afflicted public, bas now established 'the reputa- tioll of these PILLS. Containing no Mercury, but eOtnPoised of the most rare and expensive Vegetable pre- parations of the British Pharmacopoeia, combined with a valuable SNOWDONIAN HERB, forming a MILD LAXATIVE, TONIC REMEDY, admitted by those who have t'iecl them to be superior to all other similar prepara- tions, as a Preventive and Cure for all Disorders result- lltg from a disordered state of the Stomach, and Liver, and Impurity of the Blood, &c. old by all the Wholesale Houses, and at the Cam. briau Pill Depot, Tremadoc, North Wales. ftetailad oy all respectrible Medicine Vendors in every town in the United Kingdom, in Boxes at ls Hd, 2s ôd, and 4s 6d each Great saving in procuring either of the arge Boxes. 4W Should any one fail to obtain the Pills in his own Neighbourhood, if 14 postage stamps for tha Is ld kox, 33 for 2a (jd, or 60 for the 4s 6d be posted to the jUimbrian Pill Depot, Treuiadoc, North Wales, tho t'ill* will be eaud by return of po»t> ftps. 7 "{;"1. T. RICHARDS, r: LORNE HO IT SEy B A N G 0 1!. Citifc'Ui .j *i i'l1.' f ti'.ll*— fr Mt( ESTABLISHED TWENTY YEARS.) .> •' '"uvr. ix. j ■I :<•*> > S «. 1*1 j <r ■' FASH ION ABLE V MILITARY J f f SI N A"V A OR. # t ::r'411 011.1 E I' «i.i • P R 0 F E S 81 0 Nh, v f AlqD gaa'l Jr. =, -S¡ .a.¡ CIVIC > ■ft *}■*) ROBE MAKER, 'U .A .-rji? { L I V E I' I E 8, ■" &c. &e. T, RICHARDS, in returning his th.nJŒ for the extensive patronage extended him during the last twenty years, begs to inform the CLERGY and others that he continues to supply Clerical Suits, overcoats, &c., at fully 15 per cent, below the London and Oxford Houses. Material, make, and finish unsurpassable. TOMLINSON & CO.'S BUTTER POWDER MAKES good SWEET BUTTER all the year ill round, removes the flavour of turnips, man- golds, cake, &a., quickens the churning, and indreases the value 2d to 3d per lb. (See testimonials on hand- bills.) TOMLINSON AND CO.'S BUTTER POWDER. Sold by Chemists and Grocers, in 6d, Is1 and 2s 6d boxes. PWYSIG I AMAETHWYR. DRWY APPWYNTIAD BREINIOL. I'w Mawrhydi drwy war-ant arbenig dyddieditr Rhag. 27. 1S66. Mm. I Dywysog Cfrnru, drwy warant a/jbenig, tlyddiertig Ohwef. io, isei DA-Y. BOIN, A HEWITT, Unig Ddyfeiswyr a Pherchenogion y STOCK-BREEDERS' MEDICINE C H ES T, At bob ANHWYLDERAU mewn CEFFYLAU, GWARTHEG, LLOI, DEFAID, ac WYN., A Dyfeiswyr y Feddyginiaeth Anifeiliad Gyntaf y gwyddir am dani fel eiddo ",DAY." CyDnwysa y G'st annghydma ol bobpeth y I gall yr Amaethwr fod mewn angen am dano er cadw ei stoe yn rhydd oddiwrth afiechyd, ac mewn- cyflwr iachusol sef — t<CHEMICAL EXTRACT OR GREAT \J PAIN DESTROYED" DA.Y, SON, A HEWITT, a rwystra Bocn a Dyheuad wrth Fwrw Wyn, iacha Byrsau Chwyddedig a Tnoredig mewn Mamogiaid a Gwartheg, a phob Clwyfau Madredig, Toriadau, a Briwiau, mewn pob Antfeiliaid. 66 ASE0US FLUID OR BLACK MIX- \JT TURE" DAY, SON, A HEWITT, a dyr Boenau Mewnol, Cnofa, Ysgothiad, Rbyddni, Gwendid, Oerfel, Ftitiac Rhynllyd, neu Ludded Mawr mewn Ceffylau, Bustych, Lloi, ac Wyn, gan roddt Nertb, Byw- ingrwydd, ac Archwaeth annghyffredin. "RED DRENCH er INFLAMATION X\I POWDER" DAY, SON, A HEWITT, Glan- hayddYagothaidd rhyfeddol; y mae o werth. enfawr mewn attal pob Arwyddion Twymynaidd ar ol bwrw Lloi neu Wyn, gan wneud llaeth y Fuwch a'r Ddafad yn rbydd, pur, a maethlon i'r 110 neu oen. 66 ORONCHOLINE" DAY, SON, A HE- O WITT, at yr Husk a Hoose mewn Defuid a Lloi. Treiddia i'r gwaed, a lieinw ef ag arogl DWYOl. dinystriol i Lyngir neu Polerlys yn y Bibell Wynt a'r Ysgyfaint. C4RED PASTE OR CONDITION BALLS" JLl' DAY, SON, A HEWITT, at Gesyg wedi bwrw Ebolion, gau ei fod yn btsrwr mawr y llaeth i'r ebol; chwala a dinystria bob Nwydau ac Arwyddion Twymynol mewn Ceffylau, ac y mae yn hollol y fedd- yginiaeth er adferyd archwaeth a llyfohau y blewyn. pYNNWYSIR "GASEODYNE," CAR- MINATIVE CHALK, &c., DAY, SON, a HEWITT, yn y Cistiau hyn. Pris y Gist yn gyflawn, yn cynowys "Arweiuiad i Farriery," 2p. 16s. 6c., yn rbydd oddiwrth dranl y Gludiad. Gellir cael unrbyw gyfran mewn bocsiau ar benau eu hunain- Y oiae y dyfeisisidau pwysig hyn wedi gwrtlisefyll prawf amser a dadwrdd gwrthwynebol (arwydd siur o'u gwerthfawredd annghydmarol), ac y maent yn Gyfaill gwirioneddol ac Arweinydd yr Amaethwyr yu ei feoll Glefydau Anifeiliaid. RHYBUDD.—Gochelwch efclychiadav, ac edrychwch, fod enw DAY, SON, & HEWITT ar yr holl boteli a phec- ynau DAY, SON, HEWITT, 22, DORSET STREET, BAKER STREET, LLUN. DAIK, W., A WANTAGE, BERKS. rt. *0 I MEDDY^miAETH I BAWB. } 1. BYTH IqA ANOBEITEIIANT. .,)' E N k I N T HOLLO W A Y. KNWOOLTWTDD CYFFREDINOL. lioed i bawb a ddioddefatit oddi wrth anhwylder oy- Sredinol neu leol gymrrieryd calon, a dilyn esamp] y rhai briodobiut eii hadferiad i i-(-chydi'r defnydd a wriaethant o Enaiut a Phelenau Holloway. Ymedy y Gymmalwst So.y e,.vhyraq a'r y droedwst, arteithiau yn y giau, y cwlwm gwytQi a dirdyniadau gwrystaidd wrtb ddefuyddio y Uieddygipjaethaii ardderehog tiyu. Coesa u drwgi po,) math. o archpllion, gweliau, llosgiadau, ennyn- iadaui yn y croon, it ofchfygir gyda buandra rhyfeddol. Dylai yr enwogrwydda. ennillwydgan Enaiut a Phel- ennu Holloway drwyyrdlOIl fyd gwareiddiedig dueddu pawb a flinir gan afiechyd i rodrli iddvnt brawf teg cyn anobeithio am esmwyt&ad, a rboddi i fyny bob meddwl .a wellhid. < FFLAMEG Y BRBPANTOSGLAU (Brcnehit is), DIPTHEBIA, ù: DOLUR GWDDF, PFISWCH, AC ANWYD. GweUhâ yr Enaint hwn wedi i bpb moddion ereill t fetURT- Y mae yn feddyginiaeth Ilnffadedig rhag pob oawylderauyn 1 gwddf Ar frest. Gwellheir lur^-sefydlog c a chegwichiad drwy rwbib yr En- .;J. BRESTIAU DRWG, BPIWIAU r, AFh ^JJ^^B^^Bthwnyr^mddifada briwiau,gweliau, ltdsyvddau bywyd ,• ac nid llai rj^^Hp^^w^^dlHMg'eithiau EiiMnt lachaol, Holloway psn yHefu^dwH|^yn unol a'r cyfarvvyddiad au argraphedig, a'i gywljjffraiwyo gyda dognau priodol Pelenau. • ■ » < j ->5 :4w 100., Y DBOKO*ST A'R «TMMALW8S. ———— Fe' i^Efeeir gyda'r sicrwytjd mwyaf os rtygbir sym- j au mawribh o'r Eoaint i wevn yn' dda wbtchanau dolurus^ Dylid pajriy^ jr. driniaelh Uou gyd^jp^alwch •fcin beth amser, a'i gSMjfethwyo briodoi1^)^ n^^ol o Belenau^^jloway.# j&awlia y tt>ecF(TOin- idjrohau pureiddiol ac e8m\yythaajjttjpn sy.lw ditrifijlaf pawb sydQ yn ddarostyngedig i'r gywraalwst, y droedwst,- y y gluriwat, ae anhvfyrldsrau poeuu# ereill yn- y ^yhyrau, Y geWynaU, aLr cytijutdata' Gwertlur yr Enaint a'r< Pelenau yu Sefyclliad y Pro ffeswr HOLLOW AY, 5:33, Oxford Street, Llundain 5 hefyd gan ag'oa pob masnachydd parclHw raeWn Cyfferiau I' Meddygoi drwy y byd gwareiddiedig, nvewn Blychau a Pbotiau, yn 01 Is lid 28 9d; 46 6d I Is; 22i3, a ;,88 un. Cynnwysa y blwch lk-i« £ bedwar dwsin o Belen. aij a'r pot Ueiaf ^ns 0 Enaint. 5, Ynnglyn & phob blwch a phot ceir cyfarwyddiadau ar- graphedig llawn, hyd yn nod yn y Dyrcaeg, yr Ar^baeg, ;'yr Armniaeg, Bersiaeg, neu laith y Chineaid. POWELL'S BALSAM OF ANISEED I FOR COUGHS, > FOR ASTHMA, FOR BRONCHITIS, I FOR INFLUENZA, fcc. This Old Established INVALUABLE MEDICINE has the extraordinary property of immediately relieving Coughs, Cold-5, Hoarseness, Difficulty of Breathing, Hoskineas in the Throat. It operates by dissolving the. ;gealed Pblegm, and thereby causing a free expectoration. —————— IMPORTANT TESTIMONIAL. Dear Sir,—J may tell you that I have used your Balsam for a very long time (both for myself and my family). I think it an invaluable medicine for members of toy profession, and have alwaya strongly recommended it to my brother and sister artists. If you think a testimonial frem me would be of any service, you are very welceiae to make use of this. I am, Dear Sir, yours truly, LIONEL BROUGH, Globe Theatre. <WbV^ v.iC' ——■ ASK FOR POWELL'S BALSAM OF ANISEED. gold by all chemists and medicine vendors tJnIougltn, the world at la lid: 2s 3d: and family size 118 per bottle. Proprietor:— THOMAS POWELL, BLACKFRIAR3 BO AD, LONDON. TnAe Us*-IAon, i(et &ad MOM J'. -r- s NERVOUS AND DE3IMTATE0. Ho New Work, entitled HOW TO f V'r.KS- HRALTH. Just pupiished for l we .t'Ui:- Ly i TjA.li.NES. M.D. (U.S). A TP, E. ^.AV\ GOVERNING LIFE, and the OA USES SV ilTTOM; and TREATMENT of all diseases depend' on Exhs 4ion of Nervovs Vitality, such as i t Ij D^biiity, 91 talaad Physical Depression. Palpitasiou of v-i5ie Heart. 1:- lises in the Heard and Earsi Iudeoisioa Impaired Sif t and Memory, Indigestion, Prostration, Lassitude, I oression of Spirits, Loss ef Energy and Appetite, P; 'is in the Back and Limbs, Timidity, Self. Listrust, Diz ness, Love of Solitude, Groundless Fears, and many ot er ailments, which. i £ negletted, bring tha offerers to-a early death. Together with Hints-on I Oh i onic,Rhtv. aatism,Gout,Neuralgia, Epilepsy, Hysteria, sua ail diaea; j of the Nervous and aihneatary system. The Append. t to this valuable work contains mnny ifieftil PltESl aiPTJONS for the alleviation of suffering the cure minor disorders, with full instructions for their pn aration and use. Contains also soma mendlr ftdvi a ef Hygiene, or the Way to Preserve Health, m 3trated by numerous testimctiala ifom grateful pati nts who have been restored to health through tbe a ither's instrumentality. Sent post free I for two Stamps, or by letter post three Stamps < Address, Ur. J. A. BARNES, 48, Lonsdale Square ilbaryt Lent Ie., If. 6034. 8063—1143-263 23, IRONMONGER LANE, LONDON. (THE OLD HOUSE). JOHNSTON'S CORN FLOUR IS THE BEST. "QUITE FREB FROM ADur.TERATION.Lancet. IS DECIDEDLY SUPERIOR.hancet. I have examined Johnston's Corn Flour, and find it perfectly pure and most excellent in quality. When boyled with milk it affords complete nourishment for Children and persons of weak digestion." CHARLSS A. CAMERON, M.D., F.R.C.S.I., PrsfeSeor of Chemistry, Boyal College of Burgeons, Dtlblin, >. 1 "'v I -JL- fI M R. J A.. WILSON, 7 DEINTYDD, 1 72, High-street,, Bangor, A DDYMUNA ddychwelyd ei ddiolchgarwch difftiant i'w gwsmeriaid a'i gyfeilli^a an gefriogaeth haelionus a estynwyd iddo jn ystod ei ymarferiad yn Mangor. C^ir fod rhestr prisiau Mr W., mor resymol ag y mae yn tiosibl, yn gysson &g ymarferiad dyladwy gelfyddyd, drwy yr hyn yr hydera deilyn^u par had o gefnogaefch y cyhoedd. Tynir Danoedd yn ddiboen drwy nitrout oxide gag, Gellir ymgynghori a Mr W. o 10 hyd 6 o'r glocb. D I N "■ R H A Pi, TG ç MBDDYG DEINTYDDOL, '1 PEN'RALLT VILLAS, UPPER BANGOR, Aellir ym^yeghori Sig ef yn y cjfeiriad uchod (yn ddidsll) mewn pob achos perthynol i'r Dannedd. Cyflenwir Dannedd Celfyddydol o bob math, o un Dant hyd res gyflawn, heb boen aac annhwylusdod i'r gwisgydd. Gan fo 1 Mr Harding wedi cael llawer o flynyddau o brofiad yn ngwneutburiad. Dannedd Celfyddydol, y mae mewn sefyllfa i rhau i'wgwsmerittid gysur a boddlonrwydd yn nghyda'r defoydd- ian goreu. Ymddangosiad natnriol yn warrantedig. Llenwir i fyny ddauuedd pydredig gydag aur pur a'r enamel gwyn a ddarg»cfyddwyd yn ddiweddar, yr hwn nad yw yo drwgliwio tra yn dyogelu y dant. Rheoleiddir Dannedd Plant. Ymwelir k Llanrwst yn y Llythyrdy bob dydd Mawrth cyntaf a tbrydydd yn mhob naie. JX3SIHUGHE S, WHOLESALE AND RETAIL IRONMONGER, 237, HIGH STREET, BANGOR. TYMHOR Y GAUAF, 1875-6. HYSBYSIAD ARBENIG. Lampau eyfiredin y nghydalsilber, Duplex, Annacaanig, &c. Petroleum Gjl, Benzolene, French Colza oil, Naptba, Fire lighters, Coal savers, English and American Cooking I Stoves, American and Gill Warm- ing Stoves, Roberts's Terra Cotta slow burning Stoves for greenhouses, & Gas and Petroleum Stoves for heating or cooking. Chaff cutters, I Turnip cutters and pulpers, Oil cake and Corn crushing Milia^ Horse powers, and Sheep racks^Saus age Machines. < t 1* HYSBYSIAD PWYSIG. e Y mae Josiah Hughes wedi penderfynu gwneufchur go«tyngiad arbenig unwaith yn y fiwyddyn- yu y dos. barthiadau canlynol o'i fasnach er mwyn cael dechreu pob tymhor hefo nwyddau newyddion. DALIER SYLW!-Y mae y rhan fwyaf o'r Stoo werthfawr a Huosog o'i NWYDDAU ARIAN. CERF- LUNIAU BRONZE, &c., wedi eu maroio yn arbenig at y Sale hon mewn figyrsu plaeu, a bydd detholiad helaeth o nwyddau eyfiredin, ynghyda peiriannau, ac offerynau teuluol, ac amaethyddol, wedi eu marcio yn gyffelyb. ANFONWCH AM LIST yn dangos y pris cyntefig ar pris goatyngedig, yn rhad trwy y post i unrhyw gyfsiriad. Fe barhft y Sale hyd ddiweSd mis Maw*tlu Ni fu erioed y fath fantais yngogledd Cymru igaelN WYDDAU MOR RAGOROL am y fath brisiau. aR. :i1 I',S.-ARIAN PAROD fydd unig delerau y sale hon. y JOSIAH HUGHES, Ironmonger, Bangor. YN NAWDD DUW A'I DANGNEF. Y GWIRIYN ERBYN Y BYD. IESU N'AD GAMWAITH. » r A T ,L' CYNHELIR Eisteddfod Gadeiriol Llanrwst a Dyffryn Conwy Y,,a LLANR WST, ml, ol braint a defawd ac arfer beirdd Yikys Prydain yn nghadair Gwynedd^lOR PHENA F 13, 14, 1876. f Y PRIF LESTYNAU. 1.—Awdl y gadair, ar ypedwar mesOT ar hugain gwarantediij, heb fod dros 600 o linellau, "Syr John Wynn o Wydir." Gwobr f,10, gan Barwnes WiHoughby de Eresby, a chadair dderw gerfiedig bardd. 2.-Traethawd, "Tywysogaeth Cymru mewn cysylltiad & .chelfyddyd, a'r moddionigorou i'w dyrobafu.' Gwobr X.5 5s. 3.-Pryddest, Marwolaetb." Gwobr £5 5s. 4.—^Rhamant, ''D.<fydd ap Sheincyn." Gwobr £ 3 3s. 6.—Traethawd, Hynaifaethau Dyffryn Conwy, -Antiquities of the Vale of Conway." Cymraeg nou Ekes. oneff. Gwobr £ 4 48. 7. Y prif gystadleuaeth gorawl. I'r Cdrbebfoddan 40 o rifedi a gano oreu "Morhawddearywdy Bebyll," gan Penoerdd America. Gwobr X15 15s a Baton i'r Arweinydd. Fe ddisgwjlir i'r cdr buddagol wasanaethu yn y Cyngherdd dilynol yn rhad os bydd galwad arno. 8.—Am y Cyfansoddiad goreu o Anthem Gynhauaf, "Harvest Anthem," geiriau Cymrasg a gae-nag yr awdwr i ddewis ei eiriau. Gwobr X5 5s. Ni wobrwyir oni bydd teilyngdod diyi^nol, a'r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd yn bresenol. Y cyfan.-o(idiadau i fod yn llaw yr Ypgriienyddion ar neu cyn Gorphenaf laf, ac enwan y Corau ac ymgeis- wyr ar y datganu, ar neu cyn Gorphenaf 4ydd Rhestr gyflawn o'r testynau, enwau y beirniaid, ac amiuodau y gystadleuaeth i'w cael ar ol Mawrth laf ond anfon eeiniog a dimai mewn stamps i OWEN ISGOED JONES, Apothecaries Hall, | „ MORRIS DAV1ES, Meurig Machno," Penisa'rdre, Ysgn'enyddion Mygedol. Llanrwst, February 12th, 1876. 3439 397 MR. NICHOLSON .1 o.iyru OPERATIVE A2; D DENTIST, COLLEGE ROAD, ko .iI'. U P P E R B A N C-r 0 it. 11 SAINT OSWALD'S COLLEGE, (Between Llandudno and the Junction.) J IN 'r1" M O HORTf Vacations. Healthily situated at the sea side. Special care taken of delicate and very young boys. Students prepared for the Army and other Examinations. Inclusive and moderate terms. Superior domestic arrangements. FERN BANK SCHOOL for Young Ladies is uear Saint Oswald's and under the same management parentsnaving Sons and Daughters to be educated will find it advantageous to patrotiiae BOTH establishment For P'oepectuaes &c., address, the Principal, Deganwy Castle, near Conway. 650 ¡ scifeilid iocS. Jwts Vr. '■ x>oi :<