Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

j TO PARENTS AND GUARDIANS. I RESPECTABLE well educated youth an Apprentice to the Chymiat and Druggist lioD wanted. A moderate premium required. A itnan preferred.-Apply to Robert Isaac Jones, 1 ia Pill Depdt, Tremadoc. ANTED, an experienced young Man for the Drapery, also, a yovng Lady. Apply to t Thomas, London House, Bangor. 419 'ANTED, Agents for the Sale of the British Cattle Food in Anglesey, Carnarvon- Denbighshire, and Flintshire. References and 1 required. F,)r further particulars, apply to itiager, 17, Corn Exchange Chambers, Chester. 16 U Communication between Liverpool and the Menai Straits. E Steamer I I BEE" will load goods for Bangor aDd Menai Bridge once a week at the ide of Trdalgar-dack-lock, Liverpool. For fur- irticulara and rates of freight, apply to Messrs ms and Sons, Menai Bridge, or to Messrs R. and lee, 28, Brunswick-street, Liverpool. 8503-414 wr yn barod, mewn Ilian hardd, pris 2s. 6c., fANSODDIADAU BUDDUGOL EIS- TEDDFOD GENEDLAETHOL PWLLHELI, yd, pris la., y Gfin Bedair Rban Fudiugol- CAN YN LLON'D YR AWEL FWYN," Emlyn Evans. F toeddedig gan Robert Owen, printer, Pwllheli. 413-8502 OH N M. J. T RE WEEK, MASNACHYDD COED A LLECHI, VOH, LLANBJRCHYMEDD. A LLANGEFNI. a J. M. J. T. ei fasnach yn mlaen ar yr eajwyddor 'chana gwerthiant cyflym (small profit and quick is.) 24* OR THE BLOOD IS THE LIFE." ARKE'S WORLD FAMED BLOOD MIXTURE. Trade Mark-" Blood Mixture." GREAT BLOOD PURIFIER AND RESTORER cleansing and clearing the blood from all impuri ai-not be too highly recommended. Scrofula, Scurvy, Skin Diseases, and Sores of all it is a never-failing and permanent cure. It Cures old Sores. Cures Ulcerated Sores on the Neck. Cures Ulcerated Sore Legs. Cures Blackheads, or Pimples on the Face. Cures Cancerous Ulcers. Cures Blood and Skin Diseases. Cures Glandular Swellings. Cures the Blood from all impure Matter, From whatevercause arising, s this mixture is pleasant to the tate, and warranted om anything injurious to the most delicate consti- of either sex, the Proprietor solicits sufferers to a trial to test its value. 0SANDS OF TESTIMONIALS FROM ALL PARTS. I in Bottles 2s 6d each, and in Cases. containing &es the quantity, lis each—sufficient to effect a prit, cure in the great majority of long-standing -BY ALL CHEMISTS and PATENT MEDICINE 30RS throughout the United Kingdom and the or sent to any address on receipt of SO or 132 < by J. CLARKE, Chemist, High Street, Lincoln. Wholesale: All Patent Medicine Houses. JJ G. Hughes and Son. 8, 9, and 10, Market set Holyhead; Hamilton and Jones, the Apothe es'* Hall, Bangor; L. J. Hughes, Chemist, &c„ hesda. ESTABLISHED 1839. E CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. JONES' (TREMADOC.) iRIENT AND ANTIBILIOUS PILLS. PRACTICAL trial for Half a Century, with the more general test of Thirty-four Years e afflicted public, has now established the reputa- of these PILLS. Containing no Mercury, but )sed of the most rare and expensive Vegetable pre. ions of the British Pharmacopeia, combined with table SNOWDONIAN HERB, forming a MILD tIVE, TONIC REMEDY, admitted by those who have them to be superior to other similar prepara- as a Preventive and Cure for all Disorders result- orn a disordered state of the Stomach, and Liver, impurity of the Blood, &c. d by all the Wholesale Houses, and at the Cam- Pill Depot, Tremadoc, North Wales. Retailed respectable Medicine Vendors in every town in, .aited Kingdom, in Boxes at Is 1 àd, 2s 6d, and each Great saving in procuring either of the Boxes. Should any one fail to obtain the Pills in his own bourhood, if 14 postage stamps for the Is l- £ c! for 2s 6d, or 60 for the 4s 6d be posted to the jrian Pill Depot, Tremadoc, North Wales, the m be send by return of post, f-ee; 7 23, IRONMONGER LANE, LONDON. (THE OLD HOUSE). )-IIN STO N'S CORN FLOUR IS THE BEST. QLTITS FREE FROM A.DULTERATIO." Lancet. is DECIDEfLY SUPERIüR" -Lancet, r have ex&tniued^ Johnston's Corn Flour, snd find rfect'y Purf,a^1 ™"8fc, excellent in quality. When r T. RICHARDS, ¡ J LORNE HOUSE, BANGOR, .) ESTABLISHED TWENTY YEARS.) FASHIONABLE MILITARY AND NAVAL TAILOR. CLERIC AJL, PROFESSIONAL, AND CIVIC ROBE MAKER, LIVERIES, &o. &c. T. RICHARDS, in returning his thinks for the extensive patronage extended him during the last twenty years, begs to inform the CLERGY and others that he continues to supply Clerical Suits, overcoats, &c., at fully 15 per cent. below the London and Oxford Houses. Material, make, and finish unsurpassable. TOMLINSON & CO.'S BUTTER POWDER MAKES good SWEET BUTTER all the year round, removes the flavour of turnips, man- golds, cake, &c., quickens the churning, and increases the value 2d to 3d per lb. (See testimonials on hand- bills.) TOMLINSON AND CO.'S BUTTER POWDER. Sold by Chemists and Grocers, in 6d, Is, and 2s 6d, boxes. PWYSIG I AMAETHWYR. DRWY APPWYNTIAD BREINIOL. I'w Mawihydi drwy m A I Dywysog Cymru, wavanfc arbenig. drwy warant arbenig, dyddledig Tthag. 27. ■dyddiedig Ohwef. 1305. ^10, 1866. DAY. SON, A HEWITT, Unig Ddyfeiswyr a Pherchenogion y STOCK-BREEDERS' MEDICINE CHEST, At bob ANHWYLDERAU mewn CEFFYLAU, GWARTHEG, LLOI, DEFAID, ac WYN. A Dyfeiswyr y Feddyginiaeth Anifeiliad Gyntaf y gwyddir am dani fel eiddo "DAY." Cynnwysa y Gist annghydma ol bobpeth y gall yr Amaethwr fod mewn angen am dano er cadw ei stoc yn rhydd oddiwrth afiechyd, ac mewn cyflwr iaehus^l sef,— « /CHEMICAL EXTRACT OR GREAT \J PAIN DESTROYER" DA.Y, SON, A HEWITT, a rwystra Boen a Dyheuad wrth Fwrw Wyn, iacha Byrsau Chwyddt-dig a Tboredig mewn Mamogiaid a Gwartheg, a phob Clwyfau Madredig, Toriadau, a Briwiau, mewn pob Anifeiliaid. «/GASEOUS FLUID OR BLACK MIX- \Jf TURE" DAY, SON, A HEWITT, a dyr Boenau Mewnol, Cnofa, Ysgothiad, Rbyddni, Gwendid, Oerfel, Ftitiac Rhynllyd, neu Ludded Mawr mewn Ceffylau, Bustych, Lloi, ac Wyn, gan roddi Nerth, Byw- iogrwydd, ac Archwaeth anogilyffredin. « DED DRENCH er INFLAMATION POWDER" DAY, SON, A HEWITT, Glan-! haydd Ysgotbaidd rhyfeddol y mae o werth eufawr mewn attal pob Arwyddion Twymynaidd ar ol bwrw Lloi neu Wyn, gan wneud llaeth y Fuwch a'r Ddafad yn rhydd, pur, a maethlon i'r llo neu oen. "BRONOROLINE" DAY, SOY, A HE- JD WITT, at yr Husk a Hoose mewn Defaid a Lloi. Treiddia i'r gwaed, a lleinw ef ag arogl nwyol dinystriol i Lyngir neu Polerlys yn y Bibell Wynt a'r Ysgyfaint. UT>ED PASTE OR CONDITION BALLS" -Lt DAY, SON, A HEWITT, at Gesyg wedi bwrw Ebolion, gan ei fod yn burwr mawr y llaeth i'r ebol; chwala a dinystria bob Nwydau ac Arwyddioo Twymynol mewn Ceffylau, ac y mae yn hollol y fedd- yginiaeth er adferyd archwaeth a llyfnhau y blewyn. riYNNWYSIR "GASEODYNE," "CAR- MINATIVE CHALK, &c., DAY, SON, a HEWITT, yn y Cistiau hyn. Pris y Gist yn gyflawn, yn cynuwys "Arweiuiad i Farriery," 2p. 16a. 6c., yn rhydd odcliwrth draul v Gludiad. J Gellir cael unrhyw gyfran mewn bocsiau ar benau eu huoain. Y mae y dyfeisiadau pwysig hyn wedi gwrtbsefyll prawf amler a dadwrdd gwrtbwynebol (arwydd sicr o'u gwerthfawredd annghydmarol), ac y maent yn Gyfaill gwirioneddol ac Arweinydd yr Amaethwyr yn ei holl Glefydau Anifeiliaid. Mi YB UDD.—itochelwch efelychiadau, ac edmjckwch fod enw DAY, SON, & HEWITT ar yr holl boteli a phec- ynau DAY, SON, HEWITT, 22, DORSET STREET, BAKER STREET, LLUN. DAIN, W., A WANTAGE, BERKS. 89 CWMNI YSWIRIOL Y "PRUDENTIAL." .1 PRIF SWYDDFA. 62, LUDQATB HiLt, LLUNDAIN. Crynhoad o'r 27ain Adroddiad Blynyddol, am y flwydd- yn a ddiweddai Rhagfyr 31ain, 1875. Y GANGHEN GYFFREDIN. DERBYNlODD y Cyfarwyddwyr yn ystod y flw.yddyn 3429 o Gynnygiadau am y swtn o 451.235p. O'r rbai hya derbyniwyd a chwblhawyd 2,675, y rhai a yswiria y swm o 48,364p., ac a gyn- nyrcba gyllid newydd o Flaen-adliadau Blynyddol o 14,587p. lis 1c. Y mae 754 o Gynnygiadau am yswiriadau o 102,871p, naill ai wedi catl eu gwrthod, neu ynte heb eu cwblbau. Derbyniwyd y swm o 1,2Slp 15s 8c am Flwydd- daliadau a ganiattawyd. Yr oedd cyfanswm yr Hawliau yn cyrhaedd i 49,501p 153 4c, odan 337 o Hawl-ysgrifau yr oedd 9,77lp 16s o'r awm. hwn yn cynnwys hawliau am Waddoliadau hawliedig. Nifer y marwolaethau oedd 308. Bu deuddeg o dderbynwyr blwydd-daliadau farw yn ystod y flwyddyn. Cyllid Blynyddol y Blaen-daliadau ar ddiwedd y flwyddyn yw 76,355p 7s 8c mewn cyssylltiad â. 15,880 o Hawl-yegrifau, yn yswirio y awm o 2,360,180p, yn dangos cynnydd blynyddol o 4,508 2s 8c ar y flwyddyn 1874. Y GANGHEN LAFUROL. Yn ystod y flwyddyn, anfonwyd allan 1,167,292 o Hawl-ysgrifau (policies) Newyddion, yn arddangos Cyllid Newydd Blynyddol oddiwrth y Blaen-daliadau o 441,222P 12s. Yr oedd yr Hawliau yn cyrhaedd i'r swm o 217,416 18s 3c. Cyllid Blynyddol y Blaen-daliadau ar ddiwedd yw 794,052p 15 8c, yn dangos y cynnydd o 178,411p lis 4s ar Gyllid y flwyddyn flaenorol. FFEITEIAU GYFFREDIN OL. Cyfanswm y Cyllid oddiwrth y Blaen-daliadau yw 870,408p 4s 3c, yr hyn sydd yo gynnydd o 182,919p 14s ar y flwyddyn ddiweddaf. Cyrhaedda yr Hawliau a dalwyd y swm o 266,917p 138 7c, yr hyn sydd wedi codi y cyfanswm a dalwyd o'r decbreuad i l,597,213p 12s, Y Drysorfa Yswiriol yw 702,184p 13s 6c, yn dangos cynnydd o 128,660p 10s 7c am y flwyddyn. Y mae swyddogion y Swyddfa wrthi er's misoedd bellach yn parottoi ar gyfer y Prisiad Pum-mlwyddol, yr hwn sydd i gymmeryd lie ar ddiwedd y flwyddyn 1876, a'r hwn, oherwydd natur a helaethder y gwaith a wneir an y Cwmni, a gynnwysa nifer o gyfrifiadau heb eu cyffelyb yn hanesiaeth Bywyd Yswiriant. Gofidia y Cyfarwyddwyr hysbysa fod MR GEORGE CLAEKJUQ o'r Archwilwyr, yr hwn fu mewn cyssylltiad a'r Cwmni bron o'r dechreuad, wedi marw yn fuan arol y Cyfarfod Blynyddol diweddaf. Darfu y Cyfarwydd- wyr, yn rhinwedd yr awdurdod a ymddiriedwyd iddynt bennodi un o'r cyfran-ddalwyr hynaf, DR. ROBERT BARNES, yr hwn, gyda MR ALLANSON, a archwiliasant y cyfnfon am y flwyddyn. TAFLEN 0 GYFRIFON CWMNI YSWIRIOL Y PRUDENTIAL," YN RHAG. 3lAiN, 1875. CYFRIFOLDEB T CWMNI. P. S. D. Cyfalaf Cyfrnn-ddalwyr 10052 0 0 Trysorfa Bywyd Yswiriol 702184 13 6 Trysorfa Afiechyd ac Yswiriol 817 7 4 Y Gronfa Ddigwyddiadol (Contingency Fund), yr hon a grewyd yn y Cyfar. fud Blyuyddol, Ebrill, 1872. 16096 0 0 Y Drysorfa Sicrhaol (Guarantee Fund) 15000 0 0 Trysurfa Aferiadol y Brydles (Leasehold Hedemptlon Fund) 1500 0 0 fT V fT'S *01'* 7456^ 0 10 Hawliau o dan y (Life Policies) wedi eu cydnabod, ond heb eu talu etto 7802 18 4 753452 19 2 MEDDIANNAU Y CWMNI. P S Di Gwystl weithredoedd ar eiddo 0 fewn y Deyrnas Gyfunol 77451 2 4 Benthycion a'r Hawl-ysgrifau y ewrani 17024 13 11 A'R FUDDSODDION (investments):— Mewn dioeeliadati 0 eiddo Lly wodr- aeth Brycleiiiig 27855 1 5 Etto, ludiaidd a Threfedigaethol 65628 7 1 Etto, Tramor I. 16567 15 3 Diogelionar Ddyled-ysgrifau Cledr- ffyrdd a pbetbau ereill. 48539 10 0 Oyfranau mewn cledrffyrdd (Blaen- hawliau a Chyffredin) 6750 0 0 Tyst-ysgrifau Trysorfeydd Ym- ddiriedol 30613 10 0 Ardreth Tir Rhydd-ddaliadol 57284 0 4 Eiddo Anneddol (House Property) 90536 18 3 Buddsoddion Bywydol ac At- ddychwfehadau (Reversions). 94537 6 6 Dodrefn (y Prif a-r Caritrhfin bwyddteydd) 1 10870 4 10 Benthycion ar Ymrwymiad Personol. 29726 18 7 Benthyg ar Drethi Bwideisiol. 8820 0 0 Gwystl-weithredoedd ar At-ddychwel. iadau 6175 2 3 Gwystl-weithredoedd ar eiddo Rbydd- ddaliadol 8000 0 0 Swm dyledus oddiwrth Oruchwylwyr 41215 17 3 Blaen-daliadau Annghasgledig 5636 2 4 Llogau etto 4466 17 1 Ardrethi etto 645 g 0 Swm dyledus oddiwrth Daliedydd (Liquidator) y Gymdeithas Gycl. genedlaethol 31789 18 9 Ar log ar Dri Mis 0 Rybudd 35000 0 0 ARIAN :—Ar Log 34000 0 0 Mewn lIaw ac yn y cyfrif sydd.yn awr rhedeg 17918 4 4 ————— 4S9!8 4 4, —. T T 11 ■ -v-r 753152 19 2 J. GILLMAN, Cadeirydd EDGAR HORNE, n m R. J. PUGH, Cyfarwyddwyr. Yr ydym ni wedi archwilio y cyfrifow uchod, a'u cael yn gywir, a thrwy hyn yr ydym yn cadaiv.hau yr un- rbyw. Yr ydym hefyd wedi gweled ac archwilio yr amrywiol ddiogeliadau. JAMES ALLANSON, ) ROBERT BARNES, ( Archwilwyr. HENRY HARBEN, Cyfarwyddwr Trigianol, W, J. LANCASTER, Ysgrifenydd. Cbwefror 15fed, 1876. 422 ME. J. A. WILSON, DEINTYDD, 72, High-street, Bangor, A DDYMUNA ddychwelyd ei ddiolchgarwch diffuant i'w gwsmeriaid a'i gyfeilligia aa. gefnogaeth haelionus a estynwyd iddo yn ystod ei ymarferiad yn Mangor. Ceir fod rhestr prisiau Mr W., mor resymol ag y mae yn bosibl, yn gysson &g ymarferiad dyladwy gelfyddyd, drwy yr hyn yr hydera deilyngu parhad o gefnogaeth y cyhoedd. Tynir Danuedd yn ddiboen drwy nitrous oxide gas. Gellir ymgynghori â Mr W. o 10 hyd 6 o'r gloch. M R H A R D I N G MEDDYG DEINTYDDOL, PEN'RALLT VILLAS, UPPER BANGOR, ellirymgynghori&gefynycyfeiriaduchod(ynddidAl) mewn pob achosperthynol i'r J'JL Dannedd. Cyflenwir Daunedd Celfyddydol o bob math, o un Dant hyd gyflawn, heb boen use annhwylusdod i'r gwisgydd. Gan fod Mr Harding wedi cael llawer 0 flynyddau o brofiad yn ngwneuthuriad Dannedd Celfyddydol, y mae mewn sefyllfa i sicrhau i'w gwsmeriaid gysur a boddlonrwydd yn nghyda'r defnydd* iau goreu. Ymddangosiad naturiol yn warrantedig. Llenwir i fyny ddannedd pydredig gydag aur pur a'r enamel gwyn a ddarganfyddwyd yn ddiweddar, yr hwn nad yw yn drwgliwio tra yn dyogelu y dant. Rheoleiddir Dannedd Plant. Ymwelir å Llanrwst yn y Llytbyrdy bob dydd Mawrth cyntaf a thrydydd yn mhob mis. ——— J-OSIAII ILEUGHES, WHOLESALE AND RETAIL IRONMIONGER, 237, HIGH STREET, BANGOR. TYMHOR Y GAUAF, 1875-6. HYSBYSIAD ARBENIG. Lampau eyffredin y nghydalSilber, Duplex, Annacaanig, &c. Petroleum Oil, Benzolene, French Colza oil, Naptha, Fire lighters, Coal savers, English and American Cooking Stoves, American and" Gill Warm- r ing Stoves, Roberta's Terra Cotta slow burning"Stoves for greenhouses, &c., Gas and Petroleum Stoves for heating or cooking. Chaff cutters, I Turnip cutters and pulpers, Oil caka and Corn crushing Millo, Horse powers, and Sheep racks, Sausage Machines. HY8BYSIAD PWYSIG. Y mas Josiah" Hughes wedi penderfynu gwneuthur goityngiad arbenig unwaith yn y flwyddyn ya y doe. barthiadau canlynol o'i fasnach er mwyn cael dechreu pob tymhor hefo nwyddau newyddion. DALIER SYLW !-Y mae y rhan fwyaf o'r Stoc werthfawr a lluosog o'i NWYDDAU ARIAN, CERF. LUNIAU BRONZE, &c., wedi eu marcio yn arbenig at y Sale hon mewn figyrau plaeu, a bydd detholiad helaetb o nwyddau cyffredin, ynghyda peiriannau, ac offerynau teuluol, ac amaethyddol, wedi eu marcio yn gyffelyb. ANFONWCH AM LIST yn dangos y pris cyntefig ar pris gsstyngedig, yn rhad trwy y post i unrhyw gyfeiriad. Fe barhh y Sale hyd ddiwedd mis Mawrth. Ni fu erioed y fath fantais yngogledd Cymru igaelNWYDDAU MOR RAGOROL am y fath brisiau. l'.S.-ARIAN P AROD fydd unig delerau y sale hone JOSIAH HUGHES, Ironmonger, Bangor. YN NAWDD DUW A'I DANGNEF. Y GWIRfYN ERBYN Y BYD. fa IESU N'AD GAMWAITH. CYNHELIR Eisteddfod Gadeiriol Llanrwst a Dyflryn Conwy Yn, LLANRWST, yn ol braint a defawd ac arfer beirdd Ynys Prydain yn nghadaif Gwynedd, GORPHENAF 13, 14, 1876. Y PRIF DESTYNAU.. 1.-Awd1 y gadair, ar y pedwar mesur ar hugain gwarantedig, heb fod dros 600 o linellau, Syr John Wyali o Wydir." Gwobr XIO, gan Barwnes Willoughby de Eresby, a chadair dderw gerfledig hardd. 2.-Traethawd, Ty wysogaeth Cymru mewn eysylltiad & icholfyddyd, a'r moddionj goreu f w dyrchafu.' Gwobr zC5 5s. 8.-Pryddest, Marwolaetb." Gwobr £5 58. 4.-Rhamant, "Dafydd ap Sheincyn." Gwobr X3 3a. 6.-Traethawd, Hynafiaethau Dyffryn Conwy, ADtiquities ef the Vale of Conway." Cymraeg neu Saea. on eg. Gwobr £4 4s. 7.-Y prif gystadleuaeth gorawl. I'r Cdr heb fod dan 40 o rifedi a gano oreu Mor hawddgar yw dy Bebyll," gan Pencerdd America. Gwobr £ 15 15s a Baton i'r Arweinydd. Fe ddisgwylir i'r cor buddugol wasanaethu yn y Cyngherdd dilynol yn rbad os bydd galwad arno. 8.—Am y Cyfansoddiad goreu o Aathem Gynhauaf, "Harvest Anthem," geiriau Cymraog a Saesoneg yr awdwr i e, !is ei eiriau. Gwobr £ 5 53. < o B' Ni wobrwyir oni bydd teilvngdod (iiizonol, a'r ymgeisydd neu ei gynrychiolydd yn bresenol. Y Cyfan-oddiadau i fod yo Ihw yr Ysgrifenyddion ar neu cyn Gorphenaf laf, ac enwan y Corau ac ymgeis. wyr ar y datganu, ar neu cyn Gorphenaf 4ydd Rhestr gyflawn o'r testynui, enwau y beirniaid, ac ammodau y gystadleuaeth i'w cael ar ol Mawrth laf end anfon ceiniog a dimai mewn stumpa i OWEN ISGOED JONES, Apothecaries Hall, ) „ MORRIS DAVIES, Meurig Machno," Penisa'rdre, j Ysgrifenyddion Mygedol. Llanrwst, February 12th: 1876. 8439—397 POWELI/8 BALSAM OF ANISEED FOR COUGHS. i FOR ASTHMA, FOR BRONCHITIS, FOR INFLUENZA, &c. This Old Established INVALUABLE MEDICINE b all the extraordinary property of immediately relieving Coughs, Colds, Hoarseness, Difficulty of Breathing, Huskiness in the Throat. It operates by dissolving the ma- gealed Phlegm, and thereby causing a free expectoration. IMPORTANT TESTIMONIAL. Dear Sir,—I may tell you that I have used your Balsam for a very long time (both for myself and my family). I think it an invaluable medicine for members of my profession, and have always strongly recommended it to my brother and sister artists. If you think a testimonial from me would be of any service, you are very welcome to make use of this. I am. Dear Sir, yours truly, LIONEL BROUGH, Globe Theatre. ASK FOR POWELL'S BALSAM OF ANISEED, i Sold by all chemists and medicine vendors throughout the world at la lid: 28 3d: and family SUM lls per bottle. Proprletor:- THOMAS POWELL, BLAGXFBIARS ROAD, LONDON. Trafe Mark,—Lion, ITet aad Mow. WONDERFUL EFFICACY OF MR CONGREVE'S REMEDY FOR CONSUMPTION.—See the new edition (116th) of Mr George Thomas Cangreve's bookaON CONSUMPTION OF THE LUNGS, or Decline, and the Only Sueoess- ful Treatment;" showing that formidable disease to be incurable in all its stages; with addititional Cases of Cure and Questions for patients consulting the author by letter. Post free from the author, Coombe Lodge. Peckham, London, for five Stamps. TO THE NERVOUS AND DEBILITATED. READ the New Work, entitled HOW TO ENSURE HEALTH. Just pnplished for Tw« stamps,.by Dk. BARNES. M.D. (U.S). A TBEATISI oh the L AWS GOVERNING LIFE, and the CAUSES SYMPTOMS, and TREATMENT of all diseases deptlft. ing on Exhaustion of Nervovs Vitality, such a* Nervon* Debility, Mental and Physical Depression. PaV'fttiouoi fchc Heart. Noises in the Head and Ears. iudeoisioa Impaired Sight and Memory, Indigestion, Prostratioa- Lassitude, Depression of Spirits, Loss of Energy ana Appetite, Pains in the Back and Limbs, Timidity. Self. Distrust. Dizziness, Love of Solitude, Groundless Fean, and many other ailments, which, if negleeied, bring the sufferers to-an early death. Together with Hinta oa Chronic,Rbcumatism.Gout.N euralgia, Epilepsy, Hyetari*, and ail diseases of the Nervous and ailmentary system. The Appendix to this valuable work contains many asefal PRESCRIPTIONS for the alleviation of suffering and the cure of minor disorders, with full instruction* for their preparation and ON, Coxr^uns also some friendlr advice of Hygiene. or the Way to Preterrt Health. Illustrated by numerous testimonials from grateful patients who have been restored to health through the author's instrumentality. Sent pest free for two Stamps, or by letter post three Stamps fir Add Dr. J. A. BARNES, 48, Lonsdale Square anbury, Loeiea, V. <036.