Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

Y LLYWYDD A'R LLEFARWR.

News
Cite
Share

Y LLYWYDD A'R LLEFARWR. (GAN CORFANYDD.) PENNOD II. Yn y bennod o'r blaen dicbon i mi fyned yn rby gyflym yn mlaen, tvwy roddi eyfarwyddyd pa fodd i ddewis cadeirydd. Y mae pob cyfarfodcyhoeddns neu gyfriri- achol yn rhagdybied rbyw barattoad gass rbyw bersonau ar gyfer y cyfarfol, bydded yn gyfarfod trefol, gwladol, neu grefyddol Hvn sydd hollol angenrheidiol er cadw tu m ar yr ymgynnuiliad. Yn gySrcdi. y rhai sydd yn parottoi yn flaenorol i'l' cyfarfod sydd yn trefnu pa fodd y dygir y cvfarfod yn mlaen, pa osodiadau neu ben- derfyniadau a gynnygir, pwy fydd yn cyn- nyg. ac weithiau hwy a ddewiaant y Uywydd, ac a roddant hysbysrwydd ey- hosddtis o hyny gyda phil. amiier y e-R. Delir yeyfarfod. Pan y dewisir y Uywydd gan y rhai byn, ac y cyhoeddir hyny drwy gylch-lythyr neu hysbyslenij nid oes angen am gynnyg na chefnogi y Uyw- ydd i'r cyfarfed, ond yn unig aiw arno i gymmeryd y gadair ar unwaith pan y (htlo yr amser i ddeolireu y cyfarfod., T DULL 0 ALW OYFARFODTDD. Ni ddylai yr un cyfarfod gaei ei nJw end ar ysbryd eang eyfiawnder a ohwareu teg. orjide ni bydd na sicrwydd am drefn. Ni ddylid can neb allan o'r cyfarfod os bydd ganddo gystal bawl i fod ynddo a'r rhai a'i galwodd. Ni ddylai fod yr un rhybudd ilechwraidd a phartiol, na gwahoddiad dirgelaidd. Ni ddyiai yr un ddvfais nac ystryw gael ei harfer drwy ba nn y gall rhai persona,u neilldnol atell gwell mantaia nag ereill i gyfarch y cyf- ftrfod, neu os d-ewisart gynnyg a chefnogi rhyw osodiadau neu weiliantau. Ond ie ddangosir yn y man y gall t'hywdrefniad- au gael ei gwneuthur pa fodd i gynnai y cyfarfodydd er hwylusdod i'r rhai fyddo yn eynnyg eu hunain i gymmeryd rUan ynddo. Ni ddylii can neb allan na dangos pieidgarweh mewn un modd ond gofahr fod pob cyfarfod yn cael ei alw mewn ysbryd priodol, heb un dyben gau na phartiol er boddhau bunanrwydd persari- ol Doti bartiol. Na tbybied cynllunwyr unrhyw gyfarfod eu hunain yn well ac yn ddo--thach nn,'n cymmydogion a alwant yn nghyd; ac na fyddtd iddynt alw cyfarfodydd er dyrchafa eu hunan-bwysigrwydd. Na ddychymyger ychwaith am gymmydogion. er ei bod mewn anwybodaath o ddyben y cyfarfod, y dylent hwy fod vn efferynan. neu yn ysgol i gynllunwyr* y cyfarfod i esgyn i fyuu. Mewn gair, bydded i'r rbai a alwant am gyfarfod fcoli eu huuaiu a oes ganddynt rhyw d(lyben gau neu haa- anol yu eu cynhyrfu yn 116 bwriad a dy- muniad llwyr am ffyniant gwiriaaedd a chyfiawnder. 08 gwneir felly, nid oes un perygl yr el ant dan warth a dirmyg eu cymmydogion nac ychwaith y bydd i'r cyfarfod derfynu er gwaradwvdd iddynt. Yna yr ydym yn sylwi ar gyfarfod eyhoedd- m yn ol ystyr eithaf y gair. CYFARFODYDD NEULLDUOL A PHBNODOJU. Yn mherthynas i gyfarfodydd a berth- ynitnt i ryw gyradeithasau neulldnol, fel clybiflu c'ieiiiori, adeiladu, partneriaid mewn gweithfaoedd, rheilffyrdd, bangc- iau cynghorau trefol, pwyllgorau, &c., nid oes eisieu av y cyfryw gorphoriaethau am gyfarvTyddvd pa fodd i alw ea eyfar- f'odydd na elsyda pha ysbryd y dylid gaiw yr aelodna yn nghyd. Gall rhyw ychydig 0 yy i'arvyyddiadau fod yn llesol, a rheolau fod yn ddefnyddiol er dwyn yn mlaen eu eyfarfodydd mewn iawn drefn; ond fe wyr pob aelod o'r cyradeithasau hyny ei hawlfraint a'i ddyledswydd i fod yn ddi- aton gwrol i'w amddiffyn a mynu ei ia,wn- ,Ierau, trosaddiad neu nacead o ba rai sydd nid yn naig yn drais ar drefn a gweddeidd- di a, end os iawn wrthwynebir gan y sawl sydd yn ei ddioddef, mae hyny yn sail gyfreithlon i ddiddymu boll weithrediadan syddyn dwyn nn eyssylltiad & th related ei hawlfraint. CYFARFODYDD ACHLYSUROL. Mewn cyfarfodydd cyhoeddus a elwirvn rhai achlysurol, tueddir dynion yn gy ffredinol i lindagu llais rheswm n rhyddid, er mwyn rhyw achos partiol neu a mean- ion hunanol. Ffurfiry cynllun gan rhyw ychydig o ddynion mwyaf blaenliaw a mwyaf diegwyddor o'r blaid—dynion a ystyrir o ryw nod, ac yn meddu enw ar gyfrif cyfoeth a dysgeidiaeth. Un neu yohwaneg yn medduynodweddiadauhyn a reir yn rhoddi raantais i rhyw o Idynion i chwilio ailan am rai o'u cym- mydogion gwagsaw a gwan eu meddyliau 1 .gyd'weithredu a hwynt, y rhai a dybiant yn fraint gael eu dewis i gydweithio yn yr achos. Fel mae y gwaethaf, ceir mewn llawer ardal ddynion penwe-iniaid yn ddi- gon parod i fod yn offerynau yn llaw ereill i waenthm* pob bwdrwaitb. Ar achlygm- o'r fath hwn, y rheol benaf mewa golwg gan y dynion partiol hyn ydyw pa fodd, neu drwy ba ystyr y gallant hwy eu hun- ain drin a llywodraetbu y cyfarfod, ac i gadw y hobl sydd i ffurfio y cyfarfod, ac i roddi uwysisjrwydd iddo mewn tywyliwch n barth ei amcan. Er eu bod, dan rith, yn ymresymn v matterion o'a blaen, etto i roddant gyfleustra iddynt daewii rhwng y naill beth a'? Hall, ond yr hyn yn unig i ddewisa y cynllunwyr. Dyma yr hyn a elwir gauddynt yn drin neu reoli y cylar- fod. Pit wendidati neu nwydau hynag all fod gan ddynion ar eu penau eu huaain, ii ddylai dim o'r pethau hyny gael eu Iwyn i mewn i gyfarfcdydd cyhoeddus, >blegid deg i un os nad ymddengvs yno rai dynion o ysbryd eang a gwrol am gael auiondeb a chyfiawn, fel y cyiihyriir hwy i wrthwynebu ac i ddyinchwelyd eu boll ddicbftllion, gan na fydd unrhyw sicrwydd am heddweh, trefn, a gweddeidd-dra mewn cyfarfod a gesglir gydag amcan pleid«ar@l ac o ysbryd anmhriodol. Awn yn mlaen er ystyried y ffordd unionsytb, nrddasol, a gonest o alw cyf.irfod. aci ystyried y drefn a'r rheolau sydd i'w dilyr, wrth gadw cyfarfodydd cyhoeddus. Yn ein nesaf ys. tyriwn y pethau hyn. !i!UJ'B' ABERYSTWYTH. CYNGHOR TREFOL. Trwy fod Mr Phillip Williams wedi ei ethol yn henadur yn lie y diwedda* henadur Roberts, eyai- mer etholiad neiliduol le dydd Iau riesaf. Y mae dau ymgeisydd ar y maes, set Mr Peter Jones a Mr J-. W. Thomas, yallan I ya Rhyddfrydwyr. YR X\THROFA.—Y mae Arglwvdd ES.-V -b Llanelwy wedi cyframi y swm o 50p tu.. at draul yr athrofa.t a Mr Joseph Evan St. Helens 250p. TYWYDD GAIVW.—Bu nos Fercher yn nghylch unarddeg o'r gloch: ystorm wyllt I ofgenllysg. mailt a tharanau. Parhaodd I felly am yn agog i awr, ond ni pharodd ¡ unrhyw niwed. YBGOLDY PENPAROIAU.—Cynnaliwyd yn yr ysgoldy hwn nos Fawrth, wythnos i'r diweddaf, gyngherdd gan Mr David Lewis, a ehor o blant. Llywyddwyd gan y Parch. Canon Phillips. Prif dd;irnyn y cyfarfod ydoedd "Cantawd y Piant," n gwtla,(-Ilt)wyd eithaf eyfiawnder i'r I cy f'aiisoddiad ond trwy fod yr ystafell yn liawer^rhy fechan, a'r dorf oedd wedi ym- gyjiaiill wedi llwyr annghofio gwed leidd- dra, ui foddiNyy(I

BANGOR. |

CAERNARFON.

HENRHYD, GER CONWY.

LLANEDI.

'" : LLANWDDYH.

POdTHAETHWY.

LLOFRUDDIAD PYSGOTTWR YN NGHAERDYDD.

GWRECSAM A'R AMGYLCHOEDD.