Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

f -WELL A r"AW,'B JONES, 'f'rarls Mark wedi ei gofrestru,) c GYFAILL PAWB, "ODYGINIAETH OREU rhag y ftcrofulu,. ■"fy, Aahwyldtb y Croen, a Brimau c bob math, weliba Ken Glwyfau," Coesau Drwg. iwellha Qlwyfau ar y Pen a'r Gwddf. <wellh& Pendduoa ar y wyaeb, -•wellha Glwyfau T Scurvy. Gwellha Qlwyfau Lbsgiad Tan ac Ysgoldani,. ^weilha y Ringworm, Crafu, a'r Piles. <5weUha Lygaid Qweinioa s. Dyfrllyd. Gwella Eiliau Coch a Chlwyfus. Gweliha E'ltjytd yn y Llygad, Gweliha Biien ar y Llygad, Gweliha Wendid yn y L'ygaid. I Gweiiha Lygaid Toes Plant, &a. ksnawythR Ennyniad (Ivftimmation) mewa yeby-dig oriau, a symaruda y dolur yn dra buan. lr-werth tnewn HeeM, I a lie, 211 &c, a 4s a So yr un. PURYDD HYNOD Y (fWARX RJYMMYSGEDD GLANHAOL -kll GT R a ystyrir y f«ddypialt>th oreu yn yr hoi! fyd iburo y gwaed oidiwrth bob anmhuredd, gaa nad o b* eehoe, T mae yn euwog i wella t-oriidau .Han, pon. ddaon. Ilygaii clmyfedig, ringworm", scrofula, SCUl'I'Y. piles, Ac. Y mae hefyd ya en-vog i wella y ^ymmalwst a'r Gellir ei gymmervd ar bob fymhor yn ddiberygl. Ar worth mewn poteii 28 30 n 4s 6c yr un, ao mewn blychau (yrt cyrmwya chwech cyamaiat) am llsyruu. PES W OH! PESWCHH y MAE I> ALSAM HOEEHOUND. rrOLU, A LINStCKD JONES y goreu er gwella pob tnath 0 Bosweb, Diffyg A-nad), ft Brest Caeth. Arwerth mown peteli Is li! 211 So, a 411 6c yr an. PELENI LLY5IEUOL' JONES ydynt Y goreu ya y byd er gwella Diffyg Tj-euliad, Gwynt, a. Phoen yn yr Ystumog, ASeohyd yr Afu, Dolur, yn y Pen, Dolor yn y Ddwyfroo, Diffyg Ar- ehwaeth, Dolur yn y Cefnl GrgVel, ke, Y nn ailloedd wedien gwella gan y Peleni L-yr. Ar werth Mewn blychara It 1. c, 2a íM. a to is yr y un. Yn rhad drwy y post ar dderbyaiad 11 aeu 0 ettmpg. QWBLLTANTAU HfNOD. 1, Milford Street, Lerpwl lonawr lOfed, 1:71. Foneddigion,—Teimlaf lawer o liyfrydwcb wrLii ddwyn ty«tioSas:tb i ddfrf&wr cffeitbiolrwydd eich Balm Peewch. Y mae yn nodedig, oanys darfu i uu goatrel- aid feeban lwyr ..db fy ugwraig o aawyd blio, crygni, dlwyr golliad ei ilais, ArgyaihcUirn i bawb a boen- ydir gan yr anwyd. Yr eiddoch yn ufydd, J. Mo sea. Cross Foxes Cottage, Llan fa,.r- Ca Arai iii,, rt, Welshpool, loaawr lleg, 18/3, Foneddigios,—Gyda phieser a hyfrydwch yr ydwvf yn ymnfeoa atjch ich hysbysu fod eich Pcleni gwynt gwertbfawr wedi fy cgweiia yn huliol—yr oedd arnaf ehwant bwyd yn fy ngwely y noson gJntaJ ar oi e-a CyMniery(j,tc yr oeddwn yn medrlwi lawev tro wrth fyned i'm gwely na fuaswn yn codi 0 bono, ond yn awr yr wyf yn meddu ar ysbryd a chalon nawydd fe hoffwn i'r byd wybod am danyct. Yr eiddoch, yn ddioichgar, Meietri Jonee a'l Gyf. JonN MORGAN, CYMMYSGEDD AT Y GYAINTA TWST. (Joc^r-'s Goat and Rheumatic Mixture), Y roae hwn yu feddypniaeth mjior i'r Cryd Gymnialaa, Gout, Lumbago, Sciatica, Tic a'r Ddannodd. Qwneler prawf o hono.-Ar werth mewn poteli, Is 1 c a 4t 60 yr uc, GOLOHDRWYTH JONES AT Y CRYD- Yjr GYMALAU (Jones's Rheumatic EnibroeatMt.) yw j feddyginiaeth oreu er gwella Crydgymalau, Gont, Lumbago, NeiTalgiR, Ypigindau, Chwydd- iadin yo y Cymalrim, &c. Y mae miloedd wedi ei brofi yn effrithiol. Pria Is 6c a 2a 6c y Wfcel. 14, Sand Street, Great Howard Street, Lerpwi, ::ÐlI.in Gorphenaf, 1872. Anwyl Syr,—-Y raae'n dde iwjdd genyf ddwyn tyst- Wtiaeth o blaid effeithiau rbyfeddol cioh medSyginia«kh Tr Crydgymalau. Darfa i no Gostrelaid fy nghwbl Welihau î, ar 01 dyddiau a uosweithiau a artoithitu dyehrynllyd. Gallunrhyw un a udymuno gyfeiria.ataf. Yr eiddoch yn gywir, gy'A ir, DAvii) THOMAS. JONES'S TIC-MIXTURE AND NER- VINE, Meddyginiaeth effeithiol yw hon at y Tic-Doloraux, Neuralgia, y Ddannodd, a phob gwyniau yn esgyrn y pen a'r gwyneb, Y mae braidd yn anffaeledig yn ei heffeithiau gwellhsol. flwellha y ddaunodd heb dyau y dant. Priacedd -Tic-Mixture.. Is Ite 2s tld y Nsrvine, 7io, Iti I"c, ,i 2s 9e. TEWYTH JONES ER GWELLA CYRN. Y mae hwn yn feddyginiaeth effeithiol er dio- ystrio cyrn ar y tnted, dafadeaau, a afiechyd y croen, &e. Gwneler prawf, a click beddhad, Prip, 7tc a Is li y hotel. Ceir y Meddyginiaetbau ucbod gan bob FFcryHydd cymmeradwy. Yn Gyfanwerth gan Evaua and SOOT, a Raimes and Co., Liverpool. Neu yn uniougyrehol oddiwrth y Perchenc-gioa (trwy anfoa eu gwerth mewn stamps), WILLIAM JONES AND CC),, Operative Chemists, 157, IH. Howard-street, 405 LIVERPOOL. w PELSNAU HOLLOWAT.—Oyfaill y Merchcd.—Y mae y Dfteddygimaethau rhvfeddol a effeithiwyd gan y peleaau hjn, wedi eu galluogi i wrtbsefyll y gwrthwynebiadau IDwyaf gerwin am flynyddau moithion. Gwerthfawr- ogir hwyn'. ar yr aelwydydd mwyaf distadiyn gystalag St y tai mwyaf gorwych a chyfoethog. Y mae peleaau •lloway ya gweithio puredigaeth trwyadlyn yr boll gyf»H8oddiad, heb annhrefnu, gwabauu, nnc meiva itu- rhyw fodd arall ymyraeth 4 gweithrediad rsafcuriol y peiriannau. Cydnabyddir hwynt fal y moddion goreu i gynnyrehu obwant am fwyd, i gryfhau, ac i roddi iectiyd perffaith i'r cvfansoddiad mwyaf egwau. Y maent yn rhoddi lIiw ac adnewydd-deb i'r gwyneb, a thrwy eu riiiowedd moddygidiaetho], yn dadwreiddio o'r oyfau- wddiad yr anhwylderau byny a fu yn foddiou i anfon miloedd o ferched i'r bedd yu gynt na'u hamser, y ihai pe buasont wedi defnyddi:> y peleaau hyu, a fuaeant Wedi cael eu hachub o grafauajau a>:geu. GWBLLHAD ARALB 0 ANHWYLDER YR TSQYFAINT WflDI BOD TN 8EFYLr, AM DDENG MLVNEDD, GAN WAFF- IMALI PCLMONAIDD DR. LOCOCK. Oddiwrth Mr D. Verrent, (Joist Guard, Mountcba-ieH, Dou- egal Gwelwch yn dda anfon i .mi fiychail 11 o'ch Waffrenau gwerthfawr. Y mae yn hyfryd genyf hysbysu y cyhoedd eu bod yn bobpeth y dywedir eu bod. Y mae genyf bleotyn wediei amh,rli yn yr ysgyfaint, a, hwy ydynt yr unig beth a wniethant il lo unrhyw ddaioni. Yr oedd yr allhwyl ?er wedi bod a-no am ddeng mlYrJi:'Iid. Yr wyf we ii rli«ddi prawf ar bObinod,lii,naraiiync,f,,r." IV^ewn pob achos o anhwyl- der y gwddf, yr ysgyfaint, cryrlcytnai "I a, phob ankwyl- tfer hystcraidd neu gwuoi, rboddaut esniwythad urion Syfohal, Ar w'erth gan bob tfei|]lydd yn ol jg lie y Di^ch^id. 4 NOTICE. CABNARVONIDIE WORKS. SHOP, AT TY'N YCEI, CASTLE W ALL. öilk, Cotton, and Woollen Fabrics, Cleaneri and Dyed oheaper than any oiher Dye Hoiuo. C1HINTZ cleaned and glazed, Damask aud Woollen cleaned or dyed any colour, Goat'emen's Cloths cleaned or dyed, and pressed equal to uew. Dresses dyed and cleaned without taken to pieces, feather Glomes, Kid Boots, Animals'Skins cleaned or dyed. All work returned within a week. Feathers cleaned or dyed. If brought on Tuesdays, j within 4 days. Attendance at Bangor, Beaumaris, and Menai Bridge, every Monday. within 4 days. Attendance at Bangor, Beaumaris, and Menai Bridge, ererv Monday. 7451 A IVLBKINDE,, Manager. I MONEY. 4 PlvIVATE GENTLEMAN, with surplus t\ eapitalf is 'willing to nuke prowpfc aivanees to Geiitlamen, Trad»-.saieB, and Farmers, and others (uiaie or fenaalfl), rrtiiding in any p!'rC of !'>gkod and I fr,-)ni..Lio to £ 500, 011 note of hand. No fift Asuuranoe or L*w Coats. Fa1! particulars by return of past, by sending a etmiped directed enTtlope, seating amonnt, to Mr A. BRADBURY (prirate house), 161, Walwor-h- rud, Londars, S.B. No genuine appHcatieo refused. TMBSS from S PAR cost. Eepayraent* received by 1".0.0. S536—1526—415 1 "DEADY-MONEY ACCOMODATION. — Persons of any trade or profession, male or female, resident in Loader or Country, oaa obtain privately (without the usual Loan Office routine, delay, Law COHM, or Life Iasurance) from £10 to £;301), at 6 per cest, for any term not exceeding i years (repayable to sait tueir eonveuiecce, by P. O. Order or cheque, &e.,) upon Note of Hand, Lite Policies, Furniture (without removal or publicity), Live and DPtti StJck, Plant, or auy available Security. No genuine application rqfured, -Por fnuher particulars, and Prospectus, apply personally (preferred) or by letter, enclosing stamp for reply, to r T. PAIR- HEADt 117, Brixton Kosd, Loadon, S.W., 1{"n. miagtoii Gate, 34J THE "GltkNULAR BROWNING." (HegistGrevl Trade Mark.) FORMERLY knowa A$! IOMU5SON'S i)B.O"WN GRATT SALT, should be used in every household. It imparts a rich colour aad superior flavour to tested meats of every description, to chicken and game, gravies soups, bed: tea, &v, only requiring a little boiliug water added to a few granules to at once produce a gravy. Sold in bottles at Is and 2i 5d, by thu sole manufac- turers, TOMLMSON, HAYWARD AND BISHOP, LISCELS and Chemiate, Grocers, aad Italian Warehousemen everywhere. .J -=" ONE Box of CLARKE'S B 41 Pilla is warranted to oure all discharges from the Urinary Organs, inr either sex, acquired or eonstitutional, Gravel and paina in the Back.- Sold in boxes, 6fs 6d each, by all Chemisns and patent medicine Vendor. jor sent to any address for 60 ATE.arps by the Maker, J. J. CLJBKK, Consulting Chemist, High Street, Lincoln,—Wholesale Agents, BARCLAY aad SONS, Londoa, and all the W hole. sale Housez, Agent—H. G, Hughes and Son, 8, 9 aad 10, Market Street, Holyhead. TWELYE CARTES de YISITE, 3s 8d Six Is 84, Carte enlarged to 10 inohee, 5«; Cabinet,. &nd carte with stamps. Perfect copies aDd original returned free. London Photo-Graphic Co., 304, Regent Street, op- posite the Polytechnic, and 1, Norfolk Terrace, Bays- water W. F. S. D. PHILLU 8, Manager. -< IVJERVOUS and PHYSICAL DELILITY; JL Uera'ting from errors or any other cause, not as traated by Quscks with mineral poisons and coloured water, but effectually cured by a novel and highly sue- epssfal mode of treatment. discovered br the advertiser who after a many years of extreme suffering was com- pletely restored to sound health. Prompted by feelings of humanity, he tliusvrirtkei known means by ^hich every sufferer b enabled to euro himself perfectly and a the least possible cost, without having recourse to advertising empirics or their vaunted nostrums- He will he happy to forward the particulars to any I sufferer on receipts of a stamped Rnd directed envelope —address 7,1 r r, T. SEWEE, Mttsgrave Creseaat, Ful- ham, London. 1468 _e_¥- TO THE CLERGY, PUBLIO SPEAKERS SINGERS, &c. A EE you troubled with Hoarseness, Dus- kiness, Weakness of the Voiee, or any other de- ficiency in the vocal or respiratory organs for Public Speaking, or Reading, or Singing, &e. I Try "ON TRSMADOC) AROMATIC VOICE GLOBULES, and 011 will be relieved at once. Sold iu Boxes at Is ld and 2s 9d. May be had of all Chemists, and from the Cambrian Pill 'Depot Tremadoc. VALUABLE DjSCOVJRV FOR THE PATIt.- -If your hair is turning grey or white, or falling off, use The }hxi- i ean Hair Renewer," for it will posittvelg restore in every I' ease Grey or White hair to its original colour, without leaving the disagreeable smell of mosft Restorers," It mikes the hair charmingly beautiful, as well as pro: motiog the growth of the hair on bald spol s, where the glands are not decayed. Ask your Chemist for THK MEXICAN HAIR RENEWER." prepared by IIISSRY C. GAL- LUP, 493 Oxford Street London, and sold by Clministg aud Perfumers everywhere at 56 6d per bottle. MAGNETIC APPLIANCES—Many of the most painfu and intricate disorders are known to yield to the gentle vitalising affluences of magnetism, and several coses of spinal derangement, liver, kiduey, heaii, lung, and chest affections have been cured by the use of I >arlow's Eaagnetine appliances, which are reccmmendea by many gentlemen of eminence in the medical profession. Mag- netine is the only original modern invention in curative magnetism. Pamphlets post free. -Darlow and Co., 413, West Strand, London. 7718 Rupture, and by this term we include all kinds of Viseral Protrusions, &c., is unhappily so common a malady amongst us. that we need no apology to offer, whilst inviting the beet attention of our readers to an announcement they will find elsewhere in our paper, re. Arable to Mr White's Moc-Maia Patent Lever Trues, This instrument has secured a most extended eele jrityr in consequence of its possessing three singularly important qualifications viz., skill and ingenuity in construction ease and comfort in wear and most remarkaosy economy in price. It is also exceedingly simple in its devisemftit and arrangement, consisting merely of art India Rubber ( Pad, stuffed with Mac-Main, with a small lerei spring, acted on by a silken bandage. The _goed this truss has j already performed, and is cSeoting, is, know, quite j astonishing. | As a safe, permanent aud warranted cure for Pimples Scrofula, Scurvy, Bad Legs, Skta aad Uiood IHse j8«s, and Sores of all kinds we can with confidence reooni- mend CLARK'S WORLD-FASIBD BLOOD MIXTURE. Sold by Chemists everywhere. WONDERFUL EFJTOAOT OF MB CONGKEVE'S RRMEDT WONDERFUL EFJTOAOT OF inill CONGKEVE'S RRMEDT FOR CONSUMPTION.—See the new edition (IJtJth) of Mr George Thomas Oilgreve'e bobli"ON CONSUMPTION OF THE LUNGS, or Decline, and the Only Success- ful Treat aent showing that formidable disease to be incurable in all its stagss; with addititioual Cases of Cure and Questions for patients consulting the »uthor by letter. Post froe from the author, Cvowbe Lodge. FWkhava, L')ndti;1 for ijve Buioip?-

-.,---'--""-'---'-'-ioO..-_------.---A____,----__---.----..-..-.----MODUDAU…

Advertising