Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DR. J. COLLIS BROWNE'S CHLORODYNE. THE ORIGINAL AND ONLY GENUINE. HLOKODYNE is admitted by the Profession to be the most wonderful and valuable remedy ever discovered. OSLORODYNE is the best remedy known for Coughs, Consumption, Bronchitis, Asthma. 8IILORODYNE effectually checks and arrests those too often fatal diseases-Diptheria, Fever, Croup, Ague. 0HLORODYNE acts like a charm in Diarrhoea, and is the only specific in Cholera and Dysentery. 0BLQRO$)YNE effectually cute short all attacks of Epilepsy, Hysteria, Palpitation and Spasms.. ORl&ROfeYNE is the only palliative in Neuralgia, Rheumatism, Goufc, Cancer. Toothache, J^eningitis, so. From LORD FRANCIS CONTNGHAM, Mount Charles, Donegal, 11th December, 1868. Lerd Francis Connyngham, who this time la-<t year bought some ot Dr. J. Collia Browne's Chlorodyne from Mr Davenport, and has found it a most wonderful medicine, will be glad to have half-a-dozen bottles sent at once ie the above address." „ •'Earl Russell communicated t» the College Physicians that he received a dispatch from her Majesty s ( ensrnl at Manilla, to the effect that Cholera has been raging fearfully, and that the ONLY remedy of any service as —See Lancet, 1st December, 1864. CAUTION.—BEWARE of PIRACY and IMITATIONS Ar W. PAGE WOOf) stated that Br. J. OOLLlB BBOWNB was, undoubtedly, the I's youtpr ef eXLORODYNE; that the story of the Defendant, FBHBHAN, was deliberately untrue, which, he regretted t8 say, had been sworn to. —See Times, 13th July, 1881. Sold in bottles at Is ljd, 2s U, 4s 6d> and lis each. None is genuine without the w.rds £ gs)T^ KROWNE'S M ma the Government Stamp. Overwhelming Medical testimony accoir.pan.es ea tile. ASBFA«TOBBB :-J. T. DAVENPORT, 33, Great Russell Street. Bloomsbury, London. UNPARALLELED SUCCESS OF (j-iOODlJALV& w OR LD-RENOWNED HOUSE-HOLD SPECIALITIES. (Jiro()I)AI,LIS BAKING POWDER, x Id Packets &1, Is, Is 6d and 2s Tins. The but tu the Warill. Y OKK^HIKE' RELISH,, ..ttles,8,,1s, y and 2s each. The most Delicious Sauce in the World. ( i OODALjTs QUIN INE^ WINE, Bottles, I", Is lAd, 2s and 2s M each. The best Tonic yet introduced. Slid by Grocers, Chemists,-Oilfoem, &0. Prepared by COODALL BACKlaOUSE & Co., Leeds. Olt HA BALL'S FOOD FOR INFANTS, ClflLDKKN AS I.) INVALIDS fl^HE hest and most nourishing of all 1 infants' and Invalids' Foods which have hitherto been brought before the public, it contains every requi- site for the rail aal healthy support and development of the lxxly, and is, to a considerable extent, self-digestive. /teconiiMorided by the Modioal Press and Faculty. Sold by Grocers, Druggists, OilwQ. in Tins at 6d, Is, 2s, 3a 6d 6s, 15s, and 28s eaeh. A Treatise, by Dr- Arthur Hill Rauall, M-D„ on the *limenation of Infants, Children and Invalids, eon bt post free, on apsdi'-aiv/a from the manufacturers. GOODALL, BACK HOUSE & CO., LEEDS. MEBDYGINIAETH I BAWB. PELENAU LLYSIEUOL ROWL\ND £ M,&E y pelenau gwerthfawr hya mi jryf- ansoddedig o'r llysian nswyaf rhinwed ioi. Maect J* oywiro peb diffyg ya ngweithrediadau yr ystnmog dr afu, 80 yn puro y gwaed. Rhodtlent feddvginiaKh tmfeagyrehol i bawb a flinir gan Ddiffyg T-e;:)iad, IdiPyg Archwaeth at Fwyd, Gwynt ya yr YShPTHH", Cnr yn y Pen, Lloog Caloa, Rhwymdra Parhaus, Gwrndid ya y Llygaid, Beluriau a Florynod yn y Croen, O-yd 4Cyumlau, &c., yn nghyda'i ho!l anhwyldersu a'n tarddiad yn yr yetumog ar atu. Mae y percb^nog wedi derby. rafloedd o dystiolaethaa yn profi ea heffeit hiau rhinweddel. Parotoedig gan y perchenog, R. D. Row- hinds, Fferyttydd, Liverpool, ac i'w cael gan lob Drug. gist mewn blychaa Is lie, a ta 90 yr un. ••Y.—#a methir eu cael inews unrhyw ardal, aofaner atamps I Mr E. €L Htighoq, Viesoria-street, Manchpster. Wholesale Agents -Nf-mi;pirs Evan,,m, & Co., and Messrs Raineetnd Co., Liverpool, aud Mr E. G. fltight'S, Yictoria-strret. Hrfanchwster. êWREGYSAU ANNGYDMAROL A DIBERYGL, MTedi eti profi felly er den gain mlynedd, o walth yr enwos O. I Griffith, Tryfan. gan fed cannofdd lawer wedi eu hitnfoii yn ystod y blynyddau diweddaf allaa o G-ynr u i'r America, in'" tralla, a thaleitliiau Prydeinig ereill. MR. 0. WILLIAMS, 8A»BlER, 5, eASTLPI SQTJARE, CAlERNABFOJT, ABDYMUNA hysbvsu y wlad yn gyffi ed- inol'ei fod wedi prynu yr hawlfraint (patent) gan Kymmtmweinyddes y diweddar Owen Griffith, Ysw., Tryf.in. a'i rod yn peodeiiy»u<JWEITHIO y Gwregvsaubyd-nodedig acbod yn Nghaernarfon. T mae gan Mr O. Williams ddigonedl ar law e bob sizes yn brescnnol, y rhai a werthir am brisian llawer is nag yr arfertd eu gwerthn gan Mr Griffith. 6WREGYSAtJ ESMWYTH A DIBERYGL Tit BHAI SYDD WEDI TORI EU LLIENGIG. TRWT AWDURDOD NKILLD UOL (PATENT). Bydded hyabys ddarfod i jar Owen Griffith, o'r Trvfan, si Saerniu-fon, ac ef yn unig, gael patent i wneuthar a gwerthn lDath. Wregys newydd, esmwyth, a diberrgl i'r sawl a doras- allt eo llienalg. Fe geidw hwn yr ymysgaroedd yn ea lie yn ddlifoel. fel y g-dlo dyn wneud pob gwaith yn ddiboen ae yn ddlberyg). Hefyd, wrth wisgo'r Gwregys newydd hvrn fe gafoild Daweroedd en gwneud yn hollol iach. Y mat'r enwogiori penaf n Llundaia wedi gweled y Gwregys hyn, so yn eu canmol yn dlrfawT ø..n v rhat Wl byw yn mhsll gael Gwregys fiytneanr Iddynt trwy anfon at y gwiiecthnnw ddesgrtfiad cylIlr o natux a malct f toiad, yn nghydtl mesnr eylch y ecrph un fodfedd islaw ymyl &%Mf atgwvn y glen. D.S. G ellir diol OWOLA.U befyd gan Mr O. WILIAIMS, at Wartheg Cyflo, or diogelu an Lleatrl pan yn fe-wrw an Hoi. am leayTun 18 NOW USADY i THK WELSH EDITION OF CHURCH AND STATE DISCUSSION AT RHYL. Price One Shi I ling. Any person t^k n 2:\ rn [tit's m more will be viippl;,td 1t the rat-p of 3d "M:I], rdeiS serit to the publishers 4! ••isrs Dou ;is i ir.i) Nnrtk Wabs (Jkronidt and I ''»!x y WiaH O;fl will receive prompt f.ttH\ ti4 HI. JSow Study. PRICE THREEPENCE THREE HOURS IN TEB GLEN OF ABEB, A isasplas; acjoant of Aber and its attractions, by aut;L<»r>of -1 A Russisa Qhoat Story," &0. Published h j!f!8m". DousrUis t'roihera, Bangor. News-agents cao I) »in liU P,,¡!Ht< on the usual tiirms. PREOfETH ESGOB LINCOLN. CYFLWR YR EN AID RHWNG MARWOLAETH A'R ADQYFODIAD. PBEGKTH AN ESGOB WORDSWORTH, 6wir Barehedig Arglwydd Esgob Lincoln, 0 y p I E I T H E D f (trwy ganiatl-icl ei arjhvyddiaeth) 6af\ y PitWH, JOHN GRIFFITIT, St Mary, Baagor P R I S 6 o NEVYYDD EI GHYflOEDDI. Yr elw arferel i lyfrwerthwyr. Anfoner aeokeblso 1 Brodyr Bouglaa, Bangor. Yr eabooiad gorau ar y rhaa h*a-» «'r caredo,— Efe ydaodd i uffiara." NOW READY. GLADSTONE ON RITUALISM A WELSH TRANS L A r I 0 N OF THE RIGHT HON. WILLIAM 7.VART Gi.AD T )n^> I FAMOUS ARTICLE ON R-IT U A LIS M HAS JUST BEEN PUBLISH RI > BY MESSRS. DOUGLAS BROTH THE TRANSLATION HAS BiiEN vi BY THE REV. HUGH OWEN 0 f f. ¡ 1.1 ) RECTOR OF LLANERCHVMHD!>, BY THE SPECIAL PERMISSION OF MR. orLADSTONE. Orders to be sent direct to Slessrs. Dcuglas ihers. North Wales Chronicle Office, Bangor, who will supply Newsagents on the uau".l terms. In consequence of Spurious In)it,i,,Oii i & P171D I'" INS' -'1 f' L 7"1 k & P L, I N Sp SAfnn, 'VLidl are calculated to deceive the LEA & PERRINS have a.l. j.t. ANEW LABE IJ. bearing their Signatures, t'itis- ;ljrt:}_ op I which will be placed on every bott Ie W orcestershire Sauce, after this date, and without which none is genuine. IV Sold wholesale by the Proprietors, Worcester; Crowe and Blaokwall, London; and Export Oilman gMMraUy. Retail, by dealen in cauces throughout tht w.1d. ]faraab«r, 1174, 1201—71# -=. -4 For March, Price One Penny, DOUGLAS'S RAILWAY TIME TABLE COACHING AND STEAM. PACKET Gruide for North Wales CONTAINING,ALSO tirST 0 9* A. 0 GA.L3NDAK, FOR THE MONTH, .oJ ;t.:Õ< with a MAP OF NORTH WALES, SPECrALLY ENGRAVED FOR THIS GUID4. The Guide may ba obtained from most Booksellers iii'l at. tne Railway PookstaHs. On receipt pf Eighteen Pen ay Stamps, the Publish** jviu ovward the Guide for twelvemonths to any addreM. BioVerl kn nrdnr the charu« will h« Twn Chilli,uz*. -J SWYDDFA AGER-ARGRAFFU Y II NORTH WALES CHRONICLE." Y BRODYR DOUGLAS, ARGRAFFWYR, LITHOGRAPH, COPPERPLATE, A LETTERPRESS, MANUFACTURING, STATIONERS A LLYFR-RWYMWYR, HEOL FAWn, BANGOR. POB MATH 0 ARGRAFFU I Arianwyr, Brokers, Cwmniau Yawiriol, Cyfreifchwyr Arwerthwyr, &c., II-Afr awbl yn cael ei orphen gyda'r buander ar prydlon. deb mwyaf. Hhaglcnl Cwmniau Hyabysleni Eisteddfodo) !■ Cardiau Coffadwriaothol Tocynau Cyfarfodyddi Trefnleni Cyfarfodydd Lien- Invoices yddol i Billheads Rhestrau Nwyddau Llyfrau o bob math Cylchlythyrau Derbynir Hyebysiadau i'w cyhoedd yn boll babyrau Lluddain a'r wlad. A.nfonir Estimate* am amryw waith gyda tbroad y oost. j >. f O OKB I N i) I N G. TO THE PUBLIC, Every description of BOOKBINDING neatly and Expeditiously executed at the ftorth Hales Chronicle and Cronicl Cymru Offices, High-street. BANGOR, Boo K B i N D I N G. ACCOUNT BOOKS, LEDGERS, &c., in Vellum, Russia, or Calf, with or without Russia Bands, and warranted to open flat, manufactured on the premises. Bookbinding. r 1,- TO THE TRADE. •—3m Binding, Paper RUBES, rwu& Mmber- teg, Perforating;, ko., executed at the MMJ Trade Prices, at. Douglas* Ste&sn jPyiatlag and Bookbindi- Wosfka, okt ENatNt^ Bangor, -6: j.r.Aui/i.i.oo AUiutt & BALD HEADS. íO) i'Uvs ci who for thirty years has practised in PK OT iht* Hair, has d'scsivered a POMADE which will ill ( Hestore the Hair iu baldness from any cause, and produce wili kcis, moustachi-os, eyebrows, &-a., in a month. jjcueral use, it preserves the hair, prev-uin* its falling IIlf, checks dryuess, and restores the colour eradicates scurf and dandntf, keeps the head clean and and the hair soft and glossy, Ladies will fill it pmmotes the curl and wave of the hair, and that the exquisite perfume is unique, it. is used by thousands of Mo hers in the Nursery, to beautify children's hair, and prevent baldness, scuif or any failing in after life. Hie Kee-ipe, in'plain English, which any-one can prepare for a ft >v pence, will be sent free by post, on receipt of six pi n uy stamps, by Mr H. ERNEST, 17, Crown Terrast iondon. ik No MORE NEDICMZ- S-Q U I It F, KN I GHT" t3 HEARTBURN Cakes. Under the distinguished patronage of the late Quae. Dowager, the late Viscount Dudley and Ward, the late Lord' Wharucliffe, the Duchess of Sunderland, the Duchess of Argyll, the Countess of Carlisle, F. J. belling", ham, Esq., Surgeon, Bourn; Benjamin Giobons,, Esq., The Leasowes, Hulesowen; Dr. Thorpe. The Hayes, Cbeltenham; Mr Moseley, Leaton Hall; and the Clergy and Gentry of the neighbourhood. SQUIRE KNIGHT'S HEARTBURN CAKES. U pwardsof fifty years have elapsed since this agreeable and valuable Medicine was first introduced to the publio by the late Squire Knight. The Trepriotors having ob- served for a number of years the increasing value of these agreeable Cakes in almost tostantly removing Heartburn, Acidity of the Stomach, Nausea, Retchings, and all other unpleasant sensations caused by too great an accumulation of Bile in the Stomach, have been induced to extend the area of its usefulness, by offering it at a cheap rate to all classes pf snlferers. Pregnant ladies take them with the greatest- safety and benefit. FROM THE DucHFsspF AitGTLL, Inverai-y,. Argyllshire, 17th January, 1,857. TijB Duohess of Argyll would be much obliged to Mr Clark for AJWN'HER BOX ef the" Heartburn Cakes." to be directed to the Duke of Argyll, 4. Charlton Terrace, London. Bourn, Lincolnshire. 18th November, 1868. Sir. —Herewith I send you a Post Office Ordet for pay ment-of the last parcel of your Heartburn Cakes," and shall feel obH^ed by your sending me another parcel as soon as possible, as I find them of great use. Yours respectfully, F. J. BELLINGHAM, Surgeon. WMOIIUROX. CUM OR PLATCLENCT ACIUITY AND HEARTBURN Mr Thomas Jones (coal agent for the Earl of Dudley) was dreadfully aflljeted with acidity ia the stomach, reiihinih aba h*ftv-.Iiltn' almost unbearable- liftd con. salted thv" od-amt medical men, but <$duld obtain no yer^iaaeat iwef. He accidentally, thrpagh a friend, h^iird of "Squire Knight's Heartburn Qakes*" obtained a bbsL aadfenad sensible relief ia four hours, and before the arst bex was taken the wind and Bourness, waa iemo*fcd, and the hesrtburn entirely ceased, whilst the appetite was irestored to ita usuea tone. Wellington Road, Dudley, 14th Olmly, 1871. Seld and pfepared only Wy 0. F. G. dark and SOli (Stwessoi* to Squire Knight), 0hemists» Market Place, Sella in yoxes, 7 £ d, 1*444. %nd 2s 9d each. Wholesale «f all Patent Btn^eine Houses. T LAIS Y WLAD—Papyr y Cymry- "Y Gwir ya erbyn y byd." T LAIS Y WLAD.— Everybody should J read Hais y Wlad. Ii-AIB Y WLAD—Sent free by post u Subscribers for 2s 6d a quarter-prepaid, LLAIS Y WLAD—Agents not receiving '*— their full supply are requested to apply at once the Publisher and Proprietor, Bangor. T LAIS Y WLAB Published by the Pro prietors Douglas Brothers, at their Steam Pri u ti i SVorks, Bangor LLfYWLAD—a penny Welsh Paper y for Welshmen ia Bristol, LLAIS'Y WLAD-a penny Welsh Paper for Welshmen in England. ^,LAiS WLAD—a penny Welsh Paper for Welshmen in. Ireland. LLAIS Y WLAD—a penny Welsh Paper '— for Welshmen in Scotland. LLAIS Y WLAD—a penny Welsh Paper for Welshmen throughout the World. LLAIS Y WLAD.—Advertisements should —* be sent direct to KENMUIR W. DOUGLAS Bangor. LLAIS Y WLAD.—Price One Penny. T.LAIS Y WLAD—The cheapest paper in the United Kingdom T^LAIS Y WLAD.—The popular Welsh newspaper. — 'f —-i' i.i a,, T LAIS Y WLAD.—An eight page paper printed in the Welsh language. LLAre-Ials Y WLAD gives expression to the — real —— rjRIUMPH OF CONSERVATISM, and COLLAPSE OF THE LIBERAL PARTY J. T LAIS Y WLAD.—Published every, Thursday afternoon in time for all the evening mails- A FAIR AND. CAREFUL SUMMARY is published of the NEWS OF THE WEEK, and due promi- uence is given to the affairs of the Principality, with a jealous regard for all WELSH INTERESTS, and a judicious attention to LOCAL AND DISTRICT NEWS. In every respect. VOICF. -OF THE PEOPLE, so empiiati- etdly uttered in the recent lLAIS Y WLAD—sold wholesale to Agt)rlt throughout the country. _P- T LAIS Y WLAD is sold in all the quarries — and populous district)? in North Wales, and to the principal residents in the Principality, and is therefore a QFLENDID MEDIUM FOR ADVKR ° TISlMBNTB —■ « Kf lirr-—if. w ■ m Yn Arddangoafa Amaethyddol Dublin, 1867, cymmer-1 odd Tarw nodedig, o'r enw "Syr CupissBall," y wobr gyntaf. Vf R. CUPISS, o Diss, Norfolk, gan feddwl ITX y galiasai yr enw ddwyn cysylitiad a'i CONSTIT^ TION BALL3 bydenwog, a ysgrifenodd at berchenog yr anifiii), yn gofyn iddo y cwestiwn, a chafodd yr hyfryd wch o dderbyn "y Dystiolaeth dderbyniol ganly n: Miltoa House, Clonmellon, Medi 24raia, 1867. SYR,—Gefais eich nodyn yma ar fy nychwelifd o'r Cytbndir, n" Sadwra divrmdaf. Mewn perthynas l'm i arw, Syr Cupisa Bali," rhoddwydyr enw hwnw amo oherwydd i'ch cyffyr, yn fy marn i, schub ei fywyd. Prynais ef pan oedd golwg hynod wael arno, gyda'i faa, mewn arwerthiant rhiso], ao ar ei-ddyfodiad i'm lie i, yroeddmewncyflwrtraegwan. Deallwydyn fuan nadoedd éi. fam yn rhoddiiddo un ranoddeg o'rllaeth angeorheidiol i'w gadw mewn ieehyd, ae nis gallem ei ddwyn i gym- meryd unthyw laeth arall, a.c ni chymmeraiend yebydig iawn o wreiddiau, a dim eaeen. Cynghoiid fi gan gyf aill i roddi piawf ar eieh Pelena.u,' gM wneud pedair rhan o UIIlif y cyntaf, ae yehwanega ya raddol Ipyd onis byddai yn alluog i gymmerld un gyfan. Yn naheo ychydig amser gwellbaodd ei archwaetb, ac yn fuan daeth ya allnog i ddefnyddtocymmaiatodeisenaua gwreiddiau ag oedd yn angenrheidiol .'r adeg hon gwellbandd yn gyflyuo, ac ni fu genyf anifail i'w gadw yn raeous. ArddaDgosais ef bedair gwaith, ac enniilodd bedair gwobr flaenat (b.y., pedair gyntaf fel y goreu o'i ddosbartb, a dwy gyntaf fel y Tarw Hereford goreu a srddangosid). Ir wyf yn rbwymedig gan ddiolchgar- weh i ro idi i chwi unrhyw hytibjerwydd a ddymunwch o barth Syr Copias Ball. Gan deimlo yn ddiolcbgar am y lleshad a dderbyniais, ydwyf eich ufudd wasan- aethwr, P. J.KEARNET. At Mr Cupiss, Diss, Norfolk. Parottoir y CONSTITUTION BALLS gas y perehenog, Francis C«piss,M.B.V.C.$., awdwr y Traethawd Atobryn ar Anhwylderan yr Afu ar y Cefifyl. Ar werth gan bob cyfferiwr a gweithwr cyfferi, IQCWB pecynau gyda chyf- arwyddiadau, am 3s 6c a Is 9c yr un Bea saith peeyn nawr am un gini, neu saith byehan am banner gini. Gall unrhyw foueddwr y* defnyddio y pelenau ymgynghori ft.'f perchenog yn rhad, naill ai yn bersonol, teu drwy lythyr, y lly thyrdoll wedi ei dalu. 383 lJti.il. iUAiiViiiiiiUUo ItiiiU djj if FUi*. COUGHS COLDS. HOAKSENESS, ASTHMA,BEONCHITIS, CONSUMPTION, and all OHEST AFFECTIONS. PECTORINE. Sold by all Chemists, in bottles at Is 14d,,2$9J, 4s 6d and lis each. Sent by the Proprietors upon receipt of Stamps I Prom Rev. :1. 8TONBHOUSB, St. Saviour's Vicarage, Nottingham. Avavst 1874. DBIH 8111,-1 CAN strongly reeommeud your Peofeorine as an invaluable Cough Remedy. I have given it a fair trial in my own family, and have also, supplied IT TO persons suffering from Oousrh in my WISH, and in every instance it has given immediate relief; In some cijses, atter passing sleepless nights, one or two doses ot the Pectorine have han Such a gpod effect that persons imve got a good night's rest, and the Courh has speedily disappeared. Mr. A. ROLFE, St. Ann's Square, Manchester, Says: Your Pectorine is superior to any Medicine I have ever tried fbr DOUGHS or Colds." PEKJTORINE CURES the worst f()rm9 of Coughs and CoWs PEOTORIWE cures Hoiaseness PEIOTORIITE gives immediate relief In BR onchltia PBOTORIN3 is tho best 'Medicine fov Astbmn, paCTORIlTBcu •gs AVhoopiog Cough PECTORIWB ivilleure A troublesome tickling (JOUGH PBO'TORIWE Is invalanble in the arly stages of ConslUnplhl PBOTORIN.S RAI ieves all A flections of Lungs, and. Throat. Prepared only by SMITH & CLAEKE, Manufacturing Clie!utsts, P,%r,c Street, Lincoln. *„* Vice SIR 0. HILL! GRANTED A perpetual junction, witheo-ITS, ASFVN^T F. M'IS^U, Chemist, Ratharham, for usina tha word "ECTORINA." AgentFi.-H. G. Hughes and Son, S, 9, and lo,lmaike Street, Holyhead; Hamilton and Jones. Lbe Apothf caries' Hall, Bangor; L. J. Hughes, Chemist, &c., Bethetda. tin: RIGHT THING IN THE RIGHT PLACE- .BEECH A M 8 PILLS H" ndniittod by thousands to be worth above a Guinea I h.\1\ for Bilious-and Nervous Disorders, such as Wind md Pain in ihe yiomach, Sick Headache, Giddiness, Fill- icss and Swelling after Meals, Dizziness and Drowsiness, • "old Chills, Fiusbiog of Feat, Loss of Appetite, Short*" ness of Breath, Costiveness Scurvy and Blotches of the -skin. Disturbed Sleep, Frightful Dreams, and all Nervous aid Trembling Sensations, etc., etc. The first dose will rive relief in twenty minutes. [ This is no fiction, for they have done it in thousands | -f cases, Toe Proprietor of these Pills having obtained at great expense) a Patent for them, he challenges the whole world to produce a medicine to equal them for re- moving the above-named conjplaints, and restoring the •ntient to sound and lasting health. Every sufferer is Ily invited to try one Box of these Pilla. and they •vill be. acknowledged to be ) WORTH A GUINEA A BOX. Foi lemales of all ages these Pills are invaluable, as a few doses of them carry off all gross humours, and open M obstructions, and bring about all that is required— NO female should be without them. ThftI is no medicine to be found equal to BEECHAM'S PILLS, for removing my obstruction or irregularity of the system. If taken according to the directions given with each box, they will soon restore females of all ages to sound and robust health. For a Weak Stomach. Impaired Digestion, and all Dis orders of the Liver, they act like" MAGIC," and « few doses will be found to work wonders on the most important orgaus in the human machine. They strengthen the whole muscular system, restore the long lost com plexion, bring back the keen edge of appetite, and aroust into action, with the ROSfci-KUU of health, the whole physical energy of the lutuai) franio, These are "FACT admitted by thousands, embracing all classes of society and one of the best guarantees tethe Nervous and De- bilitatfd is, BEECHAM'S PIjuLS have the Largest Sale of any Patent Medicine in the world- BEECHAM'S MAGiJ COUGH PILLS An a remedy for Coughs in general Asthma, Difficulty in breathing, Shortness of Breatht Tightness and Oppres- sion of the Chest, Wheezing, etc., thvse Pills starni unrivalled; and any one labouring under any of tho above Complaints need only try ONE BOX to prove that ti) e) are the BEST EVER. OFFERED TO THE PUBLIC, for Asthma, tic and Consumptive Coughs, Hoarseness and Oppression of the Chest. They speedily remove that sense of Op pression and Difficulty of Breathing which nightly depvivt the Patient of Ro st. They will give almost instant rebel and comfort to those afflicted yith tho above distressing, a and, when neglected, dangerous complaints. Let any Persons troubled with any of the above Complaints give BEECHAM'S COUGH PILLS a trial, and they will net like MAGIC. The n.st violent Cough will in a short time be removed. CAUTION.—The Public are requested to notice thai the words" Beecharo's Pills, St. Helens," are on the Government Stamp affixed to each Box of the Pilk not on, they are a Forgery. PrepL.-ed only, and Sold Wholesale Btlcl Retail, by the Proprietor, THOMAS BEECH AM, St. Helens, Lanca -shire ia Boxea, la l|d and 2a »d saoh. Sent Post Fret tor 15 or 36 Stamps- Sold by -ill Druggists •a.vA Patent Med cine Itealers it. f,he United Kingdom. V H —FULL PIKSCTIOKS AITF, QTVSK WITH EA on BOX '♦«f. 01 !i. IF THIS SHOULD MEET TTTE EYE of ntiy one troubled with Wiod in the Stomach, Tndiges'ion, <r Biliousnesi, take PAGEtWOODCOCK'S WIND PJLLS. Their world-wide celebrity proves. them of sterling merit. Tonic, Invigorating, and Purifying, they form one of the remedies extant. Of all medicine vendors, in hoses, at Is Jid and 21:1 9d. all FOR THfi BLOOD IS THE ZJPKIP rjLAEEE'S WORLD FAMED BLOOH ■■•V MIXTURE.. Trade Mark—" Blood Mixture. THE GREAT BLOOD PURIFIER AND RESTOR1R. For eleausiog and clearing the blood from all impuri. ties, cannot be too highly recommended. For Scrofula, Scurvy, Skin Diseases, and Sores ofj Kinds, it is a never failing and permanent caM. It Cures Old Sores. i Cures Ulcerated Sores on the Neck. ) Cures Ulcerated Sore Legs. J Cures Blackheads, or Pimples on tho Facot i Cares Scurvy Sores. j Cures Cancerous Uhart. | Cures Blood and Skin Diseases; I Cures Glandular Swellings. Clears the Blood from all impure Matter, From whatever causa arising. As this mixture is pleasant to the taste, and warranted ■me from anything injurious to the most delicate constittt- tion of either sex. the Proprietor solicits sufferers to give It a trial to test its value. WROUSANR* Qt TESTIMOKULS FROM ALL PART8 A STONISHING OimB OF BHEmS- A TISM. Fowey, Cornwall, 11th February. 1875. Dear Sir,—About three years since I had rheuma- tism all over my body, the reeult of a chill. Nothing y seemed to do any good until I took your World. Famed Blood Mixture, the effect of which was. i • wonderful. In a very short time I was quite well, and have been se ever since, but the most astonishl fag part remains to be told. I Wall in the habit of spitting blood from the bronchial tubes, at intervals I ml about three months, for several years, aid frou} that time to this I have been quite free from any, thing of the kind. Facts speak for themselves, and you are quite $4 liberty te make what use yor 1Ïkt. this testis mostiu.-I am. dear Sir, yonrs truly, T"T6 Mr F. J. Clarke." "N. H. LAM*, ESTiMONIAXi FROM A CHEMIST. Middlesborough, 15th February, 1878, Ie Remarkable cure of a customer with ulcerates leg. Six years under medical treatment. Aroputa-, sion recommended three times. Cured with ten bottles of your mixture, etc., in ten weeks. Now perfectly healed. hW. R. TAYLOR, Chemist." "To btr J. F.Olarke. WONDERFUL CURE OF A VERY BA1> BREAST. 4 Overnewtopstreet Dumbarton road, Glasgow 2nd January, 1875. Dear Sir,-T am glad to inform you that my wife is cured of a very bed breast, of 17 years' standing. She tried sonte ef our head doctors in Newcastle* and many others in the North of England, and we- • teld that she would never get better. But thank, to your Blood Mixture. She was very bad at times and could do nothing for the last two years. At last, being persuaded to try your Blood Mixture, she took setan bottles, and is at this time, thank God, well as ever she was In her life. You are at liberty to make any urn of this you pletuw.—I am, fsrV respectfully yours, ROBHBT LITTLE, Working Man." CUltE OF AN ULCERATED KNEB 1 W AND A SWELLING IN THE LEG. ¡ 36, gftoute-road. Duckland. Ilortemoidh, "3rd February, 1875. Sir,—Yom celebrated Blood Mixture has quite -T wered me. Thmre were 13 holes in my knee when I commettoed taking your Blood Mixture, and I liun happy to say thai, after taking only nine bottlos, I am cured. < thtnk that 1 can de no other than send you this, feBt you may publish it, not fr rtLe twke of seeing my nanne It the papers, but for the sake ei others wtxt are suffering from the same [complaint, and de not kaew what to get to cufe it. Mas. HAB&iaojf. P.S —I forgot to say I have been suffering frol- 16 to 17 years. p<XJRE OF SOURYY AND SCROFULA. V/ Woods Brothers, Chemists, Jersey, write a* follows;— "15th February, 1875* Dear Sir,—We feelit our duty to inform you, and, at the same time, for the benefit of our fellow oreatures, of a most miraculous cure of scurvy and scrofula of eight years' standing, upon a person who "tV has taken six bottles of your World-famed Blood Mixture, You are at liberty to make what publicity like of this. Yours respectfully, Wmds Brothers, "To Mr F. J. Clarke, Lincoln. rjURE OF A BAD LEG. — Swineshead, Lincoln, 17hh February, 1875. Dear Sir,-I am requested by John Wright, residing in this place, to send you the following statement as to the wonderful efficacy of your World-fained Blood Mixture :— < R For eighteen monthp the said John Wright had a bad leg, with a wound quite as large as a five shilling piece, which, of couse, prevented him from following his usual occupation. He had medical attendance, but without deriving much, if any benefit, and having heard of ClarW* Blood Mixture was desirous of trying it, but, being a poor man, could not afford to do so. However, several fai-mero and ether friends in the neighbourhood, being appealed to, very kindly and readily rendered him the necess try aid to give your medicine a trial. He purchased two smali bottles of me. and before finishing tkp. contents of them, his leg was decidedly better, the wound having healed considerably. I then supplied him with a 11s case, and he now states that the wound is scarcely perceptible. HE ia able to dispose of his walking stick, and resume his work; for he is now quite well and strong again, solely by the use of your Blood Mixture. He desires me, moreover, to thank you most sincerely, as being the means (under Providence) of his rapid and extraordinary recovery. I am, dear Sir, yours truly. "To Mr. Clarke." "T. P. LOVERIDGE, Chemist." GKIN DISEASES, Eruption Blotches, Spots, Pimples, Pustules, Boils, Carbuncles, Ringworms, Scald Heads, Sore Eyes, Erysipelas, Itch, Scurfs, Discolouratiana of the Skin, Humours AND Diseases of the Skin of whatever name and nature, are literally carried out of the system in a short time by the use of this world-famed Medicine. IMPORTANT ADVICE TO ALL-Cleanse JJL the vitiated blood whenever you find its impurities bursting through the skin in pimples, eruptions, or sores; cleanse it when you find it obstructed, and sluggish in the veins cleanse it when it IS foul, and your feelings will tell you when. Keep the ood pure, and the health of the system will follow. CLARKE'S WORLD-FAMED BLOOD MIXTURE is sold in bottles, 28 6J each, and in cases containing six times the quantity, 11s each-snfticient to effect a permanent cure in tlie great majority of long-standing cases. BY ALL CHEMISTS and PATENT MEDI- CINE Vendors throughout the United Kingdom and world, or sent to any address, on receipt of 30 or 132 stamps, by the proprietor, CA,-U TIIL)iN.- Beware of worthless And in- jurious imitations. AMOT H. G. Hughes and Son, 8, 9, and 10. Market Street, Holybead.. Hamilton and Jones, the Apotbe mries Hall- Bangor. GWELLHAD PESWCH ABTHMATIOAIDD YN YR OEDRAN 0 85 MLWYDD DRWY W AFFRENAU PULMONAIDD DR. Lo. COCK. Dy wed William Taylor, the Cape, Stnethwick, 84 mlwydd oed, iddo fod yn dyoddef am lawar o tlyn. t'ddau o dan beswch erfg ac astbmaticaidd. Yr oedd cael gorphwysdra yn y nos bron allan o'r cwestiwn, er iddo roddi prawf ar lawer o bethau oud am y pedair" dynedd diweddaf ers pan ddechreuodd gytnmeryd y WaffrenaUj gall sicrhau nos dda o orphwysdra; ond 08 digwydd fod heb yr un wrth fyned i'w wely, gorwedda yn cyfarth a phesychu" drwy gydol y nos y mae gan hyny-yn dyweud eu bod y feddyginiaeth oreu agynnyg- <wyd erioed i'r cyhoedd. Tyst R. Brown, fferyllydd, 55, Spring-hill, Birmingham." Y maent yn nnion- gyrcbol yc rhoddi esmwythdra mewn asthma, darfod- edigaetb, peswch, anwyd, cymmalwst, crydcymnaalau phob poenau gleuol. r mae iddytot flis peruidd. Ar werth gau bob Fferyllydd, yn ol Is lie, a 21 9c 3 blyehaid.