Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

HYNAFIAETHAU PLWYFOL MON.

LLOFFION CYMREIG.)

News
Cite
Share

LLOFFION CYMREIG. ) Nid yw y Cymru h@b fod yn ddarostyng- edig i wendidau, oblegid cawn i frawd o'r eaw Robert Daviea, morwr, yr hwn a dybiai ei bod yn ddiwedd y byd arno (ih§r- wydd gwastraffu 700p. mewn cynghaws, ymadael a'r byd drwy ymgrogi. Oherwydd yr angenrheidrwydd am i'r barnwr orfod gweithredu fel uchel-reith- iwr yn Nghaer, bu orfod i lys y man- ddyledion yn Mangor gael ei ohirio o'r 6ecl hyd yr 11 eg eyfisol. Y mae mesur rheilffordd MeirionyrLl wedi cael ei ail ddarllen yn Nhy y Cy- ffredin. Hysbysir fod uehel-sirydd Caernavfon, Robert Carreg, Ysw., wedi pennodi Mr Picton Jones, Pwllheli, fel is-sirydd. Dywedir fod Esgob Llanelwy wedi ei benodi ar bwyllgor er sefydlu Proffes- wriaeth o Hanesiaeth Hynafiaethol" er «6f am Esgob Thirlwall. Bellach y mile Bodran ar dir syeb, wedi bod ohono yn ymrwyfo yn erfeyn Ilif Teml- yddiaeth ae argyhoeddiad cydwybod ers talm o amser. Llongyfarehwn ef ar gyrhaedàiad yr hafan ddymunol. Deallwn fod lolo Trefaldwyn wedi cyf- newid y byd cenhadol am yr un eistedd- fodol. Cwyair gan.ohebydd o Bethesda fod ysgrifenydd Undeb y Chwarelwyr yn medi cynhanaf bi-is yn ei amrywiol oru- chwyliaethau, tra y mae lleng o'r chwarel- wyr a allent gyflawni y swyddau lawn mor effeithiol. Poed rhwng y fuwch a'r das wair, meddwn ni. Cwyna Robyn Wyn oherwydd prinder marwolaefchau, oblegid nid yw efe yn credu C, mewn tywallt dagrau yn ofer. Hysbysa gohebydd ni nad oes gwirion- edd yn y chwedl fod Ceiriog, ac efe yn a .1 feirniad, yn gystadleuwr ar un o brif des- tynau Gwreesam. Deallir fod ysgrifell Gweirydd mer Urysured a chynffonoen Y. eyfiawni arch- tbisn un o'r prif gyhoeddwyr Seisnig. Bead i Disraeli gydnabod ei lafuryn ogys- tal ag eiddo y diweddar brif fardd Nicau- der. Gyda Haw, ai nis gall Cldwaladr, cyn rhoddi y gwasgiad ymadawol i law Llundain, eaaill Dis. yn aelod o'r Ford Gron, modd y sicrhaom ein iawnderau cenedlaetbol ? Dichon y llwyddai pe gellid daagos iddo fwy na dau neu dri o Geidwadwyr ar restr annherfynol oJfar- wyddwyr Prifysgel Aberystwyth. Paliam y rhaid trawaffurfio pobpeth Cymreig yn Radiealaidd ? Hysbysir fod Eisteddfod Gonediaothol Gwreosam aid yn uni- wedi sicrham nawdd- ogaeth ei Grasnsaf Frenhines, ond hefyd a(ldewial o bresennoldeb Tywyseg Cyriiru. Hysbysir mai Llew Llwyfo yw goly" ydd yr Herald Cymraeg. Metha pobl Bethesda benderfyna pa un ai rheilffordd ai neuadd gyhoeddus sydd arnyat fwyaf eisieu. Poed iddynt goiio yr ben ddiarhabion-" gormod o ddim nid yw dda" a H rhwng dau ac heb yr un." Drwy ddiofalwch Uaddwyd un gweithiwr drwy ffrwdrad yn Nglofa Gwrecsam. Dywedir fod ysbleddweat Llanrwst ar y cyntaf o Eawrtii wedi ychwanegu at lesni Ceninen Trebor, ond mai y prif wrth- ddrych oedd Prydferthwch Cowlyd, yr hyn a gjdnabyddai Fferyllfardd mewn Dystawrwydd," wedigwrandoarddarlith hynafiaethol Gethin. Nid yw Robin Sponc wedi treagu, eifcbr cymmeryd ei anadl y mae, tra yr ymfllam- ycha ei israddolion. Dywedir fod mantell wiredol Bodran wedi syrthio ar ysgwyddau Elio-eus. Hysbysir m.-ii testyn breuddwyd Ogwen- ydd yw tlws aur, ond mai y dehongliad yw botwm minciag. Melus hian iddo. Dywedir fod Harri Machno ar fedr dyfeisio gwasanaeth adroddiadol ar gyfer y Sabbeth, yr hyn a gefnogir yn galonog gan Josephus a Mynyddwr. 0 Gresya fod Gwyllt Walia, wrth hel y trethi, yn dreth ar amynedd pobl Llan- dadno. Nid oes gwirionedd yn y chwedl fod yr awdurdodmia plwyfol yn Mhorthaethwy ar fedr dwyn cynghaws yn erbyn Menai- wysoa ae Alawydi Menai oherwydd eu hymyriad a phyngciau elusengarol. Anwiredd yw y chwedl fod Andreas o tern yn gwrthwynebu cael ei dystebu ar gyfrif aanheilyngdod. Nid oes anrhyw hysbysrwydd fod John Owen, Ty'n llwyn, wedi cyfnewid ei faro, ae felly gall pob torwr-ammod gyfranu ya rhwydd, heb beryglu ei broffes.

Advertising

---------._,-__---.------DYDD…

'.'-.'_.{'f' DIGWYDDIAD ALAETHUS."

-v-.: -i "t LLOFFION CYFFREDIN0L.