Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

Advertising

. AT EIN GOHEBWYR.

TROAD Y LLANW.

News
Cite
Share

TROAD Y LLANW. Tread y llanw politicaidd yw yr hyn y mae Radicaliaid wedi bod yn natariol ddyheu am dano ers tymhor maith dyna destyn eu myfyrdod y dydd a'u breudd- wydion y nos end er y cyfan, lied h wyr- frydig yw y llanw i fabwysiado eu be- wyllys fel ei ddeddf. Oddiar yr etholiad cyiffredinol diweddaf, y mae mynych eis- teddle wedi ei gwaghau gan angeu neu aches arall; ac wrth ymwreysu i bob brwydr gldewai llygaid Radioaliaeth yn y gobaith am adeonill rbyw gjmmaint o'r tir colledig, ond rywfodd yr oeddynt yn parbau fel plantos i erlyn yr enfys, gan dderbyn llawer codwm creulondros geu- lanau aflwyddiant. Nid oes dim i'w wneud ond llyngcu'r wermod, ymg\ mmodi a. siomedigaeth, ac adnewyddu gobaith yn y dyfedol. Wedi krofi o honynt yn fynych chwerw- dod siomiant, geudeb eu prophwydoliaeth- au, ae antefydlogrwydd eu cestyJI awyrol, rhyngodd bodd i ffawd daflu gwen fynedol ar yr achos ma wr" sydd yn ymgyr- haedd at baradwyso cyfiwr cymdeithafc drwy droi y byd a'i wyneb yn isaf. Yn nychweliad Mr Jacob Bright, y mae y Radicaliaid wedi sicrbau y fuddugoliaeth bwysicaf a goronodd eu hymdrechion gor- phwyll oddiar yr etholiad cyffredinol, ac na warafnner iddynt eu gorfoledd a'u crechwen eithafol ar achlysur sydd mor amheuthyn iddynt ers Ilawer dydd. Ar fin boddi, y mae pob gwelltyn yn galon- ogol, ond nid yw yn dilyn y prawf y gwelltyn diweddaraf hwn yn foddion i gadw "yr achos mayr,, ar wyneb eigion aflwyddiant, tra na.d yw ar un cyfrif yn debygol o dori asgwrn cefn y eamel Ceid- wadol. Gan seilio eu crediniaeth ar gan- lyniad etholiad Manchester, myntumia y Radicaliaid fod y llanw gwleidyddol ar droi; ond pan gymmerir golwg bwyllog ar yr amgylchiad, ceir nad oes y sail ddistadlaf i'r fath dybiaeth ffuantus. Yn y lie cyntaf, yr oedd Manchester mor ddiarhebol am ei thueddiadau Radical- aidd, fol mai prin y tybid yn briodol af- lonyddu ar ei chynnrychiolaeth gan y blaid hono hyd etholiad 1868, pryd y syn- wyd y Ceidwadwyr gan ddyrchafiad eu bymgeisydd, Mr Birley, ar uchaf yr ethol- restr. Yn etholiad 1874, ychwanegwyd y syndod hwn yn nyehweliad y ddau ym- geisydd Ceidwadol a bwriad allan yr hen gynnrychiolydd Radicalaidd,Mr J. Bright. Yr oedd hwn yn Ilwyddiant pwysig yn un o'r lleoedd mwyaf Radicalaidd yn y deyrnas; ond pan ystyrir iddo gael ei sicrhau yn nghanol digofaint cyfiawn y wlad at Weinyddiaeth Mr Gladstone, nid oedd yn brawf terfynol fod yr Ethiop poli- ticaidd wedi cwbl newid ei liw mwy na'r llewpart ei frychni. Hyn a brofwyd i raddau yn nghanlyniad yr etholiad ddi- wedd yr wythnos ddiweddaf, ond nid oes y rhithyn distadlaf o sail i'r dybiaeth ei fod yn arwyddocad o unrhyw gyfnewidiad yn marn boliticaidd y wlad. Yn ystod y segurdod deddfwrol sydd ne- wydd ei derfynu gan adgynnulliad y Sen- edd, nid oedd'y Radicaliaid wedi bod yn esgeulus o'r cyfleusdra i wenwyno meddyl- iau etbolwyr drwy y camliwiadau mwyaf dybryd a diegwyddor, a dilys mai i weith- iad y surdoes phariseaidd hwn, yn benaf, y mae Mr Jacob Bright yn ddyledus am adfeddiant o'i sedd a Radicaliaeth ei llyg- eidyn o lwyddiant mynedoi. Ond nid i hyn yn unig y gellir priodoli yr aflwydd- iant Ceidwadol. Daeth marwolaeth y cyn-aelod, Mr Callender, ar wartbaf y blaid Geidwadol gyda sydynrwydd dinystr- iol i'w hachos, a hyny pan oeddynt yn gorphwys ar eu rhwyfau yn dawel a di- gyffro. Yn y cyfamser, yr oedd y Radi- caliaid wedi bod yn gweithio yn ddyfal, gan roddi ar lawn egni bob gewyn er ad- ennill eu tir colledig. Pan udganwyd i'r frwydr, yr oedd y Ceidwadwyr yn an- mharod, a chollwyd maith amser mewn ymrafael o barth y dewis-ddy,n fel ymgeis. ydd, tra yr oedd Mr Jacob Bright eisoes ar y maes, a'i gefnogwyr ar lawn gwaitb. Wedi hir gloffi rhwng y naill ymgeisydd a'r Hall, penderfynwyd ar un cymharol ddinod yn mherson Mr Powell, gan yr hwn nid oes unrhyw ddylanwad Ileal, a'r hwn hefyd a yrthiodd i'r amryf- usedd a geisio ennill y bleidlais Wyddelig. Fel hyn, nid oedd y frwydr yn cael ei hymladd ar dir cyfartal, a buasai bren yn wyrthiol cael goruchafiaeth Geidwadol o dan y cyiryw amgylchiadau. Etto, y 0 dengys yr etholrestr fod y ddwyblaid yn parhau yn ddigon cyfartal mewn nerth i gyfiawnhau y Ceidwadwyr i fyned i frwydr yn hyderas pa bryd bynag y gelwir ar- nynt ac ond iddynt oMu am geisio ym- geiswyr teilwng, ni phryderwn am eu llwyddiant. Yn y cyfamser, na ddannoder i'r Radicaliaid eu tameidyn amheuthyn o lwyddiant, ae na aflonydder ar heddweh eu breuddwyd gwag am droad y llanw. 0

"GWEITHREDIADAU Y SENEDD.

YMOSODIAD ANGEUOL TYBIEDIG…

Y MARCHOGWR MEDRUS.

DYDDLYFR Y PACKMAN.

NAWDDOGAETH FREINIOL I ARDDANGOSFA…

LLOSGIAD MELINFA YN OLDHAM.

BODDIAD PERSON YN AFON GONWY.

BANGOR.