Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

BANGOR.

-.-------_------------BETTWS…

News
Cite
Share

BETTWS GWERFIL GOCH, GER CORWEN. nTGHFRDD.-Nos Wener, yr 11 eg cy- fiM bci seindorf bres Cerrig-y-druidion yn YSlgoldy Cenedlaethol y lie uchod yn cy- nal cyngkierdd, o dan lywyddiaeth Mr A. tvans (LJgadog), ysgolfeistr Llanfihan- gl-glyn-Myfyr. Yr oedd yr ysgoldy wedi ei lanw yn dda gan gynnulliad parchus a boneddigaidd-profai eu hymddygiadau da byn. Teimlai y Bettwsiaid yn falch o wneud eu rhan yn yr achlysur hwn tuag at gefnogi y seindorf i fyned yn y klaen a dal i esgyn grisiau anrhydedd ar fyd pa un y maent yn prysur ddringo. Ellnillodd ymddygiad da y seindorf, yn -tlghyda'u medrusrwydd yn chwareu air da." yn ein plith a gobeithir nad hwn ;fydd y tro olaf iddynt dd'od yma i'n had- ,Ioni a sain eu hofierynau pres. Heb- Ja.1V y chwareu gan y seindorf, yr oedd y -programme yn gynnwysedig o ganeuon a pa rai a ddatganwyd gan y bonedd- a ganlyn:—Mri. D. Morzis, R. c,EvansJ E. T. Thos. Edwards a'r Cerrig-y- '^Uidion glee party. Chwareuwyd ar yr 'h«moniiun gan Mr Davies, ysgolfeistr ^errig.y.druidion. Cawsant encore a f%mmer adwy aeth gyffredinol; ac yr "oedd "myned arwinol" (chwedl pobl sir yn'^tganiad Arthur y Cymru" ISaa y cB. Evans, ysgoldy ^errig-y-druidion. Annerchwyd y gyn-v :?,uUeidfa parthed cadw i fyny yr hen 't laith Gymraeg" yn selog gany llywydd; ? c^adwodd y gynnulleidfa mewn hwyl" J,ra yn arwain y cyfarfod o'i ddechreu i'w ^edd. Fel hyn y bu i ni dreulio dwy yn hynod o ddifyr ac wedi pasio eidlais o ddiolchgarwch i'r seindorf a'r lItalltorion am wasanaethu, i'r managers fenthyg yr ystafell, ac i'r llywydd am ^ain y "cvfarfod, ymwahanodd pawb eu llwyr ioMloni.—Gohebydd.

CRTCCIETHT"

CAERGYBI.

LLANBERIS.

LLANWDDYN.

LLANGEFNI. j

,LLITHFAEN.

Y GLOWYR CYMREIG.

GAIR 0 LUNDAIN.

LLITH MR PUNCH.

TYSTEB I MR DANIEL WILLIAMS,…

AT TWR Y DDERI.

CYSTADLEUAETH LENYDDOL Y BONTNEWYDD.