Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

I ABERFFBAW.

j ABERYSTWYTH.

_--__-_-----ABERBANC, GER…

BANGOR.

DWYGYFYLCHI.

--.-"-'-....JI;"_-__.------FFESTINIOG.

LLANNON.

T5-4--LL\NFIHANGEL GLYN MYFYR,…

PWLLHELI.

Advertising

SARN MEILLTEYRN. ]

MATHRU UN-AR-DDEG 0 BERSONAU.…

CYNNULLION DIFYRUS.

News
Cite
Share

CYNNULLION DIFYRUS. Sylwedd ac addurn bywyd ydyw gwneu- thur a llefaru yn dda. —Mae angen am ail St. Patrick yn yr Iwerddon, gan fod neidr wedi ei darganfod yn ddiweddaryn Swydd Wieklow. Y mae llawer o'r gweithredoedd mwyaf yn cael eu cyflawni yn ymdrechion bychain bywyd. Y mae y dyn doeth yn adnabod yr ynfyd; ond nid ydyw yr ynfyd. yn adnabod y doeth. -Darllenwn am bregethwr o'r enw Hammer yn Georgia, yr hwn, meddir, sydd yn taraw yr hoel ar ei phen bob tro. Y mae rhwymau na ddylid byth eu tori," ebai y wraig yr oedd y gwr yn frwnt wrthi, pan ganfu hi ei fod wedi ymgrogi yn y daflod wair. •' Tybed," meddai gweddw alarus y dydd o'r blaon, "y daw yma rywun i gladdu pe buasai Robert druan yn fyw, buasai llawer yn dyfod." Yr wyf yn sefyll ar dir rhyddid," llefai lanci hunanol un tro. Nac wyt," llefai y crydd, "yr wyt yn sefyll ar b^r o eigidiau na thelaist erioed am daiiynt —Yr oedd derbyniadau Cymdeithas y Chwareuwyr Pel y flwyddyn ddiweddaf yn Boston yn 37,767,06 o ddoleri, a'r costau yn 34,834,49 o ddoleri. Dengys hyn ennill clir o 2,932,57. A ydyw eich meistr i fyny ?" gofynai ymwelydd boreuol i valst boneddwr. Ydyw, syr," attebai y valet yn dra diniwed cariodd y bwtler a minnau of i fyny oddeutu tri o'r gloch y boreu Dywedir fod y Professor Tyndall wedi dyfeisio math newydd o udgorn, chwyth- iad yr hwn sydd yn ddigon nerthol i gym- meryd ymaith ben dyn a ddynesa yn rhy agos atto. Bydd ei swn i'w glywed trwy y niwl, ac yn erbyn y gwynis am chwe' mill- dir ar y m6r. Cyfarfyddodd dyn ieuangc a, chydnabod iddo, a dywedodd, "Mi a. glywais dy fad wedi marw." Ond," meddai y llall, « yr wyt yn gweled fy mod yn fyw." Nid wyf yn gwybod sut y gall hyny fod," attebai yntau yr wyt ti yn un ofnadwy am ddyweud celwydd, ond yr oedd fy hys- bysydd yn ddyn y gellid rho«idi ymddiried ynddo 1" Dywed Rhys Grythor fod dynes yn Llanfair, unwaith, wedi cael llewyg mor drwm nes y tybiwyd ei bod wedi marw. Dodwyd cynfas am y corph, a chludwyd hi tua'r gladdfa heb arch. Wrth fyned trwy lwyn o ddrain, pigwyd hi gymmaint nes dadebru. Yn mhen pedair blynedd ar ddeg, bu y ddynes farw mewn gwirion- edd, ac wrth fyned trwy yr un Uwyn gyda'r corph, gwaeddodd y gwr galarus,— Byddwch ofalus—cedwch rhag y drain." Ysgrifenodd dyn o Gymru at ei gyfaill yn Llundain i ofyn iddo brynu rhyw lyfrau iddo. Drwy esgeulusdra neu ddiofalwch, ni wnaeth yr hyn a ofynid iddo; ond gan .i fod yn ofni y byddai i'w gyfaill ddigio efe a ddywedodd wrtho pan y cyfarfyddas- ant y tro cyntaf wedi hyny :—Fy anwyl gyfaill, ni dderbyniais byth mo'r llythyr a anfonasoch i mi yn nghylch y llyfrau. Drwedodd Gwyddel wrth ddarlunio par o geffylau a gollodd :-Yr oedd y ddau yn debyg iawn i'w gilydd, yn enwedig yr un ar yr ochr allanjl. Yr oedd un mor debyg i'r llall fel nas gallwn ddyweyd y gwahaniaeth rhyngddynt; pan yr awn ar 01 un, byddwn Y11 SlCr o ddal y llall, ? byddwn yn chwipio un i farwolaeth am fod y llall wedi fy nghicio. n'¡( h t t 'tl 'f'1i AD EPILGAR.-Affte Ylt mcddiftnt Mr Griffith, Tycroes, Dwyran, Mon, ddafad o frîd sir Fon, yr hon a roddodd, ar yr ail o'r mis Iswn, enedigaeth i ehweoh o *113. Y m-ient. heddyw (yr wythfed) i ryd yn fyw aj yn iach. Onid ydyw byn yn beth pur aiiughyffre(liu ? A wyr rhai o'.h dar- llenwyr aiii y fath ddigwyddiad, a'r oil yn f. ? Y IUDDEWON.—Y mI." TUIL 5,000,000, o Iuddewon ar wyneb y ddaear. O'r rhill hyn, dywedir nad oes ond jnunig 46,000 yn Ffraiugc. Yn holl America nid oes end 120,000. Ar y Haw arall, yn Poland dru- enus y mae yr laddewon yn rhifo fwyaf, gan fod un o bob saith o'r trigolion yn Hebrcad. Nid oes o'r braidd ddim Iudd- ewon yn Yspaen ac y maent bron yr ua mor brin yn Belgium. Nid oes ond ych- ydig ohonynt chwaith yn Sweden, ond y mae cyflawnder ohonynt yn Hamburg,, Aw stria, a Roumania—a hyny yn ol un am bob peiwar-ar-hugain o'r trigolion-. Nid oea ond prin 300 ohonynt ym yr Iwerddon, a dim ood 25 yn unig yn Nor- way. Y G WIR GRISTION YW'Jt CELFYDDWR fox- BU.— Llawer sydd yn eael eu oyfrif yn ysgolheigion dyfnion, ieithwyr mawrioi, philoFophyddion gwybodus, grammadeg- wyr da, cyfrifwyr rhagorol, oyflym 1mr. wyr, cyfrwys lywiawdwyr, hardd mrsith- wyr, cerddwyr melus, &c., etto heb grefydi, mae y cyfryw yn troulio eu holl amlir i ddyddanu eu hunain, ac i foddhau ereill. Maent yn cymmeryd gafael parhaus yn y cysgod, to yn colli'r sylwedd; ond itf* ydyw'r grammadegwr goreu Iydd wedi dysgu dywedyd y gwir o'i galon yr ai- trouomydd goreu sydd a'i ymarweddiad yn y nefoedd y eerddor goreu sydd wedi dysgu caniadau Seion, a mynega yn bar- h&us glodydd y Goruchaf; y cjfrifydd goreu sydd yn eyfrif ei ddyddiau fel y dygo ei galon i ddoethineb yr hwn sydd yn gwellhau ei fuchedd, gan gynnyddu & ddydd i ddydd mewn gras, sydd gyfrwyt mewn moesau, a'r hw'h aydd yn dwyn ei deulu i fynu yn ofn Daw, yw'r mwyaf cyf- arwydd mewn cymmedrolder; yr hwn sydd ddoeth i iaehawdwriaeth, sydd gall i roddi a,c i gyraraaryd eynghor da, yw'r llywiawdwr goreu; a'r ieithwr goreu yw yr hwn a all. lefaru gwir iaith Canaaa. Felly y gwir Gristion yw y celfyddwr goreu.-Odydd.

Advertising