Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

TELERAU GWERTHIAD "LLAIS Y…

Advertising

DYDD GWENER, CHWEFROR 11,…

------"__-----___:_-AGORIAD…

News
Cite
Share

AGORIAD Y SENEDD GAN Y FRENHINES. Cyssylltid mwy o ddyddordeb nag arfer yn nglyn åg adiyulliad yr aelodau eleni oherwydd yr hysbysrwydd fod ei Mawr- hydiyn bwriadu agor y Senedd eleni gyda'i phresenoldeb personol. Nid rhyfedd gan hyny fod y Brif-ddinas ddydd Mawrth yn gwisgo agwedd fywiocach nag arferol. Am tua dong munud i ddau o'r gloeh cyhoedd- odd yr ergydion o'r Park fod ei Mawrhydi wedi myned i mewn i Dy yr Arglwyddi i'r dyben o agor trydydd eisteddiad ei I nhawfed Senedd. Yr oedd yr olygfa yu y Ty yn orwych dros ben. Gan benlinio ar risyn ucbaf yr Orsedd, cyflwynodd yr Ar- glwydd Ganghellydd yr Araeth Frenhinol i dderbyniad ei Mawrhydi, yr hon a am- i lygodd ei dymuniad ar fod iddi gael ei darileu gan yr Arglwydd Ganghellydd ei I hun. Yna cymmerotld yntau gyda gwyl- der ei Je ar ddebeulaw ei Mawrhydi, a chyd;i 1his hygiyw, dywedodd fod gan- I •v« V. "JT ddo drwy orchymyn y Frenhines i ddar- Hen Araeth ei Mawrhydi yn ngeiriau ei Mawrhydi ei hun., Wedi bynaeth yn mlaen i ddarllen ARAETH Y FRENHINES. "Fy Arglwyddi a Boneddigion, Gyda llawer o foddhad yr wyf yn cyrchu etto gynghor a chymhorth y Senedd. "Parhafy mherthynns a phob gallu- oedd tr&mor i fod o nodwedd garedig. "Y mae y symmudiacl gwrtkryfelgar, pa un, yn ystod y chwel miR diweddaf, sydd wedi ei gadw i fyny yn nhiriogaethau Tyrc- aidd Bosnia ac Herzegovina, a pha un y mae milwyr y Sultan, i fyny hyd yr amser presennol, wedi bod ynanlluog i'w dar- ostwng, wedi cynbyrfu sylw a dyddordeb y Galluoedd Europeaidd, mawrion. Yr wyf wedi ystyried fy nyledswydd i beidio sefyll o'r neilldu oddiwrth yr ymdrechion a, wneiryn awr gn lywodraethau cyd- unol a chyfeillgar i ddwyn oddiamgylch heddychiad y dosbarthau a aflonyddir, ac yr wyf mewn canlyniad, tra yn parclau annibyniaeth y Porte, wedi' uno mewn annog i'r Sultan y priodoldeb o fabwys- iadu y cyfryw fesurau ag a symudant bob achos rhesymol o anfoddlonrwydd ar ran ei ddeiliaid CristionogoL Yr wyf wedi cyttuno, yn ddarostyag- edig i'eh cydsyniad chwi, i brynu y cyf- ranau a berthynent i Kiaedive yr Aipht yn Ngbamlas Suez, ac yr wyf yn ymddir- ied gyda byder ar i chwi fy ngalluogi i gyflenwi y drafodaeth yn mha. un y mae I y buddianau cyhoeddus mewn cyssylltiad dwfn. Y mae y cyfarchiadau a gyfeiriais i'r Llyworlraeth Chineaidd, o barth ymosod- iad a wnaed yn ystod y flwyddyn ddi- weddaf ar yr ymgyrch a anfonwyd o Bur- mah i'rTiriogaethauGorllewinol o China, wedi eu derbyn mewn yabryd cyfeillgar. Y mae amgylchiadau yr ymosodiad alaethus hwnw yn awr yn bwngc ymchwiliad, yn mha un yr wyf wedi tybio yn iawn i ofyn ar fod i aelod o'm gwasanaeth diplomat- aidd gymmeryd rhan. Yr wyf yn dis- gwyl eanlyniad yr ymehiliad hwn yn yr argyhoeddiad cryf y bydd iddo gael ei ddwyn yn mlaen yn y fath fodd ag i ar- wain i ddarganfyddiad a chospedigaeth y troseddwyr. Bydd i bapurau ar y pwngc uchod gael eu cyfleu ger eieh bron. Yr wyf yn ddwfn ddiolchgar am yr iechyd didor y mae fy anwyl fab, Tywysog Cymr., wedi fwynhau yn yated ei daith drwy India. Sicrheir 'fi gan y caredig- rwydd calonog gyd phil un y mae wedi eael ei dderbyn gan fy neiliaid Indiaidd o bob dosbarthau a thylwythau eu bod yn ddedwydd o dan fy llywodraeth, ac yn deyrugar i fy ngorsedd. Ar y pryd y trosglwyddwyd llywodraeth unioagyrehol fy Ymherodraeth Indiaidd i'r Goron, ni wnaed unrhyw ychwandgiad ffurfiol i ddull a theitlau y Penadur. Yr wyf wedi ystyr- ied y presennol yn gyfleustra gweddus er gwneud i fyny y diffyg hwn, a byddi feaiur ar y pwngs gael ei gyflwyno i ehwi." Yna, elai yr araeth yn mlaen i sylwi fod i Mawrhydi wedi rhoddi cyfarwydd- iadau i ddirprwyaeth frenbinol i wneud ymchwiliad i'r holl gyfuiidrefn a'rrhwym- edigaethau cydgenediaethol ereill sydd yn dal perthynas A'r gaethfasnach, i sicrhau i lywyddion llyngesol mewn gwledydd tramor fwy o allu i amddiffyn rhyddid personol, ac y dygid mesur i mown yn darpar cespedi^aetb. ar frodorion sydd yn ddeiliaid o'r Tywysogion Indiaidd am ym. wneud a chaethfasnachaeth. Wedi cyfeirio at sefyllfa lwyddiaunus a boddhaol yr Ym- herodraeth Drofedigaethol; ac y cyflwynid papurau pwysig a dyddorol yn nglyn a'r gyn- nadlodd Trcledigaethau a Thalaethau De- heubartti Affrica, cyfeiriai yr araeth. at y gweithvediadau diweddar mewn canlyniad i lofruddiaeth swydaog yn sefydliadau y Culfor, ac hyderai fod yoiyriad ei milwyr wedi adferu trefn, ae adsefyillu ei dylanwad a'i hawdur. dod. Yna elai yr Araeth yn mlaen Foneddigion Ty y Cyffredin, C, 41 Yr wyf wedi govehymyn parottoi amean- gyfrifen y flwyddyn i'w gosod ger eich bron yn ddioed. "Fy Arglwyddi a Boneddigion, Gosodir yn ddioed ger eich bron fesurau er rheoleiddio llys appeliadol terfynol y Deyrnas Gyfunol, ac er diwygiad deddfau llongwriaeth farsiandiol. Oynaygir ddeddfwriaeth mewn cyssylltiad a'r prifathrofeydd ac addysg ddeehreuol. Gelwir eich sylw hefyd at y deddfau perthvnol i amgauad tiroedd cyffredin. "Bydd i fesurau pwysig ereill yn ol fel y caniatta amser yr eisteddiad, gael eu eyfleu i'eh sylw ac yr wyf yn gweddio y bydd i'ch yingyBghoriadau, o dan y fendith Ddwyfol, derfynu yn nedwyddweh a boddlonrwydd fy mhobl. Yxa cyfododd y cyanulliad ar eu traad, a disgynold ei Mawrhydi, wedi ymgrymu yn foesgar, o'r orsedd, gan gymmeryd ei lie yn yr osgordd. AdgynuHwyd am bumper gloch, pryd y cymmerodd Arglwydd Harlech, ac arglwyddi newyddion eu llw a'u hciyteddleoedd. Cyttunwyd yn y ddau Dy ar annerchiad mewn altabiad i arnetb ei Mawrhydi. Oym- merodd trafodaeth faith 3e yn Nhy vr, xlrglwyddi, a rboddwyd rhybuddion o aiftr B5a-,vr o fesuraa yn Ni-,v Cytfredin. I. >, u ,.lfP. Ti3..H F ? GWRECSAM A'R AMGYLCHOEDD. TAN.—Gyda bod y wawr yn agor ei ham- rantau,"a thrigolion y dref yn dechreu dihuno o freichiau esmwyth cwsg, braw- ychwyd hwy yn fawr gan y waedd fod tan yn prysur ddinystrio preiwylfod Mr Jones, arlunydd, Hope-street. Daeth y tanwyr i'r fan yn ebrwydd, a gorchfygas- ant yr elfen ddinystriol, ond nid cyn iddi wneud llawer o ddifrod. Mae cyfarfodydd adloniadol yn cael eu dwyn yn mlaen yn wythnosol yn y Tem- perance Hall; a chafwyd y deunawfed 0 honynt y Sadwrn diweddaf, pan. yr oedd nmryw dalentau disglaer yn gwefreiddio y gynnulleidfa ae er mwyn amrywiaeth, cafwyd ychydig 0 ddarnau oerllyd, pa rai a ddisgynent ar ein clustiau mor ddiflas a gwichiad dallhuan neu hogiad llif. EGLWYS NBWYDD.—Y Sabboth diweddaf cafwyd y, gwasanaeth dwyfol cyntaf yn eglwyi Bearsham, pryd y gweinyddwyd gan y Farch. D: Howell, vicar Gwrecsam, a.'r Parch. T. A. Taylor, Rhiwabon. Mae yr eglwys hon wedi ei chwblhau ers tro, ond oherwydd rhyw anghydfod methwyd a'i hagor hyd yn awr. Mr Fitzhmgh, Plas- pawr, gydd wedi myned i'r draul o'i ohodi" ac mao yn un hardd i'w ryfeddu, ac wedi costio ttmryw filoedd 0 bunnau. CYFARFODYDD YR YNADoN-yn dechreu ddydd Llun, "ao oherwydd helaethrwydd y gwahanol droseddwyr," yn parhau drwy yr wythnos. Wrth edrych dros reatr y troseddwyr, byddaf yn ymfalchio mai Cymro ydwyf; ac oni bai amastroniaid, ni fyddai yn ofynol i'r ynadon ymgyfarfod end rhyw unwaith yn y mis, ae ychydig fyddai on gwaith yr adeg hono. Nodwn dri achos, sef eiddo Margaret Tourney, yr hon am y trosedd erchyll 0 dori bys ei chymmydogeg ymaith 4 ehyllell a rydd- hawyd gyda liirwy 0 5s a'r costau. Pe buasai dyn tlawd wedi taflu careg a thori coes ysgyfarnog neu phesant, buasai y ddirwy yn bum' punt ntu chwe' mis 0 garchariad. PIGO LLOAELLAU.—Am wthio ei law i- legall na pherthynai iddo, anfonwyd Patrick Lyneh i garchar am ddau fis, gyda llafnr caled,—Dwyn Ilodrau gwerih llg oedd peehod W. Abbotson, a phenderfyn- wyd tri mig yn ngharchar fel amser di- gonol iddo i edifarhau. DAMWAIN AN«KUOL.—Dydd Iau, cynnal- iwyd trengholiad yn y Clafdy, 0 flaen B. li. Thirlwell, Yaw., ar gorph Charles Bood, yr hwn a gyfarfu a'i ddiwedd yn ngorsaf y Groes Newydd, tra wrth y gorchwyl 0 gymmeryd nodau y gwageni. Wedi manwl holi tystion, a chael &Ilan nad oedd neb i'w feio ond y trangcedig ei hunan, dyehwehvytlrheithfarn 0 farwol- aeth ddamweiniol. DAMWAIN DDIFRIFOL. — Boreu ddydd Gwener yr oedd dyn sydd yn gweithio ar lofa Gwersyll naill ai yn cy&gu neu yn feddw, ac yn gorwedd ar y rheilffordd, a daeth y gerbydres, a ehymmerodd ei fraich ymaith. Y CLWB RA.DICALAIDDI-Mae yh y dref hon Gymdeitbas Radicalaidd hynod 0 lwydaidd ei gwedd, ac mae yn ymddangos fod :.hai o'r aelodau yn lied brin 0 synwyr cyffredin, neu ynte yn feddiannol ar haer- llugrwydd difesur, os nad y ddau, onide ni fuaseut yn meiddio siarad yn y dull yr oeddynt. Perchenogion a goruchwylwyr glofeydd yw prif arweinwyr y gvmdeithas, a ehyanaliasant eu cyfarfod yr wythnos ddiweddaf yn yr Ystafell Ddarllen, pryd yr oedd cynnulliad teneu wedi dyfod yn nghyd. Ymgysurent eu gilydd yn ngwyneb anffodion eu plaid, a galarent oherwydd eu dinodedd rhwng muriau St. Stephan. Digrif 0 beth oodd clywed y bedau hyn yn canmol y cyfeillgarwch oedd yn bodoli rhyngddynt a'r dosbarth gweithiol, tra mewn gwirionedd mai hwynt-hwy yw gelynion penaf y gweith- wyr yn y parthau hyn, beth byna,g. Ni fuasai yr un dyn yn ei iawn bwyll yn meiddio gwneud y fath haeriadau. Mae rhai o'r baldorddwyr hyn ar eu hegni drwy y blynyddoedd yn sarhau y gweith- wyr, trwy geisio mwyhau eu horiau llafur, a gwneud gostyngiadau parhaus yn eu cyflogau. Ac os llwyddir yn y ddau beth uchod, bydd y gweithwyr wedi eu ham- ddifadu 0 holl gysuron bywyd yn y fan, yr hyn yw amcan y Radicaliaid di- egwyddor hyn; ond mae y gweithwyr deallus yn eu hadnabod yn dda, ac yn penderfynu 811 gochel. BRos.-Ofnid ddydd Sadwrn y buasai terfysg yn tori allam yn y Rhos, a hyny oherwydd fod nifer 0 lowyr 0 Wigan wedi dyfod i Hafodybwch i weithio, tra y mae glowyr yr ardal yn sefyll allan; ond wedi dealt pa fodd yr oedd pethau yn bod, aethant yn ol wedi gweithio ddim ond un diwrnod. CADW GWAS HEB DRWYDDED.—Dirwy- wyd Mr Webster, cyn-brif oruchwyliwr yr Hafod, i 5p am gadw gwas heb drwydded. CLADDU HEB DRWYDDED.—Am gladdu plentyn heb y dyst-ysgrif angenrheidiol, dirwywyd Mathew Jones, bedd-dorwr y Rhos, i 8s a 12s 0 gostau. Nid oedd dim llai na 30 O drigolion y Rhos wedi eu gwysio 0 fiaen ynadon -Rhiwabon i roddi iifi/l f .1,i (¡ rhesymau dros beidio talu treth y dwfr, ond gan nad oedd ganddynt un rhoswm, archwyd iddynt dalu, a dirwywyd hwynt hefyd. BRYMBO.- Y mae ysgolion y bwrdd wedi eu gorphen, ac y maent yn rhai helaeth a chyfleus. Ac ond cael ychydig o gyd- ddeltlltwriaoth yn mysg y pleidiau, bydd y bwrdd yn alluog i roddi hyfforddiant i'r cannoedd plant sydd yn crwydro yr ardaloedd fal Indiaid gwylltion. Hyder- wn y bydd yr ysgolion, gyda bendith, yn foddion i lesoli yr ieuengtyd sydd yn COAl; ac yn lie taflu ceryg at ddyeithriaid, y byddant yn gwneud bow iddynt. Dydd Merther digwyddodd damwain ,i alaethus yn ngwaith y FroodV drwy yr hen y collodd un Josoph Tudor ei fywyd. YMBDYGIAD CREFYDDOL.—Yr oedd YIt- dda genyf weled un a eilw ei hun yn Garwr Gonestrwydd yn cadarnhau yr hyn yr eeddwnwedi ei idyweud yn nghylch y Beibl a'r ardreth ond yn lie dywend iddo roddi rhybudd i'w cael allan o'r ty, dylasai ddyweud iddo ddåd a heddgeidwad i'w taflu allaa. GOHIBYIDD. O.Y.—Gobeithio fod yr hen Backman wedi ymbwyllo, ac fod y fout wodi ei lwyr adael.-G.

------_------------"-"-GWENWYNIAD…

HUNANLADDIAD ARSWYDUS.

Family Notices