Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

\ABERYSTWYTH.

News
Cite
Share

ABERYSTWYTH. Dyddiau o gyfnewid ydyw yn y dref yma y dyddiau hyn; ychydig o gyfnewidiadau er gwell, ond y mwyafrif, ysywaeth, er gwaeth. Yn ngodreu'r dref mae yrystryd- oedd wedi eu eyfnewid o fod yn ffordd i fod yn ff6s o'r naill ben i'r llali, i'r hon y syrthiodd dwy wraig trwy geisio cerdded yr ymylon. Yn nghanol y dref gorphwys rhywbeth cyffelyb, a bwriedir ei ymestyn trwy un o'r prrf 'heolydd, cyn diwedd yr wythnos. Y mae y cyfnewidiadau yma yn gyffredin, ar un olwg, ac yn gyfryw nas gellir eu hebgor; ond am y cyfnewidiad nesaf, hawdd iawn fuasai ei hebgor. G'resyn fod y cyfnewidiad wedi cymmeryd lie, sef eyfnewid yr ystafell ag y cynnal- iwyd cyfarfodydd gweddiau ynddynt bob dydd yn ystod misoedd yr håf yn gymnasium, neu yn orchestfa. Nid oes neb a feiddia haeru mai nid cyfnewidiad er gwaeth yw hwn. Onid ydyw yn ym- ddangos fel pe yn cellwair a'r Daw y buwyd yn galw arno am fendithio ein trer a thywalltiad o'i Ysbiyd Sanctaida, ychydig wythnosau yn ol ? Beth ydyw amcan ty o'r fath ond llygru y genedl sydd yn codi ?—dyfetha corph a rod dwy d i ni gan Un mwy na ni trwy ymorchestu, a llygru enaid sydd i fyw byth yn nghwmni y rhai a arferant fynychu lleoedd o'r fath. Nid wyf am funud yn coleddn y dybiaeia ihd ydyw y cyfansoddiad. yn sefyll isiewn ai-gen excercise — ymarferiad. Gwn io:i in uJ yn wir angenrheidiol, ac naa gall yr aelodau gyflawni eu dyledswyddau heb eu hymatfer,j)nd gormodedd o ddim nid yw dda." Mae yn rhaid tynu'r llinell yn I rhywle. Mae excercise mor angenrheidiol ag ymborth, a chyfansoddiad y dyn yn sefyll mewn angen o'r ddau ondJiuaa y dyn yn gwneuthur cam ag ef ei hun pan yn bwytta neu yn ymorchestu i ormodedd. Y rhaiwm a roddir gau bleidwyr y Le iivvu dros ei gadw ydyw fod gwyr ieuaingc y dref 8.t sydd yn gauedig yn ystod y dydd mewn mas- nachdai yn cael eu hamddiiadu o ymarferial yr aelodau, ac yn dyoddef o eisieu hyny. Yn attebiad i'r cyfryw reswm, dywedaf yn gyntaf, Ld yn bossibl i bob un o'r gwyr ieuaingc yea gael ymarferiad corphorol, ac arog.i awyr iach bob boreu cyn agor y masuachdai, ymar- feriad na wna'r niwed lleiaf i'w cyfansoddiad, ond a wnelo yr hyn oil ag mae pleidwyr y gymnasium yn ei ddyweud y maent hwy am ei gyrhaedd. Yn 211, fod yr hyn a ymarfera y gwr ieuangc yn y gymnasium yn niweidio ei gytansoddiad. Mae yn ymorchestu, ac o'r herwydd yn niweidio ei hun. Nis gall lai llag ymorchestu am fod ei gyfaill yn ei sarhau am na.d yw can gryfed ag ef. Y mae yntau yu ymorchestu ac yn gwneuthur cam agef ei hun er mwyn cyrhaedd yr un safon. Ni ddywedaf ddim am y rhai sydd yn eu mynychuy tro hwn, nae am bleidwyr yr achos ychwaith. Ychwanegaf, os bydd rhaid, ond taer obeith- iwsf mai oes'fer sydd i'r syminudiad.— Gohebydd.

BETHESDA.

.----------.--'---BANGOPu

CAERNARFON.

Y-jpiF »j

PRIF FAIiGHKADOEDD CYMREIG.…

HYN A'R LLALL, YMA AC ACW.

CYNNYGIAD AM DESTIMONIAL I…