Skip to main content
Hide Articles List

13 articles on this Page

"Y TORIAID DILES."

ACHOS YSGARIAETHYN ABEEDYFL

LLAM'ECHKLL.

ABERTEIFI A'R AMGYLCHOEDD.…

CURKI8.

LLANFAIE P. G.

LLANDDANIEL-FAB, MON. !

News
Cite
Share

LLANDDANIEL-FAB, MON. YMRYSONFA AREDIG.—Cynnaliwycl yr ymrysonfa uchod mewn maes perthynol i Mr John Williams, Holo Gwyn, ar y 18fed cyiisol, pryd yr ymgynnullodd un- ar-bymtheg o aradrwyr gyda'u hofferi dori y cwysau. Dyfarnwyd y gwobrwyon fel y canlyn laf, John Roberts, Dafarn Ne- wydd, Llangefni, 2p; 2il, Evan Parry, 0 gwas Gwydryn Hir, lp 15s Bydd, William Owen, gwas Brynyfelin, Llandegfan, lp 10s; 4ydd, John Jones, gwas Tygwyn, Penymynydd, lp 5s 5ed, John Evans, gwas Garnedd Goch, Penymynydd, lp; 6ed, Owen Parry, gwas Dinam House, Gaenven, 15s; 7fed, Robert Roberts, gwas Garnau Fawr, Penymynydd, 10s; 8fed, John Thomas, gwas Trefnant Wen, Llanddaniel, 7s 6c. Rhoddwyd 53 i bob un o'r wyth aflwyddiannus. Gwobrwy- wyd am y gwefydd goreu fel y canlyn laf, gwedd. Garnedd Goch, lp; 2il, gwedd Tygwyn, Penymynydd, 15s 3ydd, gwedd Garnan Fawr, 10s; 4ydd, gwedd Gwydryn Hir, Llpnidan, 7s 6c; 5ed, gwedd Bryncelli, Llanddaniel, 5s. Rhodd- wyd gwobrwyon am yr eryar goreu laf, William Williams, g6f, Talwrn, 7s 6c; 2il, Edward Davies, pof, Cwm, 5s; 3ydd, William Williams, gôf, Talwrn, 2s 6c. Y beirniaid ar yr aredig oeddyntMr 0. Williams, Dre'r Driw, Llanidan; Mr ReI. Evans, Fferam, Llangrisfciolus a Mr H. Hughes, Black Horse, Pentraeth. Ar y gwefydd Mr E. H. Owen, Caernarfon; Mr Hugh Prytherch, Bryngo a Mr T. Francis, Cefn Cwmwd. Cafwyd diwrnod hynod o ffafriol, a hyny yn nghanol tywydd gwlyb a rhewllyd. Digon yw dy- weud i ymdrechion diflino y pwyllgor, a hyny yn ngwyneb cryn anfanteision, gael eu coroni a llwyddiant perffaith. Nos Wener, yr 21ain cyfisol, cynnal- iwyd cyfarfod yn eglwys y plwyf, i'r dyben o wraudaw ar y plant yn canu ac yn cael eu hegwyddori. Ymgynnulloedd tyrfa 0 y fawr a pharchus yn nghyd, pa un, yn ol pob tebyg, oddieithr ambell i gadnaw rlpgfarullyd, a dderbyniasant gyflawn (Uoiigaeth yn eu dyfodiad, gan i'i plant, trwy lafur diflino y Parch. G. W. Griffith all briod serchoglawn, fyned trwy waith ag sydd yn gyfryw nad all y man fwyaf o eglwyswyr Mon ei gyflawni. Cafwyd annerch iadau grymus a phwrpasol i'r plant gan y Parchn. G. B. Jones a W. Wynne Jones, Caernarfon. Nos Sadwro, yr22ain, rhoddoddyParch. G. W. Griffith swper ardderchog i'r c6r, yn nghyda'r plant perthynol i'r cyfarfod egWyddori, oddeutu deg-a-deugain onifer, pa rai a orymdeithiasant o'r eglwys i'r ) Persondy. Wedi ymddigoni o bawb o'r danteitbfwyd, caed gwledd adloniadol, dan lywyddiaeth ein parchus weinidog, yr hwn a lanwodd y swydd yn deilwng o hono ei hun. Cynimerwyd rban gan -ti il arnry w o'r gwahoddedigion mewn datganu ac annerchiadau pwrpasol i'r amgylchiad. Wedi myned trwy y ffurf gyffredin o ddio'chgarwch, &c., terfynwyd un o'r cyfarfodydd mwyaf adloniadol, trwy ddat- ganu yr Anthem Genedlaethol. Yna ym- wahanwyd gyda mynwesau yn llawn o deimladau hapus a serchog tuag at yr an- rhegwyr.—Deiniol IJicyd.

LLANLLECHID.

LLANBERIS.

MACHYNLLETH.

TALWRN, MON.

Family Notices

Advertising