Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

MARWOLAETH MR LLOYD ED..WARDS,…

LLOFFION O'R DEHEUDIR.

News
Cite
Share

LLOFFION O'R DEHEUDIR. ABERTEIFI.—Diangfa Wyrthiol.—Dydd Mawrth, cyn y diweddaf, yr oedd corphlu o'r Naval Reserve yn cerdded drwy heolydd y dref hon, 0 dan lywyddiaeth y Cadben Heathcote, pan y cymmerodd ceffyl mewn gwagen a choedfrr w, ac y rhedodd vmaith. Taflwyd bachgenyn o'r enw David Harries, yr hwn oedd yn sefyll gerllaw, i'r llawr, ac aeth yr olwyn dros .ei wddf a'i fynwes ond Y11 hynod, ni chafodd y bachgen ei ladd, ac nid ymddengys iddo gael ei ni- weidio yn druenus, heblaw cael cic gan y ffoadur. Yr oedd y wagen yn Uwytliog 0 zn gyda dau balk mawr ar y pryd, ac nid yw ei ddiangfa yn llai na, bo3 yn wyrthiol. CBUGHYWSL.—Dydd Sadwrn, cyn y di- weddaf, cymmerodd achos o herw-helwr- iaeth Ie ar y Glan Usk Park, eiddo Syr Joseph Bailey, A.S., yn Crughywel. Aeth y prif geidwad, dyn o'r enw King, a'r is- geidwad, allan yn y nos i wylied, pan y daethant 0 hyd i dri herwheliwr. Dywed- odd yrherwhelwyr am i'r ceidwaid sefyll draw, onide y buasent yn tanio arnynt; ond gan na safai y ceidwaid yn ol yn ua- iongyrchol, taniodfl un o'r helwyr. Tar- awyd King, a diangodd y ffoaduriaid. Bu farw y ceidwad clwyfedig yn mhen ugain munud. Gaday/ai wreddw ac un-ar-ddeg 0 blant i ddwys alaru ar ei ol. CAPEL SEION, CwiiTNEWIDD. Nos Fawrth, Ionawr lleg, traddodwyd darlith yn y lie hwn gan y Parch. Benjamin Thomas (Myfyr Emlyn), Narberth, ar y y testyn, "Enwogion yr areithfa Gym- reig." Cymmerwyd ygadairaryr achlysur ga-iiy Parch. D.Williams, Rhydybont. Yr oedd tyrfa luosog wedi dyfod yn nghyd, atr elwyn myned at gynnorthwyo gwein- dog y lie. Diau i bawb gael eu llwyr foddloni. FERRYSIDE. Digwyddodd damwain a allasai ddiiyn a chanlyniadau difrifol yn y lie hwn, ddydd Mawrth cyn y diweddaf, ar yr achlysur 0 briodas Mr Thomas Owens, o'r lie hwn, a Miss Anthony, merch Mr Samuel Anthony, Penybank. Er mwyn dathlu yr amgylchiad, aeth amryw fechgyn ieuaingc i ymofyn pylor a magrielau, ac aethaht i lan y mor i'w gollwng hwynt ymaitli. Dechreuasant saethu, a phar- hasant am beth amser, hyd nes i un o'r magnelau ffrwydro yn gandryll. Caf- y n odd amryw blant oeddynt gerllaw ddiangfa ryfedd. Niweidiodd un dyn ei. law, yr hwn oedd yn gofalu am y magnelau, tra y cafodd un bachgen ddarn 0 iewys ei got wedi ei dori allan gan ddarn o'r magael. EBBYV YALE.—Dydd Mawrth diweddaf, cymmerodd fifrae ie yn y lie hwn rhwng dwy wraig, yn un 0 bobtai y cwmni yn Newtpwn, mewn cyssylltiad a thro pwy j oedd i ddodi y bara. yn y ffwrn gyntaf. i Arferwyd iaith gref o bob ochr, nes o'r diwedd yr aethpetbau i ergydion, a thar- awyd un o honynt yn ei mynwes a fforch a avferir at farcio y bara. Cymmerodd damwain farwol Ie yn y pyliau newyddion, yn y lie hwn, ddydd Sul diweddaf, drwy yr hon y collodd dyn o'r enw Richard Sheppard ei fywyd, drwy syrthio i waelod y pwll, dyfnder oddeutu can' llath. MERTHYR.—Yn llys yr heddgeidwaid, yn y dref hon, ddydd Llun diweddaf, dygwyd Richard Yaugkaa a Richard Rolands, dau facbgenyn, gerbron, a chyhudclwyd hwynt o ladratta chwe cap, par o leggings, a gwasgod, eiddo Samuel Clift. Cyhuddwyd hwynt hefyd o ladratta chwech 0 wddf- dlysau a phedwar par o glust-dlysau, eiddo David Evans, a chyhuddwyd Cath- erine Sullivan o'u derbyn, gan wybod eu bod wedi eu lladratta. Dedfrydwyd hwynt oil i sefyll eu prawf yn y frawdlys nesaf. LLANWENOG. Y mae genym heddyw y gorcliwyl galarus ° goi'nodi marwolaeth y cyfaill iiyddloa.^Mr Watkin Jones, o Troed- rhiwilan, Llanwenog, yn mlodeu ei dim ond pedair-ar-bymtheag mlwydd oed, yr hyn a gymmerodd Ie ddydd Gwener cyn y diweddaf, Ionawr Meg, ar ol nychu am yn agos i ddwy flynedd yn y clefyd difaol hwnw, y darfodedigaeth, yr hwn a daioddefodd yn hyuud amyneddgar. Yr oedd Watkin Jones yn fachgen hynaws a charedig, a'i ymarwedd- iad yn doilwng o'i efelychu gan yr ieuengctyd yn gyifrediaol. Dydd Meiciier canlynol, yni- gas-glodd tyrfa luosog i daiu y gymwynas olaf i'w weddillion rnarwol, trwy eu hebrwng i gladdfa Brynteg, pryd y gwasanaethwyd ar yr achlysur galarus gan y Parch. D. William s, y gweinidog. Gadawodd dad a mam, brawd a enwaer, a llu o berthynoaau a chyfeilliou i ddwys alaru ar ei oh iieidwcix i'w lwch hyd foreu y codi. PO.N,TYP-RIDD. Prydaawn ddydd Sal diweddaf, daeth heddgmdwady lie hwn o hyd i gorph trafaeiiwr o'r enw Shorrin yny gamlas s-ydd hanner y ilordd rhwng y lie hwn a, Tro- iiorest. Cafwyd ar ei berson gan' punt mewn aur, a punt mel"U cheques. Yr uedi | oriawr y tran^codig wedi sofyli am hanner awr wedi chwech o'r gioch. Y vryd y ywelwycl ef ddiweddaf yu iyw osdd lui ultw o'r glooh nos Wener, Cyni'jaliwjd IrenLghotittH ar y ■x- corph,pryd y clych we1 wyd rheithfarn o^Cafwyd wedi boddi yn ddamweiruol." LLANWENOG.—Yr oedd dydd Gwonor Ionawr 21, yn ddydd a hir ddysgwyliwyd gan drig- olion ardal dawel Llanwenog, oblegid ar y* dydd liwaw yr uawyd mewn prlodag Mr William John Brown, Maesyfelin, gyda Miss Mary Anne Thomas, yn ngwasanaeth y Milwriad Evans, High Mead. Gweinyddwyd y seremoni yn oglwys blwyfol Llanwenog, gan y Parch. Evan Alban. Yn y prydnawn aeth y pie ieuaiagc i'r High Mead, He yr oedd ciniaw ardderchog wedi ei barottoiiddynt ga,n y caredig Mr a Mrs Evans, yn yr hwn le y treuli wy d prydna wn difyr gnn y gwahoddedig- ion. Am wyth o'r gloch yn yr hwyr ymadawodd y pâr ncwvdd.unedip; gyda.'r gerbydres o orsaf Llanybydder am y Cyi'andir i dreulio eu mis aiel. PONTYPRIDD.- Y n llysyr ustusiaicl ddydd Mercher yr wythnos ddlweddaf, 0 fiaen y Moistri E. Lewis, Thomas Jackson, a J. Leigh, cyhuddwyd dya o'r enw John Warian a dyn o'r enw Robert Lewis, y ddau yn trigianu mewn lie o'r enw Waun-yr-eirw, o ymosod yn wirfoddol ar ddyu o'r enw James Adlam. Cafodd pob un o'r diffynwyr eu dirwyo i ddwy bunt a'r eostau.—Gwysiwyd hefyd Phillip Roberts, Ffvnon-taf, am niweidio dyfrddor y gamlas berthynol i gwmpeini Camlas If organ- wg. Dirwywyd ef i goron a'r eostau, yr hyn oedd yn gwneud y cyfan yn bunt a dau swllt. a chwech cheiniog. PKNTREYSTRAD,—Yn y lie hwn yn ddiwedd- ar, gwysiwyd dyn o'r enw John Hughes, brodor o Dreorcij i atteb cyhuddiad 0 ymosod- iad a ddygwyd yn ei erbyn gan Afr D. AVit- liams, o'r un lie. Gwadai yr erlynydd ei fod yn croesi yr heol yn Nhreorci y dydd Sadwrn blaeuorol, pan y daeth y carcharor yn mlaen gan ei droedio yn ei ystumog mor ofnadwy nes oi hollol analluogi i symmud, a. buasai wedi syrthio oni bai i berson ddyfod i'w gyn- northwyo. Yr oedd yn hollol annheimladwy. Barnodd y faingc na roddwyd y cic yn faliesus, a rhyddhawyd y cwyn. TBEIIERBERT.—Dydd Iau diweddaf, yn y lie hwn, cymmerodd damwain ddifrifol le yn mhwll a elwir Ynysyleio, a'r hon a drodd allan yn angeuol. Ymddengys, tra yr oedd drams yn disgyn, i fachgenyn o'r enw Evan Morris dreio croesi o (lin y cerbydau. Cyn iddo groesi daeth y eerbydi lawr arno,gan ei wasgu yn druenus. Nychodd am oddeutu dwy awr a hanner,a bu farw yn un-ar-bymtheg mlwydd çed. Dechreuodd weithio yn y pwll hwn ddydd IflU diweddaf, wedi newydd ddyfod yma o Ddowlais. IEuAN AWST.

DYDDLYFR Y P ACKNFAN.

MR GLADSTONE AR GWESTIWN Y…

[No title]