Skip to main content
Hide Articles List

12 articles on this Page

Advertising

GRAS DUW A'l GRIST EF.

YR EIRA.

ENGLYNION

--DATHLGERDD,!

Y TAFOD.

HIIljA THCDDAID.

NOS-GERDD I FY NGHARIA D.

"NI CHEL GRUDD GYSTUDD CALON."

PRYDFERTHION CYMREIG,

CYSTADLEUAETH AREDIG GOGLEDD…

News
Cite
Share

CYSTADLEUAETH AREDIG GOG- LEDD CYMRU. Dosbarth pwysig yn ein gwlad yw yr amaethwyr. Dosbarth ydynt hefyd ag y dylai fod ynom y cydymdeimlad llwyraf a hwynt, yn neillduol felly amaethwyr Cymru, a hyny am fod eu sefyllfa ar y cyfan yn dra isel. Mae'n debyg mai gan yr amaethwyr ymae yranneddaudistadlaf, yr ymborth gwaelaf, y brethyn garwaf, a'r ennillion lieiaf, ac y maent ar y cyfan yn fwy amddifad o fanteision i wella eu medd- yliau nag hyd yn nod y llafurwr ei hunan. Wedi y eyfan, nid oes yr un dosbarth yn fwy anhawdd ei liebgor. Rhydd yr ar- wydd (sign) hwnw esboniad teg ar y sylw- adaa uchod-y blaenaf &r y sign yw y milwr, a'r geiriau hyny yn d'od o'i enau I fight for all." Yna cawn ddarlun o'r offeiriad, ac yn ymyl ei enan, I pray for all;" ac yn olaf y ffermwr yn dyweud, And I pay for all." Ac o'r tri, yi amaeth- wr yw y mwyaf anhawdd byw hebddo. Gwnaem y tro yn burion heb i neb ymladd drosom, on cael cenhedloedd ereill y byd i fyw yn llonycll. a feddylied neb ychwaith ein bod am wneud heb i neb weddio drosom. Ond beth bynag yw awydd yr oes hon am gael gwared o'r milwr, a dadgyssylltu gweddio oddiwrth reolaeth y llywodraeth, y mae lluaws o gymdeithasau yn cael eu codi yn ein gwlad i gefnogi yr amaethwr, a dymunem o'n calon fawr lwydd iddynt. Mae'n hyfryd genym fedd- wl fod argoel dda a chyffredinol, fod am- aethwyr ein gwlad yn ymroi fel o ddifrif at wellhau a thrin eu tiroedd. Bydded i'n hamaethwyr gredu fod trin ychwaneg ar y tir yn sicr o wellhau eu sefyllfa-fod modd dyfod a'r tir i gynnyrchu llawer yn ychwaneg, a bod yr amser wedi d'od ag sydd yn rhoddi y fath gyfleusderau yn nwylaw llafurwr y ddaear nes sicrhauiddo ennill da wrth wneud hyny. Arwyddion dymunol yn nglyn ag am- aethycldiaetb yw yr ymgystadleuaeth aredig sydd mor gyffredinol yn ein gwlad yn awr ersugain mlynedd. Faint o les y mae hyn wedi ei wneud ? Y mae wedi gwneud llawer yn ddiamheu. Mae y symmudiad daionus hwn wedi tynu bechgyn ieuaingc allan (fel y gwelsom a'n llygaid yn Llan- fairfechan ddydd Iau diweddaf), fel naraid iddynt olni ymgystadlu a phrif aradrwyr Cymru. Ni buasent y-pethau ydynt oni bai am y gystadleuaeth aredig. Yn awr, wedi i ni wneud yr ychydig sylwadau brysiog uchod, fel rhyw arwein- iad at ein hadroddiad, ni a awn yn mlaen i wneud ychydig report o weithrediadau y gystadleuaeth uchod. Mae'n ddrwg genym i'r aradrwyr gael diwrnod mor nodedig o anffafriol, gan iddi wlawio drwy'r dydd. Cymmerodd y gystadleuaeth le, a hyny trwy ganiattad Major Piatt, yn y rhan or- llewinol i bare prydferth Brynyneuadd. Daeth ugain o wefydd i'r maes, a threfn- wyd hwy yn ddau ddosbarth ymunodd naw yn y dosbarth cyntaf, ac un-ar-ddeg yn yr ail ddosbarth. Yr oedd golwgfawr- eddog ar atnryw o'r gwefydd. Y gwefydd goreu oeddynt fel y canlyn :—laf, oedd yr «iddo Mr Owens, Nantnewydd, Llangefni, Mon yr ail oedd eiddo Major Piatt, Bryn- yneuadd y drydedd oedd eiddo Llywelyn Lewis. Ysw., Tanyfynwent, Aber. Y beirniaid oeddynt Owen Owens, Ysw., Bryndowsi, Conwy; J. H. Owen, Ysw., Ymwleh; ac Edmund Howard Sykes, Edgeley, ger Caerlleon. Beirniaid yr arddu oeddynt y Meistri Parry, Wern, Llandegfan; Robert Jones, Greiglwyd, Penmaenmawr; a John Edwards, Ty'ny- coed, Trefaenan, ger Llanrwst. Saif yr ymgystadleuaeth fel y canlyn :—Y goreu yn y dosbarth cyntaf oedd William Wil- liams, Fferam, Llangristiolus M6n; awdwr yr aradr oedd Edward Davies, Cwm; gwobr, 8p. Ail, Evan Thomas, 'Tanydderwen, ger Bangor; awdwr yr aradr oedd William Thomas, Niwbwlch, Bangor gwobr, 6p. 3ydd, Ellis Pritch- ard, Llwyncelyn, Llanllechid; awdwr yr aradr oedd Griffith Griffiths, Aber gwobr, 4p. 4ydd, Robert Williams, Fedw, Llanrwst; awdwr yr aradr oedd John Price, Llanrwst; gwobr, 3p. 5ed, Rich- ard Hughes, Black Horse, Pentraeth; awdwr yr aradr oedd Edward Hughes, Bontnewydd, Caernarfon; gwobr, 2p. 6ed, Owen Jones, Plas Llandegfan; awdwr yr aiadr oedd W. Williams, Talwrn; gwobr, lp. Derbyniodd y tricanlynol 7s 6d bob un, sef Robert Hughes, Pant-hwfa, Llanllechid; W. Roberts, Nantnewydd, Mon; a W. Hughes, Penycefn, Caerwys. Gaif yr ymgeiswyr yn yr all ddosbarth fel y canlyn laf, Hagh Jones, gwas Talybontuchaf, Llanllechid; awdwr yr aradr oedd G. Griffiths, Aber gwobr, 6p. 2il, Edward Hughes, gwas Talybont uchaf. G. Griffiths oedd awdwr yr aradr hon etto; gwobr, 5p. 3ydd, William Hngbes, Tan- yfynwent, Abèr; awdwr yr aradr, G Griffiths; gwobr, 4p. 4ydd,William Owen' Madryu, Aber; awdwr yr aradr, G. Griffiths; gwnl)r, 3.)- 5ed, David Wil- liams, Caeteliior, Llansadwrn, Mon awdwr yr sualr oedd Edward Daviee, Cwm; gwobr, 2p. God, Hugh Roberts, Penbryntwrw, Llanbedr, ger Conwy; awd- wr yr aradr oedd John Thomas, Tyny- groes, ger Conwy; gwobr, lp. 7fed, W. Williams, Madryn, Aber gwobr, lOIi!. Yr ydym yn I arddwy r canlynol dderbyn 78 6d bob un, scf.D. Jones, Tai'rmeibion; R. Parry, Abcrogwen Evan Griffitb, Madryn, a JoLu Jones, Plas Llnnfair. Mae'n 11 a wen genym llu dyweud i'r feirniadaeth ar y (ld, u ddosbarth roddi boddlonrw\ydd cyffredinol i'r edryahwyr gystal --i(z i'r ymgyota(lieti,,vyr ar y eyfan. Dywedaf wrth Y rhai na enuilliut wob:wy<m yn hon Cewch hwyl y tro atittiriwoh yn lbm-; Ymdrechwch n ddifrif, (Uchreiuvch yn py ,t, Os ydych am iwydd^, ennuuii weh yr hint. Nid ystyriem ein hadroddiad yn gyfkwn n lawer heb wneud sylw neu ddau ar y cininw rhagorol y ba Major Piatt mor garedig a haelfrydig ag anrhegu i'w garedigion a'i gymmydogion, gystal &,o, ugeiniau lawer o ddyeithriaid 8 sir Fon Jt. sir Ddiabych, Conwy, Bangor, a Llanrwst. Yn eu plitli eawsom iiintfu yr aiirliyded(I o fod, a dcrbyoiedy boneddwr anrhydeddna, twymngalon, a chenedlgarol ein diolch. Yr oedd y ciniaw cyntft.f ar y bwrdd itmui4 o'r gloch, lie y gwnaeth tuit ehant e bersonau eu hunain i fyny ya gysurns gyda danteithion gystal ag a, fu ar fwrdd erioed. Yr oedd pob rhan o'r danteithion o'r dosbarth cyntaf. Safodd Major Platt ei hunan wrth ben y bwrdd i dori y round of br;e! ysblenydd oedd o'i flaen. Yr oedd y ciniaw yn myued ya ralaea yn neuadd newydd y Plas, yr hon oedd wedi ei liaddurno yn y modd prydferthaf gyda bythwyrddion, rhosynau e wahanol liwiau, &c., a chanfyddem yr arwydd- eiriau canlynol ar hyd-ddi: Llwyddiant i'r Aradr," Speed the Plough," "Health and Prosperity," &e. Yn mysg y bonedd- igion oedd yn bresennol canfyddem Major Platt, E. H. Sykes, Ysw., Edgeley; J. H. Owen, Ysw., Ymwlch; Cadben Hayward a'ifab, Caernarfon; Llewelyn Lewis, Ysw., Aber 0. Owens, Ysw., Bryndowsi; M, r H. Humphreys,Porthaethwy Mr Roberts Wigfawr, Aber Mr Humphrey Ellis, ieu., Tai'rmeibion Mr H. Ellis, Brynypin; Superintendent Jones,Bangor yn nghyda. lluaws nad oeddym yn gwybod eu henWau. Wedi clirio y byrddau,cawsom annerchiad sylweddol a dyddorol gan Major Piatt, i'r hwn hefyd y rhoddwyd y llwngcdestyn cyntaf, ac yfwyd iochyd da iddo ef a'i denlu, a chanlynwyd hyny gyda thair hwre gwresoga chalonogol, am yr hyn y cydnabyddodd y boneddwr anrhydeddus. Yna cawsom annerchiad byr ac ysmala, yn uuol a'i natur, gan 0. Owens, Bryn- dowsi. Wedi i'r gwyddfodolion dvlu. en diolchgarwch gwresocaf i Major Platt am ei garedigrwydd yn eu hanrhegu 4'r fath wledd ragorol, ymadawodd p lwb i'r rnaes i edrych pa sut yr oedd hi vii myned yn miaen yno gyda'r troi. Am bump o'r gloch dracliefn, yn yr un lie, bwyttaodd tua dau gant o'r cyffelyb ddanteithion, a'r cyfan ar draul Major Platt. Yr ydym yn ystyried fod cydaabyddiaeth gyhoeddus fel hyn yn wir deilwng i'r pwyllgor ffydd- lawn, ac yn arbenig felly i'r ysgrifenydd medrus, Mr R. E. Jones, Penybryn, am eu trefniadau doeth, gystal Il. dygiad y gystadleuaeth yn mlaen mor rheolaidd, 1\6 hyd foddlonrwydd cyffredin y oyhoedd. Daeth cannoedd, os nad miloedd.yn wreng a boneddig. i'r pare, i gael golwg ar yr ymrysonfa, ac yn eu plith yr Anrhyd- eddus Argiwyddae Arglwyddes Penrhyn. 'Rwy'n deall hefyd fod swm lied dda o arian mewn llaw, wedi talu pawb yn dra anrhydeddus, yr hyn sydd yn dangos fod yr anturiaeth wedi troi allan yn llwyddiant perffnith. LLECHIDON.

Advertising