Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

LLANGEFNI A RADICALIAETH.

"~LLANRUG.

BUDD-GYMDEITHAS ADEILADU BANGOR…

COLOFN YR AMAETHWYR. !

News
Cite
Share

COLOFN YR AMAETHWYR. Addefir yn lied gyffredinol mai y cnwd diweddaf o wenith oedd y mwyaf toreithiog a gynnyrchwyd erioed yn Califfornia. Y mae buwch yn Carrollton, Illinois, sydd dros 20 mlwydd oed, yr hon a rydd chwe galwyn o lieth yn ddyddiol, er na bu ganddi yr un 110 er's chwe blynedd. Anfonir 150,000 o dunelli o wenith yn union i Loegr, eleni, o Oregon, a chredir y bydd yr allforiad yn llawer mwy ar ol y cynhauaf nesaf. Lladdwyd a halltwyd 135,443 o foch yn St. Louis o Tachwedd laf hyd Rhagfyr lOfed, ar gyfer 299,602 yr un amser y llynedd. Lladdwyd bustach oyrn byr, yn Detroit yn ddiweddar, a bwysai 4,100 o bwysi pan yn fyw, ac a ildiodd dair mil o bwysi o beef.. Credir mai hwn oedd yr anifail mwyaf a laddwyd erioed ar y cyfandir hwn er mwyn ei beef. Collodd llawer o amaethwyr ran fawr o'u heiddo drwy y llif-ddyfroedd diweddar, a ria genym weled nad yw pawb yn ddi- ystyr o'u trallodion. Y dydd o'r blaen gorchymynedd Syr John Harper-Crewe, un o'r prif dirfeddianwyr yn y siroedd canolbarthol, i' w oruchwyliwr ddychwelyd i'w denantiaid gyfran o'u hardrethi ar gyfer eu colledion drwy y llif-ddyfroedd, a derbyniodd un tenant yn unig y swm o ddau gant o bunnau. Cymmerodd angladd annghyffredin le yn Hatfield, ger Doncaster, y dydd o'r blaen. Ymffrostiai yr hen foneddwr amaethyddol yn yr enw "Jack Hawley," ac ni fynai ei adnabod wrth ei enw priodol, Pilkington-uno dellluoeddparchusaf y gymmydogaeth. Bu farw ddydd Nadolig, a'r dydd Mawrth canlynol cafodd ei gladdu yn ei ardd ei hun, yn nghanol beddau ei anifeiliaid a drengasant o'r clwyf. Cleddid ef yn ei ddillad mewn arch 0 gareg, yr hon a bwysai dros dunell, a gorfyddid ei laesu i'r bedd gyda crane. Saethwyd ei hbff ferlen, a chladdwyd hi yn ei thresi wrth ei draed, a chi ffyddlon a Ilwynog wrth ei ben Hen air cyffredin yw fod llawer dull o fyw, ond anfynych y clywsom am ddull mor ryfedd ag eiddo Allmaenwr o'r enw Ehlermann, yr hwn a driddodwyd i gar- char am wenwyno anifeiliaid drwy foddion cywrain. Am tua thair, blynedd yr oedd amaethwyr wedi bod mewn dy- ehryn parhaus oherwydd marwolaeth eu hanifeiliaid yn y gymmydogaeth lie y trigai yr adyn. Yn ddamweiniol olrhein- iwyd yr anfadwaith i'w waith of yn rboddi gwenwyn mewn swm o yd, yr hyn a arweiniodd i'w gyhuddiad; ond yr oedd y tystiolaethau mor weiniaid fel y cafodd y ddedfryd ysgafn o dri mis o garchariad. Tra yr oedd yn ngharchar, yr otdd yr holl aniteiliaid yn gwbl iach. Ar ei ollyngiad yn rhydd, bu farw yn sydyn geffyl gwerthfawr perthynol i un o'r tystion yn ei erbyn; ac wedi archwilio y bwyd a fwyttasai, cafwyd ei fod yn cyn- nwys digon 0 wenwyn i ladd cant o anifeil- iaid. Yn ebrwydd dechreuodd yr anifeil- iaid farw drachefn, a phrynid eu hysger- bydau yn rhwydd am ychydig sylltau gan Ehlermann, yr hwn sydd wneuthurwr gwrtaith, a bernir i rai o honynt gael eu gwerthu i gigyddion. O'rdiwedd daeth i'r ddalfa eilwaith, ac yn awr y mae yn ngharchar yn aros ei brawf. Dywed y Mark Lane Express: Y mae cyfDewidiadytywydd otr tyner a'r llaith wedi bod yn wasanaethgar i samplau ne- wydd-ddyrnu, pa rai nad allent bron gael prynwyr o herwydd eu cyflwr truenus, ac i hyn y priodolwn y gostyngiad ar y cyfan. Prin y gallwn ddibynu ar adferiad eyflawn ■■ :,J L J mewn cyflwr hyd ddyfodiad mewn. Sylwn oddiwrth yr adroaaiad werthiadau wythnosol ein bod wedi cr haedd yn gymhwys amcan-gyfri flwyddyn ddiweddaf. Sieryd y ,I mawr yn uniongyrchol wedi y j 1 gyfrolau 0 barth gallu y meithrin^y1 barhau cyflenwadau, os na bydd i ni j gormodedd, yr hyn, gyda'r porthladdoeM gogleddol yn gauedig a New York 1^] 5s yn ddrutach, a ymddengys yn hqtf° annhebygol. Yn y man rhaid i adfe^1^ gymmeryd lie. Y mae mwy 0 seff<^°»'i rwydd wedi ei arddangos yn Belgiu111 j Paris mewn yd. • • —■ f 'A

LLANFECHELL. t

-RHOSTRYFAN."I

Y PRIF FARCHNADOEDD SEISNIG.

PRIF FARCHNADOEDD CYMREIG.

LLITH MR PUNCH.,."If