Skip to main content
Hide Articles List

16 articles on this Page

- ABERDYFI.J

BANGOR.

CAERGYBI.

CAERNARFON.

FFESTINIOG.

News
Cite
Share

FFESTINIOG. CYNGHERDD.-Nos Lun, y 17eg cyfisol, cynnaliwyd cyngherdd yn yr Assembly Room, er budd i wraig weddw ú Tany- grisiau,yr hon sydd.wedi cael eihamddifadu o'i gwr ers dwy flynedd yn ol. Y llywydd ydoedd Mr R. Owen, Rhiw; y cyfeilydd, Mr R. R. Owen a'r cantorion, Mri 0. R. Owen, Evan Jones, Dinas, John Griffiths, a chor y Rhiw, dan arweiniad Mr John Griffiths. Yr oedd y cor yn canu hen alawon Cymreig yn dra medrus. Hefyd cafwydgwasanaeth y Barlwyd Brass Band, o dan arweiniad Mr Richard Edwards. Ni raid i'r band hwn wrth lythyrau can- moliaeth; chwareuodd yn ardderchog. Pe cawsai y band uchod ychydig o nifer yn rhagor attynt, mae yn ddiddadl y buasent yn sefyll ar y blaen trwy Gymru. Maent eisoes yn ennill tir ar y rhai sydd yn yr ochr yma. Ewch yn mlaen,fechgyn, a mynwch gael gweled y gellwch rwygo yr awyr gyda cherddoriaeth. CAPEL BETHESDA.Saif y capel prydferth uchod cydrhwng Bethania a Congl-y-wal. Fe'i hadeiladwyd gan y Methodistiaid Calfinaidd,yn y flwyddyn 1869,a chostiodd y pryd hyny 2,300p, a rhifai y gynnull- eidfa tua 300, ac erbyn heddyw mae ei ddyled wedi dyfod i lawr i 51p, ac y mae y swm yna a rhagor wedi ei addaw; a chyn pen y mis o leiaf, gall y gynnulleidfa a phawb arall waeddi Y ddyled o'i a dalwyd." Mae cyfeillion Betuesfla ar y blaen gyda casglu at bob achc s da, ond mae casgliad y tlodion yn llai o lawer yn Bethesda a thrwy y sir. DAMWAIN.-Ar y 12fed eyfisol cynxmerodd daaiwain le yn chwarel Cloddt- Ganol. Fel yr oedd dyn o'r enw John Morris, Pengwern, yn dilyn ei alwedigaeth arferol, yn bur ddisymmwth, disgynodd darn o graig ar ei draed, ac amddifad- wyd ef o un o honynt yn y fan, trwy ei thori ymaith yn wastad a'r fferau, a buwyd am hanner awr gyda phob ymdrech yn ceisio rhyddhau y troed arall. Yr oedd rhai cannoedd o bobl wedi ymgynnull i'r lie er ceisio ei ryddhau. Trwy fod y plyg mor fawr, yr oedd yn an- hawdd ei godi i fyny, ond trwy fedrusrwydd ei gydweithwyr, malnriasant ranau o'r plyg gydag arfau, a chafwyd ef yn rhydd, ond wedi ei falurio yn arswydus. Trymaidd iawn oedd ei glywed yn gruddfan, ac yn ocheneidio yn y fath gaethiwed. Cludwyd ef adref, ac ofnir na eha ef adferiad i'w iechyd. Duw a gysuro ei wraig a'i anwyl blant yn ngwyneb yr amgylchiad.-Hebog.

LLANGEFNI.

LLANFECHELL.

LLANDINORWIG,

LLANWDDYN.

LLITHFAEN.

LLANWENLLWYFO, MON.

PRIFYSGOL ABERYSTWYTH.

PORTHDINORWIG. '

YSGOLDY VOELGRON, LUlNGIA^'I!

Advertising

LLANGOED.