Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

21 articles on this Page

j ^ABWOLAETH ARGLWYJJDBS i…

:^ABWOLAETH MR LLOYD FEDWARDP),…

¡DIANGC GYDA CHARIAD.

Advertising

CYMDEITHAS MWNWYR GOGLEDD…

ABERYSTWYTH. ;

AMLWCH.

News
Cite
Share

AMLWCH. CYFARroDYDD CENHADOL.—Dyldirtll Sul a Llun diweddaf, cynnaliodd Bedvddwyr y rlrof hon Hl cyfarfoíl pregethu c«niiadol. Y SuI, pregethodd y Parch. J. Jones, Llanberis, nru ddeg yn y boreu a ehweeli ynyr hwyr. PrYI- nawn ddydd Llun, pregethodd y Parcha. W- E. Jones, Hhosybol, a J. J nes. LlanberiB-Y cyntaf yn fah i'r olai, ac yn dwyn llawer o ddelw ei dall fel person, ac yu en wedig fel pregethwr ac yn wir, y maeyn ddyn ieuangc yn d wyn arwvddion fod yn-ido elienaa yreg- ethwr da a phoblogaidd. Mewn cvfarfud i-i gethu i agor hen" G pel Salem" pan oed i yn gapel newydd, tua deg a deuga n wlynedd yn ol, ydyw yr unig dro i amgylch- i (d tuljvg gymmeryd lie gydalr Bo(lyddwyr o'r jiiiten yu Amlwch, sef i dad a ruab bregethu gyda'ii gilydd, pryd y pregethwyd gan yr hen fnl',nl, y Parch. Kiehard Owen, a'i lab. Peth dy" unol (yddai i fwy o'r meibiou gotdi i fyny i gadw lie y tadau gydag achos oiefydd. Am chwech ynyr hwyr, pregethwyd gan y Parchn. J. Pi-esce, gweinidog y Wesleyaid, a J. JOMOS, Llanberis. Yr aedd y cyfariod hwn yu cyn- nwys e, sgliadau da at y genhadaeth, eynnull- eidfa lonaid y capel, gwrandawiad astud, a phregetbu effeitliiol, ao arwyddion fod Duw yn arddel y genadwri. Yr un Llun, darfu i Weslayaid Seisnig y dref hon gynnal eu eyfarfod eenhadol, pryd y pregethwyd am dri y prydnawn gau y Parch. J. Nettleton, Lerpwl. Yn yr hwyr, cafwyd cyfarfod areithio ar y genhadaeth, a chafwyd j annerchiadau gwir dda gan y Parch. B. Dodd, y gweinidog, ac ereiil. Gobeithio y gweiir canlyniad da o'r cyfarfodydd hyn, ac y bydd- ant yn fodJion i gynnyrchu mwy o yabryd cenhadol yn yr eglvrysi, • fply b\dd iddynt y gy/ranu a gwedd o mwy ar ran y p" thau o'r byd sydd etto mewn tywyllwcii am Ij jusv a threfn gras. Ni ddarfu i'r ddau en wad yma wneud yn ddoeth with gynaal eu cyfarfoilydd ar yr un diwrnod. Yr oedd llawer yn y n iiii a fuasent yn dymuno bod yn y Hall; ac felly, gan fod casglu at y genhadaeth yu ua amcau i'r cyfarfodydd, vr oedd yn golisd i'r uaill a'i a Hall. Frodyr, cymmerwch ofal i ochel hyn | rhagllaw.—-Bedyddiwr. BANGOR. MARWOLAETH MR DAVID DAVIES.—Yr wythnos hon y mae genym y gorchwyl gofidus o gofnodi marwolaeth Mr D. Davies, Frond eg Terrace, o'r dref hon. Yr oedd yn aelod tra phwysig a defnyddiol o gyfundeb y Methodistiaid Calfinaidd, a theimlir bwlch pwysig ar ei ol mewn I¡ llawer cylch. Yr oeid yn un o brif Geid- wadwyr y sir, ac yn un o gynnrv Jhiol wyr Bangor yn Nghyngor y Gymdeithas Geid- wadol. Yn ei angeu collodd Methodist- iaeth a Cheidwadaeth un o'r dynion mwyaf gweithgar yn y sir. CAERNARFON. PRESENNOLDEB YN YR YSGOLION.Dyfynir a ganlyn o adroddiad y Llywodraeth, cy- boeddedig yn y Llyfr Glas :-Cyfai t,,iledd presennoldeb yn holl ysgolion y Llywodr- aeth yn N^haernarfon am y flwyddyn 1874-1,009. Etto. n ill 1875-816. Deng- ys hyn leihad o 193. Dechreuwyd bwrdd ysgol gyda threth n. orfodReth yn Mehefin 1874, a'r canlyniad yw lleihad o agos i dda-ir gant yn rhifedi y plant. Engraifft bwysig o efFeifchiolrwy7dd d;- chy oygol byrddau ysgol, onide? LlANLLECHID. MARWOLAETH MRS E. JONES, RAOHUB.— Mae genym y gorchwyl gofidus yr wyth- nos hon o gofnodi marwolaeth Mrs Eliza- beth Jones, shop, Rachub, Llanllechid, a phriod y diweddar ddiacon ffyddlon Mr David Jnnes, o'r He uchod, yr hyn a gym- merulLt le lonawr, 12fed, pan ydoedd yn yr oediati eyflawn o 75 mlwydd. Heblaw tod Mrs Jones wedi bod yn wraig i un o ragorol.I,ti y dda ear, yr oedd felly mewn gwiriooedd ei huuan. Mae pethau hynod yn hanes hi ei bun. Yr -t c j oedd yu aelod ptrchus er yn ieuangc gy (t Trefnvd lion Calfinaidd. Yr oedd dipyn yn lieli mewn dyddiau, ac yr oedd yn hen hefyd mewn erefvdd. Un o Lech- wedd isaf, tua thair milltir o Gonwy, oedd Mrs Jones 0'1 genedigaeth. Yr oedd yn chwaer i'r piegethwr parchus a chym- meradwy hwuw, y Parch. G. Griffiths (A), Henrhyd, gar Conwy. Gellir dyweud yn hyf am Mrs Jones a'i diweddar briod duwiolfrydjg, eu bod fel Andronicus a Junia, amba rai y dywedodd yr Apostol Paul eu bod yn hynod yn mhlith yr apos- tolion. Felly y ddau hyn, yr oeddynt yn hynod yu mhlith y saint yn yr ardhl yr oeddynt yn byw. Yr oedd lluaws o ragor- iaethnu Cristionogol yn perthyn i Mrs Jones. Yr oedd yn nodedig o ffyddlawn a diwyd gyda'r achps crefyddolvn ei holl rauauv Cyu myned yn rhy wael i hyny, pwy bynag a fyddai neU- Da fyddai yn y capel, byddai Mrs Jones yn siwr o fod yno. Bu ei thy am ddegau o flynyddau yn gartref cysurus i weinidogion yr Ar- glwydd. Pwy bregethwr na gweinidog yn Ngogledd Cymra, ac ugeiniau os tiadcan- noedd o'r Deheudir, na chawsant gartref clyd a chysurus yn nhy Mrs Jones, Shop, Rachub ? Yr oedd yn ddiarhebol am ei gofal a'i charedigrwydd i weinidogi jn yr Arglwydd. Nid oedd dim yn orniod gan- ddi wnend iddynt. Yn ei dyddiau olaf eyflawnodd Duw ei addewid iddi, Y rhai a obeithiant yn yr Arglwydd, a adnewydd- ant en nerth ehedant feleryrod," &c. Yr oedd hi fel tywysen lawn, yn addfedu i'w dwyn ymaith. Cafodd gystudd trwm, ond dyodaefodd ef yn amyneddgar, gan ddis- gwyl am yr awr i gael myned adref at ei uir,°j3 11 ct1yf6illi6n hofF oedd wedi ei rhagnaenu. Aeth adref fel llong o dan ei llawn hwyliau y dydd crybwylledig. Dydd Sadwrn diweddaf, hebryngwyd ei gwedd- lllion marwol i dy ei hir gartref yn myn- went Llanllechid; a*hyny gan dyrfa dra lluosog o'i pherthynasau, ei chyfeillion, a l chyrnmydogion.—Llechidon. LLANDUDNO. GWAITH Y TRAENIAU (Drainage Works.) J'el y mae'n hysbys i amryw o'n darllen. wyr, dechreuwyd ar y gwaith ucliod yeh- ydig fisoedd yn ol. Y pryd hwnw ym- ddangosai pobpeth yn dra ffafriol y byddai i'r gwaith gael ei gario yn miaen. yn llwyddiannus; siriolai y trefwyr dan belydrau disglaer haul gobaith, gan ddis- gwyl llwyddiant mawr yr haf dyfodol yn berwydd gorpheniad y gwaith pwysig hwn. Ond erbyn hyn y mae pethau wedi cyfnewidyn ddirfawr, a'r haul a ddisgleir- iodd mor ffafriol ar y dechreu wedi ei orchuddio gan gymmylau duon o anobaith a phryder. Mae'r gwaith wedi sefyll i raddau pell, gan nad oes ond oddeutu hanntr dwsin yn gweithio y dyd Jiau pre- sennol o'r 200 a welwyd yma ychydig wythnosftu yn ol. Pa gyfrif sydd i'w roddi o'r dilfyg hwn nis gwyddom yn sicr, er mai i ran y contractor y mae y peth yn syrthio, gan fod lie i gredu na chariwyd y gwaith allan yn ol y disgwyliad ond ein lie ni i'w ymattal rhag rhoddi barn ar y pwngc, etto credwn fod yr achos wedi ei roddi yn nwylaw y cyfreithwyr. Mae'r Jtmgylch- iad yn un tra difrifol yn meddyliau ein trefwyr y dyddiau hyn, gan fo.i yr heol- ydd yn gywilyddas yn enwedig yn ngolwg dieithriaid onsi yr hvt; yr ofria; t hwy o'i blegid ydyw, na orpiieuir cyn t/mhoryr haf dyfodol; os felly, ainddifadir Llan- dudno o filoedd o ddieithriaid, n bydd yn golled fawr i'r dref.—Hitchin.

CHWILIWR Y GALON.

ENGLYN Y MISOEDD.

ENGLYN I'R MEDDWYN.

ENGLYNION Y TAFOD.

\ : ; HELBUL OES.

DAU ENGLYN I'R MWG,

SERCH^ODLIG.

ANWYL YW CYMRU I ML

| CWMPAWD Y MORWR.

Advertising

--=-----.00.. LLANDYSSUL.

Family Notices

Advertising

GWRECSAM A'R AMGYLCHOEDD.