Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GAME AND POULTRY. I WANTED, Rabbits, Game, Poultry, and V V Wild Birds, for which the highest market prices will be given. Special contracts made with estate owners and Farmers, fnrcoDsignmenta by Railway. Address—J. Howarth, West End, Bangor. \T r ANTED, Rabbit and Hare Skins.— VV Address J. Howaitb, West End, Bangor. 7929 WANTED, a respectable youth as Appren- tice to the Dental Profession.—Apply to Mr Wilson, Surgeon Dentist, 72, High-street, Bangor. 7472-312 TO BE LET. ON the 13th November next, Blacksmith's Shop and House, at Llanfaes. Only good work- men need apply, at Henllys, Beaumaris 830 0 BWYS I BERCHENDGION FACTORIES, GWEITHFEYDD LLECHI, FOUNDRIES, CHWARELI, AC I BAENTWYR, &c. DYMUNA SAMUEL NIGHTINGALE, hysbysu y Cyhoedd ei fod wedi ymgymmeryd a Masnach Oil a Phaent Mr R. D. Williams, leu., Rhif 2, Stryd Fawr, Caernarfon, lie mae ganddo stoc anferthol 0 Oilion a Phaent o bob math, a Lliwiau, sef Logwood, Camwood, &c. Turpentine, Petrolium, Brushes, a Varnishes Saim, Gwer, Gliw, Had Llin, Sebon Medd- aI, Cyrc, a Photelau, &c., am biisiau hynod o isel. Mae ganddo hefyd bob lliw o Baent wedi ei gymmysga yn barod i Baentio mewn Potiau yn cynnwys obwys I fyny. Mae hefyd yn gwerthu y Petrifying Liquid, Bef •twff hynod at attal Ileithder (dainp) mewn tai, i'w gael ya wahanol liwiau. Dymuna S. N. roddi ar ddeall ei fod yn gwerthu yr ell o'r pethaa uehod yn WHOLESALE and RETAIL. Cyfeirier :-SAMUEL NIGHTINGALE, Oil Ware.. house, Drws nesif i Borth-yr-aur, Caernarfon. 280 YSGOL RAMMADEGOL BEAUMARIS. I PRIF &TIIRAW STEPHEN D. ORME, M.A., COLEG Y DRINDOD DUBLIN. (Diweddar Athraw Cynnorthwyol Yegol Rossall.) PAROTTOIR bechgyn ar gyfer y Prif- JL ysgolion, Arholiadau Cyhoeddus, a Bywyd HasnachoL Telir sylw mawr i Byngciau Diweddar, yr Iaith Saesneg, a Gwyddoniaeth. Y mae Adeiladau yr Ysgol, pa rai ydynt 7D rkagorol, mewa safle iachus ar fin y m6r. Derbynir brodorion o F6n ar delerau Wedi en gostwng, ae yn fuan teflir derbyniidau ,-rhad iddynt yn agored drwy gystadleuaeth. Ail agorir yr Yagol ar yr lleg o Awst. Am fanylion, ymofyner b,'r Head Master, School House, Beaamaris THE MARVELLOUS REM tDY FOR COUGHS COLDS. HOARSENESS, ASTHMA.BRONOHITIS. CONSUMPTION, and all CHEST AFFECTIONS. PECTORINE. -gold by all Chemists, in bottles at Is lid,,28 9d, 4# 6d and lis each. Sent by the Proprietors upon receipt of Stamps I lprova Rev. J. STONEriOUSE, St. Saviour's Vicarage, Nottingham. Augtjst 1874. Cb*.b 8111,-1 can strongly recommand your Pectorine as an invaluable Cough Remedy. I have given it a. fair trial in my own family, and have also supplied it tc persons suffering from Cough in my parish, and in every instance i has given immediate relieft In some cases, after passing sleepless nights, one or two doses of h6 Pecfcorine have had each a ffpod effect that persons huve got a good night's rest, and the Cough has speedily disappeared. Mr. A. ROLFE, St. Ann's Square, Manchester, Says: Your Pectorine is superior to any Medicine I have ever tried for doughs or Colds." PECTORINE enre-i the worat. forms ofCoaglis anil Colds 3?ECT9RINE cures Hoarseness PECfTOBINE gire^immoiliate relief in Hmirfcitls PfiCTORllTE is the'be-it Medicine for Asthim, PSOTORIHE cure* Whooping Cough PECTORINFJ will euro a troublesome fyc&Hng'Cough PEC'JORIN"K is invaluable in the Early Stages of Cons LiTii 1) t'i >-i PF,CTORINP-Iic-. all Affectionsof the Chest, Lunga, and Throat. Prepared only by SmITH & CLARKE, Manufacturing Chemists, Park Street, Lincoln. f Vice Chancailcv Sir C. EI%U. granted a perpetual in- junction, with costs, isjvnstF. M tacii, Chemist, Rofcherham, *Or qaing the wQrd "Factoring." „ Agents.—H. G. Hughes and Son, 8, 9, and 10, Marke Street, Holyhead; Hamilton and Jones, "-he Apotbe cariea' Hall, Bangor. FOR THE BLOOD IS THE LIFE." pLAEKE'S WORLD FAMED BLOOD c 1 MIXTURE. I • Trade Mark—" Blood Mixture." ft THE GREAT BLOOD PURIFIER AND RESTORER w ^0r c'eansing and clearing the blood from all impuri toss, caL not be too highly recommended. r Scrofula, Scurvy, Skin Diseases, and Sores of all Kinds it is a never-failing and permanent cure. It Cures old Sores. Cures Uloerated Sores on the Neck. | Cures Ulcerated Sore Legs, Cures Blackheads, or Pimples on the Face.. Cures Cancerous Ulcers. Cures Blood and Skin Diseases. 00 Cures Glandular Swellings. (Cures the Blood from all impure Matter, t From whatevercause arising. s As this mixture is pleasant to the tate, and warranted from anything injurious io;the most (felicafce consti- t ution of either sex, the Proprietor, solicits sufferers, to *lVe it a trial to test its value. thousands OF TESTIMONIALS FROM ALL PARTS. in Bottles 2s 6d each, and ia Cases, containing times the quantity, lis each—sufficient to effect a cure in the great majority of long-standing cure in the great majority of long-standing cases—by ALL CHEMISTS and PATENT MEDICINE throughout the United Kingdom and the 8^i»p 8en^ any a^ress 0,1 receipt of 30 or 132 J- CLARKE, Chemist, High Street, Lincoln. Wholesale All Patent Medicine Houses. BNTs—U G. Hughes and Son. 8, 9, and Id, Market i- Holyhead; Hamilton and Jones, the <}pothe, Hall, Bangor. Bangor. t T. RICHARDS, LORNE HOUSE, •, -ry tJ ¡ B ANGOR. ). 4. \1. ) ? ¡;" j r- ESTABLISHED TWENTY YEARS.) 'í f F A S H I ON A B L E MILITAR Y AND NAVAL TAILOR. CLERICAL, PROFESSIONAL, AND QIVIC R 0 B E MAKEH, ,-A, r LIVERIES, & c. T, RICHARDS, in returning his thanks for the extensive patronage extended him during the last twenty years, begs to inform the CLERGY and others that he continues to supply Clerical Suits, overcoats, &c., at fully 15 per cent, below the London and Oxford Houses. Material, make, and finish unsurpassable. -• J MR. 0. N. BICKNELL, AUCTIONEER, APPRAISER, & ESTATE AGENT, & BANQOR. 5953 :Lo,¡ ¡ ESTABLISHED 183».ViiiV THE CELEBRATED CAMBRIAN MEDICINE. ;f;' i B f. L i" (TREMADOC.) APERIENT AND ANTIBILIOUS PILLS. A PRACTICAL trial for Half a Centary, l\ with the more general test of Thirty-fou r Years by the afflicted public, has now Established the reputa- tion of these PILLS. Containing no Mercury, but composed of the most rare and expensive Vegetable pre- parations of the British Pharmacopoeia, combined with a valuable SNOWDONIAN HERB, farming a mild LAXATIVE, TONIO REMEDY, admitted by those who have tried them to be superior to all other similar prepara- tions, as a Preventive and Cure for all Disorders result- ing from a disordered state of the Stomach, and Liver, and Impurity of the Blood, &c. Sold by all the Wholesale Houses, and at the Cam- brian Pill Depot, Tremadoc, North Wales. Retailed by all respectable Medicine Vendors in every town ID the United Kingdom, in Boxes at Is ljd, 2s 6d, and 4s 6d each Great saving in procuring either of the arge Boxes. Should any one fail to obtain the Pills in his own neighbourhood, if 14 postage stamps for the Is 4 box, 33 for 2s 6d, or 60 for the 4s 6d be posted to the C ambrian Pill Depot, Tremadoc, North Wales, tho, Pills will be send by return of post, f. ee. 7 -+- REGENT HOUSE, DINORB EN SQUARE, AMLWCH, rn WILLIAMS, wrth gyflwyno ei ddiol«h- • garweh diffuant i'w Gwemeriaid a'r Cyhoedd yn gyffredinol am y gefnogaeth a dderbyniodd er pan y mae wedi eefydlu yn y lie uchod, a ddymuna wneud yn hys- bys ei fod wedi dyehwelyd o Fanchester gyda Stoc an- arferol o rad, a thrwy ddirprwyaeth prynodd stoc rhag- orol o French Merinos, Gwlaneni, Crysau, a Winceys, yn Bradford, ac Edafedd Gwlan cartref yn Llanelli. Y mae y stoc helaeth o NWYDDAU DRAPE-R f gogyfer A Thymmor y Gauaf, yn cyanwys pob math o FrethynaUjFfustians, Gwlanen Cartref, Yorkshire a Sax- ony, Brethyn gwyn a brych, Blankets, cwiltiau, Cynfas- au, Caieoesa Prints. Dewis da o Mufflers a Chrysau i Ddynion, Shawls Gwlan o 4s 6c i fyny, Jackets Brethyn Du o Is 9c i fyny, Silks, Waterproofs, Tweeds a Cloaks, Dresses, Costumes, Skirts o 3s 6c i fyay, Sfcwffiau reisiau rhagorol am Is y llath, Millinery Bonnets, Hetiau Ffelt i Ddynion, Furs mewn amrywiaeth mawr, Fur Trimming, Umbrellas, Zennella, Alpacas, Reginas a Silk, a lluavrs o bethau eraill. Gwerthir yr oil am y prisiau mwyaf rhesymol. Y mae y Stock Newydd ae awrywieg hon yn teilyngu sylw cyffredinol trigolion Amlwc a r mgylchoedd, canys nodwedd y Regent House ydyw Rhagoroldeb Nwyddau ae Iselder Prisiau. Ymweliad d'r Masnachdy hwri a brawf nas gellir cael gwell na rhatach eiddo gan neb yn y Dywysogaeth pris plaen aar bobpeth-dim dau bris. Rhoddir 2! y cant o Ddis- count. D.S.—The Marvellous Family Washing Machines are „ < 888 MEDDYGINIAETH I BAWB. I BYTB. NA ANOBEITHIANT. ¡ E N A IN T HOLLOWAY. l rENWOGBWYBB CYFFSEBINOL. r Il" 1 Boed i bawb a ddioddefant oddi wrth ànhwyJder cy- firedinol neu leol gymmeryd calon, a dilyn esampl y rhai briodolant au hadfeiiad i -iechyd,i'r defnydd a wnaethant o Enaint a Phelenau Holloway. Ymedy y Gymmalwst yn y oyhyrau a'r cymmalau, y droedwst, arteithiau yn y giau, y cwlwmgwytbi a dirdyniadau gwrystaidd wrth ddefnyddio y meddyginiaethau ardderchog hyn. Coesau drwg, pob math o archolliOD, gWeliau, Ilosgiadau, ennyn- iadau yn y croen, a orchfygir gyda buandra rhyfeddol. Dylai yr enwogrwydd a ennillwyd, gan Enaitot a phel- enau Holloway drwy yr holl fyd gwareiddiedig dueddu pawb a flinir gan afiechyd i roddi iddynt brawf teg cyn anobeithio am esmwythad, a rhoddi i fyny bob meddwl am wellbid. FFLAMEG Y BREFANTOSGLAtf (Bronchitis), DIPTHK ElA, DOLUR QWDDF, PESWCH, AO ANWYD. GwellM yr Enaint hwn wedi i bob moddion ereill' fethu. Y mae yn feddyginiaeth anffaeledig rhag pob math o anhwylderau yn y gwddf a'r frest. Gwellheir Peswch hir sefydlog a chegwichiad drwy rwbio yr En- aint. eCESAW DRWG, BRESTIAT1 DRWG, ISITIWILU, HBJl ARCHOLLION, A GWELIAU. Rhyfedd yw mor fuan yr atnddifada briwiau, gweliau, neu archollion y corph o uerth, gan ei amddifadu o bob cymmhwysder, i gyflawui dyledswyddau bywyd; ao nid llai rhyfeddol ydyw gwylio effeithiau. Enaint Iachaol, Honoway pan y defnyddier ef yn unol â'r cyfarwyddiad au argraphedig,. a'i gynnosth'Pyo gyda dognau priodol o'r Pelenau. Y DROEDW&I A'R, GYMMALWST. ) }' Fe;i¡ gwellheir gyda'r sicrwydd mwyaf os rhwbir,sym- au raawrion o'r Enaint i mewn yn dda i'r rhanau dolurus. JDylid parhau y dfiniaoth hou gy4a dyfaJwchi am beth amsel-, a'i gynndrthwyo yn blo,dola. dognau nerthol o Belenau Holloway. Hawlia y meddygin- inethuu p,i^reiddiol ac eamwythaolbyn aylw difriolaf pawb sydd yri ddarostyngeSig i'r gymmalwst, y droedwst, y glunwst, ac anhwylderau poenus ereill yn y syhyrau, y gewynau, r cymraalau. Gwerthir yr Enaint a'r Pelenau yn Sefydliad y Pro- ffesvrr HOLLOWAY, 533, Oxford Street, Llundain hefyd gan agos pob masnaohydd parchus mewn Cyfferiau Meddygol drwy y byd gwareiddiedig," mewn Blychau a Pbotiau, yn ol Is -lid 2s 9d 4s 6d lis 22s, a 33s' un. Cynnwysa y blwch lleiaf bedwar dwain o Belen- au a'r pot lleiaf WTQB o Enaint. Ynnglya ft phob blwch a phot eeir cyfarwyddiadau ar- graphedig Hawn, hyd yn nod yn yDyrcaeg, yr Arabaeg, yr Armniaeg, Sersiaeg, neu faith y Chineaid. 23, IKONMONGi-R LANE, LONDON. (THE <<te HUPSB.) J ¡1 f' JOHNSTON'S' I • :TCOKN; FI.OUR • YT { f IS THE ÊESr. TO OBTAIN THE BEST v ASK FOR JOHNSON'S CORN FLOUR. It is rich In Beah-forming and heat-giving properties, and when boiled with milk affowls complete and per- '|ect nourishment for children and persons of wphJi digefition. It is deliciolit for, Puddings, C(isttr,is, Blancmange, Ice. 7397-299 TO THE NERVOUS AND DEBILITATED. R til6 New Work, entitled HOW TO 1 ENSURE HEALTH, Just pupiisbed for Tw« Jtamps, by i)R. BARNES. M.D. (U.S). A TREATJSB GOVERNING LIFE, and the CAUSES &y.MprOMS, and TREATMENT of aU diseases depeni n^i <u, I''JU3'io[1 °f Nervovs Vitality, such as JVervous <f.?> ir an(^ Physical Depression, Palpitation ol r,v ,a^poises,in the Head and Ears, Indecision )paired Sight and Memory, Indigestion, Prostration- ja^sittiae, Depression of Spirits, Loss of Energy ana < ''ite, Pains in the Back and Limbs, Timidity, Self- U8t, Dizziness, Love of Solitude, Groundless Fears, ana many other ailments, which. if neglected, bring the iuffererii to, an early death. Together with Hints on ^nromc,Rheumatism,Gout,Neuralgia, Epilepsy,Hysteria, r,,?u 11» Bas.es the Nervous and alimentary system. C«. i to valuable work contains' many i ASCRIPTIONS for the alleviation of suffering atxi the cjure of minor disorders, with full instructions ,°.r j, preparation and use. Confydns also some it16 ni!r ^T^oe Hygiene, or the Way to Preserve leaith a Illustrated by numerous testimonials from grateful hatients who have been restored to health tn rough the author's instrumentality. Sent post free for two Stamps, or by letter post three Stamps Address, l>r. J. A. BARNES, 48, Lonsdale Square orpsbury, London, N. 6036. 6063—1143—252 POWELL'S BALSAM OF ANISEED FOR COUGHS, I FOR ASTHMA, FOR BRONCHITIS, FUR INFLUENZA, &c. This Old Established INVALUABLE MEDICINE has the extraordinary property of immediately relieving Coughs, Colds, Hoarseness, I >i'iieulty of Breathing, Husiiness in the Throat. It operat es by dissolving the con- gealed Phlegm, and thereby causing a free expectoration. IMPORTANT TESTIMONIAL. Dear Sir,—I may tell you that I have used your Balsam for a very long time (both for myself and my family). I think it an invaluable medicine for members of my profession, and have always strongly recommended it to my brother and sister artists. If you think a testimonial from me would be of any service, you are very welcome to make use of this. I am, Dear Sir, yours truly, LIONEL BROUGH, Globe Theatre. ASK FOR POWELL'S BALSAM OF ANISEED. Sold by all chemists and medicine vendors throughout the world at Is lid, 2s 3d: and family size lis per bottle. Proprietor:— THOMAS POWELL, BLACELFRIARS ROAD, LONDON. Bfrrfc—MOB,, Net wdMype. M R. J. A. WILSON, DEINTYDD, 1 72, High-street, Bangor, A DDYMUNA ddychwelyd ei ddiolcligarwch diffuant i'w gwsmeriaid a'i gyfeilli»a aa. gefnogaeth haelionus a estynwyd iddo yn ystod ei ymarferiad yn Maugor. Ceir fod rhestr prisiau Mr W., mor resymol ag y mae yn bosibl, yn gysson Ag ymarferiad dyladwy gelfyddyd, drwy yr hyn yr hydera deilyngu parhad o gefnogaeth y cyhoedd. ^ynir Dannedd yn ddiboen drwy nitrous oxide gas. Gellir ymgynghori ft Mr W. o 10 byd 6 o'r gloch. SI I MR. HARDING, MEDDYG DEINTYDDOL, PEN'RALLT VILLAS, UPPER BANGOE, Aellir ymgynghori ag ef yn y cyfeiriad uchod (yn ddidal) mcwr. pob achos perthynol i'r Dannedd. Cyflenwir Dannedd Celfyddydol o bob math, o un D.mt, hy.i res gyflawn, heb boen nac annhwylusdod i'r gwisgydd. Gan fod Mr Harding wedi cael Ilawer o flyuyddau o brofiad yn ngwneuthuriad Dannedd Celfyddydol, y mae mewn sefyllfa i sicrhau i'w gwsmeriaid gysur a boddlonrwydd yn nghyda'r defnydd- iau: goreu. YmddaDgosiad naturiol yn warrantedig. Llenwir i fyny dd»nne<"d pydredig gydag aur par a'r tnalmd gwyn a ddarganfyddwyd yn ddiweddar, yr hwn Bad yw yn diwgliwfo tra jn dyogela y doiit. Rheoleiddir Dannedd Plant. Ymwelir A Llanrwst yn y Llytbyrdy bob dydd Mawrth cyntaf a thrydydd yn mhob mis. (rrHi{": > JOSIAH HUGHES, WHOLESALE AND RETAIL IRONMONGER, 'L i t H A J 237, HIGH STREET, BANGOR. I TTMHOR Y GAUAF, 1875-6. HYSBYSIAD ARBENIG. Lampau cyffredin y nghyda'^Silber, Stoves, American and Gill Warm- Turnip cutters and pulpers Oil cake Duplex, Anoacaanig, &c. Petroleum ing Stoves, Roberts's Terra Cotta and Corn crushing Mills', Bone Oil, Benzolene, French Colza oil, slow burning Stoves for greenhouses, powers, and Sheep racks Saaaages rNaptha, Fire lighters, Coal savers, &c., Gas and Petroleum-&toves for I Machines. English and American Cooking heating or eooking. Chaff cutters. >• j SKATES, GUNPOWDER, SHOT, CARTRIDGES, WADS, &c. HYSBYSIAD PWYSIG. 1 Y mae Josiah Hughes wedi penderfynu gwneuthnr flostyn^iad arbenig unwaith yn y flwjddyn yn r doa- barthiaSau canlynol o'i fasnach er mwyn cael dechreu pop iymhdr hefo nwyddau newyddion. SIX ■ L-. = LAMPAU. NWYDDAU ARIANAWG. NWYDDAU CYFFREDIN jBj'dd y cyfan o'i stoc fawr wedi eu Bydd y rhan fwyaf o'r stocys- At ddodrefnu tai, pob peth sydd <mkrcio yn barod i'w gwerthu amlai plenydd hon wedi eu hail farcio i'w yn y stoc er's tios flwyddyn afydd- nai'r pris prynu—yn dechreu Rhag- gwerthu yn rhad i ddechreu Chwef- ant yn barod ei byn Mawrth 20fed. fyi 23ain. ae ya. parhliu trwy lonawr. ror 21ain. Dalier.Sylw !-Gan na fydd dim elw yn deillio i'r gwerthwr oddiwrth y gostyngiadau uchod, disgwylir arian garod, gan bawb. Unig fantais y gwerthwr fydd clirio lie i Btoc newydd. f j JOSIAH HUGHES, Ironmonger, Bangor. T! M ON MAMCYMRU « r 1( Y GWIR YN ERBYN Y BYD. A 0 I IESU NA'D GAMWAITH. X .-tlx: ———————— Eisteddfod Gadeiriol Mon a Gorsedd Gwynedd, :T '( (.1 d. A. GYNNELIR." j, YN LLANGEFNI GORPHENAF, 31ain ac AWST laf, 1876. Y PRIP DESTYNAU. 1. Rhamant—Yn sylfaenedig ar Tregarnedd gwobr 5p a thlws arian. 2. Awdl-11 GoroDwy Owain," heb fod dros 300 Jlinell gwobr 5p 6e, a chadair dderw hardd. 3. Dau englyn Beddatgraph i'r diweddar y Parch. Hugh W. Thomas, Llangefoi; gwobr medal aur. 4. l'r c6r heb fod dan 50 mewn nifer, a gano orou We never will bow down," Judas Macateux gwobr 15d (Y c6r buddugol i wasanaethu yn y cyngberdd.) Y cyfansoddiadau i fodyn llaw yr Ysgrifenydd ar neu C3 n Gorphenaf laf, ac enwau yr ymgeiswyr ar y datganu erhyn Gorphenaf lOfed. a Rhestr o'r Testynau, enwau y Beirniaid, ac Amm"dau y Gystadleuaeth i'w cael ond amgau oeiniog a dimai meWD stamps i WM. THOMAS, Ysgrifenydd. Up Bridge Street, Llangefni, Ionawr 18fed, 1876. 378 T>EADY-MONEY ACCOMODATION.— Persons of any trade or profession, male or female, resident in London or Country, can obtain privately (without the usual Loan Office routine, delav, Law Cost, or Life Insurance) from X10 to £300, at 6 per Cf nt, for any term not exceeding 5 years (repayable to suit their convenience, by P. 0. Order or clieque, S;e.,) upon Note of Hand, Life Policies, Furniture (without removal or publicity), Live and Dead Stock, Plant, or any available Security. No genuine application refused.—For further particulars, and Prospectus, apply personally (preferred) or by letter, enclosing stamp for reply, to Mr T. FAIR- HEAD, 117, Brixton Road, London, S.W., near Ken- nington Gate. 345 NOTICE CARNARVON DYE WORKS. SHOP, AT TY'NYCEI, CASTLE WALLS. Silk, Cotton, and Woollen Fabrics, Cleaned and Dyed cheaper than any other Dye House. C1HINTZ cleaned and glazed, Damask and J Woollen cleaned or dyed any colour, Gentlemen's Cloths cleaned or dyed, and pressed equal to new. Dresses dyed and cleaned without taken to pieces, Feather Gloves, Kid Boots, Animals' Skins cleaned or dyed. All work returned within a week. Feathers cleaned or dyed. If brought on Tuesdays, within 4 days. Attendance at Bangor, Beaumaris, and Menai Bridge, every Monday. 7454 A. J. ALEXANDER, Manager. LLANFAIRFECHAN. BATHING MACHINE STAND to be LET, by the ye»r or for a term of years, the Patbing Machine and Boating Stand, lately occupied by William Hughes. Full particulars to be had on appli- cation to E. J. Brigge, Sea View H ouse, IAaritairfechaD. 8S4#—376 « I AR WERTH YN ABERSOCH. X> YDDED hysbysfody Smack "BETSEY ar werth yo y porthladd uchod. Mae hi a phob peth perthynol iddi mewn do, 30 yn barod i gael ri llwytho, 24 tons register.—Ymofyner yn ddieed ft Capt. Richard Owens, Tanymynydd, Bryncroea. 3?7 JOHN M. J. TBEWBBK," MASNACHYDD COED A LLECHI, AMLWCH, LLANERCHYMEDD. A LLANGEFNI. Caria J. M. J. T. ei fasnach yn mlaen ar yr eiywyddor elw bychana g%vorthiaat cyflym (small proftt and quick returns.) 24s « THE" GRANULAR BROWNING." (Registered Trade Mark.) FORMERLY known as TOMLINSON'S Bsowir F GRAVY SALT, should be used in every household. It imparts a rich colour and superior gavotir to rtnated mekts of every description, to chicken and game, gravis so.uf.' re/te!(' &c» on]y requi«ng » little boilitg water added to a few granules to at once prr duee a gravy. Sold in bottles at Is and 2s 6d, by thli sole manufac- M turers, Tomlikson, Haywarb and Bishop, I ucoln • • and Chemists, Grocers, and Italian Warehousemen everywhere. TOMLSOti & CO.'S BUTTER POWDKR AKES, good SWEET BUTTER all the year. m reuHd, removes the flavour of turnips, man- golds, cake, &c., quickens the churning, and increaaea the value 2d to 3d per lb. (See testimoinials on hind- bills.) TOMLINSON AND CO. S BUTTER POWDER. Sold by Chemists and Grooer!, in 6d, Is, and 28,64