Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

BNOLTNION BAD A DWT.

UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU.

AT "AVAON PERIS."

LLE YN.

DOLYPBELEN. r v V

LLANCrADWAL ADR. ^ u

--LLOFRUDDIAETH GAN LYGODEN.

- LLANFAIR P.G.

'--*-------.::..---....] LLANBEllrs.

[No title]

Advertising

Jan...... LLOFFION CYMRIG.…

News
Cite
Share

Jan. LLOFFION CYMRIG. r^3|} Canfyddir oddiwrth hysbysiad colofn arall fod cystadleuaeth aredig, 1) agored i'r oil o Ogledd Cymru, ar nn ? cymmeryd lie yn Aber, a disgwyliry bydd '11 yn un o'r rhai mwyaf dyddorol a gynnal- J iwyd yn y parthau hyn ers llawer dydd. s Deallwn y bydd awdl gadeiriol Pwllheli, 1 yn nghydag amryw o'r cyfansoddiadau bnddugol ereill.alIan o'r wasg cyn terfyn y mis hwn. ] .¡ TYMHER FALCHAIDD. — Balchder yn ddiamheu," medd Dr. Johnson, "ydyw gwreiddyn llid; ond y mae balchder, fel j pob nwyd arall, pan tinwaith y gollyngir hi yn rhydd oddiwrth reswm, yn gwith- ) sefyll ei hamcan ei hunan. Y mae yr hwn sydd yn canfod ei wybodaeth yn .1 gyfyng, a'i resyaau yn weiniaid, ac o ganlyniad ei bieidlais heb gael ei barchu t yn fawr, weithi*u mewn gobaith o ennill f y sylw h vnw trwy ei ddadwrdd, yr hwn na nll gyrhaedd fel arall, ac y mae ya I cael ei foddloni wrth gofio ei fod o leiaf wedi peri ei glywed; ei fod yn meddu y gallu i aflonyddu y rhai ni allai eu gwr th- brofi, ac oedi y penderfyniad yr hwn ni allai ei dywys." Ond ni a allwn appelio at awdurdod llawer uwch hyglod foes- athraw ^eisnig. Fe ddywedodd Solomon, yr hwn a vsgrifenodd dan ddwylol ysbryd- [ oliaeth. £ Trwy falshedd yn uni-j y cyffry eynhen." A thrachefn, G well" yw" bod yn ostyngedig yda'r gostyngedig, na rhanu yr yspail gyda'r beilchion." Pwy ag sydd yn gynefin a dynion o bob gradd a phroffes, nad yw yn canfod 1 y diarbebion hyn yn cael eu gwiro yn ddyddiol ? Ni chyll y. baloh a'r trahaus yr un iot o'r hawl a dybiant fod ganddynt i ymostyngiad eu hiaraddolion, a pharch ac anrhydedd em cydraddolion. Ond trwy eu bod yn cael eu hanngharu yn fawr, y mae eu hawliau yn cael eu gwrthwyneba neu eu gochelyd; y maeat yn eyfarfod esgeulusdra a sarhad, ac yn cael eu llenwi ag anesmwythdra a gofid. I ba gyffro o anfoddlonrwydd dygasog y gweithiwyd tymher Haman pan wrthod- odd Mordecai ymostwng iddo yn mhorth i y brenin. Ni allai prif weinidog brenin l Persia gymmeryd pleser yn ngweniaeth ei gyfeillion, neu ymborth y wledd frenhimol, nae hyd yn nod gysgu yn ei wely man- bluf, oherwydd i un Iuddew tlawd ommedd ymostwng iddo. A pha beth- a gynnyg- I iodd i adferu esmwythdra a thawelwch ei feddwl cynhyrfus ? Ai ni wnaethai marw- j olaeth y camweddwr unigol ei foddloni ? j Na wnaethai; fe ddymunodd ac a fwriad- odd ddyfetha yr holl genedl luddewig m- unwaith.—Thornton.

Y PRIF FARCHNADOEDD SEISNIG.J

PRIF FARCI-INADOEDD CYMREIG.

LLITH MR PUNCH. cx ?