Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

BNOLTNION BAD A DWT.

UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU.

AT "AVAON PERIS."

LLE YN.

News
Cite
Share

LLE YN. Fel y rhelyw o fodau gwir bwysig y ddaear, yr wyf ar y tramp byth a hefyd. Weithiau disgyn fy nghoelbren yn nghanol twrf a berw y dref, a'r diwrnod canlynol efallai yn tawel ymgomio ar aelwyd gynhes mewn dystawrwydd mynwentawl yn y wlad. Yr wyf yn treulio fy mywyd fel yna bob yn ail rhwng y lion a'r Heddf. Digon naturiol, onide-ups and down-ar goppa v mynydd ym awr, ac yn y pantle y munuanesaf. Ond dvma fi wedi crwydro yn hollol oddiwrth y testyn wrth geisio gwneud rhagymadrodd dipyn yn brageth- wrol. Fel y cyffredin rai o'm safle, rhoddais ffarwel i Manceinic n boreu Gwener cyn y Nadolig— Gadewais ei stwr a'i dwndwr do I fyn'd fel dyn i Lleyn yn llo. Wedi cyrhaedd dinas esgobol Bangor, codais docyn am Pwllheli, cofais gym- deithas ddyddan dau hen wr hynod ffraeth mor belled a Pant glas ac yn eu lie oddivno i'r Afon Wen, ryw ysgogyn Dic-Sion-Dafyddol yn dycbwelyd adref, n^eddai, o Lynlleinad, wedi bod b ohvg mawn simddeu ei dad yn agos i naw >m. Yr oedd gwraudo ar ei lediaifch yu duigon i godi bvvru ar 'stumog Dafydd; J ou. y rrrwl ceÜÛe I "r.c" ymwared ag ef, cyn cyrhnedd' y poll ac anhwylu^ dref Pwllheli. Wedi ych- ydig gyonaliaeth gorphorol yn ngwesty oyfleus y brawd anwyI Mr Hughes, Mad- ryn Arms, holais am y cerbyd mawr pedair olwyn, yn cael ei dynu gan bedwar carnolion gweryrog oedd yn rhedeg i gyffininu Aberdaron, ac nid hir y bum eyn cael fy hunan wrth oebr y gyriedydd. Clywais fod y meirch hyny yr wythnos ganlynol wedi. eu saethu, oherwydd eubod yn heintus gan, yr ysgyfaint mud. Ond gan gofio, gwelais ryw Ap Caegeifr yn y Llais diweddaf yn cofnodi y ffaith brudd- aidd. Flwrdd a ni tros y ponciau a thiwy y pantiau, gan gyrhaedd Sarn Meillteyrn yn brydlon bron erbyn Bwpper. Wedi ymboli yn y Penrhyn Arms Hotel am y man yr oedd fy nghyrchfa atto, daeth bach gen byehan pert i'm hebrwng yno. Cefais dderbyniad gwresog, ac eglur ei fod yn dyfod o galon bur a didwyll, ga,n nad oeddwn wedi gweled gwynebpryd siriol fy nghar agos ers amryw flyny ld«u. Dranooth, aethum gyda hwynt i gyfarfod Ilau- yddol Undeb y Mathodistiaid Pen Lloyn, a gynnelid yn nghapel y Ty Mawr, yn y pryd- nawn a'r hwyr. Y llywydd ydoedd y Parcli. J. P. Davies, M.A., TaJYMrn, yr hwn a gyf- lawnodd r swydd yn eithaf aarhydeddus. Ond gwared fi, os dYila ? dull cyffredin.- y Cerir y cyfarfodydd hyu rn iniaen yn y wlad hon, buan, m.d Jaf fi, y gwawrio y dyJd i' w claddu yn medd Ðbrgofiant. Yr oedd dall ac ymddygiad v „das langciau yn yr orial yn wartlius i'r eithaf. Cioient y setti fel gwall- goiBaid, a hwtumt i lawr bobpeth na oheii yi, unol a'u chwaath isel a llygredig hwy. Yr nfidd yn ofid Ciiloa senyf liafur cariad Hr Pritchard, N anhorooj yn card ei ddibrisio irin y plantos ciionaid hyn. Va chwi focligyti, nitudiwch fwy ar elfonau raoesgarweh; a'r gYDghor Mynyddos, sol" rhoddi mwy o waith i'r-ppn rA Ilai') waith i'r traed. Cymtnerid dyddordeb neijliluol yn y gysiadleuaeth gerdd- orol. Y dar-isu c stadleuol oeddynt Y Rhuthrpyreh," pan Ainw Ddu; a "Cymru Gynt," gan Gwih ra Gw@nt. Ni ddaeth ar y dernyn cyntat ond nn < or yn mLi,n, sef cor y Nant, o dan lywyddiaeth Eog Lleyn. CauM. ant yn rhagorol; yn wir, yr oeddym yn syru clywed y fath folodeid loisiol mewn man mor wle.dig. Yr oedd Mr Pritchard ya edrych fel rhyw general mawroddog yn nghanol y cor. Yn yr ail ganig cavvrsant eu gwrthvynebu gan y 31 Adryn Choral Union ond ennillodd cor y Nant, yn nghanol y brwdfrydèlld mwyaf. Cafwyd difyrwch mavrr gyda'r dar-llen byr- fyfyjr,'—pawb a geisiaaant, yn hollol- o'u lie. Efallai nad annyddorol ¡'eb darllenwfr a fyddai argraffu yn y Llais y darn cyatadlflu >1 yn hollol fel ei dbd?.ryd o'u blaen, Cofivrch chwi, Mri. GoL, am adael y darn heb eiattRl- nodi fel hyn, neu dyna hi ar ben: Mae gwydda wedi dyfod a chywion brsin a gwyl- acod a ehedant yn uchel iawn sugna y llo y fuwch yn Llan Mellteyrn mae cadair freichia zr elochydd yn darllen gwasanafth rhwng y ci ar gath Bid oes le i ddyn ar yr aelwyd." Ond gwelaf fod fy llitk yn rhedeg yn faith. Cewch air etto o'Ma,nceiniol'l.- Ymdeithyàd;

DOLYPBELEN. r v V

LLANCrADWAL ADR. ^ u

--LLOFRUDDIAETH GAN LYGODEN.

- LLANFAIR P.G.

'--*-------.::..---....] LLANBEllrs.

[No title]

Advertising

Jan...... LLOFFION CYMRIG.…

Y PRIF FARCHNADOEDD SEISNIG.J

PRIF FARCI-INADOEDD CYMREIG.

LLITH MR PUNCH. cx ?