Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

15 articles on this Page

BNOLTNION BAD A DWT.

UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU.

News
Cite
Share

UNDEB CHWARELWYR GOGLEDD CYMRU. FONEDDIGION,—Bu prif noddwyr y mud- iad uchod yn Blaenau Ffestiniog yn eynnal eu cyfarfod chwarterol ar y 7fed eyfisol. Hwyr yr un dydd cynnaliasant gyfarfod cyhoeddus yn yr Assembly Room. Baich eu hareithiau oedd gofidio ma yohydig o gefnogaeth a dderbynia yr un- deb gan chwarelwyr y rhan yma o'r dos- barth, a hyny yn ngwyneb y ffaith o'i fod bellach era mwy nadwy flynedd yn.eymhell ei hun arnynt, ac wedi derbyn y gefnog- aeth fwyaf calonoggan ehwarelwyr rhanan ereill, or fod eu hanhawsderau yn Ilawer mwy na dim a fernid yn flaer^rol i hyn oedd gn chwarelwyr Ffestiniog i wynebu arnynt. Ond erbyn hyn, dywedid fod yn amlwg mai ganddynt hwy y mae yr anhawaderau mwyaf ac anhawsaf eu goddiweddyd o bob anhawaderau, am mai prif elynion dyn ydyw tylwyth ei dy ei huh. Bernweh ehwi beth ydynt; ond goehelweh rhag dyweud, neu byddwch yn boehadtiriaid tahwnt i bob desgrifiad, am na fynent er dim gael eu hystyried yn rhai gwasaidd, cynflfonllyd,adau-wynebog, am eu bod hwy bob amser wedi arfer bod ar y blaen gyda phob symmudiad a fyddai o duedd i'w dyrchafu a'u llesoli, ac yn wir y maenfc felly mewn gwneud digon o stwv a thfjrw, fel y dsngys y ffaith iddynt wneuA digoa o hyny ar gyehwya yr undeb ^an Bflw. Qui beth yn sylweddol a waaetoant ? JDim ond cadw at un nodwedd gyfrsdis .4. hyn Itl Mali yr ymgymmerasant ag ef, sef gwirio yr hen air, Mai mwyaf trwst llestri gweigion." Prawf o hynydyw ddarfod i rai o'r bonedd- igion a ddaethant yma o Arfon eu con- demnio yn eu hwynebau trwy ddyweud mai dirywio y mae y gangen hon o'r un- deb, a hyny mewn mwy nag un ystyr. Yn gyntaf, yn rhif ei haelodau; yn ail, yn anwastadrwydd taliadau yr ychydig sydd yn talu, fel rhwng y ddau ddiffyg mawr yma, mae yn lied anhawdd penderfynu y ewestiwn, a oes yma rhyw gymmaint o unde J hyd yn nod yn yr ystyr arwynebol uchod arno. Llawer llai ydyw ei fodol- aeth yn yr ystyr a'r wedd o fod yma undeb, mownleyd-ddeall a chydymdeimlo a'u gilydd trwy edrych a gefalu am eu gilydd fel aelodau o'r un corph, yr hyn raid gymmeryd lie mor wirioneddol ag y mae y naill ran ar Ilail o'r corph naturiol a fudd wn yn cydymdeimlo a'u gilydd, neu ni fydd yma yr un undeb gwerth siarad yn ei gylch. Annhebyg yw y bydd y fath undeb byth yn bodoli tra bydd number .one dynionach diegwyddor sydd yn cymmeryd y lead mewn achosion fel hyn yn gym- maint oblegid gallem brofi tuhwnt i bob amheuaeth,mai dynaeu hunig gymhellydd gyda hyn fel pethau ereill ydyw eu hunan- les, ae nid lies ereill, yr hyn sydd ar unwaith yn penderfynu y cwestiwn mai, gwell heb undeb, os na cheir ei fod yn ymgyrhaedd at lesoli rhyw rai heblaw rhyw ychydig o swyddogion a berthynant iddi. Nid yw hyn ond creu gwrtbgloildiau ychwanegol i'r gweithwyr edrych attynt fel rhai y mae yn bwysig iddynt wybod pa fodd i'w boddio, &c., yr hyn sydd orehwyl llawer mwy annymunol i ymgeisio arno nag ydoedd ymgyrhaedd am gyd-ddeall- twriaeth a'r perchenogion yr amser a basiodd ar wahan iddynt hwy fel cyfryng- au, oblegid y gwybed a gyfodant oddiar faw a hedant uwchaf. Hyna yn bresennol, gan obeithio y bydd o les i'r bobl hyny nad ydynt wedi gweled neb na dim ond hwy eu hunain yn nod digon uchel iddynt roddi heibio eu number ones er ei gyrhaedd. C.

AT "AVAON PERIS."

LLE YN.

DOLYPBELEN. r v V

LLANCrADWAL ADR. ^ u

--LLOFRUDDIAETH GAN LYGODEN.

- LLANFAIR P.G.

'--*-------.::..---....] LLANBEllrs.

[No title]

Advertising

Jan...... LLOFFION CYMRIG.…

Y PRIF FARCHNADOEDD SEISNIG.J

PRIF FARCI-INADOEDD CYMREIG.

LLITH MR PUNCH. cx ?