Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

GYFLAFAREDDIAD YN LLE d; RHYFEL.

Y DEHEUDIR.

EISTEDDFOD 1877.

CHWAETH GERDDOROL BLAENAU…

AT ALED 0 FON.

News
Cite
Share

AT ALED 0 FON. SYR,— Anwyled y'ch, Aled, im'. Y mae fylhen gyfeillion personol, Eben Fardd, Caledfryn, Daniel Ddu o Geredig- ion, a Gwilym Padarn, wedi troedio ffordd fy ewythr Davis, Castell Hywel. Cawsech ohwi a Llais y Wlad lonydd genyf, pe gwybuaswn eich palasdy y troion diwedd- af y buais yn Nghaerludd. Galwaswn arnoch er rhoddi ar gof i chwi eich cared- igrwydd yn dangos i mi ddirgelion y pell- ebyr am y tro cyntaf y gwelais y peth an- ngbredadwy y pryd hwnw Ni chredai neb mo honof yn y wlad am waith eich bysedd y pryd hwnw. Dywedodd un dysgawdwr wrthyf Credat Judaous non Ego." Yr oeddwn wedi bod ychydig amser cyn hyny yn cynnorthwyo i roddi sylften Twr y Dderi-nid gohebydd y Llais a feddyliaf, canys nid oedd ef ar ei sylfaen "yn y dyddiau rhai'n," ys dywed ein, Morgansiaid. Wel, deuais i Lundain ar ymweliad at y Parch. John Robert Williams (pob parch i'w enw), offeiriad cyntaf yr eglwys Gymraeg yn Ely Place. Aeth a mi yn union i ddangos y Lions yn Llundain. A chan ei fod yn cAnfod llawer o'r country green yn fy llygaid wrth syllu, aeth Ja mi i'r Green Dragon (y Ddraig Werdd), a noson arall i ystafell aarhyd- eddus Cymreigyddion Caerludd, lie y dangoeodd ft i Aled o Fon, Williams, A.S., .I"JJ.j__———L- James (druan), yr hwn a giciodd asyn i farwolaeth ar Blackheath, Talhaiarn, Sam o Fon, cenhadwr o Lydaw, marsiandwr o ewythr i mi fy hun, yn byw gerllaw St. Martin's Le Grande-yn awr yn lie crand, fel y dywed merched y llaeth. Dro ar ol tro, fe ddaeth y gyfeiJl- ach yn wresocach, wresocach, ac ar gynnygiad y Parch. J. Robert Williams, yr hwn a dalodd holl gostau y drafodaeth am fy aelodaeth yn eich anrhydeddus gymdeithas, cododd Sam o Fon i fyny a dywedodd ei bod yn ofynol am i aelodaeth o'r urdd fod un yn alluog i gyfansoddi englyn ar yr achlysur, yr hyn a daflodd damper" ar deimladau goreu fy nghyfeillion. Rhuddwyd i mi bin a phapur, a dechreuais, ac ail ddechreuais, a gorphenais beb un math o gynnorthwy, englymon i Sam ond yr oedd un i chwi, Aled, os y CJil well ei ymddangosiad ar v pryd, yn dechrcn englyn fel.y canlyn Eiliwycl fi gan Aled o Fon," &c. Yn awr, gofynwch i mi pa eisiau pellach sydd arnaf am eich trafferthu. Nid oes arnaf eisieu eich aur na'ch cynnorthwy yr wythnos hon, oni gan eich bod wedi dwyn allan yr hen enw Druan fardd Edeyrn o Fon." Ni fuaswn byth yn udganu ynfynghorn fy hun oddieithr fod dau neu dri pheth yn peri i mi appolio at eich anrhydedd chwi pan y cefais fy eHwl yn aelod anrhydeddus o G-ymrelgyd ii it Caerludd. Dewiswyd fy enw Ilywol ar ol fy ewythr. Fel y cofiwch, y mae dechreu yr ail chwarter canrif wedi myned gyda'r Hit oddiar hyny. Wel, ni chymmerais un math o sylw o ffugenwa.u hyd nes y daeth dau fod enwog i ddnfnyddil) yr enw hwn. Gofyn- wyd fwy nag unwaith paham nad allafys- grifenu dan yr enw fel un a roddwyd i mi gonych chwi oddeutu canol yr-banner canrif diweddaf, ac a gadarnhawyd wedi hyny gan William Morgans, Brydydd y Coed," heb fod cyhuddiadau yn cael eu cyhoeddi fod Hywel yn cynnyg englynion annghywir J. O. ? srf)I, HYWEL.

LLITH MR PUNCH. cx ?